Kristov Drugi Dolazak

 

Povratak na Glavnu Stranicu


 

 

 

1. Koje obećanje je Krist dao u vezi svog dolaska?

Iv 14:1-3 "Neka se ne uznemiruje srce vaše: vjerujte u Boga i u mene vjerujte. U kući moga Oca ima mnogo stanova: da nije tako, rekao bih vam. Idem vam pripraviti mjesto. I ako odem i pripravim mjesto za vas, ponovno ću doći i uzeti vas k sebi da i vi budete tamo gdje sam ja."

 

2. Što je Krist rekao da slijedi poslije znakove Njegovog dolaska?

Lk 21:27 "I ugledat će tada Sina čovječjega gdje dolazi u oblaku sa silom i velikom slavom."

 

3. Hoće li svijet biti spreman susresti ga?

Mt 24:30 "Tada će se pojaviti znak Sina čovječjega na nebu; i proplakat će tada sva plemena zemlje i ugledat će Sina čovječjega gdje dolazi na oblacima nebeskim sa silom i velikom slavom."

Otk 1:7 "Gle, On dolazi s oblacima i vidjet će ga svako oko, i oni koji su ga proboli: i naricat će zbog njega sva zemaljska plemena."

 

4. Zašto mnogi neće biti spremni za ovaj događaj?

Mt 24:48-51 "Ali ako taj zli sluga u svome srcu reče: ‘Odgodio je moj gospodar svoj dolazak’ pa stane tući svoje susluge te jesti i piti s pijanima, doći će gospodar toga sluge u dan u koji ga on ne očekuje i u sat koji on ne poznaje, i rasjeći će ga i dodijeliti mu udio s licemjerima: ondje će biti plač i škrgut zubi."

 

Stranica 333

 

5. Što će svijet raditi kad Krist dođe?

Mt 24:37-39 "Kao što bijahu dani Noini, tako će biti i dolazak Sina čovječjega. Jer u one dane prije potopa jeli su i pili, ženili se i udavali do dana kada je Noa ušao u kovčeg, i nisu bili svjesni ničega dok nije došao potop i sve ih odnio: tako će biti i dolazak Sina čovječjega."

Lk 17:28-30 "Slično kao što je bilo u Lotove dane: jeli su, pili, kupovali, prodavali, sadili, gradili; ali istoga dana kada je Lot izišao iz Sodome, zapljuštao je oganj i sumpor s neba i sve ih uništio. Isto će tako biti u dan kada se Sin čovječji objavi."

 

BILJEŠKA: Ideja nije da je jesti, piti, vjenčati se, kupiti, prodati, saditi ili graditi samo po sebi krivo, već da će ljudski umovi biti toliko zaokupljeni tim stvarima da će malo ili nimalo pomišljati o budućem životu i neće planirati niti se pripremati za susret s Isusom kad dođe.

 

6. Što je to što zasljepljuje ljude za Kristovo evanđelje?

2Kor 4:4 "U kojima je bog ovoga svijeta zaslijepio nevjerničke umove da im ne zasvijetli svjetlo slavnoga evanđelja Krista, koji je slika Božja."

 

BILJEŠKE. - "Mom umu ta dragocjena doktrina – jer takvom je moram nazvati - o povratku Gospodina na ovu zemlju u Novom zavjetu se podučava tako jasno kao i bilo koja druga doktrina u njemu; ipak, bio sam u crkvi petnaest ili šesnaest godina prije nego što sam ikada čuo propovijed o tome. Gotovo da nema crkve koja nije učinila veliku stvar od krštenja, ali u svim Pavlovim poslanicama vjerujem da se krštenje spominje samo trinaest puta, dok o povratku našeg Gospodina govori pedeset puta; a ipak je crkva imala vrlo malo toga reći o tome. Sad vidim razlog za to. Đavao ne želi da vidimo ovu istinu, jer to je ono što bi probudilo crkvu. Onog trenutka kad čovjek uzme u obzir istinu da se Isus Krist vraća ponovo da primi svoje sljedbenike k sebi, ovaj svijet izgubi svoj stisak nad njim. Zalihe plina, zalihe vode i dionice banaka i željezničkih pruga od malog su mu značaja. Njegovo je srce slobodno, i on iščekuje blagoslovljenu pojavu svoga Gospodina koji će ga, pri svom dolasku, odvesti u svoje blagoslovljeno kraljevstvo." - "Drugi Kristov Dolazak", D. L. Moody, str. 6, 7.

"Taj isti Isus, koji je od vas prebačen u nebo, tako će doći na isti način kao što ste ga vidjeli kako ide na nebo", Isusovo je obećanje koje je na odlasku dao svojim učenicima, priopćeno preko dvojice muškaraca u bijeloj odjeći, dok ga je oblak primio iz njihovog vida. Kada je nakon više od pedeset godina u slavi prekinuo tišinu i još jednom progovorio u Otkrivenju koje je dao svome sluzi Ivanu, poslao je evanđelje poslije uzašašća koje otvara riječima: "Evo, dolazi s oblacima", i zatvara s riječima: "Zasigurno, dolazim uskoro." S obzirom na svečani naglasak koji je stavljen na ovu doktrinu, i s obzirom na veliku važnost koja joj je dana tijekom učenja našega Gospodina i Njegovih apostola, kako to da u prvih pet godina mog pastoralnog života nije imalo nimalo mjesta u mom propovijedanju? "Bez sumnje, razlog je bio u nedostatku ranog poučavanja. Od svih propovijedi koje sam čuo od djetinjstva, ne sjećam se slušanja ni jedne o ovoj temi." - "Kako je Krist došao Crkvi", A. J. Gordon, D.D., str. 44, 45.

 

Stranica 334

 

7. Pri Kristovom uzašašću, kakvo je obećanje dano o Njegovom povratku?

Dj 1:10,11 "I dok su netremice gledali u nebo kako on uzlazi, gle, stadoše kraj njih dva čovjeka u bijeloj odjeći i rekoše im: “Ljudi, Galilejci, što stojite i gledate u nebo? Ovaj Isus, koji je od vas uzet na nebo, doći će na isti način kao što ste ga vidjeli da odlazi na nebo."

 

8. Koliko je drevna ta doktrina o Kristovom dolasku?

Jd 1:14,15 "Prorokovao je o njima i Henok, sedmi od Adama, rekavši: “Gle, dolazi Gospodin s desecima tisuća svojih svetaca izvršiti osudu nad svima."

 

BILJEŠKA: U želji da se ukaže na suvremene vjernike u doktrinu o dolasku, čovjek u Mađarskoj, koji je nedavno rekao kolporteru ove vjere da je čuo da prvi adventistički propovjednik još uvijek živi. "Da", odgovorio je kolporter, "prvi adventistički propovjednik još uvijek živi, ​​a adventistička vjera je stara tisućama godina. Biblija kaže da je Henok također, sedmi od Adama, propovijedao dolazak Krista u slavi i sili, a Henok je još uvijek živ. Prenesen je na nebo bez smrti i nikada neće umrijeti."

 

9. U čemu je bilo Jobovo pouzdanje u Kristov dolazak?

Job 19:25-27 "Jer ja znam da moj Otkupitelj živi i da će on u posljednji dan nad zemljom ustati… ja sam ću ga vidjeti i moje će ga oči gledati, a ne druge; premda će biti uništeni bubrezi moji u meni."

 

10. Kako David govori o Kristovom dolasku?

Ps 50:3 "Bog naš će doći i neće šutjeti: pred njim će oganj proždirati, a oko njega žestoka oluja bjesnjeti."

Ps 96:13 "Jer on dolazi, jer on dolazi suditi zemlji: sudit će svijetu po pravednosti i narodima po svojoj istini."

 

11. Kako Pavao izražava tu nadu?

Fil 3:20 "Jer naša je domovina na nebu; odakle i Spasitelja iščekujemo, Gospodina Isusa Krista."

Tit 2:13 "Iščekujući tu blaženu nadu i slavno pojavljivanje velikoga Boga i Spasitelja našega, Isusa Krista."

 

Stranica 335

 

12. Kakvo je Petrovo svjedočanstvo o tome?

2Pt 1:16 "Jer mi nismo slijedili lukavo smišljene bajke kada smo vam obznanili snagu i dolazak našega Gospodina, Isusa Krista, nego bijasmo očevici njegova veličanstva."

 

13. Kada će sveci biti kao Isus?

1Iv 3:2 "Ljubljeni, sada smo sinovi Božji i nije se još očitovalo što ćemo biti; ali znamo da ćemo, kada se on pojavi, biti poput njega, jer ćemo ga vidjeti kao što on jest."

 

14. Koji stihovi pokazuju da će Kristov dolazak biti vrijeme nagrađivanja?

Mt 16:27 "Jer doći će Sin čovječji u slavi Oca svojega sa svojim anđelima i naplatit će tada svakome po njegovim djelima."

Otk 22:12 "I evo, dolazim uskoro, i plaća moja sa mnom, dati svakome kakvo mu bude djelo."

 

15. Kome je obećano spasenje kad se Krist pojavi?

Heb 9:28 "Tako je i Krist jedanput prinesen da ponese grijehe mnogih; a drugi put će se, bez grijeha, ukazati onima koji ga iščekuju na spasenje."

 

16. Kakav utjecaj ta nada ima na život?

1Iv 3:2,3 "Znamo da ćemo, kada se on pojavi, biti poput njega, jer ćemo ga vidjeti kao što on jest. I svatko tko ima tu nadu u njemu, čisti se kao što je on čist."

 

17. Kome Pavao kaže da je vijenac pravednosti obećan?

2Tim 4:6-8 "Jer ja sam već spreman biti žrtvovan i vrijeme moga odlaska je prispjelo. Dobar boj sam vojevao, utrku sam svoju dovršio, vjeru sačuvao: stoga mi je pripravljen vijenac pravednosti, koji će mi u onaj dan dati Gospodin, pravedan sudac; i ne samo meni, nego svima onima koji ljube njegov dolazak."

 

18. Što će oni koji ga čekaju reći kad Isus dođe?

Iz 25:9 "I reći će se u taj dan: “Evo, to je naš Bog; čekah smo na nj i on će nas spasiti: to je GOSPODIN, na njega smo čekali; radovat ćemo se i veseliti u njegovu spasenju."


Stranica 336

 

19. Je li točno vrijeme Kristova dolaska otkriveno?

Mt 24:36 "A o onome danu i satu ne zna nitko, čak ni anđeli nebeski, nego samo moj Otac."

 

20. S obzirom na tu činjenicu, što nam je Krist rekao da učinimo?

Mt 24:42 "Bdijte, dakle, jer ne znate u koji trenutak vaš Gospodin dolazi."

 

BILJEŠKA: - "U Svetom pismu stalna je napomena, kontinuirano ponavljajući poticaj, da treba biti spreman za dolazak Gospodina." - Dean Alford. "Pravilan stav kršćanina je uvijek biti u potrazi za povratkom svoga Gospodina." - D. L. Moody. Pogledajte "Kako je Krist došao Crkvi", A.J. Gordon, str. 49, 50.

 

21. Kakvo upozorenje je dao Krist, kako ne bi bili iznenađeni ovim velikim događajem?

Lk 21:34-36 "I pazite na sebe da vam srca ne otežaju u proždrljivosti, pijanstvu i životnim brigama, tako da iznenada dođe na vas taj dan: jer će to kao zamka doći na sve one koji prebivaju na licu sve zemlje. Bdijte, stoga, i molite se u svako doba da se nađete dostojnima umaknuti svemu tome što se ima dogoditi i stati pred Sina čovječjega."

 

22. Kakvu se kršćansku milost potiče da vježbamo u našem čeznutljivom iščekivanju ovoga događaja?

Jak 5:7,8 "Strpite se stoga, braćo, do Gospodinova dolaska. Evo, poljodjelac iščekuje dragocjeni plod zemlje i strpljiv je u pogledu njega sve dok ne primi ranu i kasnu kišu. Strpite se i vi; učvrstite svoja srca, jer se Gospodinov dolazak približio."

 

I am waiting for the coming

Of earth's long-expected Lord;

For the signs are now fulfilling

That He gave us in His Word.

I am watching, I am waiting,

For that promised happy day;

Yet I do not cease my working;

I must work as well as pray.

                                        W. S. CRUZAN.