Svrha Kristovog Dolaska

Povratak na Glavnu Stranicu


 

 

 

1. Koja je svrha ponovnog dolaska Krista?

Iv 14:2,3 "Idem vam pripraviti mjesto. I ako odem i pripravim mjesto za vas, ponovno ću doći i uzeti vas k sebi da i vi budete tamo gdje sam ja."

 

2. Koju ulogu će anđeli imati u ovom događaju?

Mt 24:31 "I poslat će on svoje anđele s jakim glasom trublje i sabrat će oni njegove izabranike od četiri vjetra, s jednoga kraja neba do drugoga."

 

3. Što se događa pri trubljenju trube?

1Sol 4:16 "Jer će sam Gospodin, s povikom, s glasom arkanđela i s trubljom Božjom, sići s neba; i najprije će uskrsnuti mrtvi u Kristu."

 

4. Što će biti učinjeno sa živim pravednicima?

"A potom ćemo mi koji smo živi i preostali, zajedno s njima biti uzeti u oblacima u susret Gospodinu u zrak: i tako ćemo uvijek biti s Gospodinom." Stih 17.

 

5. Koja će se promjena tada dogoditi kod živućih i usnulih svetaca?

1Kor 15:51-53 "Evo, kazujem vam tajnu: Nećemo svi usnuti, ali ćemo se svi izmijeniti; u trenutku, u tren oka, na posljednju trublju: jer će zatrubiti i mrtvi će uskrsnuti neraspadljivi, a mi ćemo biti izmijenjeni. Jer se ovo raspadljivo treba odjenuti u neraspadljivost i ovo smrtno treba se odjenuti u besmrtnost."

 

Stranica 341

 

6. Kada će sveci biti kao Isus?

1Iv 3:2 "Ali znamo da ćemo, kada se on pojavibiti poput njega, jer ćemo ga vidjeti kao što on jest."

 

7. Koliko će ih dobiti nagradu kad Krist dođe?

Mt 16:27 "Jer doći će Sin čovječji u slavi Oca svojega sa svojim anđelima i naplatit će tada svakome po njegovim djelima."

 

8. Što On kaže da će donijeti sa sobom kad dođe?

Otk 22:12 "I evo, dolazim uskoro, i plaća moja sa mnom, dati svakome kakvo mu bude djelo."

 

9. Koje se obećanje daje onima koji ga iščekuju?

Heb 9:28 "Tako je i Krist jedanput prinesen da ponese grijehe mnogih; a drugi put će se, bez grijeha, ukazati onima koji ga iščekuju na spasenje."

 

10. Kada je Krist rekao da će dobri primiti naknadu?

Lk 14:14 "Jer će ti se nadoknaditi za uskrsnuća pravednih."

 

11. Jesu li vjerni prošlih vremena dobili svoju nagradu?

Heb 11:39,40 "I svi su oni po vjeri stekli dobar glas, ali nisu primili obećanje; jer je Bog za nas predvidio nešto bolje: da oni bez nas ne budu učinjeni savršenima."

 

12. Kada je Pavao očekivao da će primiti svoju krunu?

2Tim 4:8 "Stoga mi je pripravljen vijenac pravednosti, koji će mi u onaj dan dati Gospodin, pravedan sudac; i ne samo meni, nego svima onima koji ljube njegov dolazak."

 

13. Hoće li to biti vrijeme osude?

Jd 1:14,15 "Prorokovao je o njima i Henok, sedmi od Adama, rekavši: “Gle, dolazi Gospodin s desecima tisuća svojih svetaca izvršiti osudu nad svima."

 

Stranica 342

 

14. Kako se David izrazio o ovom trenutku?

Ps 96:13 "Jer on dolazi, jer on dolazi suditi zemlji: sudit će svijetu po pravednosti i narodima po svojoj istini."

 

15. Kada je Pavao rekao da će Krist suditi živima i mrtvima?

2Tim 4:1 "Zadužujem te, stoga, pred Bogom, i Gospodinom Isusom Kristom, koji će suditi žive i mrtve za dolaska svojega i svoga kraljevstva."

 

16. Koje će se veliko odvajanje tada dogoditi?

Mt 25:31,32 “Kada Sin čovječji dođe u svojoj slavi, i svi sveti anđeli s njime, on će tada sjesti na prijestolje svoje slave. I okupit će se pred njim svi narodi: i odvojit će ih jedne od drugih kao što pastir odvaja svoje ovce od jaraca."

 

17. Što će reći onima s desne strane?

Mt 25:34 "Tada će Kralj onima sebi zdesna reći: ‘Dođite, blagoslovljeni Oca mojega, primite u baštinu kraljevstvo pripravljeno za vas od utemeljenja svijeta."

 

18. Što će reći onima s lijeve strane?

Mt 25:41 "Zatim će i onima slijeva reći: ‘Odlazite od mene, prokleti, u oganj vječni pripravljen za đavla i njegove anđele."