Kristova ljudska priroda je stvorena

Povratak na Glavnu Stranicu


 

 

 

Ovo je razlog zašto tri osobe Božanstva nisu kovječne. Kristova ljudska priroda je stvorena te kako bi onda mogla biti kovječna s vječnim Svetim Duhom božanske prirode Sina Božjega i Oca? To je također razlog zašto mnogi ljudi miješaju biblijske izjave o Kristovoj ljudskosti s onima o Njegovoj božanskoj i vječnoj prirodi Duha Svetoga.

 

Je li Krist bio u mogućnosti popustiti kušnji?

 

''U tvom pismu u vezi s Kristovim iskušenjima, ti kažeš: "Ako je On bio jedno s Bogom, On nije mogao pasti...'' Ono što ti mene pitaš jest: ''Je li naš Gospodin u tim velikim scenama sukoba u pustinji, očito pod velikim utjecajem Sotone i njegovih anđela, bio sposoban, u svojoj ljudskoj prirodi, popustiti tim iskušenjima?'' - {3SM 129, par.2}

 

''Pokušat ću odgovoriti na ovo važno pitanje. Krist kao Bog nije mogao biti iskušan, ali kao čovjek mogao je biti iskušan, i to snažno te je mogao podleći iskušenjima. Njegova ljudska priroda mora proći kroz isti test i iskušenje kroz koje su prošli Adam i Eva. Njegova ljudska priroda je stvorena; nije čak posjedovala niti anđeoske moći. Njegova priroda je bila ljudska, identična s našom. Prolazio je putem gdje je Adam pao. On je sada bio tamo gdje bi, kad bi nadvladao iskušenja i prošao test u ime pale rase, iskupio Adamov sramotni neuspjeh i pad, i to u našoj vlastitoj ljudskosti.'' - {3SM 129, par.3}

 

Krist je imao ljudsko tijelo i ljudski um – ''Ljudsko tijelo i ljudski um bili su Njegovi. On je bio kost naše kosti i tijelo našeg tijela. On je bio podvrgnut siromaštvu od svog prvog ulaska u svijet. Bio je podvrgnut razočaranju i iskušenju u svom vlastitom domu, među svojom vlastitom braćom. Nije bio okružen, kao u nebeskim dvorovima, čistim i ljupkim karakterima. Bio je okružen teškoćama. Došao je u naš svijet kako bi održao čist, bezgrešan karakter i opovrgnuo Sotoninu laž kojom je tvrdio kako ljudskim bićima nije moguće držati Božji zakon. Krist je došao živjeti zakon u svom ljudskom karakteru upravo na taj način u kojem svi mogu živjeti zakon u ljudskoj prirodi ako budu činili ono što je Krist činio. On je nadahnuo svete ljude da pišu za dobrobit čovjeka: 'Neka se uhvati za moju snagu, da se sa mnom pomiri, i sklopit će mir sa mnom.' '' (Izaija 27:5). - {3SM, 129, par.4}

 

''Napravljena je obilna naknada kako bi se ograničen, pali čovjek mogao tako povezati s Bogom da kroz isti Izvor po kojem je Krist pobijedio u svojoj ljudskoj prirodi, može čvrsto stajati protiv svakog iskušenja, kao što je to učinio i Krist. On je bio izložen neugodnostima kojima je ljudska priroda podvrgnuta. Udisao je zrak sa istog svijeta koji mi udišemo. On je stajao i putovao u istom svijetu u kojem mi prebivamo, koji, imamo pozitivne dokaze, nije bio prijateljski nastrojen prema milosti i pravednosti ništa više nego što je danas.'' - {3SM, 130, par.1}

 

Njegovi atributi mogu biti naši – ''Naša je privilegija imati uzvišenije atribute Njegovog bića, ako ćemo kroz opskrbu koju nam je On omogućio, prisvojiti ove blagoslove i marljivo njegovati dobro umjesto zla. Imamo razum, savjest, sjećanje, volju, privrženosti - sve atribute koje ljudsko biće može posjedovati. Kroz opskrbu napravljenu kada su Bog i Sin Božji sklopili savez za spašavanje čovjeka od ropstva Sotone, osigurana je svako sredstvo kako bi ljudska priroda došla u jedinstvo s Njegovom božanskom prirodom. U takvoj je prirodi naš Gospodin bio iskušan. Mogao je podleći Sotoninim lažnim prijedlozima, kao što je to učinio Adam, ali trebamo obožavati i slaviti Jaganjca Božjeg što nije niti u jednoj stvari popustio niti jednu jotu ili kovrčicu.'' - {3SM, 130, par.2}

 

Dvije prirode spojene u Kristu – ''Kroz sudjelovanje u božanskoj prirodi možemo biti čisti, sveti i neokaljani. Božanstvo nije učinjeno čovjekom, a ljudskost nije obogotvorena spajanjem dvije prirode. Krist nije posjedovao istu grešnu, korumpiranu, palu nelojalnost koju mi posjedujemo, jer tada On ne bi mogao biti savršeni prinos.'' - (MR 94, 1893.) {3SM, 131, par.1}

 

Stvarnost Kristovih iskušenja – ''Kada se sljedbenik Krista susreće s kušnjom i nedoumicom, ne smije se obeshrabriti. On ne smije odbaciti svoje pouzdanje ako ne ispuni sva svoja očekivanja. Kada ga neprijatelj salijeće, treba se sjetiti Spasiteljeva života kušnji i obeshrabrenja. Nebeska bića služila su Kristu u njegovoj potrebi, ali to nije učinilo Spasiteljev život slobodnim od sukoba i iskušenja. On je bio kušan u svemu kao i mi, ali bez grijeha. Ako će Njegov narod slijediti ovaj primjer, oni će biti ispunjeni Njegovim Duhom, a nebeski anđeli će im služiti.'' - {3SM, 131, par.2}

 

''Iskušenja kojima je Krist bio podvrgnut bila su strašna stvarnost. Kao slobodan čovjek bio je postavljen na probu, sa slobodom da popusti Sotoninim iskušenjima i radi protivno Božjim namjerama. Kad ne bi bilo tako, ne bi bilo moguće da On padne te ne bi mogao biti iskušan u svim točkama kao što je ljudska obitelj kušana.'' - {3SM, 131, par.3}

 

''Kristova iskušenja i njegove patnje pod njima, bile su proporcionalne Njegovom uzvišenom, bezgrešnom karakteru. Ipak, Krist se okrenuo svome Ocu u svakom trenutku tjeskobe. On se "odupirao do krvi" u tom satu kad je strah od moralnog neuspjeha bio kao strah od smrti. Dok se on saginjao u Getsemaniji, u svojoj duševnoj agoniji, kapi krvi padale su s njegovih pora i vlažile zemlju. Molio se snažnim vapajima i suzama te je bio uslišan u onome čega se bojao. Bog ga je osnažio, kao što će osnažiti sve koji će se poniziti i baciti se, dušu, tijelo i duh, u ruke Boga koji drži savez.'' - {3SM, 131, par.4}

 

''Na križu je Krist znao, kao što nitko drugi ne može znati, o užasnoj sili ​​Sotoninih iskušenja, i srce mu je bilo puno sažaljenja i opraštanja za umirućeg lopova, kojeg je neprijatelj zarobio.'' - TYI, October 26, 1899. {3SM, 132, par.1}

 

''Kristovo je srce probila daleko oštrija bol nego ona koju je osjetio kada su čavle zabili u njegove ruke i noge. On je nosio grijehe cijelog svijeta, trpeći našu kaznu - gnjev Božji protiv prijestupa. Njegovo je iskušenje uključivalo žestoku kušnju mišljenja da ga je Bog napustio. Njegova je duša bila mučena pritiskom velike tame, da se ne bi okrenuo od svoje pravednosti za vrijeme užasnog iskušenja.'' - {3SM, 132, par.2}

 

''Ako ne postoji mogućnost pada, iskušenje nije iskušenje. Iskušenju se odupire kada je čovjek pod jakim utjecajem da napravi pogrešan čin; i znajući da to može učiniti, odupire se vjerom, čvrsto se držeći božanske sile. To je bilo iskušenje kroz koje je Krist prošao.'' - The Youth’s Instructor, July 20, 1899. {3SM, 132, par.3}

 

Možemo pobijediti kao što je Krist pobijedio – ''Ljubav i pravda Božja, kao i nepromjenjivost Njegovog zakona, objavljeni su u Spasiteljevu životu i u Njegovoj smrti. On je uzeo na sebe ljudsku prirodu, s njenim slabostima, teretima i iskušenjima… On je bio “ iskušavan u svemu poput nas.” (Hebrejima 4:15). Isus se u svoje ime nije služio nikakvom silom koju čovjek ne može koristiti. Kao čovjek se suočio s kušnjama i pobijedio u snazi koju mu je dao Bog. On nam daje primjer savršene poslušnosti. On nam je omogućio da možemo postati sudionici božanske prirode, i uvjerava nas da možemo pobijediti kao što je On pobijedio. Njegov život je svjedočio da je uz pomoć iste božanske sile koju je Krist primio, i čovjeku moguće poštovati Božji zakon.Manuscript 141, 1901. {3SM, 132, par.4}

 

Prijevod: Ivan Komadina