Dvostruka Primjena Kraljeva i Kraljevstava Otkrivenja 13 i 17

 

 

Otk 17:10 I kraljeva je sedam: petorica padoše, jedan jest, a drugi još ne dođe. A kada dođe, treba tek zakratko ostati.

Otk 17:11 I zvijer što bijaše i nije, ona je i osmi i od sedmorice je, i u propast ide.

Povratak na Glavnu Stranicu


 

 

 

The World Last Chance stranica ide iz jedne ogromne greške u drugu! Prije nego što je Papa Franjo bio izabran, učili su da će Sotona uskrsnuti Papu Ivana Pavla II. kako bi ovaj postao osmi Papa. Naravno to se nije dogodilo.

 

BILJEŠKA DEJAN: Osim što je to bilo netočno, pokazali su i POTPUNO NERAZUMIJEVANJE djelovanja i moći Sotone. Sotona NEMA SPOSOBNOST DAROVATI ŽIVOT. Samo Bog može uskrsnuti iz smrti u život. Kraj bilješke.

 

Sada podučavaju sljedeću grešku koju će te vidjeti u citatu ispod  http://www.worldslastchance.com/end-time-prophecy/revelation-17-prophecy-of-the-seven-kings-8th-king-identified.html

 

"Sedam kraljeva Otkrivenja 17 može se odnositi na kraljevstva ili kraljeve. Nema treće opcije. Kontekst Otkrivenja 17 sav je o Rimskoj crkvi. Primijeniti "kraljeve" u Otkrivenju 17 na kraljevstva bi bilo ozbiljno kršenje konteksta, ali čak i kad bismo primjenjivali kraljeve na kraljevstva, ne postoji kombinacija kraljevstava koja bi bila u skladu s opisom kraljeva, pogotovo ono što se odnosi na vladavinu sedmog kralja, koja je prorečena da traje kratko vrijeme. Danas nema kraljevstva koje bi odgovaralo opisu tog kratkog perioda i pada prije početka vladavine osmoga."

 

Moj odgovor: Od sada u ovom dokumentu World’s Last Chance ću osloviti kao WLC.

 

§  Kako kralj može biti kralj bez kraljevstva? Je li Papa kralj Vatikana i Rimokatoličke crkve? Ako nije, ne bi ih se zvalo kraljevima. No dokazat ću da je Papa Kralj s Kraljevstvom.

 

§  Kontekst Otkrivenja 17 NIJE sav o crkvi Rima. Kontekst uključuje crvenu zvijer sa 7 glava i 10 rogova koji nosi bludnicu. Oboje imaju SEDAM GLAVA I DESET ROGOVA. Velika je pogreška reći da se Otk. 17 tiče samo Rima.

 

§  Skrletno obojena zvijer na kojoj sjedi žena (bludnica) razlikuje se od žene koja je odjevena u skrlet. Ta zvijer mrzi ženu i uništava ju (stih 16). Dakle, ako je ta zvijer bila Rim, ona bi samu sebe mrzila i uništila.

 

§  Zvijer iz mora Otk. 13 je ista kao žena (bludnica) Otk. 17 koja sjedi na skrletnoj zvijeri iz Otkrivenja 17 koja ju nosi. Ta skrletna zvijer NIJE RIM. Ta zvijer daje svoju moć (snagu/potporu) Rimu za neko vrijeme, ali je istovremeno mrzi. Otk 17:16.

 

§  10 rogova na morskoj zvijeri i 10 rogova na crvenoj zvijer su kraljevstva kojima vladaju kraljevi. Osmi kralj, prema WLC ljudima, prima moć s deset kraljeva i njihovim kraljevstvom. Ako je papa Franjo osmi kralj i on dobiva moć s 10 rogova na jedan sat, onda su 10 KRALJEVA I NJIHOVO KRALJEVSTVO, JAKO VAŽNI i SASTAVNI DIO u Otkrivenju 17, dokazujući da Otkrivenje 17 ne govori samo o KATOLICIMA U KONTEKSTU, kao što to pokazuje WLC web stranica. To KRALJEVSTVO su konačna stopala i prsti (glina i željezo) KRALJEVSTVA iz Daniela 2! Ovo proširuje KONTEKS Otkrivenja 17 daleko izvan Katoličke crkve!

 

§  Skrletna zvijer koja nosi bludnicu konačno nadjačava Morsku Zvijer i spaljuje je u jednom jutru, a cijeli svijet oplakuje njezinu smrt. Otkrivenje 17:16. Dakle, to uključuje daleko više od katoličke crkve i sedam kraljeva (papa).

 

10 I kraljeva je sedam: petorica padoše, jedan jest, a drugi još ne dođe. A kada dođe, treba tek zakratko ostati.

11 I zvijer što bijaše i nije, ona je i osmi i od sedmorice je, i u propast ide.

12 I deset rogova koje vidje deset je kraljeva; oni još ne primiše kraljevstva, ali će, za jedan čas, primiti sa Zvijeri vlast kao kraljevi.

13 Oni su jedne misli, i svoju će silu i vlast predati Zvijeri.

 

Je li Rim Kraljevstvo s Papama kao Kraljevima?

 

Dan 7:24 A deset rogova deset je kraljeva koji će ustati iz ovoga kraljevstva. A poslije njih ustat će jedan drugi [KRALJ], i taj će biti drugačiji od onih prvih i pokorit će tri kralja.

 

Dan 7:25 I govorit će drske riječi protiv Svevišnjega i zatirati svece Svevišnjega; i pomišljat će da promijeni vremena i zakone. I sveci će biti predani njemu u ruke na vrijeme i dva vremčnā i polovicu vremena.

 

§  Tko je pomislio promijeniti vremena i zakone? Adventisti uče da je to Papa! Kralj Papa! Hoćemo li zaključiti da Papa NIJE IMAO KRALJEVSTVO kad je imao moć promijeniti vremena i zakone?

 

U Danielu 11, je li Zadnji Papa Kralj? Ima li On Kraljevstvo kad Cijeli Svijet Krene za Njim? Ili je On Kralj Bez Kraljevstva? Kao što WLC Implicira?

 

Dan 11:36 A kralj će raditi kako mu bude volja; i uzvisit će se i uzveličati iznad svakoga boga, i govorit će čudesne stvari protiv Boga nad bogovima, i uspijevat će dok se gnjev ne dovrši; jer što je određeno, to će se izvršiti.

 

Dan 11:37 Neće mariti ni za Boga svojih otaca ni za milinu žena, niti će mariti za bilo kojega drugog boga nego će se uzveličati iznad sviju.

 

Deset Rogova na Morskoj Zvijeri (Rim), u Otkrivenju 13, označava KRALJEVSTVA! Slijedi poveznica s Googleom.

 

Otkrivenje 13 – Dvije Zvijeri www.enduringword.com/commentaries/6613.htm

 

U Danielovu viđenju, deset rogova posebno su predstavljali deset kraljevstava da je ovo konačno ... Sve indikacije u Otkrivenju 13 su da je zvijer čovjek, ... Kraj poveznice.

 

Ako postoje samo kraljevi koji su povezani sa sedam kraljeva Otkrivenja 17 i 13, što su onda KRALJEVSTVA 10 rogova? A što je s DESET KRUNA? Simboliziraju li oni KRALJEVSTVO? Jesu li pape nosile svoju verziju KRUNE?

 

Ako se cijeli svijet zanese za zvijeri, je li to KRALJEVSTVO?

 

Otkrivenje 13

 

Otk 13:1 I stadoh na morski žal; i ugledah gdje iz mora izlazi zvijer koja imaše sedam glava i deset rogova, na njegovim rogovima deset kruna, a na glavama ime bogohulno.

Otk 13:2 Zvijer koju vidjeh bijaše poput leoparda, stopala mu bijahu kao u medvjeda, a usta njegova kao usta lavlja: i dade mu zmaj svoju silu, i svoje prijestolje, i vlast veliku.

Otk 13:3 i vidjeh da mu jedna od glava bijaše kao nasmrt zaklana; i bi mu izliječena smrtna rana: i sva se zemlja zanese za zvijeri.

Otk 13:4 I pokloniše se zmaju koji dade vlast zvijeri; i pokloniše se zvijeri govoreći: “Tko je kao Zvijer? Tko može zaratiti s njim?”

Otk 13:5 I bijahu mu dana usta da govori velike stvari i hule; i bi mu dana vlast da to čini četrdeset i dva mjeseca.

Otk 13:6 I otvori on svoja usta da huli na Boga, da huli njegovo ime, i njegovo prebivalište, i one koji u nebu prebivaju.

Otk 13:7 I bi mu dano da zarati sa svetima i da ih pobijedi: i bi mu dana vlast nad svim plemenima, i jezicima, i narodima.

Otk 13:8 I poklonit će mu se svi koji stanuju na zemlji, čija imena nisu zapisana u knjizi života Jaganjca zaklanog od postanka svijeta.

Otk 13:9 Ako tko ima uho, neka čuje.

Otk 13:10 Onaj tko u ropstvo odvodi, u ropstvo će ići: onaj tko mačem ubije, mačem će biti ubijen. Tu je postojanost i vjera svetih.

Otk 13:11 I ugledah drugu zvijer gdje uzlazi iz zemlje: i imaše on dva roga kao Jaganjac, a govoraše kao zmaj.

Otk 13:12 Svu vlast one prve zvijeri on provodi pred njim; i čini da se zemlja i svi koji na njoj prebivaju poklone prvoj zvijeri, onome kome bijaše izliječena smrtna rana.

Otk 13:13 I čini on velika znamenja; čak čini da oganj silazi s neba na zemlju naočigled ljudima,

Otk 13:14 i zavodi one koji žive na zemlji čudesima koja mu je dano činiti u nazočnosti Zvijeri govoreći onima koji žive na zemlji neka načine sliku Zvijeri, onoga koji imaše ranu od mača i preživje.

Otk 13:15 I imaše vlast udahnuti život slici Zvijeri, da progovori slika Zvijeri i da učini da se poubija sve one koji se neće klanjati slici Zvijeri.

Otk 13:16 I čini da svi, i mali i veliki, bogati i siromašni, slobodnjaci i robovi, prime žig u svoju desnicu ili u svoja čela;

Otk 13:17 i da nitko ne može kupovati ili prodavati, osim onoga tko ima žig ili ime Zvijeri ili broj njegova imena.

Otk 13:18 Ovdje je mudrost. Onaj tko ima razuma neka proračunava broj Zvijeri, jer je to broj jednoga čovjeka; a njegov je broj šest stotina šezdeset i šest.

 

Ispod je izvadak iz Google poveznice koji sam prethodno spomenuo:

 

"I. Većina komentatora misli da su deset rogova raspodijeljeni među sedam glava, ali David Hocking vidi svih deset rogova na jednoj od glava. Ali figura deset rogova također povezuje ovu zvijer sa zvijeri Daniela 7:7, koje predstavljaju konačno svjetsko carstvo Antikrista, koje će Mesija u konačnici osvojiti. Nakon toga gledah u noćnim viđenjima, kad eno četvrte zvijeri – strašne i jezovite i iznimno snažne; ii mala je velike željezne zube: proždirala je i satirala, a preostalo gazila svojim nogama. Ona se pak razlikovala od svih zvijeri koje bijahu prije nje i imaše deset rogova. (Daniel 7:7) [DESET KRALJEVSTVA]

 

II. U Danielovoj viziji deset rogova posebno su predstavljali deset kraljevstava nad kojima ovaj konačni svjetski diktator ima ovlasti (Daniel 7:24). U Ivanovoj viziji deset kruna na deset rogova naglašavaju tu ideju.

 

III. Vizija Daniela 7 i Daniela 2 također povezuju vlade koje predstavljaju deset kruna s drevnim Rimskim Carstvom. U tim je vizijama Daniel vidio tri uzastopna svjetska imperija, naslijeđena četvrtim - što je u kontekstu vizije jasno da je to Rimsko carstvo. U dane tog četvrtog carstva, Mesija će doći, uništiti svu zemaljsku vlast i vladati zemljom. Budući da ne vidimo Isusovo kraljevstvo na zemlji na način na koji je Daniel prorekao, vidimo da će Rimsko Carstvo "na neki način" nastaviti vladati, izraženo ovom zbirkom deset kruna."

 

Navedeni citati su sa ove poveznice: http://www.enduringword.com/commentaries/6613.htm

 

Zmaj mu je dao svoju moć, prijestolje i veliki autoritet: Ovog svjetskog vođu Sotona stvarno osnažuje i podržava. Sotona će kroz ovog čovjeka izraziti svoje želje i autoritet. U ovome, zvijer prihvaća ponudu koju je Isus odbio (Matej 4:8-10)

 

Što je s ovom izjavom WLC-a?

 

"… ali čak i kad bismo primjenjivali kraljeve na kraljevstva, ne postoji kombinacija kraljevstava koja bi bila u skladu s opisom kraljeva, pogotovo ono što se odnosi na vladavinu sedmog kralja, koji je prorečeno da traje kratko vrijeme. Danas nema kraljevstva koje bi odgovaralo opisu tog kratkog perioda i pada prije početka vladavine osmoga."

 

Evo zašto ta izjava nije istina! Postoji više od jednog tumačenja. Ograničili su značenje na JEDNO ZNAČENJE (koje je netočno). Time su se razveli od KRALJEVSTVA 10 prstiju iz Daniela 2, i njegove poveznice sa DESET ROGOVA [KRALJEVSTVA] iz Otkrivenja 13 i 17. Adventisti su upili ovo neznanje i ne primjenjuju 10 prstiju Daniela 2 na KRALJEVSTVO DESET ROGOVA iz Otk 13 i 17 već duže vrijeme. Neki ne mogu ovo povezati kada je tako DIREKTNO.

 

Otk 17:10 I kraljeva je sedam: petorica padoše, jedan jest, a drugi još ne dođe. A kad dođe, treba tek zakratko ostati.

Otk 17:11 i Zvijer što bijaše i nije, ona je i osmi i od sedmorice je, i u propast ide.

 

U odnosu na gore navedene stihove, pokazano mi je da je ključ ispravnog tumačenja Otkrivenja 17:9-11 Danielova vizija u 2:36-49, i da Danielova interpretacija čini vrlo jasnim da živimo na kraju vremena.

 

Tijekom povijesti bilo je 6 svjetskih sila; Egipat, Asirija, Babilon, Medo-Perzija, Grčka i Rim. Otkrivenje 17:10 kaže da su pet kraljeva pali dok je Rim još uvijek bio na vlasti tijekom Novog Zavjeta kad je Otkrivenje napisano 96. godine.

 

Nabukodonozor je bio glava od zlata (Babilon). Medo-Perzija su bila prsa od srebra. Grčka je bila bedra od mjedi. Rimsko carstvo bile su noge od željeza. Rim je pao u propast u 476. g. (Barem njegov prvotni oblik vladavine).

 

Sedmo kraljevstvo je kraljevstvo koje u Ivanovo vrijeme još nije došlo.

 

Biblija kaže u Otkrivenju 17:11 da je osmi kralj (Antikrist) od sedmorice. Osmi kralj je Sotona (koji je svakako od sedmorice) kad bude glumio Krista i kad se pojavi ljudima svake lažne religije, u osobi "boga" kojeg štuju, npr. Muhameda, Bude itd. Pokušat će se pojaviti kao Krist kršćanima.

 

Doista je moguće primijeniti kraljeve Otkrivenja 17 na kraljevstva. Kraljevi vladaju nad kraljevstvima. Danas nema kraljevstva, samo super-sile poput SAD-a i Rusije. Međutim, danas se stvara određeno kraljevstvo koje će se uklopiti u opis kratkog trajanja, a to će pasti prije početka vladavine osmog. Ta kombinacija Rima i cionista (gline i željeza koji se ne spajaju zajedno) trajat će samo jedan sat, što god ta Biblijska vremenska oznaka značila. Tada će Vatikan biti uništen, Otk 17:16, a Sotona će postati osmi kralj i odglumiti drugi Kristov dolazak. Sotona je od ostalih 7, jer je on bio sila iza svih njih. Ovo je najpotpunija verzija Otkrivenja 17, jer uključuje i morsku zvijer Otkrivenja 13 (Rim) i skrletnu zvijer Otkrivenja 17, zmaja, Sotonu.

 

Treba napomenuti da je Rimska vladavina od 42 mjeseca (Otk. 13:1-5, NAKON izlječenja rane) uključena u vrijeme kada djeluje sedma glava.

 

Adventisti nikada nisu uključivali ulogu zvijeri koja nosi ženu u Otkrivenju 17.

 

Reći da nema kraljevstava koja su uključena u sedam kraljeva Otkrivenja 17, znači da konačno kraljevstvo koje predstavljaju stopala i kraljevstvo 10 PRSTIJU iz Daniela 2, ne postoje na kraju vremena! Ta KRALJEVSTVA jesu 10 rogova zvijeri iz mora Otkrivenja 13, i 10 rogova skrletne zvijeri u Otkrivenju 17.

 

ISTINA JE SPOSOBNA STALNO SE PROŠIRIVATI I NADOGRAĐIVATI: "Reći da odlomak znači samo ovo i ništa drugo, da ne smijemo pridodati nikakvo šire značenje riječima Krista no što smo imali u prošlosti, je govorenje onoga što nije poteklo od Duha Božjega. Što više kročimo u svjetlu istine, više ćemo postajati nalik Kristu u duhu, karakteru, načinu na koji ćemo raditi, a i sjajnija će nam istina postati. Dok ju gledamo u sve većem svjetlu otkrivenja, postat će dragocjenija nego što smo ju prvo procijenili iz opuštenog slušanja i istraživanja. Istina kakva je u Isusu sposobna je za stalno širenje, novi razvoj i kao i njen božanski Autor, postat će dragocjenija i ljepša: kontinuirano će otkrivati dublje značenje i voditi dušu da teži prema savršenijoj sigurnosti koja se uzdiže do najuzvišenijeg standarda. Takvo razumijevanje istine uzdići će um i preobraziti karakter do božanskog savršenstvu." R& H, Oct. 21, 1890.

 

rwb

 

Prijevod: Ivan Komadina