Ellen G. White Definira Malo Vrijeme Nevolje i Kako Bog Čisti svoju Crkvu na Kraju Vremena

Povratak na Glavnu Stranicu


 

 

 

Za moje novije čitatelje, želim da znate da sam se bavio s tvorcima lažnih tablica više od deset godina pokušavajući im otvoriti oči da vide svoje pogreške. Ellen White kaže da bi oni koji su bili privilegirani istinom trebali donijeti odluku unutar 8-10 tjedana, i da bi bilo bolje da su takvi ljudi odsječeni od Izraela, i doista takvi se pobunjenici sami odrežu, kako kaže u Hebrejima 6:

 

Heb 6:4 Nemoguće je naime one koji su jednom prosvijetljeni i okusili dar nebeski, i postali dionici Duha Svetoga,

Heb 6:5 i okusili dobru Božju riječ i sile budućega svijeta,

Heb 6:6 pa otpali, opet obnavljati na pokajanje kad sami sebi ponovno razapinju Sina Božjega i izvrgavaju ga javnom ruglu.

 

"Ako oni koji su tjednima i mjesecima bili u crkvi nisu naučili ispravnost puta, te što znači biti kršćanin, i ne mogu čuti sve prave istine Božje riječi, bilo bi bolje da su odsječeni od Izraela. Prekasno je da se hrane s mlijekom. Ako duše, mjesec ili dva stare u istini, koje će ulaziti u vrijeme nevolje kakvo nikada nije bilo, ne mogu čuti sve izravne istine, ili izdržati snažno meso ispravnosti puta, kako će oni opstati u dan bitke? Istine koje smo mi godinama učili, oni koji sada prihvate Poruku Trećeg Anđela moraju naučiti u nekoliko mjeseci... Nema potrebe za mlijekom nakon što su duše uvjerene u istinu. Čim se prepuste uvjerenju istine i srce je voljno, istina treba imati svoj učinak, istina će raditi poput kvasca i obrisati i očistiti strasti prirodnog srca. Sramota je za one koji su godinama bili u istini da govore kako duše koje su mjesecima u istini, treba hraniti mlijekom. To pokazuje da znaju malo o vodstvu Duha Gospodinovog, i ne shvaćaju vrijeme u kojem živimo. Oni koji sada prihvaćaju istinu morat će brzo koračati. Morat će biti slamanja srca pred Gospodinom, morat ćemo poderati srce, a ne odjeću." E.G. White, Manuscript Releases, vol 1, p 33-34 (Manuscript 1, February 12, 1854).

 

Sljedeću izjavu dao je glavni čovjek koji promovira lažne tablice na njegovoj Facebook stranici:

 

"Ellen White nikada nije prorokovala 7 godina nevolja niti 3 1/2 godine Vremena Male Nevolje. O tome ne govori ni Sveto pismo! Spominje Malo Vrijeme Nevolje u Događajima Posljednjeg Dana, ali bez vremenskog okvira. Neke događaje nije smjela otkriti jer su trebali biti test i bit će otkriveni tek na samom kraju kad se knjige otpečate, kao Danielova knjiga!

Većina ljudi pretpostavlja i preuzima katoličku doktrinu da će biti 3 i pol godine Malog Vremena Nevolje kao dio sedmogodišnje nevolje. Toliko zauzeti potragom za 3. svjetskim ratom, zaboravili smo da Sotona koristi i prosperitet za rat protiv svetaca. Malo Vrijeme Nevolje je počelo! CIA financira i naoružava ISIS da ubija kršćane na Bliskom Istoku i širom svijeta terorizmom, dok u Americi:

TRUMP PODUZIMA OGROMNE NAPRETKE, DOW (indeks američke poslovne burze) koji prelazi 20,000, rast radnih mjesta i ponovno stvaranje VELIKE Amerike!     

Isus je rekao da će nevolje biti za vrijeme, vremena i pola vremena, Dan 12:7 1260 dana."

 

Ron odgovora: Primijetite dvoličan govor:

 

1.   "Ellen White nikada nije prorokovala sedmogodišnju nevolju NITI 3 i pol godine Malog Vremena Nevolje."

 

2.   "Ona spominje Malo Vrijeme Nevolja na kraju vremena ali bez vremenskog okvira."

 

3.   "Neke događaje nije smjela otkriti jer su trebali biti test i bit će otkriveni tek na samom kraju kad se knjige otpečate, kao Danielova knjiga!"

 

Ellen White je točno definirala ono što je mislila pod Malim Vremenom Nevolje u sljedećem članku:

 

10 Poglavlje – Malo Vrijeme Nevolje

Period Nevolje Prije nego Period Milosti Završi

 

Na stranici 33 [Ranih Spisa] nalazimo ovo: "… na početku vremena nevolje mi smo pošli ispunjeni Svetim Duhom i proglašavali Subotu potpunije." {LDE 143.1}

 

"Ovo sam viđenje dobila 1847. kad je tek nekoliko braće Adventista svetkovalo Subotu, i samo je nekoliko njih smatralo da njezino svetkovanje povlači crtu između Božjeg naroda i nevjernika. Sada postaje uočljivo ispunjenje tog viđenja. Spomenuti "početak vremena nevolje" ne odnosi se na vrijeme kad će početi izlijevanje zala, već na kratko razdoblje prije njihova izlijevanja, dok je Krist još u svetištu. U to vrijeme, kad se djelo spašavanja približi kraju, na Zemlju će doći nevolje i narodi će se rasrditi, ali će biti zadržani kako ne bi spriječili djelo trećeg anđela." (Rani spisi, str. 87. – 1854.) {LDE 143.2}

 

Bilješka Rona:

 

§  Istaknuta izjava ne može biti eksplicitnija. Početak Malog Vremena Nevolje odnosi se na kratko razdoblje neposredno prije početka izlijevanja zala, dok je Krist još uvijek u svetištu.

 

§  Djelo trećeg anđela traje.

 

§  Ellen White upravo je izričito definirala faktor VREMENA kad je rekla da će čitavo poglavlje Otkrivenja 13 biti ispunjeno: "Pitanje subote bit će pitanje u velikom sukobu u kojem će sav svijet sudjelovati. [Otk 13:4-8,10 citirano.] Ovo ČITAVO POGLAVLJE je otkrivenje onoga što će se sigurno dogoditi [Otk 13:11,15-17 citirano] (Ms 88, 1897). E.G. White Comments, SDA Bible Commentary, Vol. 7a, p. 979.

 

§  Ako je cijelo poglavlje otkrivenje onoga što će se sigurno dogoditi, to uključuje stih 5, koji daje točno vremensko razdoblje trajanja vladavine antikrista – četrdeset i dva mjeseca ili tri i pol godine.

 

§  Kad završi Ponoćna Vika Trećeg Anđela, tada započinje Veliko Vrijeme Jakovljevih Muka, jer nakon što dovrše svoje svjedočanstvo, zvijer (Sotona) izlazi iz bezdana, te će ratovati protiv njih i nadvladati ih, i UBITI IH (SMRTNA KAZNA), sve osim 144,000 koji su preneseni bez da vide smrt. To je veliko vrijeme Jakovljevih muka, a Ellen White i Biblija govore o ovome vrlo jasno.

 

Otk 6:9 I kad otvori peti pečat, vidjeh pod žrtvenikom duše zaklanih zbog riječi Božje i zbog svjedočanstva koje imahu.

 

Otk 11:7 I kada dovrše svoje svjedočanstvo, Zvijer koja izlazi iz bezdana zaratit će s njima i pobijediti ih i ubiti ih.

 

Otk 12:11 I oni ga pobijediše krvlju Jaganjčevom i riječju svjedočanstva svojega; i ne uzljubiše život svoj sve do smrti.

 

Otk 12:17 I razgnjevi se Zmaj na Ženu pa ode i zarati se s ostatkom potomstva njezina, s onima što drže zapovijedi Božje i imaju svjedočanstvo Isusa Krista.

 

OGROMNA, OGROMNA, OGROMNA POGREŠKA TVORACA POGREŠNE TABELE

 

Bilješka Rona: Primijetite da će djelo biti ZAVRŠENO, prije no što će se anđele pozvati da puste, tako da četiri vjetra mogu puhati na zemlju.

 

Najvažnije je uočiti na njihovoj lažnoj tablici da su četiri vjetra otpušteni prije Nedjeljnog Zakona, a u sljedećoj izjavi Ellen White jasno kaže da će djelo biti ZAVRŠENO i TADA će se anđeli pozvati da puste vjetrove.

 

"Dolazi vrijeme kad nećemo moći prodavati ni po kojoj cijeni. Uskoro će izići proglas koji će zabraniti ljudima da ne smiju kupovati ni prodavati nikome tko nema žig Zvijeri. Nedavno smo došli blizu realizacije ovoga u Kaliforniji, ali je to bila samo prijetnja puhanja četiri vjetra. Još uvijek ih zadržavaju četvorica anđela. Mi jednostavno još nismo spremni. Još se treba obaviti posao, a onda će anđelima biti naloženo da puste četiri vjetra da pušu na Zemlju." (5T, str. 152. – 1882.) {LDE 148.3}

 

Biblija kaže istu stvar u Otkrivenju 11:7 (citirano gore) da kad se svjedočanstvo završi, Sotona izlazi iz bezdana i ratuje protiv njih, a TADA ih ubija. Oni koji su vjerni dajući svjedočanstvo su vjernici Adventisti MUČENICI i 144,000 koji neće biti ubijeni. Dakle, nema OGROMNOG POKOLJA, sve dok se ne završi Svjedočanstvo TREĆEG ANĐELA, jer svi moraju imati prvo subotnji test. Kraj bilješke Rona.

 

Kraj Vjerske Slobode u Americi

 

"Sotonina oruđa će Božji Zakon učiniti ništavnim. U našoj zemlji, koja se hvali slobodom, doći će kraj vjerskoj slobodi. Oko pitanja Subote doći će do odlučujućeg sukoba koji će uzdrmati cijeli svijet." (Ev, str. 236. – 1875.) {LDE 144.1}

 

"Velika kriza očekuje Božje ljude. Uskoro će naša zemlja pokušati prisiliti sve na držanje prvog dana tjedna kao svetog dana. U tome neće ustuknuti pred mogućnošću da ljude unatoč protivljenju njihove savjesti natjeraju da svetkuju dan koji će država proglasiti Subotom." (RH Extra, 11. prosinca 1888.) {LDE 144.2}

 

"Adventisti sedmog dana će se boriti oko Subote sedmog dana. Vlasti u Sjedinjenim Državama i u drugim zemljama ustat će u svojoj oholosti i sili i objaviti zakone koji će ograničiti vjersku slobodu." (MS 78, 1897.) {LDE 144.3}

 

Protestanti Sjedinjenih Država bit će najistaknutiji u pružanju ruku preko zaljeva da dohvate ruku spiritualizma; posegnut će preko bezdana da stisnu ruke s rimskom silom; i pod utjecajem ovog trostrukog saveza, ova će zemlja poći stopama Rima u gaženju prava savjesti." (Velika borba, str. 588 – 1911.) {LDE 144.4}

 

Crkva i Država Protive se Božjim Ljudima

 

"Svi koji se ne poklone dekretu nacionalnih parlamenata i ne poslušaju nacionalne zakone koji uzvisuju dan odmora koji je uspostavio čovjek grijeha da bi obezvrijedio Božji sveti dan, osjetit će, ne samo tlačiteljsku silu samog papinstva, već i protestantskog svijeta, kipa Zvijeri." (2SM, str. 380. – 1886.) {LDE 145.1}

 

"Vjerske zajednice, koje odbiju poslušati Božje poruke upozorenja, bit će pod snažnom prevarom pa će se ujediniti s građanskim vlastima da progone svece. Protestantske crkve će se ujediniti s papinskom silom u progonstvu Božjih ljudi koji vrše Njegove zapovijedi.…" {LDE 145.2}

 

"Ova janjetu slična sila sjedinjuje se sa Zmajem u ratu protiv onih koji drže Božje zapovijedi i imaju svjedočanstvo Isusa Krista." (14MR, str. 162. – 1899.) {LDE 145.3}

 

"Crkva će pozvati u pomoć jaku ruku građanske vlasti i u tome djelu će se papisti i protestanti ujediniti." (Velika borba, str. 607 – 1911.) {LDE 145.4}

 

Pred Sudovima

 

"Oni koji žive u posljednjim danima zemaljske povijesti saznat će što znači biti progonjen zbog istine. Na sudovima će prevladati nepravda. Suci neće htjeti saslušati razloge onih koji su vjerni Božjim zapovijedima jer znaju da na činjenice u prilog četvrtoj zapovijedi nemaju odgovor. Reći će: "Mi imamo zakon i po našem zakonu on treba umrijeti." Božji Zakon za njih ne znači ništa. "Naš zakon" za njih je najviše mjerilo. Na one koji poštuju ove ljudske zakone gledat će se blagonaklono, a za one koji se ne budu htjeli pokloniti idolskoj suboti neće biti milosti." (ST, 26. svibnja 1898.) {LDE 145.5}

 

"U slučajevima kad nas izvedu pred sudove, morat ćemo se odreći svojih prava osim ako nas to ne dovede u sukob s Bogom. Mi ne tražimo svoja prava, već Božje pravo da mu služimo." (5MR, str. 68 - 1895.) {LDE 146.1}

 

Prema Adventistima će se Postupati s Prijezirom

 

"Isti majstorski um koji je kovao zavjeru protiv vjernih u prošlim vjekovima, još uvijek pokušava ukloniti sa Zemlje one koji se boje Boga i drže Njegov Zakon.…" {LDE 146.2}

 

"Bogatstvo, genijalnost, obrazovanje ujedinit će se i prekriti ih prijezirom. Vladari koji ih progone, propovjednici i članovi crkava skovat će zavjeru protiv njih. Glasom i perom, hvalisanjem, prijetnjama i ismijavanjem pokušat će slomiti njihovu vjeru." T5, str. 450 (1885)

 

"Doći će vrijeme kad će se, zbog toga što zastupamo biblijsku istinu, s nama postupati kao s izdajicama." (6T, str. 394. – 1900.) {LDE 146.4}

 

"Oni koji poštuju biblijsku Subotu bit će žigosani kao neprijatelji zakona i reda, kao oni koji ruše moralna ograničenja društva, uzrokujući anarhiju i pokvarenost i navlače Božje kazne na Zemlju. Njihova će savjesnost biti proglašena za nepopustljivost, tvrdoglavost i prijezir prema vlastima. Optužit će ih da ne trpe vlast." (Velika Borba, str. 592 – 1911.) {LDE 146.5}

 

"Svima koji će u taj zli dan neustrašivo služiti Bogu prema svojoj savjesti bit će potrebna hrabrost, čvrstoća i poznavanje Boga i Njegove Riječi; jer oni koji budu vjerni Bogu bit će progonjeni, njihove pobude napadane, njihovi najplemenitiji napori pogrešno tumačeni i njihova imena ozloglašena." (Djela apostolska, str. 431 – 1911.) {LDE 147.1}

 

Svakovrsno Progonstvo

 

"Rimokatolička progonstva protestanata, po kojima je religija Isusa Krista gotovo uništena, bit će nadmašena kad se Protestantizam i papinstvo ujedine." (3SM, str. 387. – 1889.) {LDE 147.2}

 

"Sotona ima tisuće prikrivenih sredstava kojima će se obrušiti na odani Božji narod koji vrši Njegove zapovijedi, ne bi li ih natjerao od pogaze svoju savjest." (Letter 30a, 1892.) {LDE 147.3}

 

"Ništa što se sada može dogoditi ne treba nas iznenaditi. Ne trebamo se čuditi nikakvom užasu. Oni koji svojim nesvetim nogama gaze Božji Zakon istog su duha kao ljudi koji su vrijeđali i izdali Isusa. Oni će bez ikakve grižnje savjesti činiti djela svojeg oca đavla." (3SM, str. 416. – 1897.) {LDE 147.4}

 

"Neka oni koji teže za obnovljenjem uma i upućivanjem u istinu proučavaju povijest prve crkve za vrijeme i neposredno nakon Pedesetnice. Pažljivo proučavajte u knjizi Djela apostolska iskustva Pavla i drugih apostola jer Božji narod u naše vrijeme mora proći kroz slična iskustva." (PC, str. 118. - 1907.) {LDE 148.1}

 

Bit ćemo Lišeni Svake Zemaljske Potpore

 

"Nagomilano bogatstvo će uskoro biti bezvrijedno. Kad bude objavljen proglas prema kojemu nitko neće moći kupiti ni prodati osim onih koji imaju žig Zvijeri, mnoga materijalna dobra postat će beskorisna. Bog nas poziva da sada učinimo sve što je u našoj moći da upozorimo svijet." (RH, 21. ožujka 1878.) {LDE 148.2}

 

"Dolazi vrijeme kad nećemo moći prodavati ni po kojoj cijeni. Uskoro će izići proglas koji će zabraniti ljudima da ne smiju kupovati niti prodavati nikome tko nema žig Zvijeri. Nedavno smo došli blizu realizacije ovoga u Kaliforniji, ali je to bila samo prijetnja puhanja četiri vjetra. Još ih zadržavaju četvorica anđela. Još se treba obaviti posao, a onda će anđelima biti naloženo da puste četiri vjetra da pušu na Zemlju." (5T, str. 152. – 1882.) {LDE 148.3}

 

Bilješka Rona: Primijetite da će djelo biti OBAVLJENO, prije no što će anđelima biti naloženo da puste četiri vjetra da pušu na Zemlju. Kraj bilješke Rona.

 

"U posljednjem velikom sukobu i borbi sa Sotonom, onima koji su odani Bogu bit će uskraćena svaka zemaljska potpora. Zato što odbijaju kršiti Njegov Zakon da bi bili poslušni zemaljskim silama, njima će biti zabranjeno kupovati i prodavati." (Isusov život, str. 121 - 1898.) {LDE 148.4}

 

"Sotona kaže: … "Zbog straha da će ostati bez hrane i odjeće, oni će se pridružiti svijetu u kršenju Božjeg Zakona. Zemlja će biti potpuno u mojoj vlasti." (Izraelski proroci, str. 183 – c. 1914.) {LDE 149.1}

 

Neki će biti Zatvarani zbog svoje Vjere

 

"Neki će biti zatvoreni jer će odbiti oskvrnuti Subotu Gospodina." (PC, str. 118. – 1907.) {LDE 149.2}

 

"Budući da će branitelji istine odbiti poštivati Nedjelju, neki će od biti bačeni u zatvor, neki će biti prognani, a s nekima će se postupati kao s robovima. Ljudskom razumu sve se ovo sada čini nemogućim, ali kad se obuzdavajući Duh Božji bude povučen od ljudi i oni dođu pod kontrolu Sotone koji mrzi božanske propise, doći će do neobičnog razvitka događaja. Srce može biti veoma okrutno kad se Božji strah i ljubav uklone." (Velika borba, str. 608 – 1911.) {LDE 149.3}

 

"Ako budemo pozvani trpjeti za Krista, bit ćemo u stanju otići u zatvor s povjerenjem u Njega kao što malo dijete vjeruje svojim roditeljima. Sada je vrijeme da uzgajamo vjeru u Boga." (OHC, str. 357. – 1892.) {LDE 149.4}

 

Mnogi će biti Usmrćeni

 

"Najbolje za nas je da dođemo u prisnu zajednicu s Bogom i ako On želi da umremo mučeničkom smrću radi istine, to može biti sredstvo za dovođenje mnogih u istinu." (3SM, str. 420. – 1886.) {LDE 149.5}

 

"Mnogi će biti uhićeni, mnogi će pobjeći iz velikih i manjih gradova da bi sačuvali svoj život, a mnogi će biti mučenici za Krista stojeći u obrani istine." (3SM, str. 397. – 1889.) {LDE 150.1}

 

"Pred nama je na vidiku neprekidna borba da po cijenu uhićenja, gubitka imetka i čak samog života branimo Božji Zakon." (5T, str. 712. – 1889.) {LDE 150.2}

 

"Od ljudi će se tražiti da pokažu poslušnost ljudskim naredbama u kršenju božanskog zakona. Oni koji ostanu vjerni Bogu bit će ugrožavani, optuživani, protjerivani. I "izdavat će vas čak i roditelji, braća, rođaci i prijatelji," čak i na smrt." (Izraelski proroci, str. 588. – c. 1914.)

 

"Nama neće biti potrebna hrabrost i čvrstoća nekadašnjih mučenika sve dok se ne nađemo u okolnostima u kojima su oni bili... Ukoliko se progonstva vrate, dobit ćemo milost koja će razbuditi svu energiju duše da pokaže istinsko junaštvo." (OHC, str. 125. – 1889.) {LDE 150.4}

 

"Učenici nisu bili obdareni hrabrošću i postojanošću mučenika, sve dok im takva milost nije bila potrebna." (Isusov život, str. 354. – 1889.) {LDE 150.5}

 

Kako Ostati Čvrst u Progonstvu

 

"Ustanovit ćemo da moramo pustiti svaku ruku osim ruke Isusa Krista. Prijatelji će se pokazati podmuklima i izdavat će nas. Rođaci, koje je neprijatelj prevario, mislit će da služe Bogu time što nam se protive i ulažu najveće napore da nas strpaju na teška mjesta, u nadi da ćemo se odreći svoje vjere. Ali možemo s povjerenjem svoju ruku prepustiti u ruku Krista usred tame i opasnosti." (Mar, str. 197. – 1889. Slično u Maran Atha, str. 195.) {LDE 150.6}

 

"Jedini način na koji ljudi mogu čvrsto stajati u ovom sukobu jest da budu ukorijenjeni i utemeljeni u Kristu. Oni moraju primiti istinu kakva je u Isusu. Samo tako iznesena istina može zadovoljiti potrebu duše. Propovijedanje razapetog Krista, Krist naša pravednost, ono je što zadovoljava glad duše. Kad osiguramo zanimanje ljudi za ovu veliku središnju istinu, vjera, nada i hrabrost dolaze u srce." (GCDB, 28. siječnja 1893.) {LDE 151.1}

 

"Mnogi će zbog svoje vjere ovdje ostati bez doma i nasljedstva, ali ako svoje srce predaju Kristu, prihvativši poruku Njegove milosti i oslone se na svoju Zamjenu i Jamca, na Sina Božjega, oni još mogu biti ispunjeni radošću." (ST, 2. lipnja 1898.) {LDE 151.2}

 

Progonstvo Raspršuje Božje Ljude

 

"Dok se u raznim mjestima podiže neprijateljstvo prema onima koji svetkuju Subotu Gospodina, možda će biti potrebno da se Božji narod preseli iz takvih mjesta u mjesta u kojima neće naići na tako ogorčeno protivljenje." {LDE 151.3}

 

"Bog ne traži od svoje djece da ostanu tamo gdje zbog postupaka zlih ljudi njihov utjecaj nema snage i život im je izložen opasnosti. Kada su sloboda i život ugroženi, nije samo naša prednost, već i naša dužnost otići tamo gdje su ljudi voljni čuti Riječ života i gdje će prilike za propovijedanje Riječi biti mnogo povoljnije." (MS 26, 1904.) {LDE 151.4}

 

"Uskoro dolazi vrijeme kad će se Božji narod zbog progonstva raspršiti po mnogim zemljama. Oni koji su stekli svestranu izobrazbu imat će prednost tamo gdje se nađu." (5MR, str. 280. – 1908.) {LDE 152.1}

 

Progonstvo Vodi do Jedinstva Božjeg Naroda

 

"Kad se oluja progonstva doista sruči na nas, istinita ovca će čuti istiniti glas Pastira. U spašavanje izgubljenih uložit ćemo napore puni samoodricanja, i mnogi koji su odlutali iz stada vratit će se da slijede velikog Pastira. Božji narod će se međusobno združiti i predstaviti neprijatelju ujedinjene redove. U vidu zajedničke opasnosti prestat će borbe za prevlast i neće se više voditi prepirka koga treba smatrati najvećim." (6T, str. 401. – 1900.) {LDE 152.2}

 

Kriza još više Ističe Božju Umiješanost

 

"S vremena na vrijeme Bog je obznanio svoj način djelovanja. On je svjestan zbivanja na Zemlji. Kad je došla kriza, On se otkrio i umiješao da spriječi ostvarenje Sotoninih planova. Često je dopustio da kod nacija, obitelji i pojedinaca dođe do krize kako bi Njegova umiješanost postala vidljivija. Time je dao do znanja da ima Boga u Izraelu koji će održati i opravdati svoj narod." {LDE 152.3}

 

"Kad prkos prema Jahvinu zakonu postane gotovo sveopći, kad Njegov narod bude pritisnut nedaćama od strane njihovih bližnjih, Bog će se umiješati. Žarke molitve Njegovog naroda bit će uslišene jer Njemu je drago kad ga Njegov narod traži cijelim srcem i kad se oslanja na Njega kao svojeg Izbavitelja." (RH, 15. lipnja 1897.) {LDE 153.1}

 

"Neko vrijeme će tlačiteljima biti dopušten trijumf nad onima koji poznaju Božje svete zapovijedi… Bog dozvoljava Sotoni da do kraja otkrije svoj karakter lažova, tužitelja i ubojice. Tako će konačna pobjeda Njegovog naroda biti značajnija, slavnija, potpunija i konačna." (3SM, str. 414. – 1904.) {LDE 153.2}

 

Nevolja Pročišćava Božje Ljude

 

"Uskoro će nevolje biti po cijelome svijetu. Svatko treba nastojati upoznati Boga. Nemamo vremena za oklijevanje…" {153.3}

 

"Božja ljubav prema Njegovoj crkvi je beskonačna. Briga za Njegovu baštinu ne prestaje. On ne dopušta da na crkvu dođe nevolja, osim ako je to potrebno za njezino očišćenje, za njezino sadašnje i vječno dobro. On će pročistiti svoju crkvu kao što je očistio Hram na početku i završetku svoje službe na Zemlji. Sve što donosi na crkvu kroz ispite i kušnje dolazi zato da Njegovi ljudi steknu dublju pobožnost i dobiju veću snagu da pobjedu križa odnesu u sve dijelove svijeta." (9T, str. 228. – 1909.) {LDE 153.4}

 

"Nevolje, križevi, kušnje, protivljenje i druge naše različite teškoće su oruđa kojima nas Bog čisti, posvećuje i priprema za nebesku žitnicu." (3T, str. 115. – 1872. Isto u Iz riznice svjedočanstava, sv. 1, str. 215.) {LDE 154.1}

 

Bilješka Rona: Toliko je presudno prepoznati da je Isus pročistio židovsku crkvu u PREDSLICI od 27.-70. godine. Je li otpadnička crkva (HRAMSKA ORGANIZACIJA) pročišćena? Nije. Kukolj (loši) okupljeni su u sredinu te crkve za klanje, paljenje i taljenje (Ezekiel 9 i poglavlje 22:17-31), kada su ga Rimljani uništili 70. godine.

 

Trebalo bi biti očigledno svakom PROBUĐENOM ADVENTISTU, da Ezekiel 9 ne bi doslovno započeo u Njegovoj Crkvi, Njegovom Svetištu, 5T 211, i sljedećoj izjavi, AKO SU ZLI IZREŠETANI IZ TE CRKVE.

 

"Proučavajte deveto poglavlje Ezekiela. Ove riječi će se doslovno ispuniti, a vrijeme prolazi i ljudi su uspavani. Odbijaju poniziti svoje duše i obratiti se. Gospodin neće još dugo podnositi ljude kojima su otkrivene tako velike i važne istine, a oni ih odbijaju primijeniti na vlastito iskustvo. Vremena je malo. Bog zove, HOĆETE li čuti? HOĆETE li primiti Njegovu poruku? HOĆETE li se obratiti prije no što bude prekasno? Brzo, vrlo brzo, svaki slučaj će biti odlučen za vječnost." Letter 106, 1909, pp. 2, 3, 5, 7. (To "The churches in Oakland and Berkeley, September 26, 1909.)" E. G. White Manuscript Releases Volume One, p. 260.

 

Kad krene uništenje Ezekiela 9 – "Znakom izbavljenja obilježeni su oni "koji uzdišu i viču zbog gnjusoba što se u njemu čine." Sada kreće anđeo smrti koji je u Ezekielovu viđenju predočen ljudima sa zatornim oružjem u ruci, kojima je zapovjeđeno: "Zakolji starce, mladiće, djevojke, djecu i žene; no ne primičite se nikome na kome je znak; i počnite od Moga svetišta." Prorok kaže: "I oni počeše od starješina koji stajahu pred Domom." Ezekiel 9:1-6. Djelo uništenja počinje među onima koji su tvrdili da su duhovni čuvari naroda. Prvo padaju lažni stražari. Nema se koga sažalijevati niti štedjeti. Muškarci, žene, djevojke i mala djeca nestaju zajedno." {GC 656.2}

 

Kako je Krist tada pročistio svoju crkvu? On je sakupio izvan one koji bi nosili evanđelje tada poznatom svijetu. Desire of Ages, str. 232. Ako je Isus pročistio otpalu židovsku organizaciju, zašto su se Krist, Pavao, učenici i svi istiniti Kršćani odvojili od nje?

 

Suprotno tome, omega otpadništvo SDA crkve će se povećati u otpadništvu do kraja:

 

Bilo bi dobro da čitatelj proučava Alfa i Omega kontekst sljedeće izjave. Lude djevice, tvorci lažnih tabela, govore da će Ezekiel 9 pročistiti crkvu. Kako to može biti u svjetlu slijedećih izjava.

 

"Jedna stvar koja je sigurna će se uskoro ostvariti, veliko otpadništvo, koja se razvija i povećava i postaje jače, i nastavit će tako sve dok Gospodin ne siđe s neba s vikom. Moramo čvrsto držati prva načela naše vjeroispovijesti, i ići naprijed od snage do povećane vjere. Mi uvijek moramo zadržati vjeru koju je potkrijepio Sveti Duh Božji iz ranijih događaja našeg iskustva do sadašnjeg vremena. Sada trebamo širu, dublju, usrdniju, nepokolebljivu vjeru u vođenje Duha Svetoga. Ako nam je trebao očiti dokaz sile Svetoga Duha da potvrdi istinu u početku, nakon prolaska vremena, danas trebamo sve dokaze u potvrđivanju istine, kada duše odlaze od vjere i slušaju zavodljive duhove i doktrine đavola. Sada ne smije biti nikakvog klonuća duše." (E.G. White, Special Testimonies, Series B, No. 7, 57).

 

Adventisti potpuno pogrešno shvaćaju kako je Isus pročistio židovsku crkvu. Isto tako, potpuno su u krivu o tome kako pročišćava njihovu crkvu kraja vremena, što je upravo isto onako kako je pročistio židovsku otpadničku crkvu. Evo kako je Isus pročistio istinsku crkvu u svoje vrijeme. I upravo tako On čisti svoju crkvu na kraju vremena. Jer način na koji je pročistio svoju crkvu za vrijeme svog života bila je PREDSLIKA, Velika Borba, str. 25, koja počinje u Njegovoj crkvi, Njegovom Svetištu, 5T 211 i  Ezekiel 9; i Ezekiel 22:17-31.

 

Imajte na umu da je Ellen White rekla da je svaki od drevnih proroka pisao VIŠE ZA NAŠE VRIJEME nego za Židove, a razlog zbog kojeg je to istina je taj što imamo njihove primjere iz kojih možemo naučiti. SDA-i ne shvaćaju, kao što ni Židovi nisu, da postoji JOŠ JEDNO IZLAŽENJE ISTINITOG OSTATKA IZ JERUZALEMA.

 

Iza 37:31 A ostatak koji je preživio iz doma Judina opet će pustiti korijen u dubinu i roditi rod u visinu

Iza 37:32 Jer iz Jeruzalema će izaći ostatak, i preživjeli s gore Siona. Revnost GOSPODA Nad Vojskama to će učiniti.

 

Tvorci lažnih tablica proturječe svemu ovom znanju, govoreći da će crkva biti pročišćena Ezekielom 9, kojeg oni tumače kao izjavu Will Rossa. Taj pogled je potpuno lažan, i to je dokazano svime što čitate u ovom dokumentu.

 

Krist i Njegovi Učenici su Otišli

 

"Krist je bio protestant... Reformatori postoje još od Krista i apostola. Izašli su i odvojili su se od religije obreda i ceremonija. Luther i njegovi sljedbenici nisu izmislili reformatorsku religiju. Jednostavno su je prihvatili onako kako su je predstavili Krist i apostoli." E.G. White, Review and Herald, vol. 2, 48, col. 2.

 

Pavao je Otišao

 

"I uđe on u sinagogu te je tri mjeseca smjelo govorio raspravljajući i uvjeravajući ih o kraljevstvu Božjem. No kako neki bijahu okorjeli i ne vjerovahu, nego pred mnoštvom govorahu ružno o tome Putu, odstupi on od njih i odvoji učenike te je svakodnevno raspravljao u školi nekog Tirana." Djela 19:8,9

 

"…Plašeći se da bi vjera vjernika bila ugrožena stalnim druženjem s ovim protivnicima istine, Pavao se od njih odvojio i učenike okupio u zasebno tijelo." E.G. White, Acts of the Apostles, p. 286.

 

Kućne Crkve koje su Formirali Kristovi Učenici

 

Dj 12:12 Sve je shvatio tek kada je došao do kuće Marije, majke Ivana koji se naziva Marko, gdje su mnogi bili okupljeni i molili se.

 

Djela 13:1 A u Antiohiji je u crkvi bilo nekih koji su bili proroci i učitelji: i Barnaba i Šimun zvani Niger, i Lucije Cirenac, i Manaen, othranjen zajedno s četverovladarom Herodom, i Savao.

 

Rim 16:5 isto tako pozdravite i crkvu koja je u njihovoj kući. Pozdravite moga ljubljenoga Epeneta, koji je prvina Ahaje za Krista.

 

Flm 1:2 i našoj ljubljenoj Apiji, i Arhipu, suborcu našemu, i crkvi u tvojoj kući:

 

1Kor 16:19 Pozdravljaju vas crkve iz Azije. Pozdravljaju vas mnogo u Gospodinu Akvila i Priska s crkvom koja je u njihovu domu.

 

Kol 4:15 Pozdravite braću koja su u Laodiceji, i Nimfa i crkvu koja je u njegovoj kući.

 

1Kor 14:26 opisuje sastanak ranije crkve u kojemu svi prisutni sudjeluju u davanju himni, poučavanju, otkrivenju, jezicima ili tumačenju.

 

1Kor 14:26 Što, onda, braćo? Kada se okupite, svaki od vas ima psalam, ima nauk, ima jezik, ima otkrivenje, ima tumačenje. Neka sve bude učinjeno na izgradnju.

 

Dj 14:23 Odredivši im starješine u svakoj crkvi, uz molitvu i post povjeriše ih Gospodinu, u kojega su bili povjerovali.

 

Dj 14:27 A kada su stigli i okupili crkvu, ispripovijedaše sve što je Bog učinio s njima i kako je poganima otvorio vrata vjere.

 

1Pt 5:13 Pozdravlja vas crkva koja je u Babilonu, izabrana zajedno s vama, i Marko, sin moj.

 

Rim 16:1 Preporučam vam Febu, sestru našu, koja je poslužiteljica crkve u Kenhreji,

 

Kol 4:16 A kada se ova poslanica pročita kod vas, pobrinite se da se pročita i u crkvi Laodicejaca; i da vi pročitate poslanicu iz Laodiceje.

 

1Kor 1:2 crkvi Božjoj koja je u Korintu, posvećenima u Kristu Isusu, pozvanima da budu sveti, sa svima onima koji na svakome mjestu prizivaju ime našega Gospodina Isusa Krista, i njihova i našega:

 

Dj 16:32 I rekoše riječ Gospodinovu njemu i svima koji bijahu u njegovu domu.

 

Dj 16:34 Uvede ih u svoj dom, stavi pred njih jelo i proveseli se sa svim svojim domom što je povjerovao u Boga.

 

Dj 16:40 Izišavši iz tamnice, odoše oni k Lidiji pa ih, kad vidješe braću, ohrabriše i otputovaše.

 

Dj 18:7 I ode odande te uđe u kuću nekog čovjeka koji se zvao Just, štovatelja Božjega, čija kuća bijaše tik do sinagoge.

 

Rim 16:10 Pozdravite Apela, prokušanoga u Kristu. Pozdravite one iz Aristobulova doma.

 

Rim 16:11 Pozdravite Herodiona, moga rođaka. Pozdravite one iz Narcisova doma, koji su u Gospodinu.

 

1Kor 1:11 Jer rekoše mi za vas, braćo, oni iz Klojine kuće, da među vama ima prepiranja.

 

1Kor 16:15 Zaklinjem vas, braćo, znate za dom Stefanin, da je prvina Ahaje i da su se posvetili za službu svetima,

 

Ellen White o Kućnim Crkvama

 

Kada su mlade muškarce i žene držali podalje od Alfa otpadništva u crkvi, što su učinili i gdje su se sastajali za bogoslužje?

 

"Postoji malo nade u jednom pravcu: Uzmi mlade muškarce i žene i smjesti ih tamo gdje će dolaziti što je manje moguće u kontakt s našim crkvama, da niska razina pobožnosti koja je aktualna u današnje vrijeme ne bi utjecala na njihove ideje o tome što znači biti kršćanin." E.G. White, Manuscript Release #995, p. 5.

 

"Brat i sestra Haskell iznajmili su kuću u jednom od najboljih dijelova grada i okupili oko sebe obitelj pomagača koji iz dana u dan izlaze dajući biblijska čitanja, prodaju naše novine i obavljaju medicinski misionarski rad. Tokom sata štovanja, radnici pričaju o svojim iskustvima. Proučavanja Biblije se redovno provode u domu, a MLADI MUŠKARCI I ŽENE povezani s poslom dobivaju praktičnu, temeljitu obuku u održavanju biblijskih čitanja i prodaje naših publikacija. Gospodin je blagoslovio njihove napore, mnogo je ljudi prihvatilo istinu i puno drugih su jako zainteresirani." Review and Herald, September 7, 1905, Evangelism, p. 108.

 

Je li Ellen White Rekla Napustite ih?

 

"Iako možda nećete moći reći ni riječ onima koji rade na pogrešnim načelima, napustite ih. Vaše povlačenje i tišina mogu učiniti više od riječi. Nehemija se nije htio družiti s onima koji su bili neistiniti prema principima, i on ne bi dopustio svojim suradnicima da se druže s njima. Ljubav i strah Božji bili su njegov čuvar – Usudi se biti kao Daniel, Usudi se stajati sam. Tako bi, kao i Mojsije, izdržao gledanje Onoga koji je nevidljiv. No, kukavičluk i šutnja pred zlim suradnicima, dok slušate njihove spletke, čini vas jednim od njih. "Izađite iz njih i odvojite se – riječ je Gospodinova – i ne dodirujte nečisto; i primat ću vas, i bit ću vam Otac, a vi ćete biti moji sinovi i kćeri, govori Gospodin Svemogući." Review & Herald Vol. 4, p. 42.

 

Ellen White je Prorokovala Pad Zvanične SDA Crkve

 

SDA vođe dopustili da knjiga iz koje je sljedeća izjava prođe iz tiska! Dopustili su da isteknu autorska prava. Tako da je SDA liječnik objavio knjigu, Duh Proroštva (Spirit of Prophecy, serijal od 4 dijela), koja je Velika Borba iz 1884. godine. Kada pročitate sljedeće proricanje Ellen White o padu crkve ZATO ŠTO JE ODBILA UVJETE, nećete morati pogađati zašto su vođe dopustili da istekne i izađe iz tiska. Kad je SDA doktor objavio knjigu, crkva ga je tužila. Pobijedio je na sudu, pa je crkva ponovno počela objavljivati knjigu. Evo proročanstva Ellen White o ishodu zvanične SDA crkve:

 

Ellen White je predviđala moguće primjedbe kako bi im unaprijed odgovorila. Ona je ovu izjavu stavila u period prije nego se dogodila; predstavila nešto u budućnosti kao da je već postojalo ili se dogodilo. Ovo je bila misao izazvana osjetilnom percepcijom.

 

Proročka izjava:

 

Ovdje je Duh Proroštva prorekao izjavom o konačnoj sudbini tog jednom plemenitog broda. Ovo je GLAVNI DIO moje poruke upozorenja. Možete li to objasniti? Jeste li putnik na ovom jednom PLEMENITOM BRODU, koji će potonuti? PRIMIJETITE TKO SE ODVAJA OD KOGA:

 

"Isus šalje SVOM NARODU poruku upozorenja kako bi ih pripremio za svoј dolazak. Proroku Ivanu otkriveno јe završno djelo u velikom planu otkupljenja čovjeka. Ivan vidi anđela "gdje leti posred neba, koјi imaše vječno evanđelje da propovijeda onima koјi žive na zemlji i svakome narodu i plemenu, jeziku i puku i govoreći jakim glasom: Boјte se Boga i podaјte mu slavu, јer dođe čas Suda njegova; i poklonite se onome koјi јe stvorio nebo i zemlju i more i izvore vodene [Otk 14:6,7].

Anđeo predstavljen u proročanstvu koji isporučuje ovu poruku, simbolizira klasu vjernih ljudi, koјi poslušni poticaјima Božјeg duha i učenjima Njegove riječi, obјavljuјe ovo upozorenje stanovnicima Zemlje. Ova poruka se niјe mogla povjeriti vjerskim vođama naroda. Oni su propustili sačuvati svoјu vezu s Bogom i ODBACILI SU SVJETLOST S NEBA. Zbog toga NISU ubroјani među one koјe opisuјe apostol Pavao: "Ali vi, braćo, niste u tami da bi vas taj dan zatekao kao lopov. Svi ste vi djeca svjetla i djeca dana: nismo mi od noći ni od tame" [1 Sol 5:4,5].

Stražari na zidovima Siona trebali bi prvi prihvatiti vijest o Spasiteljevom dolasku, prvi koji će podignuti svoј glas kako bi obјavili da јe On blizu, prvi koji će upozoriti ljude da se pripreme za Njegov dolazak. No oni su počivali, sanjaјući o miru i sigurnosti, dok su ljudi spavali u svoјim grijesima. Isus јe vidio SVOJU CRKVU, kao nerodno smokvino stablo, prekriveno obilnim lišćem, a, ipak, bez dragocjenog ploda. Bilo јe hvalisavog držanja religioznih formi, dok јe duh prave poniznosti, pokaјanja i vjere – koјi јedini može pružiti službu prihvatljivu za Boga – nedostaјao. Umesto milosti Duha, tamo se manifestirala oholost, formalizam, hvalisanje, sebičnost, ugnjetavanje. OTPADNIČKA CRKVA zatvorila јe svoјe oči pred znacima vremena. Bog ih niјe napustio, niјe On odstupio od svoјe vjernosti, ali su oni odstupili od Njega i ODVOЈILI SE od Njegove ljubavi. Budući da su ODBILI UDOVOLJITI UVJETIMA, njegova obećanja se NISU ISPUNILA na njima." E. G. White, The Spirit of Prophecy, Vol. 4, 199, 200. [Velika Borba izdanje 1884, str. 199, 200.]

 

Primijetite ove važne opise u gornjoj izjavi:

 

§  Ellen White obraća se NJEGOVIM LJUDIMA.

 

§  Ellen White obraća se onima kojima je Bog predao VJEČNO EVANĐELJE Otkrivenja 14.

 

§  Ellen White definira anđeo prikazan u proročanstvu kao da simbolizira klasu vjernih ljudi.

 

§  Ellen White nedvosmisleno kaže da završnu poruku Glasne Vike NEĆE IZNOSITI VOĐE SDA CRKVE, nego klasi vjernih ljudi, jer vođe nisu uspjeli sačuvati svoju vezu s Bogom i odbacili su svjetlo s neba!

 

§  Ellen White se obraća "stražarima na zidovima Siona", A NE PALOM BABILONU.

 

§  Dvaput Ellen White spominje NJEGOVU CRKVU, A NE PALI BABILON.

 

§  ČLANOVI navedene crkve se ODVAJAJU OD BOGA, I ZATO SE MI MORAMO ODVOJITI OD NJIH ILI BITI KORPORATIVNO ODGOVORNI ZA NJIHOVO OTPADNIŠTVO.

 

§  Gore navedeni razlozi su zašto postoji još jedan izlazak vjernog ostatka iz OTPALOG JERUSALEMA KAO I PALOG BABILONA.

 

§  Iz 37:31 I ostatak doma Judina, koji je utekao, ponovno će uhvatiti korijen u dubinu i donositi plod u visinu.

 

§  Iz 37:32 Jer iz Jeruzalema će izići ostatak, i s gore Sion oni koji umaknu: to će učiniti revnost GOSPODINA nad vojskama.”

 

Ellen White se obraća OTPADNIČKOJ CRKVI čije su vođe i vjernici zajedno propustili i odbacili svjetlo s neba i koji su odbili poštovati uvjete tako da se Božja obećanja njima nisu ispunila. Razmislite o sljedećem komentaru o Velikoj Borbi iz 1884. godine iz koje je navedena gornja izjava:

 

"Razmotrimo nekoliko trenutaka poglavlje u prvom izdanju Velike Borbe, Volume IV, koju je Pacific Press objavio 1884. U poglavlju XXVII, "Sotonine zamke", otkrijete da je oko četiri stranice u drugom dijelu poglavlja izostavljeno od kasnijih izdanja Velike Borbe. Ove četiri stranice nalaze se u Svjedočanstvima za Propovjednike, str. 472 do 475. Informacije sadržane u ove četiri stranice vrlo su vrijedne za Adventiste Sedmog dana i bile su vrlo prikladno uključene u prvo izdanje Velike borbe, Volume IV, koja su se kad su objavljena kao i ostala djela smatrala PORUKOM POGLAVITO ZA ADVENTISTE SEDMOGA DANA, te [sve] kršćane koji su suosjećali s njima u uvjerenjima i ciljevima." WC White, Selected Messages, Appendix C, str. 452, 453 ,

 

Bog kaže da će otpadnička SDA crkva biti uništena u debaklu Ezekiela 9, koji je izričito definiran u Ezekielu 22:17-31, kako slijedi:

 

Ez 22:17 I dođe mi riječ GOSPODINOVA govoreći:

 

Ez 22:18 "Sine čovječji, dom Izraelov postao mi je troska; svi su oni mjed usred peći, i kositar, i željezo, i olovo, i troska od srebra.

 

Ez 22:19 Stoga ovako govori Gospodin BOG: 'Budući da ste svi postali troska, evo, skupit ću vas usred Jeruzalema.

 

Ez 22:20 Kao što se usred peći skupljaju srebro, i mjed, i željezo, i olovo, i kositar, da na tome oganj raspire, da to rastale, tako ću ja skupiti vas u svojoj srdžbi i u svojoj jarosti te vas ondje ostaviti i rastaliti vas.

 

Ez 22:21 Jest, skupit ću vas i na vama raspiriti oganj svoga gnjeva, i usred njega ćete se rastaliti.

 

Ez 22:22 Kao što se srebro tali usred peći, tako ćete se vi usred njega rastopiti; i znat ćete da sam ja, GOSPODIN, izlio svoju jarost na vas.'

 

Ez 22:23 I dođe mi riječ GOSPODINOVA govoreći:

 

Ez 22:24 "Sine čovječji, reci im: 'Ti si zemlja koja nije očišćena, na koju nije pala kiša u dan gnjeva.

 

Ez 22:25 Proroci njezini usred nje urotili su se kao ričući lav što plijen razdire: duše su proždrli, pootimali su blago i dragocjenosti, udovice su njezine usred nje namnožili.

 

Ez 22:26 Svećenici njezini su moj zakon silom kršili i oskvrnuli moje svetinje: nisu pravili razliku između svetoga i nesvetoga, niti su ukazivali na razliku između nečistoga i čistoga, oči su svoje zaklanjali od mojih subota i oskvrnut sam među njima.

 

Ez 22:27 Knezovi njezini usred nje kao vukovi su što plijen razdiru, da krv prolijevaju i uništavaju duše, da ostvare nepošten dobitak.

 

Ez 22:28 Proroci [vođe] njezini premazali su ih nepromiješanom žbukom, ispraznim viđenjima i, gatajući im laži, govore: 'Tako govori Gospodin Bog', kada GOSPODIN nije govorio.

 

Websterov definira definiciju proroka kao bilo koga tko tvrdi da je predstavnik Boga.

 

Ez 22:29 Narod zemlje ugnjetavao je, pljačkao i tlačio uboga i potrebita: jest, nezakonito su stranca ugnjetavali.

 

Ez 22:30 I tražio sam među njima nekoga tko bi uredio ogradu i stao preda me u procijep za zemlju, da je ne uništim: ali nisam našao nikoga.

 

Ez 22:31 Stoga sam svoju srdžbu na njih izlio; zatro sam ih ognjem svoga gnjeva; njihov vlastiti put uzvratio sam na glave njihove", govori Gospodin Bog.

 

Gornji stihovi su elaboracija na Ezekiel 9, dajući više pojedinosti o tome kako je doslovno ispunjen 70. godine.

 

Bog kaže da će sakupiti loše (trosku) u sredinu Jeruzalema za uništenje, baš kao što je učinio 70. godine. Tvorci lažne tablice kažu da će crkva biti pročišćena tako što će SVI LOŠI POBJEĆI I NIKADA IH SE VIŠE NEĆE VIDJETI. U predslici DOSLOVNOG ISPUNJENJA Ezekiela 9, samo su vjerni kršćani pobjegli u Pellu, 3 i pol godine prije Titovog pokolja 70. godine. Ovo je način na koji će bilo kakvo DOSLOVNO ISPUNJENJE EZEKIELA 9 BITI ISPUNJENO.

 

Izaija 37:31,32 doslovno se ispunjava još jednom. To je bio dio drevnog doslovnog ispunjenja Ezekiela 9 i ispunit će se u sljedećem doslovnom ispunjenju Ezekiela 9. Ezekiel 9 se neće dogoditi sve dok se Svjedočanstvo Trećeg Anđela ne završi, a zatim kreću ubojstva pod vodstvom i zapovijedi zmaja (sam Sotona), koji TADA izlazi iz bezdana. Bilo koji drugi scenarij, poput ovoga koji su napravili tvorci lažnih tabela, proturječan je Bibliji i DP-u. Padaju na testu Izaije 8:20.

 

~rwb

 

Prijevod: Ivan Komadina

 

Uredio: Dejan Meznarić