Dvije Bludnice Svjetske Klase

 

 

1 Ivanova 2:18-19 Dječice, posljednji je čas! I kao što ste čuli da antikrist dolazi, već i sada su se pojavili mnogi antikristi. Odatle znamo da je posljednji čas. Od nas izađoše, ali ne bijahu od nas. Jer da su bili od nas, ostali bi s nama. Ali oni izađoše kako bi se očitovali da nisu svi od nas.

 

Ivan je napisao gore navedene riječi NAKON što su on i učenici "OTIŠLI" (IZAŠLI) iz otpadničke židovske organizacije. Svi koji su ostali u toj organizaciji bili su antikristi.

Povratak na Glavnu Stranicu


 

 

 

Dvije bludnice svjetske klase Otkrivenja 17 nasljeđuju iste entitete koji su bili umiješani u ubojstvo Krista prije 2000 godina – Židove i Rimljane. Oni krive jedni druge da su bludnica iz Otk 17, a zapravo su oboje bludnica. Autor web stranice na ovoj poveznici http://www.ecclesia.org/truth/whore.html kaže da je Jeruzalem bludnica, a ja sam razgovarao o ovom pitanju s visoko postavljenim katolicima koji su čvrsto uvjereni da je bludnica Otkrivenja 17 Jeruzalem. Ali istina je da oboje sjede na sedam gora i oboje su optuženi kao antikristi u tom poglavlju, to možete vidjeti ako podrobnije proučavate poglavlje nego što su adventisti u svojih 169 godina.

 

Gore navedena poveznica je prvi izvor (osim mojeg) koji sam pronašao da uči DVA JERUSALEMA, istiniti i lažni. Ta istina potpuno ukida ideju ludih djevica da čovjek mora ostati u onome što je Isus nazvao otpalom Sinagogom Sotone da bi primio pečat Božji Ezekiela 9 – kada je Isus jasno izjavio da su svi oni koje su učenici svezali (zapečatili) bili vezani za nebesku žitnicu. Isus i učenici su "okupili IZVAN" prvinu ječma, odnosno nevjestu (učenike DA 179), i pšenicu iz trnja, dok je šljaka sakupljena u sredinu otpalog Jeruzalema za pokolj i oganj, Ezekiel 22:17-31 i Desire of Ages, 232.

 

Ivan i Ellen White su Govorili o Mnogo Antikrista

 

Kako to da su adventisti usredotočeni na katolike kao jedinog antikrista, kada i Ivan i Ellen White govore o mnogo antikrista? Postoji vrlo važan razlog za ovo iskrivljavanje istine o ovom važnom pitanju. Taj će se razlog dijelom otkriti u ovom rukopisu. Kad bi vam rekao cijelu priču koja uključuje otpalu SDA crkvu, brzo bih bio ubijen i ne bio se mogao više baviti prosvjetljavanjem drugih važnih aspekata istine.

 

"Dječice, posljednji je čas! I kao što ste čuli da Antikrist dolazi, već i sada su se pojavili mnogi antikristi. Odatle znamo da je posljednji čas." Isus nam je ostavio upozorenje u vezi ovog pitanja. Rekao je: 'Pazite da vas tko ne zavede. Jer mnogi će doći u moje ime govoreći: Ja sam Krist, i mnoge će zavesti.' 'Jer ustat će lažni Kristi i lažni proroci i izvodit će velike znake i čudesa da, bude li moguće, zavedu i izabranike. Eto prorekao sam vam. Ivan nastavlja: "Od nas izađoše, ali ne bijahu od nas. Jer da su bili od nas, ostali bi s nama. Ali oni izađoše kako bi se očitovali da nisu svi od nas." {ST, July 4, 1895 par. 1}

 

Otpale židovske vođe rekli su da su svi koji su izašli iz njihove crkve bili otpadnici, ali upravo suprotno je istina. Ista istina se događa u današnjoj otpaloj SDA crkvi.

 

Zanimljivo je napomenuti da adventisti nikada nisu ispitivali tko je sila u Otkrivenju 17:7 koja nosi bludnicu. Ta sila je zapravo moćnija od Rima jer "… ti će zamrziti bludnicu i opustošiti je i ogoliti; i mesa će se njezina najesti i ognjem je spaliti." Otk 17:16. Činjenica je da su iste dvije strane koje su se suprotstavljale jedna drugoj u Kristovim vremenima, danas iste antikrist frakcije!

 

"Kada dođe vrijeme konačno za uništenje papinstva ... mi ćemo se pojaviti pod krinkom njegovih branitelja ... Ovom diverzijom probit ćemo se do njezinih utroba i budite sigurni da nikada više nećemo izaći dok ne izgrizemo kroz cijelu snagu ovog mjesta." Protocols of the Elders of Zion-17

 

'Iluminati su katoličku Crkvu smatrali njihovim glavnim neprijateljem i obilježili su ju za uništenje. Godine 1818. talijanska loža donijela je niz stalnih uputa koje su uključivale: "Mi tražimo Papu za nas... da maršira sve sigurnije u oluju koja će se dogoditi u crkvi ..." Cilj je bio "potpuno uništenje katolicizma i u konačnici kršćanstva. Ako bi kršćanstvo oživjelo, čak i na ruševinama Rima, to bi značilo da bi s vremenom oživjelo i živjelo." (13-14)

 

Gornje dvije izjave su s ove poveznice:

http://www.savethemales.ca/000338.html

 

To je razmišljanje lude djevice, kratkovidno razmišljanje, baviti se samo jednom bludnicom Otkrivenja 17 – potpuno ignorirajući onu koja nosi rimsku bludnicu. Trebao bih reći da je ludo pogansko razmišljanje ne ispitivati taj ozbiljan propust u njihovom proučavanju riječi, jer je najviši stupanj adventističkih Židova dobro upoznat s time tko je zvijer koja nosi rimsku bludnicu, te su upleteni u tu frakciju. Oni su, poput drevnih židovskih vođa, stvarni nevjernici, a Ellen White ih optužuje za nevjeru u sljedećoj izjavi:

 

Stvarni ateisti – SDA Biblijski Komentar na Izaiju 29:16:

 

Iz 29:16 Uistinu će se vaše izokretanje smatrati glinom lončarevom; jer hoće li djelo o onome tko ga je načinio reći: “Nije me on načinio”? Ili, hoće li nešto oblikovano za onoga tko ga je oblikovao reći: “On nema razbora”?

 

16. "Izokretanje. Pokušavali su učiniti da lončar prima naredbe od gline. Smatrali su za sebe da imaju mudrost veću od Stvoritelja. Te duhovne vođe bili su stvarni ateisti, koji su se maskirali pod krinkom religije." SDA Bible Commentary, Vol. 4, p. 216.

 

Egipat – "Crkva je okrenula svoja leđa da ne slijedi Krista, svog vođu i stalno se povlači nazad prema Egiptu. Ipak, malo ih je uznemireno ili zapanjeno zbog svojeg nedostatka duhovne sile. Svuda po našim crkvama se događa sumnja, pa čak i nevjerovanje u svjedočanstva Božjega Duha. Sotona upravo to i želi.' Testimonies, vol. 5, 217; see also ibid., 211; ibid., vol. 1, 608–609; ibid., vol. 9, 164; Gospel Workers, 14–15.

 

Počnite od Mog Svetišta – "Ovdje vidimo da je crkvaGospodinovo svetištebila prva koja je osjetila udarac gnjeva Božjega. Starješine, kojima je Bog podario veliku svjetlost i koje je postavio čuvarima duhovnih interesa svog naroda, izdali su njihovo povjerenje. Zauzeli su stav da ne treba očekivati čudesa i vidljiva očitovanja sile Božje kao u davno proteklim danima. Vremena su se promijenila. Ove riječi jačaju njihovo nevjerovanje, i oni govore: Gospodin neće činiti dobro, niti će činiti zlo. On je suviše milostiv da bi svoj narod pohodio sudom i kaznama. 'Mir i sigurnost' je poklič ovih ljudi koji svoj glas nikada više neće podići kao jasan zvuk trube da bi ukazali narodu Božjem na prijestupe njegove i domu Jakovljevom na grijehe njihove. Ovi nijemi psi koji neće lajati su oni koji će osjetiti osvetu uvrijeđenog Boga. Ljudi, djevojke i mala djeca, svi će zajedno biti uništeni." {5T 211.2}

 

Nevjera je ateizam! Nevjera je preljub! Nevjera je potpuno kršenje svetog povjerenja koje je dano adventističkim vođama! Nevjera je neoprostiv grijeh! Zar nevjernici idu u nebo? Ne!

 

Ellen White je rekla da će nakon njezine smrti biti velike promjene u crkvi. Isusovci (židovski "obraćenici" u katoličanstvo tijekom španjolske inkvizicije), uskoro su ušli u SDA crkvu kao što su se infiltrirali u sve crkve kako bi pobijedili kršćanstvo. Većina SDA-e gleda na isusovce kao katolike i oni to jesu, ali u smislu trojanskog konja. Isusovci kontroliraju katoličku crkvu od 1929. godine i kontroliraju crkvu SDA od smrti Ellen White 1915. godine.

 

Zamislite: sila tako zastrašujuća da je u konačnici sposobna učiniti rimsku bludnicu opustošenom, golom, te joj se najede mesa i spali ju vatrom, a Adventisti nikad nisu definirali tu silu! Objavljujem vam da je razlog zašto Adventisti nisu identificirali tu silu jer surađuju s tom silom! Adventizam kontroliraju otpali Židovi koji mrze bludnicu. Ti adventistički Židovi kuju planove s cionističkim Židovima koji žele vladati svijetom tisuću godina iz obnovljenog hrama u Jeruzalemu. Naravno, to je dobro čuvana tajna u SDA crkvi, ali ipak, to je razlog zašto adventisti ne upozoravaju svoje članove o sili koja je moćnija od katoličke bludnice u težnji za kontrolom svijeta putem Novog Svjetskog Poretka.

 

Otkrivenje 17

 

Otk 17:1 dođe jedan od sedmorice anđela koji imahu sedam posuda i prozbori sa mnom, rekavši mi: “Dođi ovamo, pokazat ću ti sud nad velikom Bludnicom koja sjedi na mnogim vodama;

Otk 17:2 s kojom su bludničili zemaljski kraljevi i opili se vinom njezina bluda stanovnici zemlje.”

Otk 17:3 I odnese me u duhu u pustaru; i ugledah ženu gdje sjedi na skrletnoj zvijeri, punoj bogohulnih imena, i ima sedam glava i deset rogova.

Otk 17:4 I bijaše žena odjevena u grimiz i skrlet te ukrašena zlatom, dragim kamenjem i biserjem, i imaše zlatnu čašu u ruci, punu gnusoba i nečistoće svoga bluda;

Otk 17:5 na čelu joj bijaše napisano ime: TAJNA, BABILON VELIKI, MAJKA BLUDNICA I GNUSOBA ZEMALJSKIH.

Otk 17:6 I vidjeh da je žena pijana od krvi svetih i od krvi Isusovih mučenika pa se, kada je vidjeh, začudih čudom velikim.

Otk 17:7 I reče mi anđeo: “Zašto se čudiš? Ja ću ti kazati tajnu te žene i zvijeri stoje nosi, koja ima sedam glava i deset rogova.

Otk 17:8 Zvijer koju si vidio bijaše i nije; i izići će iz bezdana i u propast otići: i zapanjit će se oni koji žive na zemlji, čija imena od utemeljenja svijeta nisu zapisana u knjizi života, kada vide zvijer koja bijaše i nije, a ipak jest.

Otk 17:9 Tu treba uma tko ima mudrosti. Sedam glava sedam je brda na kojima žena sjedi.

Otk 17:10 I kraljeva je sedam: pet ih je palo, jedan jest, drugi još nije došao; a kada on dođe, treba ostati kratko vrijeme.

Otk 17:11 A zvijer koja bijaše i nije osmi je, i od onih sedam, i u propast ide.

Otk 17:12 I deset rogova koje si vidio deset je kraljeva, koji još nisu primili kraljevstvo, ali primit će vlast kao kraljevi na jedan sat zajedno sa zvijeri.

Otk 17:13 Svi oni su jedne misli, i predat će svoju moć i vlast zvijeri.

Otk 17:14 Oni će zaratiti s Jaganjcem i Jaganjac će ih pobijediti; jer je on Gospodar gospodara i Kralj kraljeva, a oni koji su s njim pozvani su, i izabrani, i vjerni.”

Otk 17:15 I reče mi: “Vode što si ih vidio, na kojima Bludnica sjedi, puci su, i mnoštva, i narodi, i jezici.

Otk 17:16 A deset rogova koje si vidio na zvijeri, oni će zamrziti Bludnicu, i opustošiti je i ogoliti, i meso joj pojesti, a nju ognjem spaliti;

Otk 17:17 jer im je Bog u srca stavio da ispune njegovu volju, i da jednodušno predaju svoje kraljevstvo zvijeri dok se ne ispune riječi Božje.

Otk 17:18 A žena koju si vidio onaj je veliki grad koji vlada nad zemaljskim kraljevima.”

 

rwb

 

Prijevod: Ivan Komadina