Zemlja Pretvorena u Pustoš

Povratak na Glavnu Stranicu


 

 

 

“Jer njezini su grijesi doprli do neba i Bog se sjetio njezinih opačina... U čašu u koju je ulijevala ulijte joj dvostruko! Koliko se hvalisala sjajem i uživanjem, toliko joj zadajte muka i tuge! Sjedim kao kraljica - govori ona u svom srcu - nisam udovica i nikada neću okusiti tuge! Eto, zato će je u jednom danu zadesiti zla: kuga, tuga i glad. Ona će izgorjeti u vatri, jer je moćan Gospodin, Bog koji je osudi! Plakat će i tugovat za njom kraljevi zemlje koji su s njom provodili blud i uživali... naricat će: Jao! Jao, veliki grade Babilone, silni grade, jer je u jednom jedinom času došao sud na te!" Otkrivenje 18:5-10.{VB 530.1}

 

“Zemaljski trgovci", koji su se "obogatili njezinom pretjeranom raskoši", "stat će daleko, u strahu od njezine muke te plakati i tugovati: "Jao! Jao, veliki grade, obučeni u lan, grimiz i skerlet, nakićeni zlatom i dragim kamenjem s biserima, jer je u jednom jedinom času propalo toliko bogatstvo!"” Otkrivenje 18:11,3,15-17.{VB 530.2}

 

To će biti kazne koje će snaći Babilon na dan Božjega gnjeva. Napunio je mjeru svog bezakonja, Njegovo vrijeme je došlo; sazrio je za uništenje. (654){VB 530.3}

Kada Božji glas oslobodi Njegov narod, dolazi do velikog otrježnjenja kod onih koji su u velikoj borbi života izgubili sve. Dok je trajalo vrijeme milosti bili su zaslijepljeni sotoninim obmanama i opravdavali svoj grješni put. bogati su se ponosili svojim bogatstvom pred onima koji su bili siromašni, a svoje su bogatstvo stekli kršenjem Božjega Zakona. Propustili su nahraniti gladne, odjenuti gole, postupati pravično i ljubiti milosrđe. Nastojali su uzvisiti sebe i steći poštovanje svojih bližnjih. Sada su ostali bez svega što ih je činilo velikima i ostavljeni su sami i nezaštićeni. S užasom promatraju uništenje svojih idola koje su voljeli više od svoga Stvoritelja. Prodali su svoje duše za zemaljska bogatstva i uživanja, a nisu se trudili bogatiti u Bogu. Posljedica je promašen život; njihova su uživanja pretvorena u gorčinu, a njihovo blago u trulež. Ono što su stjecali čitavog života, nestalo je u jednom trenutku. bogati oplakuju uništenje svojih raskošnih kuća i rasipanje svoga zlata i srebra. No njihovo jadikovanje ušutkuje strah da će i sami propasti zajedno sa svojim idolima.{VB 530.4}

 

Grješnici osjećaju žalost, ali ne zbog zanemarivanja Boga i bližnjih, već zato što je Bog pobijedio. Jadikuju zbog posljedica, a ne kaju se zbog svojih grijeha. Kad bi mogli, upotrijebili bi svako sredstvo samo da pobijede.{VB 531.1}

 

Svijet vidi upravo one kojima se rugao i ismijavao ih, koje je želio uništiti, kako nepovrijeđeni prolaze kroz epidemije, oluje i potrese. Onaj koji je za kršitelje svoga Zakona oganj koji proždire, svome je narodu siguran zaklon.{VB 531.2}

 

Svećenik koji je žrtvovao istinu da bi stekao naklonost ljudi sada uviđa narav i utjecaj svoga učenja. Jasno mu je da ga je sveznajuće oko pratilo dok je stajao za propovjedaonicom, dok je hodao ulicama te kada se u raznim prigodama družio s ljudima. (655) Svaki osjećaj duše, svaki napisani redak, svaka izgovorena riječ, svaki postupak koji je navodio ljude da se zaklone u utočištu laži – sve je to bilo sijanje sjemena čiju žetvu sada gleda oko sebe u bijednim, izgubljenim dušama. {VB 531.3}

 

Gospod je rekao: "I olako liječe ranu naroda mojega, vičući: "Mir! Mir!" Ali mira nema." "Jer vi lažju ražalostiste srce pravednika, koje ja ražalostiti ne htjedoh, a okrijepiste ruke bezbožnika da se ne obrati od zla puta bezbožničkog pa da život spasi." Jeremija 8:11; Ezekiel 13:22. {VB 531.4}

 

"Jao pastirima koji upropašćuju i raspršuju ovce moje paše... Zato ću se ja sada pobrinuti za vas zbog zlodjela vaših." "Kukajte, pastiri, i vičite, valjajte se po prašini, vodiči stada, jer vam se ispuniše dani za klanje, popadat ćete... Više nema utočišta pastirima, niti spasa vodičima stada." Jeremija 23:1,2; 25:34,35. {VB 531.5}

 

Propovjednici i narod uviđaju da nisu imali pravi odnos prema Bogu. Uviđaju da su se pobunili protiv Tvorca svih dobrih i pravičnih zakona. Odbacivanje božanskih propisa omogućilo je stvaranje tisuća izvora zla, svađe, mržnje i nepravednosti, sve dok Zemlja nije postala golemo polje sukoba, kaljuža pokvarenosti. Taj se prizor sada pojavljuje pred onima koji su odbacili istinu i odlučili njegovati laž. Nema jezika koji može izraziti čežnju koju neposlušni i nevjerni osjećaju za onim što su zauvijek izgubili – za vječnim životom. Ljudi koje je svijet obožavao zbog njihovih sposobnosti i rječitosti, sada sve to vide u pravom svjetlu. Shvaćaju što su prijestupom izgubili i padaju pred noge onih čiju su vjernost prezirali i ismijavali, priznajući da ih je Bog ljubio.{VB 531.6}

 

Ljudi uviđaju da su bili obmanuti. Optužuju jedni druge da su ih vodili u propast, ali se svi ujedinjuju u najogorčenijem osuđivanju svećenika. Nevjerni pastiri proricali su samo ono što je bilo ugodno. Svoje su slušatelje navodili da Božji Zakon proglase nevažećim te da progone one koji su ga željeli držati svetim. (656) Sada, u svome očaju, ti učitelji priznaju pred svijetom svoju prijevaru. Mnoštvo je ispunjeno gnjevom i viče: “Mi smo izgubljeni, a vi ste uzrok našoj propasti.” Zatim ustaju protiv svojih lažnih pastira. Upravo oni koji su im se nekada najviše divili, izgovorit će protiv njih najstrašnije kletve. Iste ruke koje su ih nekada okrunile lovorikama, podignut će se da ih unište. Mačevi koji su trebali pobiti Božji narod, sada služe za uništenje njihovih neprijatelja. Posvuda nastaje sukob i krvoproliće. {VB 532.1}

 

"Dopire bojni klik - do nakraj svijeta - jer Jahve se parbi s narodima, izlazi na sud sa svakim tijelom, bezbožnike će maču izručiti." Jeremija 25:31. Šest tisuća godina traje veliki sukob; Božji Sin i njegovi nebeski glasnici bili su u sukobu sa silom zloga da bi upozorili, prosvijetlili i spasili djecu čovječju. Sada su svi donijeli odluku: zli su se posve ujedinili sa sotonom u njegovoj borbi protiv Boga. Došlo je vrijeme da Bog opravda autoritet svoga pogaženog Zakona. Sada se borba ne vodi samo sa sotonom, nego i s ljudima. "Jahve se parbi s narodima", "bezbožnike će maču izručiti." {VB 532.2}

 

Na one "koji tuguju i plaču zbog gnusoba što se u njemu čine" stavljen je znak izbavljenja. Sada kreće anđeo smrti, koji je u Ezekielovu viđenju prikazan ljudima sa zatornim oružjem u ruci kojima je zapovjeđeno: "Starce, mladiće, djevojke, djecu i žene; istrijebite ih sve do posljednjega. Ali na kome bude znak "tau", njega ne dirajte. Počnite od mojega Svetišta!" Prorok dodaje: "I oni počeše od starješina koji stajahu pred Domom." Ezekiel 9:1-6. Uništenje počinje od onih koji su tvrdili da su duhovni čuvari naroda. Prvi padaju lažni čuvari. Nikoga se neće sažalijevati ni štedjeti. Muškarci, žene, djevojke i mala djeca – svi će zajedno izginuti.{VB 532.3}

 

"Jer, gle, izići će Jahve iz svog prebivališta da stanovnike zemljine kazni što se o Njega ogriješiše. (657) Izbacit će zemlja svu krv što je na njoj prolivena i neće više kriti onih koji su na njoj poklani." Izaija 26:21. "A evo kojom će ranom Jahve udariti sve narode koji budu zavojštili na Jeruzalem: meso će im se raspadati dok budu na nogama; oči će im trunuti u dupljama, jezik gnojiti u ustima. U onaj dan nastat će među njima silan metež od Jahve: jedan će drugoga za ruku hvatati, i ruka će se jednoga dizati na drugoga." Zaharija 14:12,13. U užasnoj borbi – raspaljeni svojim strastima te zbog strašnog izlijevanja Božje nepomiješane srdžbe – padaju zli stanovnici Zemlje: svećenici, vladari i narod, bogati i siromašni, veliki i mali. "U onaj dan bit će pobijenih Jahvinih od jednoga kraja svijeta do drugoga. Za njima nitko neće naricati, niti će ih tko pokupiti i sahraniti." Jeremija 25:33.{VB 533.1}

 

O Kristovu dolasku zli će biti zbrisani s lica Zemlje – ubijeni duhom Njegovih usta i uništeni sjajem Njegova dolaska. Krist vodi svoj narod u Božji Grad i Zemlja ostaje bez svojih stanovnika. "Gle, Jahve razvaljuje zemlju, razara je, nakazi joj lice, raspršuje stanovnike njene." "Opustošena će biti zemlja, opljačkana sasvim, jer je Jahve odlučio." "Jer prestupiše Zakon, pogaziše odredbu, Savez vječni razvrgoše. Zato prokletstvo proždrije zemlju, okajavaju stanovnici njeni. Zato su sažgani žitelji zemljini." Izaija 24:1,3,5,6.{VB 533.2}

 

Cijela Zemlja poprima izgled ogoljele pustinje. Ruševine gradova i sela razorenih potresima, iščupano drveće, stijene izbačene iz mora ili odvaljene od brda leže razbacane po njezinoj površini, dok goleme udoline označavaju mjesta na kojima su planine izvaljene iz svojih temelja. (658) {VB 533.3}

 

Sada se zbiva događaj koji je simbolično bio predočen posljednjom svečanom službom na Dan pomirenja. Kad je završena služba u Svetinji nad svetinjama, a grijesi Izraelaca uklonjeni iz Svetišta krvlju žrtve okajnice, pred Gospoda je doveden živi jarac; veliki svećenik je, u prisutnosti naroda, ispovjedio nad njim "sve krivnje Izraelaca, sve njihove prijestupe i sve njihove grijehe" (Levitski zakonik 16:21) i prenio ih na glavu jarca. Na isti način, kada bude dovršeno djelo pomirenja u nebeskom Svetištu, grijesi Božjega naroda – u prisutnosti Boga, svetih anđela i mnoštva otkupljenih – bit će stavljeni na sotonu. On će biti proglašen krivim za sva zla koja ih je naveo da učine. I kao što je jarac za Azazela bio poslan u pustinju, tako će i sotona biti prognan na opustošenu Zemlju – nenastanjenu i zastrašujuću pustoš.{VB 533.4}

 

Pisac Otkrivenja proriče sotonino progonstvo te stanje kaosa i pustoši u kome će se nalaziti Zemlja, i kaže da će to stanje trajati tisuću godina. Nakon opisa drugoga Gospodnjeg dolaska i uništenja zlih, proročanstvo nastavlja: "Potom opazih anđela gdje silazi s neba držeći u ruci ključ od Bezdana i velike verige. On uhvati Zmaja, staru zmiju - a to je đavao, sotona - i sveza ga za tisuću godina te ga baci u Bezdan, koji nad njim zaključa i zapečati, da više ne zavodi naroda, dok se ne navrši tisuću godina. Poslije toga ima biti odvezan kratko vrijeme." Otkrivenje 20:1-3.{VB 534.1}

 

Da izraz “bezdan” označava Zemlju u stanju zbrke i tame, potvrđuju i druga mjesta u Svetome pismu. O stanju Zemlje “u početku” Biblija izvješćuje da "bijaše pusta i prazna: tama se prostirala nad bezdanima". Postanak 1:2. (659) Proroštvo uči da će se Zemlja, bar djelomično, vratiti u takvo stanje. Gledajući unaprijed veliki Božji dan, prorok Jeremija kaže: "Gledam zemlju: pusta je, evo, i prazna, nebesa: svjetlost im iščezla. Gledam brda: gle, tresu se, a svi se humci uzdrmali. Gledam: evo čovjeka nema, ptice nebeske sve su odletjele. Gledam: plodno polje, evo, opustje, sve gradove razori Jahve." Jeremija 4:23-26.{VB 534.2}

 

Tu će tisuću godina biti boravište sotone i njegovih zlih anđela. Ograničen samo na Zemlju, neće imati pristup drugim svjetovima da kuša i uznemirava one koji nikada nisu pali. “Svezan je” u tom smislu što više nema nikoga nad kime bi mogao vladati. Sada je potpuno onemogućen u varanju i upropaštavanju, što je vjekovima bila njegova jedina radost.{VB 534.3}

 

Gledajući unaprijed vrijeme sotonina pada, prorok Izaija uzvikuje: "Kako pade s nebesa, Svjetlonošo, sine Zorin! Kako li si oboren na zemlju, ti, vladaru naroda? U svom si srcu govorio: Uspet ću se na nebesa, povrh zvijezda Božjih prijesto ću sebi dići... bit ću jednak Višnjemu. A sruši se u Podzemlje u dubine provalije! Koji te vide, motre na te, i o tebi razmišljaju: "Je li to čovjek koji je zemljom tresao i drmao kraljevstvima, koji je u pustinju svijet obraćao i sa zemljom sravnjivao gradove, koji sužnjeva svojih nikada nije kući otpuštao?" Izaija 14:12-17.{VB 534.4}

 

  Šest tisuća godina sotona je pobunom "zemljom tresao". On je "u pustinju svijet obraćao i sa zemljom sravnjivao gradove". On "sužnjeva svojih nikada nije kući otpuštao." (Izaija 14:16, 17) Šest tisuća godina u njegovu je tamnicu zatvaran Božji narod i on bi ga zauvijek zadržao zatočena da Krist nije raskinuo njegove okove i oslobodio sužnje. (660) {VB 535.2}

 

Čak su i grješnici izvan domašaja sotonine moći i on ostaje sam sa svojim zlim anđelima da razmišlja o posljedicama prokletstva koje je donio grijeh. "Kraljevi naroda svi u časti počivaju, svaki u svojoj grobnici. A ti si iz groba izbačen, kao smeće odvratno... Nećeš se združiti s njima u grobu, jer si zemlju svoju uništio i narod svoj poklao." Izaija 14:18-20.{VB 535.3}

 

Tisuću godina sotona će lutati amo-tamo pustom Zemljom promatrajući posljedice svoje pobune protiv Božjeg Zakona. Za to će vrijeme strašno patiti. Od trenutka pada, njegov mu život neprestane aktivnosti nije ostavljao vremena za razmišljanje. No sada je lišen svoje sile i ostavljen da razmišlja o ulozi koju je odigrao otkako se pobunio protiv vladavine Neba, te da s drhtanjem i strahom gleda strašnu budućnost kada će morati ispaštati zbog svega zla koje je počinio i biti kažnjen za sve grijehe koje je prouzročio.{VB 535.4}

 

Božjem narodu sotonino će zatočeništvo donijeti zadovoljstvo i radost. Prorok kaže: "U dan kad ti Jahve dade da počineš od svojih stradanja, nemira i teškog robovanja, zapjevat ćeš ovu rugalicu kralju babilonskom (koji ovdje predstavlja sotonu): Kako nestade silnika?... Jahve slomi štap zlikovački i žezlo vladarsko što je bijesno bilo narode udarcima bez kraja i konca, što je gnjevno vladalo narodima progoneć ih nemilice." Izaija 14:3-6.

Tijekom tih tisuću godina, između prvoga i drugog uskrsnuća, odvija se sud nad bezbožnicima. Apostol Pavao upućuje na taj sud kao na događaj koji se zbiva nakon Kristova ponovnog dolaska: "Zato ne sudite prerano, prije nego dođe Gospodin! On će osvijetliti što je skriveno u tami i objaviti nakane srdaca." 1. Korinćanima 4:5. (661) Daniel objavljuje da će, kad Pradavni dođe, dosuditi "pravdu Svecima Svevišnjega." Daniel 7:22. U to će vrijeme pravedni vladati kao kraljevi i svećenici Bogu. Ivan u Otkrivenju kaže: "Zatim opazih prijestolja i onima što sjedoše na njih bi dana vlast da sude." "Nego će biti svećenici Božji i Kristovi i s njime će kraljevati tisuću godina." Otkrivenje 20:4,6. U to će vrijeme, kako je prorekao Pavao, "sveti suditi svijetu". 1. Korinćanima 6:2. Zajedno s Kristom sudit će grješnicima uspoređujući njihova djela s knjigom Zakona, Biblijom, te presuditi svačiji slučaj prema djelima koja su učinili “u tijelu”. Zatim će se odmjeriti kazna koju zli moraju podnijeti prema svojim djelima te upisati kraj njihova imena u knjigu smrti. {VB 535.5}

 

Krist i Njegov narod sudit će i sotoni i njegovim zlim anđelima. Apostol Pavao kaže: "Ne znate li da ćemo suditi anđelima?" 1. Korinćanima 6:3. A Juda izjavljuje kako je Bog "ostavio u vječnim okovima, paklenom tamom pokrivene, za sud velikoga Dana anđele koji nisu sačuvali svoje dostojanstvo, nego su ostavili svoje boravište". Juda 6.{VB 536.1}

 

Po isteku tisuću godina dolazi do drugog uskrsnuća. Tada će zli uskrsnuti iz mrtvih i pojaviti se pred Bogom da prime "sud davno napisan". Tako pisac Otkrivenja, nakon što je opisao uskrsnuće pravednih, kaže: "Ostali mrtvaci ne oživješe dok se nije navršilo tisuću godina." Otkrivenje 20:5. A Izaija o zlima kaže: "Bit će skupljeni i zasužnjeni u jami, zatvoreni u tamnicu i nakon mnogih dana kažnjeni." Izaija 24:22. (662){VB 536.2}