Poruka odvajanja sadržana u 22. poglavlju Mateja koju je ponovno primijenila Ellen White

Povratak na Glavnu Stranicu


 

 

Dragi čitatelju,

 

Ellen White ponovno primjenjuje dvadeset drugu glavu iz Mateja na kraj vremena. Proučit ćemo njenu izjavu o tom poglavlju da vidimo koliko jasno i imanentno se tamo nalazi poruka za poziv van. Postoje tri upućena poziva u tom poglavlju. Evo njezine ponovne primjene Mateja 22:

 

 

Matej 22 Propovijedi i govori

 

Pozvani na svadbenu svečanost

 

(Propovijed Ellen G. White u Washingtonu, Township, Iowa, Cir. 1874.)

 

     Riječi koje sam odabrala kao temelj za nekoliko opaski koje ćete pronaći u 22. poglavlju Mateja, počinju u prvom stihu. [citirani stihovi 1-10.] {1SAT 4.1}

 

     Dio Svetog pisma predstavljen pred nama, na koji sam se referirala i predstavljala vašim umovima od izrazitog je značaja. Mnogo većeg nego li sam u stanju to objasniti. Trebamo to razmotriti i dopustiti da u našim umovima ostavi odgovarajući utisak jer je veoma važan za nas. Iscrpnim čitanjem Božje svete Riječi inspiracije nalazimo da kad je obećani Mesija, Sin Božji, došao na ovaj svijet Njegov ga vlastiti narod, čak i njegova vlastita nacija – Židovi, nisu htjeli prihvatiti te ga nisu niti prihvatili. Kao što nam je rečeno u prvom poglavlju evanđelja po Ivanu “K svojima dođe, i njegovi ga ne primiše.” (Ivan 1:11). {1SAT 4.2}

 

     Otkupnina je omogućena, no nisu je prihvatili. Otac osobno je osigurao otkupninu, čak i žrtvu. Njegov dragi Sin se podredio zahtjevima svog Oca, došao je u ovaj grešni svijet, postao je čovjekom boli i upoznat s patnjama. [Prvi poziv Krista osobno] Otišao je činiti dobro, pričao je nježnim tonovima, najdubljim, najljubaznijim i najslađim naglaskom ikad izgovorenim, “Dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. Uzmite na sebe moj jaram i učite od mene jer sam krotka i ponizna srca.”; On nas uvjerava da ćemo pronaći mir svojim dušama. {1SAT 4.3}

 

   [Drugi poziv] "Pošalje druge sluge i reče: ‘Recite uzvanicima: Pripremio sam vam gozbu. Ispekli smo najslasnije meso. Sve je spremno. Dođite na svadbu!’ Ali oni nisu marili te odu svaki za svojim poslom—jedni na svoju njivu, drugi u trgovinu. Ostali uhvate sluge, premlate ih i ubiju.” " {1SAT 4.4}

 

-5-

 

     Veliki Kralj osobno je priredio svadbu svojemu Sinu. [Ponovna primjena evanđelja po Mateju 22. poglavlja] On je slao svoje sluge stotinama godina, govoreći: "Dođite, sve je spremno." Ali kako se malo [ljudi] svijeta obazire na poziv! Oni to zanemaruju i hode svojim putevima, svjetovnim težnjama i svjetovnim užicima, jednako kao što su stoljećima činili. Ali Kralj šalje svoju vojsku i uništava te ubojice i spaljuje njihov grad, također nam je rečeno u Danielu 9:26 "Narod jednog kneza koji će doći razorit će Grad...; kraj će dakle biti s poplavom."{1SAT 5.1}

 

     "Tada reče svojim slugama: ‘Svadba je, doduše, pripravljena, ali uzvanici ne bijahu dostojni. Pođite dakle na raskrižja putova i koga god nađete pozovite na svadbu!’ " {1SAT 5.2}

 

Ronov komentar: Postoje dva poziva na svadbu. Jedan je objavila Filadelfija 1844.g. Filadelfija je bila savršena crkva, Bog ju nije prekorio. Ona nikada nije bila formalno organizirana, a to je postala tek kada je bila prepuna Laodicejaca. Kraj komentara.

 

     U 14. Poglavlju evanđelja po Luki, u stihu 16, nalazimo da je priređena velika večera s mnogo uzvanika. Sluge su pozvane uzvanicima kako bi im rekli, "Dođite! Sve je već pripravljeno!" [stih 17]. No, počeli su tražiti izgovore.” {1SAT 5.3}

 

     Kralj kraljevstva priredio je svadbenu večeru za svog Sina. On je poslao svoje sluge kako bi rekle uzvanicima, "Dođite na svadbu!" Gospodin šalje [Ponovna primjena evanđelja po Mateju 22. poglavlja] svoje sluge s porukom svima koji žele čuti, "Dođite, pripravite se za Jaganjčevu veliku svadbenu večeru"; On uskoro dolazi kako bi sve vjerne priveo u palače koje je On pripravio, da blaguju gozbu koju je On priredio." On je slao i još uvijek šalje svoje sluge nekima preko 30 godina kako bi rekle Njegovom narodu, ‘Dođite, pripremite se, odjenite svadbeno ruho, obucite se u blagost, krotkost i istinu, zaodjenite se u pravednost Kristovu,                                 

 

-6-

 

kako biste se mogli pojaviti pred Njim te ući u svadbenu salu s onima koji će sjediti sa mnom na svadbi moga Sina.’ " {1SAT 5.4}

 

     Svi moraju biti odjeveni u svadbenom ruhu kako bi bili prihvaćeni, inače ćemo se naći nijemima. {1SAT 6.1}

 

     Nije li od neizmjerne važnosti da smo zaodjeveni odjećom pravednosti, kako bismo bili spremni kada Mladoženja dođe kako bi ušao na svadbenu večeru? Neka se obazremo na poziv te se pripremimo za ulazak u Gospodarevu kuću, kako nam ne bi rekao da niti jedan od uzvanika neće okusiti Njegovu večeru. U usporedbi, oni koji su pozvani nisu se obazreli na Njegov poziv, već su se nastavili izgovarati, blagujući užitke svijeta kao što mase čine u sadašnjem vremenu. {1SAT 6.2}

 

     Božje sluge pozivaju i mole takve da se odmaknu od primamljivih scena ovog ispraznog i prolaznog svijeta, kako bi se pripremili za svadbenu večeru, ali oni ne žele to učiniti. Čujemo ih kako govore, ‘Nema opasnosti. Sutra će biti baš kao što je danas i još mnogo više; nema potrebe za uznemiravanjem. [usp. Izaija 56:12] Moramo potrebe upražnjavati na farmama i robom ovoga svijeta, kako ne bismo izgubili svjetovne interese i postali siromašnima te naše želje ne bi trpjele.’ Zaboravljaju da Onaj koji mari za malene vrapce i odijeva ljiljane poljske, mari i za ponizne, duše koje se uzdaju te će voditi i uputiti sve one koji su spremni činiti Njegovu volju. Darovat će svojoj dragoj djeci stvari koje su im potrebne. Svima koji strpljenjem i ustrajnošću pobjede, obećao je krunu neprolazne slave, odjeću pravednosti i ulaz u prekrasan grad Boga našega. {1SAT 6.3}

 

     Isti ovaj Kralj šalje svoje sluge danas. On poziva svoje goste govoreći, ‘Dođite, sve je već pripravljeno.’ Gospodin braka uskoro dolazi:

 

-7-

 

Promotri, On je pred vratima! Nemoj odgađati s otvaranjem vrata, da se ne bi On odvratio od toga i ne primi tebe te ti ne uđeš na svadbenu gozbu. Otvori vrata i primi Gospodara, kako bi mogao ući u palače vječnog odmora i neprolazne slave pripravljene svima koji ga ljube. Tko će se pripraviti kako bi bio spreman za dolazak Onoga koji je rekao, ‘Pazi, dolazim ubrzo, i plaća moja sa mnom, da svakomu platim kakvo mu je djelo.’ " [Rev. 22:12]. {1SAT 6.4}

 

     Ako zanemarimo duhovnu dobrobit, zanemarimo prinijeti duhovne žrtve prihvatljive Bogu što je naša razumna dužnost, postajemo zarobljeni brigama ovog života. Ako samo jednom izostavimo našu dnevnu dužnost pozivanja Boga na Njegovu božansku skrb, brigu i zaštitu, mi gubimo užitak jednoga dana. Mi nemamo slatki, slamajući utjecaj Božjeg Svetog Duha koji nas pohodi kroz dan nego se osjećamo bačenima dolje i lako obeshrabrenima. Neprijatelj duša spreman je iskoristiti tu prednost i često puta to čini, dovodeći nas u ropstvo i grijeh. {1SAT 7.1}

 

     Ponekad možemo biti zabrinuti oko mnogo služenja poput Marte, ali koliko li je vrjedniji bio čin Marije, koja je sjela i slušala Isusova učenja. On kaže, ‘Marta, Marta! Brineš se i uznemiruješ za mnogo, a jedno je potrebno. A Marija je izabrala dobar dio koji joj se neće oduzeti.’ (Luka 10:41-42). {1SAT 7.2}

 

    Koliko puta stvari ovog ispraznog, zavodljivog svijeta stanu između nas i naših vječnih interesa! Privremene stvari vrve iz našeg srca te guše stvari koje su duhovne! Mi dopuštamo neprijatelju pravednosti da nas uvjeri kako trebamo sudjelovati u stvarima ovog svijeta. Mi ponekad zanemarujemo veće dužnosti, kako ne bi pretrpjele naše želje.

 

-8-

 

Ako vjerno zamolimo Boga da nam da snage kako bismo dobro odradili privremene dužnosti te u isto vrijeme zamolimo da nam da milosti i mudrosti kako bismo svladali zlo; ako su nam naše nade usmjerene gore, a naš razgovor na nebo, ondje gledamo Sina čovječjeg koji nudi poziv na svadbu svima koji će doći: koji se uzdignuo gore kako bi pripravio palače za sve one koji Ga vole i drže Njegove riječi te nam je rekao da će doći po nas kako bismo mogli ući na svadbenu gozbu s Njim, da gdje je On i mi također možemo biti. Budemo li se odvratili od tih poziva, koja će biti posljedica toga? {1SAT 7.3}

 

     U 13. poglavlju Djela u 46. stihu, nalazimo da ako odbacimo Božje djelo od nas te same sebe smatramo nedostojnima vječnog života, mi nemamo razloga očekivati ulazak u kraljevstvo. Informacije koje su nam dane u 24. stihu 14. poglavlja evanđelja po Luki tvrde kako “nijedan od onih ljudi koji su pozvani neće okusiti moje večere.” " {1SAT 8.1}

 

     Veliki vječni Otac priredio je svadbenu svečanost za svog Sina. Hoćemo li se mi obazreti na Njegove sluge koje je slao i još uvijek šalje kako bi nam objavili svečani poziv? Ili ćemo mi zanemariti poziv? O, čemu prezreti pripremu za svadbu Sina Božjega? Ima mjesta za sve koji prihvate poziv. Nitko neće moći reći kako te stvari nisu bile jasno objavljene. Zapamtite, kad se dobar čovjek vrati, oni koji su spremni ići će na svadbenu svečanost i vrata će biti zatvorena te više neće biti ulaska jer čitamo da ‘Kad kućegospodar ustane i zaključa vrata’ (Luka 13:25), onda će oni koji pokušaju ući čuti, ‘Ne poznajem te…; Odstupite od mene.’ " {1SAT 8.2}

 

Kraj 22. poglavlja evanđelja po Mateju iz Propovijedi i govora

 

Gospodin mi je pokazao u viziji kako se sljedeća izjava od Ellen White temelji na Božjem proročanstvu o onima koji su bili pozvani iz Mateja 22. glave:

 

Prorečeni pad crkve zvaničnih Adventista sedmog dana

 

"Isus šalje SVOM NARODU poruku upozorenja kako bi ih pripremio za svoј dolazak. Proroku Ivanu otkriveno јe završno djelo u velikom planu otkupljenja čovjeka. Ivan vidi anđela "gdje leti posred neba, koјi imaše vječno evanđelje da obјavi onima koјi žive na zemlji i svakome narodu i plemenu, jeziku i puku i govoreći jakim glasom: Boјte se Boga i podaјte mu slavu, јer dođe čas Suda njegova; i poklonite se onome koјi јe stvorio nebo i zemlju i more i izvore vodene." Otkrivenje 14:6.7.

 

Anđeo predstavljen u proročanstvu koјi isporučuje ovu poruku, simbolizira klasu vjernih ljudi, koјi poslušni poticaјima Božјeg duha i učenjima Njegove riječi, obјavljuјe ovo upozorenje stanovnicima Zemlje. Ova poruka se niјe mogla povjeriti vjerskim vođama naroda. Oni su propustili sačuvati svoјu vezu s Bogom i ODBACILI SU SVJETLOST S NEBA. Zbog toga NISU ubroјani među one koјe opisuјe apostol Pavao: "Ali vi, braćo, niste u tami da bi vas taj dan zatekao kao lopov. Svi ste vi djeca svjetla i djeca dana: nismo mi od noći ni od tame." 1 Solunjanima 5, 4. 5.

 

Stražari na zidovima Siona (Sion nije Babilon, i ovo se odnosi na crkvu dok još nije imala nikakvog udjela s Babilonom) trebali bi prvi prihvatiti vijest o Spasiteljevom dolasku, prvi koji će podignuti svoј glas kako bi obјavili da јe On blizu, prvi koji će upozoriti ljude da se pripreme za Njegov dolazak. Ali oni su počivali sanjaјući o miru i sigurnosti, dok su ljudi spavali u svoјim grijesima. Isus јe vidio SVOJU CRKVU kao nerodno smokvino stablo, prekriveno obilnim lišćem, a, ipak, bez dragocjenog ploda. Bilo јe hvalisavog držanja religioznih formi, dok јe duh prave poniznosti, pokaјanja i vjere – koјi јedini može pružiti službu prihvatljivu za Boga – nedostaјao. Umjesto milosti Duha, tamo se manifestirala oholost, formalizam, hvalisanje, sebičnost, ugnjetavanje. OTPADNIČKA CRKVA zatvorila јe svoјe oči pred znacima vremena. Bog ih niјe napustio, niјe On odstupio od svoјe vjernosti, ali su oni odstupili od Njega i ODVOЈILI SE od Njegove ljubavi. Budući da su ODBILI UDOVOLJITI UVJETIMA, njegova obećanja se NISU ISPUNILA na njima." E.G. White, The Spirit of Prophecy, Vol. 4, 199, 200. [Velika Borba izdanje 1884, 199, 200.]

 

Ponoćni poklič iz 1844, poziv na svadbenu večeru

 

U ljeto i jesen 1844. godine objavljivala se vijest: “Zaručnik dolazi!” To je dovelo do pojave dviju skupina predočenih mudrim i ludim djevojkama – jedne koja je s radošću očekivala Gospodnji dolazak i pripremala se da Ga dočeka, i druge koja se pod utjecajem straha i postupajući nagonski zadovoljila teorijom istine, ali joj je nedostajalo Božje milosti. Prema toj usporedbi, kad je zaručnik došao, “koje bijahu pripravne, uđoše s Njim na svadbu.” Svadba predstavlja Kristovo preuzimanje Njegovog kraljevstva. Sveti grad, Novi Jeruzalem, prijestolnica i predstavnik kraljevstva, nazvan je zaručnicom, Janjetovom ženom. Anđeo se obratio Ivanu: ”Dođi da ti pokažem zaručnicu – Janjetovu ženu!” “I prenese me – u duhu”, kaže prorok, “te mi pokaza Sveti grad, Jeruzalem, gdje silazi od Boga s Neba.” Otkrivenje 21:9,10. Prema tome, zaručnica očito predstavlja Sveti grad, a djevice koje izlaze u susret zaručniku simboliziraju crkvu. U Otkrivenju stoji da će Božji narod biti gost na Janjetovoj svadbenoj gozbi. (Otkrivenje 19:9) Ako su, dakle, gosti, ne mogu istodobno predstavljati zaručnicu. Krist će, kao što objašnjava prorok Daniel, primiti od Pradavnoga na nebu "vlast, čast i kraljevstvo." Dobit će Novi Jeruzalem, prijestolnicu svoga kraljevstva, "opremljen poput zaručnice koja je nakićena za svoga muža." Daniel 7:14;  Otkrivenje 21:2. Nakon što primi kraljevstvo, doći će u svojoj slavi - kao Kralj nad kraljevima i Gospodar nad gospodarima - da spasi svoj narod koji će “sjesti za stol s Abrahamom, Izakom i Jakovom u kraljevstvu nebeskom” da sudjeluje u Janjetovoj svadbenoj gozbi. Matej 8:11; Luka 22:30

 

Objava “Zaručnik dolazi!” u ljeto 1844. godine navela je tisuće ljudi da očekuju Kristov dolazak. U najavljeno vrijeme Zaručnik je došao, ali ne na Zemlju – kako su to ljudi očekivali – nego pred Pradavnoga na Nebu, na svadbu, da preuzme svoje kraljevstvo. “Koje bijahu pripravne, uđoše s Njim na svadbu, te se zatvoriše vrata .” Nisu trebali biti osobno prisutni na svadbi, jer se ona održava na Nebu, a oni su još na Zemlji. Kristovi sljedbenici trebaju čekati "Gospodara svojega kad se vrati sa svadbe." Luka 12:36. No oni trebaju shvatiti Njegovu službu i vjerom Ga slijediti kada stupi pred Boga. U tom smislu može se reći da su ušli na svadbu.

 

U Kristovoj priči na svadbu su ušle djevice koje su imale ulja u posudama sa svjetiljkama. Oni koji su, uz poznavanje istine iz Svetoga pisma, imali i Duha i Božju milost, te koji su u noći svoje gorke kušnje strpljivo čekali tražeći u Bibliji jasnije svjetlo, upoznali su istinu o Svetištu na Nebu i promjenu u Spasiteljevoj službi te su vjerom slijedili Njegovo djelo u nebeskom Svetištu. Tako su svi koji zahvaljujući svjedočanstvu Svetoga pisma prihvate te istine – slijedeći Krista vjerom dok izlazi pred Boga da izvrši posljednje djelo posredovanja i nakon toga primi svoje kraljevstvo – prikazani kako idu na svadbu.

 

U Isusovoj priči, zapisanoj u 22. poglavlju Matejeva evanđelja, jasno je prikazano da se istražni sud održava prije svadbe. Prije svadbe kralj dolazi da promotri goste - da vidi jesu li svi odjeveni u svadbenu odjeću - čiste haljine karaktera, oprane i izbijeljene u Janjetovoj krvi. Matej 22:11; Otkrivenje 7:14. Oni koji nisu bili takvi istjerani su, a sve one - kod kojih je provjerom ustanovljeno da imaju svadbenu odjeću - Bog je prihvatio i proglasio dostojnima da uđu u Njegovo kraljevstvo i sjednu na Njegovo prijestolje. Ta provjera karaktera i odlučivanje tko je spreman za Božje kraljevstvo, predstavlja istražni sud, završno djelo u nebeskom Svetištu.

 

Kad završi istražni sud, kad budu ispitani životi svih onih koji su kroz sva stoljeća tvrdili da su Kristovi sljedbenici i kad bude odlučena njihova sudbina, tek tada će, a ne prije toga, završiti vrijeme milosti i zatvoriti se vrata. Kratka rečenica: "I one koje su bile spremne ušle su s njim na svadbu; i vrata su se zatvorila", prenosi nas u vrijeme kada će, nakon Spasiteljeve završne službe, biti dovršeno veliko djelo spašavanja čovječanstva.

 

U službi zemaljskog Svetišta – koja je, kao što smo vidjeli, slika službe u nebeskom Svetištu – kada je veliki svećenik na Dan pomirenja ušao u Svetinju nad svetinjama, prestala je služba u prvom odjeljenju. Bog je zapovjedio: “Kad on uđe da obavi obred pomirenja u Svetištu, neka nikoga drugoga ne bude u Šatoru sastanka dok on ne iziđe.” Levitski zakonik 16:17. Tako je i Krist, kad je ušao u Svetinju nad svetinjama da obavi završnu službu pomirenja, prestao sa svojom službom u svetinji. Završivši službu u prvom odjeljenju, započeo je službu u drugome. Kad bi u simboličnoj službi veliki svećenik napustio svetinju na Dan pomirenja, dolazio bi pred Boga s krvlju žrtve za grijeh svih Izraelaca koji bi se iskreno pokajali za svoje grijehe. Tako je i Krist završio jedan dio svoje službe kao naš zastupnik, da bi otpočeo drugi dio svoje službe; On još uvijek, zaslugom svoje krvi, moli Oca za grješnike.

 

Sljedeći zakazani ponoćni poklič koji poziva na Jaganjčevu svadbenu večeru

 

Ponoćni poklič ponovljen: ‘Moj um bio je prenesen u BUDUĆNOST, kad ĆE SE OBJAVLJIVATI ZNAK: Eno, ženik dolazi! Izađite mu u susret!.’ E.G. White, Review and Herald, Vol. 3, p. 331, Feb. 11, 1896. Primijetite datum, Velj. 11, 1896.

        

Sljedeći poziv će biti drugi poziv crkvama. U Kristovo vrijeme, Isus je osobno dao poziv i bio je odbijen. Zatim je poslao svoje sluge, apostole, i oni su dali drugi poziv. I taj poziv je bio odbijen. Bog je stoga spalio njihov grad, Ezekiel 22:17-31. Troska (kukolj) je skupljena usred grada Jeruzalema i Hrama i spaljena. Ellen White je to nazvala tipologijom uništenja cijelog svijeta [GC p. 25], ali je rekla kako će početi u Njegovom svetištu, crkvi, Kući Jakova, s onima koji su bili blagoslovljeni velikom svjetlošću, Testimonies, Vol. 5, 211. Primijetite kako ona započinje poglavlje na stranici 207, citirajući Ezekiela 9.

 

Prvi poziv koji upućen modernom svijetu bio je 1844 i uputila ga je crkva Filadelfije, pobjednička crkva koja nije okaljana u Otkrivenju 3. Bog prvu budi nju, a zatim budi deset djevica. To je implikacija onoga što piše u Christ’s Object Lessons,, str. 405-6. Kombinirajte to sa sljedećom izjavom da biste saznali tko je koga prozvao i probudio:

 

Obilježja Istinskih Reformatora. - Ovdje [Izaija 58:8-14] su dane karakteristike onih koji će biti reformatori, koji će nositi zastavu poruke trećeg anđela, oni koji se izjašnjavaju kao Božji ljudi koji drže Njegove zapovijedi - i koji poštuju Boga, i koji su iskreno angažirani, u očima cijelog svemira, u izgradnji starih opustjelih mjesta. Tko je taj koji ih zove, popravljači pukotina, obnovitelji putova po kojima treba živjeti? To je Bog. Njihova imena su registrirana [zapisana - Heb 12:22,23] na nebu kao reformatori, obnovitelji, kao oni koji podižu temelja mnogih naraštaja." E. G. White, SDA Bible Commentary, sv. 4, 1151, & Review and Herald, 13. listopada 1891.

 

Reformatori su pozvani i probuđeni Božjim Svetim Duhom. Zatim njihov i Božji glas , COL, 406, budi svih deset djevica, jer u Mateju 25:4 piše kako su SVE djevice zaspale.

 

Pravi reformatori su ti koji dolaze DO Laodiceja sa snažnom ukoravajućom porukom:

 

Može li ljudski um biti izložen većoj obmani nego da bude uvjeren kako je u pravu, kad je potpuno u krivu!  Vjerni Svjedok poručuje da je Božji narod žalosno prevaren, premda je iskren. On nije svjestan da je u Božjim očima njegovo stanje jadno. Dok laska sebi da je u odličnom duhovnom stanju, poruka Vjernog Svjedoka razara tu sigurnost podizanjem optužbe o njegovom pravom stanju duhovne sljepoće, siromaštva i bijede. Ovo svjedočanstvo, tako britko i oštro, ne može biti pogrešno jer govori Vjerni Svjedok, a Njegovo svjedočanstvo mora biti istinito. {3T 252.4}

 

DUPLIKAT: "Gospodin je zapovjedio jednom svojem drevnom sluzi, ‘A ti ne moli za puk ovaj [Jer 7:16 i 11:9-15] i ne diži za njih vapaj i molitvu i ne navaljuj na me, jer ja te neću uslišati.’ Prorok tako opisuje grijehe koji su izazvali ovu strašnu osudu: "Proroci prorokuju lažno, i svećenici upravljaju na svoju ruku, a moj puk voli da je tako. Ali što ćete na svršetku?" "Jer od najmanjega od njih do najvećega među njima svatko gramzi za dobitkom; i od proroka pa do svećenika, svatko čini laž." I olako liječe ranu kćeri puka mojega govoreći: "Mir!, Mir!, a mira nema." Apostoli izjavljuju da će ovo stanje stvari pronaći svoj DUPLIKAT u posljednjim danima. Mnogi imaju oblik pobožnosti, ali u svom svakodnevnom životu negiraju silu iste. Oni nisu više uvjereni u svoje grijehe ili uznemireni zbog svog stanja. Govore u svojim srcima: "Crkva cvjeta. Mir i duhovni napredak nalaze se unutar njezinih granica." Ove riječi proroka isto tako se mogu primijeniti na ove ljude koji varaju sami sebe: Izabrali su svoje vlastite putove, a njihovoj duši mile su gnjusobe njihove. Tako ću i ja izabrati zablude njihove i svaliti na njih ono čega se plaše." E. G. White, Second Advent Review and Sabbath Herald, 11-07-82.

 

Ovaj potresan ukor Laodiceji ohrabruje slušatelje da ga smatraju prestrogim, neljubaznim i nepotrebnim. Oni laskaju onima koji bi združili svoje brige u temama lakšeg značaja. Zašto? Zato što ljube mir i uživaju u svojim opačinama. Oni će čak i plaćati ogromne količine novca, kao što je bio slučaj s Desmondom Fordom, kako bi im se reklo da oni cvatu u Božjoj milosti. Ipak, popustljivi Aroni nisu pravi prijatelji.

 

Ukori uvijek vrijeđaju ljudsku narav. Mnoge su duše upropaštene nerazumnim suosjećanjem njihove braće; upravo zato što su braća suosjećala s njima, mislile su da su izložene zlostavljanju i da je onaj koji ih kori kriv i da ima loš duh. Jedina nada za grešnike na Sionu jest da potpuno uvide i priznaju svoje grijehe i da ih ostave. Oni koji se umiješaju s ciljem da otupe oštricu ukora koju Bog šalje tvrdeći da je djelomično kriv i onaj koji kori, premda ukoreni baš nije bio ispravan, ugađaju neprijatelju. Sotona smišlja sve moguće načine da ostvari svoju namjeru i ukore učini nedjelotvornima. Neki će okrivljavati onoga koga je Bog poslao sa viješću upozorenja govoreći kako je preoštar; time postaju odgovorni za dušu grešnika kojega je Bog želio spasiti i kojemu je, iz ljubavi prema njemu, poslao ukor ne bi li ponizio svoju dušu pred Bogom i odrekao se svojih grijeha. Lažni simpatizeri morat će urediti račun s Učiteljem za svoje smrtonosno djelo. {3T 329.1}

 

Krajnji rezultat drugog poziva na Jaganjčevu svadbenu večeru  - Ponoćni poklič iz Mateja 22 i 25

 

Za naš duhovni život od presudne je važnosti razlučiti primjer u 22. poglavlju Mateja. U njemu su Krist i Njegovi učenici uputili pozive, a Njegove sluge koje su upućivale pozive okupljene su izvan otpale crkve. To je bila pobjednička crkva koja je došla pomoći otpaloj, ratobornoj crkvi i svi koji se nisu obazirali na vapaje da izađu van iz otpale crkve, bili su uništeni zajedno s njom. Stoga, pitanje odnosa 22. poglavlja Mateja i SDA crkve, spašeni su samo oni koji su ‘skupljeni izvan nje’. DA 232. Ovu poruku objavljuje Sion, Kristova nevjesta, Izaija 62:1-5. Njen poziv spomenut je u 11. stihu te je on parafraza ponoćne vike iz 25. poglavlja Mateja: ‘U ponoć nastade vika: ‘Evo, dolazi mladoženja! IZIĐITE mu u susret!’ Kojim povodom ide ovaj poziv izvan crkava? Zato što Bog kaže u Izaiji 4:1-4 kako na kraju vremena sve formalno organizirane crkve čine vlastitu stvar.

 

''Krist je bio protestant... Reformatori postoje još od Krista i apostola. Izašli su i odvojili su se od religije obreda i ceremonija. Luther i njegovi sljedbenici nisu izmislili reformatorsku religiju. Jednostavno su je prihvatili onako kako su je predstavili Krist i apostoli.'' E.G. White, Review and Herald, vol. 2, 48, col. 2.

 

"Sanhedrin je odbacio Kristovu vijest pripremajući se da Ga ubije, stoga je Isus napustio Jeruzalem, svećenike, hram, vjerske vođe, narod koji je bio poučen zakonu, i okrenuo se drugoj skupini ljudi da proglase Njegovu poruku i okupi izvan one koji bi trebali evanđelje odnijeti svim narodima. Desire of Ages, p. 232.

 

Ako odradiš svoj posao kako treba, upozoravajući svoju braću, biti ćeš odbačen od Sanhedrina današnjeg vremena i bit ćeš prisiljen tražiti drugu skupinu.

 

Bog nam daje krajnji rezultat tog drugog poziva crkvi. U tome leži poruka odvajanja iz Mateja 22. I evo krajnjeg rezultata tog drugog poziva:  

 

Mat 22:8 Tada reče svojim slugama: ‘Svadba je, doduše, pripravljena, ali uzvanici ne bijahu dostojni.

 

Mat 22:9 Pođite stoga na raskrižja putova i koga god nađete, pozovite na svadbu!

 

Zadnji, treći poziv ide svijetu.

 

Neka Bog blagoslovi sve koji će čuti i obazreti se,

 

Ron

 

 

Prijevod: Ivan Komadina