Poruke upućene starješini Hullu

Povratak na Glavnu Stranicu


 

 

[Odbor Generalne konferencije daje odobrenje za objavu ovog Svjedočanstva. Posebno preporučujemo objavu pisama upućenih starješini Hullu koja su mu predana navedenih datuma. Posebnu pozornost čitatelja upućujemo na izjavu na str. 382. Tamo je rečeno da starješinu Hulla treba voditi kao slijepca koji ovisi o drugome. Na zasjedanju Generalne konferencije u Battle Creeku u svibnju 1863. starješina Hull je priznao  opravdanost ove izjave, ali kojoj se poslije usprotivio. Odbor sada smatra da je njegov put u to kratko vrijeme od četiri mjeseca, kad je odbacio sve točke vjere drage nama kao narodu, najopipljiviji dokaz ispravnosti gornje izjave da treba slijediti savjet svoje braće. – Odbor generalne konferencije]

 

Dana 5. studenoga 1862. pokazano mi je stanje brata Hulla. Ono zove na uzbunu. Nedostatak posvećenosti i životne pobožnosti učinile su da je postao podložan Sotoninim sugestijama. On se oslanjao na svoju vlastitu snagu umjesto na jaku ruku Gospodnju, i ova snažna ruka djelomično se povukla.

 

Pokazano mi je da u slučaju brata Hulla najviše zabrinjava što je on nesvjestan opasnosti u kojoj se nalazi. On ne osjeća nikakav nemir, osjeća se savršeno siguran i smiren, dok Sotona i njegovi anđeli likuju nad svojom pobjedom. Dokle god je brat Hull održavao  sukob, njegov je um bio upregnut i dolazilo je do sukoba duhova. Sada je prekinuo sukob i više nema  sukobljavanja. Njegov um je sada miran i Sotona ga pušta na miru. O, kako je opasan bio položaj u kojem se nalazio! Njegov je slučaj gotovo beznadan jer se ne trudi oduprijeti Sotoni i iščupati iz njegove strašne zamke.

 

S bratom Hullom smo vjerno postupali. On je smatrao da je previše sputavan, da ne može postupati sukladno svojoj naravi. Dok je bio pod utjecajem sile istine u njezinoj punoj snazi, bio je razmjerno siguran, ali kad dođe do prekida djelovanja sile istine na um, a nema obuzdavanja i vodstvo preuzmu prirodne sklonosti, više nema zaustavljanja. On se umorio od sukoba i neko je vrijeme želio biti slobodniji u svojim postupcima pa se osjećao povrijeđenim zbog prigovora svoje braće. Prikazan mi je kako stoji na rubu dubokog ponora spreman da skoči. Ako skoči, to će biti kraj; njegova vječna sudbina bit će zapečaćena. On radi i donosi odluke za vječnost. Božje djelo ne ovisi o bratu Hullu. Ako napusti redove onih koji nose krvlju umrljanu zastavu Kneza Emanuela i pridruži se onima koji nose crnu zastavu, to će biti gubitak za njega, njegova vječna propast.

 

Vidjela sam da oni koji žele, mogu imati puno prostora da sumnjaju u nadahnuće i istinu Božje riječi. Mogu se oslanjati na dokaze koje nam je On milostivo dao ili sumnjati i propasti. Brate Hull, kod tebe se radi o životu ili smrti. Već sam vidjela kako te je okružio oblak zlih anđela, a ti se osjećaš savršeno ugodno medu njima. Sotona ti je ispričao lijepu priču o lakšem načinu života nego stalno ratovati s proturječnim duhovima; ali ako izabereš taj put, na kraju ćeš ustanoviti da moraš platiti tešku i strašnu cestarinu.

 

Vidjela sam da se osjećaš snažan, da osjećaš kako imaš argumente kojima se ne može proturječiti, ali se nisi oslonio na Gospodnju snagu. Često si jurišao na Sotonino područje kako bi se sukobio s neprijateljem. Nisi čekao da saznaš zahtijeva li istina ili Božje djelo raspravu, već si se sukobio s protivnicima, dok bi uz malo razmišljanja zaključio da od toga istina ne može napredovati ili da Božje djelo nema koristi. Tako je utrošeno dragocjeno vrijeme.

 

Sotona je promatrao i bio svjedokom teškog udarca koji je brat Hull zadao spiritizmu u Battle Creeku. Spiritisti su razumjeli njegovu organizaciju i osjećali da ne bi bilo uzalud učiniti odlučan napor i srušiti onoga koji je toliko naštetio njihovom poslu. U raspravi sa spiritistima ti se nisi susretao samo s čovjekom i njegovim argumentima, već i sa Sotonom i njegovim anđelima. I nikad ne treba slati jednog čovjeka samog da se bori s nekim spiritistom. Ako Božje djelo stvarno zahtijeva da se sukobimo sa Sotonom i njegovom vojskom  spiritističkih medija, ako je dosta toga na kocki kad se provodi takva rasprava, onda nekoliko njih treba zajedno otići da s molitvom i vjerom potisnu vojsku tame, a govornika zaštite anđeli koji obiluju snagom.

 

Brate Hull, pokazano mi je da se nalaziš pod umirujućim utjecajem očaranosti koja će se pokazati kobnom ako ne bude skršena. Razgovarao si sa Sotonom, raspravljao s njim i zadržavao se na zabranjenom tlu; koristio si svoj um za stvari koje su prevelike za tebe i popuštajući sumnjama i nevjerovanju, privukao si zle anđele, a otjerao čiste i svete Božje anđele. Da si se uporno opirao Sotoninim prijedlozima i s odlučnim naporom tražio snagu od Boga, raskinuo bi svaku sponu, otjerao svojega duhovnog neprijatelja, približio se više Bogu i pobijedio u Njegovo ime. Vidjela sam da si bio uobražen kad si se otišao sukobiti sa spiritistom, dok si sam bio pokriven i zbunjen oblacima nevjerovanja. Otišao si se boriti sa Sotonom i njegovom vojskom bez bojne opreme i bio teško ranjen, a nisi bio svjestan svoje rane. Jako se bojim da te ni munje ni gromovi sa Sinaja neće pokrenuti. Nalaziš se u Sotoninom naslonjaču i ne vidiš svoje strašno stanje pa ne možeš učiniti napor da pobjegneš. Ako se ne probudiš i ne izvučeš iz đavolje zamke, moraš propasti. Braća i sestre htjeli bi te spasiti, ali sam vidjela da ne mogu. Moraš nešto učiniti; moraš učiniti očajnički napor ili si izgubljen. Vidjela sam da oni koji su pod očaravajućim utjecajem spiritizma, toga nisu svjesni. Ti si bio začaran i mesmeriziran, a to ne znaš i zato ne činiš ni najmanji napor da dođeš do svjetla.

 

Vidjela sam da se sada nalazimo u vrijeme rešetanja. Sotona radi svim silama da istrgne duše iz Kristove ruke i navede ih da pogaze Božjeg Sina. Jedan je anđeo polako i naglašavajući ponovio sljedeće riječi: "Zamislite koliko li će goru kaznu zavrijediti tko Sina Božjega pogazi, i nečistom smatra krv Saveza kojom je posvećen, i Duha milosti pogrdi?" Karakter se razvija. Božji anđeli mjere moralnu vrijednost. Bog ispituje i kuša svoj narod. Anđeo mi je rekao ove riječi: ‘Nastojte, braćo, da u koga od vas srce ne bude zlo i nevjerno pa da otpadne od živoga Boga, nego potičite jedni druge svaki dan, dok još traje ono 'danas', kako ne bi otvrdnuo tko od vas, zaveden grijehom. Doista, postali smo zajedničari Kristovi, samo ako početno pouzdanje čvrsto održimo do kraja.’ Bogu nije drago da itko od Njegovog naroda, koji je upoznao silu Njegove milosti, govori o svojim sumnjama i na taj način sebe učini sotonskim kanalom za prenošenje sumnji drugima. Posijano sjeme nevjerovanja i zla teško je iščupati. Sotona ga hrani svakog časa i ono buja i učvršćuje se. Posijano dobro sjeme treba njegovati, zalijevati i nježno se brinuti oko njega zato što svaki otrovan utjecaj sprečava njegov rast i izaziva njegovu smrt.

 

Sada su Sotonini napori jači nego ikad prije, jer zna da je njegovo vrijeme za varanje kratko. Brate Hull, vidjela sam da si jako povrijedio sebe kad si izložio svoju slabost i govorio o svojim sumnjama Sotoninim oruđima. Prevarili su te blagim riječima i lijepim govorima i izložio si se na najlakomisleniji način napadima Sotone. Kako si tako mogao raniti sebe i osramotiti Božju riječ? Bezobzirno si jurnuo na Sotonino bojište i nije čudo što je tvoj um tako nerazborit i bezosjećajan. Sotona je preko svojih suradnika već zatrovao ozračje koje udišeš: zli anđeli su već telegrafirali svojim suradnicima na Zemlji kako ti trebaju pristupiti. I to onome koji bi trebao stajati medu živima i mrtvima, jednom od stražara na zidovima Siona da ljudima noću obznani vrijeme. Na tebi počiva velika odgovornost. Ako propadneš, nećeš propasti sam jer će te Sotona uposliti kao svoje oruđe da vodiš duše u smrt.

 

Vidjela sam kako te Božji anđeli sažaljivo gledaju. Napustili su te i s tugom odlaze, dok se Sotona i njegovi anđeli cere likujući nad tobom. Da si se sam borio sa svojim sumnjama, a ne ohrabrivao đavla da te kuša govoreći o svojoj nevjeri i rado se njome bavio, ne bi oko sebe privukao toliki broj palih anđela. Ali ti si odlučio govoriti o svojoj tami, odlučio si se baviti njome i što više o njoj govoriš i baviš se njome, to veća postaje tvoja tama. Ti se zatvaraš pred svakom zrakom nebeskog svjetla i između tebe i onih koji ti jedini mogu pomoći stvara se veliki bezdan. Ako nastaviš ići putem kojim si krenuo, pred tobom su bijeda i jad. Božja ruka će te zaustaviti na način koji ti neće odgovarati. Njegov gnjev neće drijemati. Ali sada te On poziva. Upravo sada te poziva da se bez oklijevanja vratiš k Njemu i On će ti milostivo oprostiti i iscijeliti rane tvojeg otpada. Bog izvodi poseban narod. On će ga očistiti i osposobiti za preobraženje. Sve što je tjelesno bit će odvojeno od Božjeg posebnog blaga dok ne zasja kao zlato sedam puta pročišćeno.

 

Vidjela sam da su se braća A i B našla u groznom položaju i da služe Sotoninim ciljevima dopustivši svojem umu da ga on vodi u kanal nevjerovanja. Njihov najveći grijeh je što su iznosili ove mračne sumnje, ovo mračno nevjerovanje i privlačili druge umove u isti mračni kanal. Božji narod bit će rešetan kao što se pšenica rešeta na rešetu sve dok se pljeva ne odvoji od čistog zrna. Mi trebamo tražiti Krista kao primjer i oponašati ponizan uzor. Ti se ne miriš s disciplinom koja ti je potrebna i ne pokazuješ i ne prakticiraš samoodricanje koje Krist zahtijeva od onih koji su stvarni baštinici spasenja. Oni koji su uposleni u spašavanju duša, Kristovi su suradnici. On je radio s nesebičnom dobrotom, sa stalnom samopožrtvovnošću. Oni za koje je učinjena tako velika žrtva da bi mogli postati dionicima Njegove nebeske milosti, trebaju zauzvrat žrtvovati i odreći se sebe da bi pomogli u velikom poslu dovođenja drugih u spoznaju istine. Vlastiti interes treba ostati po strani, sebične želje i težnja za udobnošću ne smiju se sada ispriječiti na putu Božjeg rada na spašavanju duša. Božji propovjednici rade na Kristovom mjestu; oni su Njegovi veleposlanici. Oni ne trebaju razmišljati o svojem miru, udobnosti, zadovoljstvu, željama ili pogodnostima. Oni trebaju trpjeti za Krista, razapeti se s Njime i radovati se što mogu u svakom smislu te riječi upoznati zajednicu Njegovih muka.

 

Vidjela sam da propovjednici koji rade Riječju i naukom imaju pred sobom velik posao; na njima počiva velika odgovornost. U svojem radu oni ne pristupaju dovoljno blizu srcima. Njihov je posao odviše uopćen i često odviše raspršen. Oni trebaju svoj rad usredotočiti na one za koje rade. Kad propovijedaju s propovjedaonice, oni tek započinju svoj posao. Oni zatim trebaju živjeti u skladu s onim sto propovijedaju stalno se čuvajući da ne osramote Božje djelo. Oni trebaju primjerom pokazati Kristov život. 1. Korinćanima 3,9: "Jer Božji smo suradnici." 2. Korinćanima 6,1: "Kao suradnici opominjemo vas da ne primite uzalud milosti Božje." Propovjednikov posao nije gotov kad napusti propovjedaonicu. On onda ne smije odbaciti teret i zaokupiti svoj um čitanjem i pisanjem ako to nije stvarno potrebno. Njegov javni rad trebaju slijediti privatni napori, on treba osobno raditi za duše kad god mu se pruži prilika razgovarajući s njima pokraj ognjišta, moleći i preklinjući duše umjesto Krista da se pomire s Bogom. Naš posao ovdje uskoro će doći kraju, "a svaki će po svome trudu primiti plaću".

 

Pokazana mi je nagrada svetaca, besmrtna baština.  Zatim mi je pokazano koliko je Božji narod podnio za istinu i da će smatrati kako su Nebo dobili vrlo jeftino. Oni smatraju da patnje ovoga sadašnjeg vremena nisu vrijedne usporedbe sa slavom koja će im biti otkrivena. Božji narod u ovom posljednjem vremenu bit će iskušavan. Ali uskoro će proći njihova posljednja kušnja i onda će primiti dar vječnog života.

 

Brate Hull, ti si pretrpio ponižavanje zbog istine. Osjetio si silu istine i beskonačnog života. Božji Duh je  posvjedočio tvojem duhu da pripadaš Njemu i da te je primio. Vidjela sam da ćeš, ako ponovno uzmeš na sebe bojnu opremu i staneš na svoje mjesto opirući se đavlu i budeš muški vodio Gospodnje bitke, pobijediti i uskoro odložiti bojnu opremu i ponijeti pobjedničku krunu. O, nije li dovoljna bogata baština? Nije li ona skupo plaćena stradanjem i krvlju Božjeg Sina? Pozivam te u Gospodnje ime da se probudiš. Bježi od strašne prijevare kojom te je Sotona zaveo. Drži se vječnog života. Odupri se đavlu. Zli su anđeli oko tebe, šapću ti na uho, posjećuju te s lažnim snovima, a ti ih slušaš i zadovoljan si. O, Krista radi, radi svoje vlastite duše, odmakni se od ovog  groznog utjecaja prije nego što tako ožalostiš Duha Svetoga da će se povući od tebe.

 

*  *  *

 

U subotu 6. lipnja 1863. pokazane su mi neke činjenice u vezi s Božjim djelom i širenjem istine. Propovjednici i narod imaju premalo vjere, premalo posvećenosti i prave pobožnosti. Narod oponaša propovjednika i zbog toga on snažno utječe na njega. Brate Hull, Bog želi da Mu se približiš kako bi mogao crpiti Njegovu snagu i živom vjerom usvojiti Njegovo spasenje i biti jak čovjek. Kad bi bio posvećen, pobožan čovjek za propovjedaonicom i izvan nje, silan utjecaj bi pratio tvoje propovijedanje. Ne ispituješ ozbiljno svoje vlastito srce. Proučio si mnoga djela da bi tvoja izlaganja bila temeljita, zdrava i privlačna, ali si zanemario najveće i najpotrebnije proučavanje, proučavanje samoga sebe. Temeljito poznavanje sebe, razmišljanje i molitva postali su drugorazredni. Tvoj uspjeh kao propovjednika ovisi o čuvanju vlastitog srca. Primit ćeš više ako svakog dana budeš provodio jedan sat u razmišljanju, ako ujutro budeš razmišljao o svojim promašajima i pokvarenosti srca i molio Boga za opraštajuću ljubav i uvjerenje da su ti grijesi oprošteni, nego što bi je imao provodeći mnoge sate i dane u proučavanju najsposobnijih pisaca i upoznavanju svakog prigovora našoj vjeri i najsnažnijih dokaza njoj u prilog.

 

Razlog što naši propovjednici ostvaruju tako malo jest što ne hode s Bogom. On je samo dan hoda udaljen od većine njih. Što više budeš pazio na svoje vlastito srce, to ćeš biti budniji i paziti da svojim riječima ili postupcima ne obeščastiš istinu, da ne daš priliku klevetničkim jezicima da slijede tebe i istinu i prouzročiš da se duše izgube zbog toga što si zanemario samoispitivanje, proučavanje srca i životnu pobožnost. Sveto ponašanje Kristova propovjednika treba biti ukor taštim, površnim osobama koje tvrde da vjeruju. Zrake istine i svetosti koje svijetle iz tvojeg ozbiljnog, nebeskog govora, osvjedočit će druge i upoznati ih s istinom, a oni oko tebe bit će prisiljeni reći: Bog je s ovim čovjekom istine. Upravo su nemarnost i labavost onih koji tvrde da su Kristovi propovjednici razlog da imaju tako malo utjecaja. Ima mnogo onih koji tvrde da su prihvatili vjeru, ali je malo onih koji se mole. Kad bi naši propovjednici bili ljudi koji se više mole u tajnosti, koji svoje propovijedanje provode u život u svojoj obitelji, koji upravljaju svojim domom dostojanstveno i ozbiljno, njihovo bi svjetlo sjalo ljudima oko njih.

 

Brate Hull, pokazano mi je da ćeš, ako se posvetiš Bogu, ako budeš održavao zajednicu s Njim, puno razmišljao, pazio na svoje promašaje i zbog njih tugovao i jadikovao pred Gospodinom u najdubljoj poniznosti, biti u najuspješnijem poslu kojeg si se ikada latio jer ćeš piti s izvora žive vode i moći ćeš drugima dati da piju iz istog izvora koji je tebe oživio i osnažio.

 

Dragi brate, ako ne dođe do promjene u tvojem kršćanskom karakteru, izgubit ćeš vječni život jer će naš neumorni neprijatelj postaviti zamke pred tvoje noge i ako ne budeš blizu Boga, past ćeš u mrežu. Osjećaš se nemirno i nelagodno i tvoj je predmet proučavanje, ali katkad zanemariš pravi predmet. Kad bi trebao proučavati svoje srce, ti se upustiš u čitanje knjiga. Kad bi se vjerom trebao približiti Kristu, ti proučavaš knjige. Vidjela sam da će sve tvoje proučavanje biti beskorisno ako ne budeš vjerno proučavao samoga sebe. Ti ne poznaješ sebe i tvoj um se jako malo zadržava na Bogu. Samouvjeren si i prolaziš ne znajući da "ja" mora umrijeti da bi mogao biti uspješan Kristov propovjednik. Tebi nedostaje umjerenosti i ozbiljnosti izvan propovjedaonice. Te stvari se protive tvojem radu za propovjedaonicom.

 

Otkad mi je tvoj slučaj prvi put prikazan u viđenju, vidjela sam u tebi nedostatak. Tvoj um nije oplemenjen. Stojiš za propovjedaonicom i sposobno obrađuješ najsvetije, velike i oplemenjujuće istine, ali kad izlažeš najsvečanije predmete, često unosiš nešto smiješno što izaziva smiješak i to često uništava snagu cijelog tvojeg izlaganja. S lakoćom obrađuješ svečane istine, ali ne živiš u skladu s njima i to je razlog što ti nedostaje nebeska potpora. Mnogi čijim je ušima godilo pametno izlaganje i kojima se sviđao sposoban propovjednik, nisu bili više uvjereni da trebaju poslušati istinu nego prije, dok je još nisu čuli, Oni i dalje prestupaju Božji zakon. Drag im je bio propovjednik, a ne istine koje je iznosio. Ti ostaješ tako daleko od Boga da Njegova sila ne utiskuje istinu u srce. Ti trebaš živjeti kod kuće u skladu s vjerom, pa će njezin utjecaj  oplemeniti tvoju obitelj i tvoju suprugu. Kad kod kuće odbaciš svako obuzdavanje pa postupaš kao dijete, na tebi ne počiva težina istine i teret Djela. Ne biraš svoje riječi ni primjer.

 

Tvoja jedina sigurnost je u proučavanju samog sebe, svojih slabosti i promašaja. Nemoj prestati paziti na sebe. Pazi bolje na sebe kad si kod kuće. Pazi na sebe kad si izvan kuće. Ti zanemaruješ svoje najvažnije dužnosti, odlažeš svoju bojnu opremu i predaješ se bezobzirnom duhu koji tjera anđele od tebe i tvoje obitelji. Nemoj zanemariti kod kuće ispitivati svoje srce. Ne obasipaj svoju obitelj svom svojom ljubavlju. Sačuvaj najbolje osjećaje svojeg srca za Isusa koji te je otkupio svojom krvlju. Kad si kod kuće, osposobljavaj se sve vrijeme za rad za svojeg Učitelja kad budeš izvan kuće. Ako tako postupiš, bit ćeš svakog trenutka obučen u bojnu opremu. Najuzvišenija želja tvoje duše bit će da proslaviš Boga, da vršiš Njegovu volju na Zemlji, pa ćeš u Njega imati najveće povjerenje i pouzdanje. Nećeš osjećati takav nemir, već ćeš imati stalnu temu za razmišljanje, osobno bogoslužje i svetost. Upućena sam na 1. Korinćanima 9,27: "... nego krotim svoje tijelo i zarobljavam da sam ne budem isključen pošto sam drugima propovijedao." Pred tobom je zadaća da razumiješ samog sebe. Ne osjećaj se polaskan primjedbama nemudre i nerazborite braće u pogledu tvojih napora. Ako hvale tvoje propovijedanje, neka te to ne ushićuje. Ako Bog blagoslovi tvoj rad, vidjet će se plodovi. Tvoje propovijedanje neće samo ugađati, nego će zadobivati duše.

 

Brate Hull, moraš se čuvati na svakoj strani. Vidjela sam da sve što dijeli ljubav ili oduzima srcu vrhunsku ljubav prema Bogu, ili sprečava neograničeno povjerenje i potpuno pouzdanje u Njega, poprima karakter i oblik idola. Ukazano mi je na prvu veliku zapovijed: "Ljubi Gospodina Boga svojega svim srcem svojim, i svom dušom svojom, i svim umom svojim." Nije dopušteno nikakvo uskraćivanje naše ljubavi Bogu. Ništa ne smije dijeliti našu najdublju ljubav prema Njemu ili naše ushićenje Njime. Tvoja volja, želje, planovi, težnje i zadovoljstva moraju biti pokoreni. Moraš uzvisivati Gospodina Boga u svojemu srcu, u svojim razgovorima, u svim svojim postupcima; tada će te Isus moći poučavati, pomoći ti kad baciš svoju mrežu s desne strane lađe i izvučeš je na obalu punu riba. Ali bez Kristove pomoći u bacanju mreže, možeš se mučiti tjednima, mjesecima i godinama, a da ne vidiš mnogo plodova svojeg rada.

 

Vidjela sam da si izložen kušnji da misliš kako te tvoja braća žele provjeriti, da te žele previše ograničiti. Ali tvoja braća žele samo da živiš u skladu s uputama Božje riječi, a Bog te želi dovesti do toga pa te anđeli  promatraju s najvećom zabrinutošću. Ti moraš uskladiti svoj život s Božjom riječju da bi te On mogao  blagosloviti i osnažiti, ili ćeš pasti s puta i dok drugima propovijedaš, sam ćeš biti odbačen. Ali ti možeš biti pobjednik i možeš zadobiti vječni život. Ti se oporavljaš od Sotonine zamke, ali on za tebe priprema druge zamke. Bog će ti pomoći i osnažiti te ako Ga ozbiljno potražiš. Proučavaj sebe. Provjeri svaku pobudu; neka tvoj cilj ne bude da iznosiš briljantne propovijedi kako bi pokazao Mosesa Hulla, već nastoj pokazati Krista. Pojednostavni istinu za svoje slušatelje tako da je slabi umovi mogu shvatiti. Neka tvoja izlaganja budu jednostavna, usredotočena i dostojanstvena. Vodi ljude na odluku. Učini da osjete životnu silu istine. Ako ti se itko obrati laskavom riječju, oštro ga ukori. Reci takvome da te Sotona neko vrijeme mučio s time i da nema potrebe da mu pomaže u njegovom poslu.

 

Kad si među sestrama, budi suzdržan bez obzira na to hoće li misliti da ti nedostaje uljudnost. Ako sestre, udane ili neudane, pokažu bila kakvu neprikladnu bliskost, odbij ih. Budi određen i odlučan da bi shvatile kako ne odobravaš takvu slabost. Kad si pred mladima, u svako vrijeme budi ozbiljan, dostojanstven. Ako brat Loughborough i ti učinite Boga svojom snagom, vidjela sam da ćete obaviti dobar posao za Njegov jadni narod, jer dvojica mogu biti mnoštvo. Približite se više jedan drugome, molite se zajedno i odvojeno, budite iskreni jedan prema drugome. Brat Hull se treba pouzdati u prosudbu brata Loughborougha i poslušati njegov savjet.

 

 

Svjedočanstvo za Crkvu - 1