Pismo i Ellen White o Korporativnoj Odgovornosti

 

 

"Povijest pobune Datana i Abirama se ponavlja, i ponavljat će se do kraja vremena. Tko će biti na Gospodinovoj strani? Tko će biti prevaren, i zauzvrat postati varalica?  Letter 15, 1892. LDE 173.2.

Povratak na Glavnu Stranicu


 

 

 

Ovaj dokument, izvorno je napisao Ron Beaulieu godine 2000., plagirala je služba Worlds Last Chance. Oni su plagirali i druge članke ovog autora bez da su dali odgovarajuće zasluge. To nije prihvatljiva praksa za bilo koga, a kamoli za službu koja tvrdi da je kršćanska. Od 28. listopada 2018. dodao sam neke stvari u moj izvorni dokument.

 

Korporativna odgovornost svakog člana bilo koje crkvene organizacije podučava se u Svetom pismu pomoću Akanovog načela. Također se podučava putem principa "jedno tijelo u Kristu". Da korporativna odgovornost nije činjenica Svetog pisma, cijela protestantska reformacija bila bi gnjusno krivovjerje! Razdvajanje od Rima bilo bi nepotrebno! Sve što bi bilo potrebno je samo ostati i prosvjedovati o onome što se smatra pogreškom!

 

1 Kor 6:15 Ne znate li da su tijela vaša udovi Kristovi? Hoću li dakle uzeti udove Kristove i učiniti ih udovima bludničinim? Bože sačuvaj!

 

Ellen White o Korporativnoj Odgovornosti (Za One koji Misle da se Korporativna Odgovornost Primjenjivala Samo na Teokraciju Drevnog Izraela)

 

Ellen White u potpunosti podržava biblijski princip korporativne odgovornosti. Evo nekoliko od njezinih mnogobrojnih tvrdnji u tom smislu:

 

"Jasno i otvoreno svjedočanstvo mora živjeti u crkvi, inače će Njegov narod snaći prokletstvo isto onako neizbježno kao što je snalazilo i drevni Izrael zbog njegovog grijeha. Bog smatra svoj narod, KAO TIJELO [korporativno], odgovoran za grijehe koji postoje u pojedincima među njima." {3T 269.2}

 

"Pokazano mi je da živo svjedočanstvo mora živjeti u crkvi. Samo to će odgovarati poruci laodicejcima. Pogreške moraju biti ukorene, grijeh se mora nazvati grijehom, i s bezakonjem se mora pozabaviti odmah i odlučno, i maknuti ga od nas KAO NARODA." Testimonies, vol. 3, 260.

 

"Kad bi slučaj poput Akanovog bio među nama, postoje mnogi koji bi optužili one koji bi mogli djelovati kao Jošua tražeći grijeh, da imaju opaki, duh koji traži pogreške... Božje nezadovoljstvo je nad Njegovim narodom i On neće očitovati svoju silu dok grijesi postoje među njima I POTIČU IH ONI NA ODGOVORNIM POZICIJAMA." Testimonies, vol. 3, 270

 

Ekumenska povezanost s palim Babilonom pokrenuli su ONI KOJI SU NA ODGOVORNIM POZICIJAMA u zvaničnoj SDA crkvi. Svaki član koji je svjestan ovog NEOPROSTIVOG ČINA OTPADNIŠTVA je korporativno odgovoran za to, ako on/ona ostanu član crkve nakon što su upoznati s takvim prijestupom koji je napravila korporativna crkva. Pogledajte naš odjeljak o ekumenskom sudjelovanju SDA crkve kako bi se dodatno uvjerili o ovom ozbiljnom otpadništvu koje "uklanja oči i noge s Puta Osvjetljenog Ponoćnom Vikom," nakon čega je nemoguće vratiti se na taj put prema Pismu i Ellen White.

 

"Bog nije postavio nikakvu kraljevsku silu u Crkvi Adventista Sedmog dana da kontrolira cijelo tijelo ili da kontrolira bilo koju granu djela. Nije predvidio da teret vodstva leži na nekolicini ljudi. Odgovornosti se dijele među velikim brojem sposobnih ljudi. Svaki član crkve ima glas u odabiru službenika crkve. [To je razlog zašto je svaki član odgovoran za postupke njihovih vođa. rwb]. Crkva odabire službenike državnih konferencija. Delegati izabrani državnom konferencijom odabiru službenike unijske konferencije, a delegati izabrani unijskom konferencijom izabiru službenike Generalne Konferencije. Ovim dogovorom svaka konferencija, svaka institucija, svaka crkva i SVAKI POJEDINAC, izravno ili preko predstavnika, ima glas u izboru muškaraca koji imaju glavne odgovornosti u Generalnoj konferenciji." E.G. White, Testimonies, vol. 8, pp. 236, 237.

 

Gornja izjava pokazuje da zvanična SDA crkva nije od KONGREGACIJSKE ORGANIZACIJE, pri čemu je svaka pojedina crkva pod svojom vlastitom upravi. Na taj se način korporativna odgovornost prenosi svakom članu u ovom PREDSTAVNOM SUSTAVU ORGANIZACIJE. Odgovornost za napuštanje ovog reprezentativnog sustava kako bi prešli na HIJERARHIJSKI SUSTAV i dalje spada na izbor članova koji su dopustili da se dogodi takvo stanje stvari! A kad se takvo stanje otpadništva odvija u vezi bilo kojeg temeljnog stupa vjera, ako su vođe formirale tako moćan lobi da članovi ne mogu promijeniti stvari (oni neće dopustiti da išta stoji na njihovom putu 1SM 205), to je jedna od točki pri kojoj razdvajanje postaje apsolutna dužnost. Zasigurno, kada dođe do točke u kojoj članstvo podupire vodstvo koje poučava cijeli svijet zabludu antikristova; zablude koje uklanjaju svaki stup doktrine povijesnog Adventizma, tada je zvanična crkva došla do točke u kojoj razdvajanje postaje apsolutna nužnost, inače će svaki član biti odgovoran za takvo odstupanje od istine i djela Gospodinovog. Ovdje je taj princip iz pera Ellen White:

 

"Gospodin Isus uvijek će imati izabrani narod da mu služi. Kada je Židovski narod odbacio Krista, Princa života, On je uzeo od njih Božje kraljevstvo i dao ga poganima. Bog će nastaviti raditi na tom načelu sa svakom granom Njegovog djela. Kada se crkva pokaže nevjerna djelu Gospodnjem, bez obzira na njihov položaj, koliko god uzvišen i svet njihov poziv, Gospodin više ne može raditi s njima. Drugi su tada izabrani nositi važne odgovornosti. Ali, ako oni zauzvrat ne očiste svoje živote od svake pogrešnog djelovanja, ako ne uspostave čista i sveta načela unutar svih svojih granica, onda će ih Gospodin teško tlačiti i poniziti, a ako se ne pokaju, uklonit će ih s njihova mjesta i učiniti ih sramotom.

Bog nije "obožavan ljudskim rukama, kao da mu treba nešto" (Djela 17:25). "E. G. White, The Upward Look, 131.

 

"Ako se ova zla koja donose Božje nezadovoljstvo ne isprave u njezinim članovima, cijela je crkva odgovorna za njih. E.G. White, Review and Herald, vol. 2, 453, Dec. 23, 1890.

 

"… jer nitko nije tako bezobziran i ne odlazi tako daleko u grijeh kao oni koji su jednom imali svjetlost, ali su se oduprli uvjeravanju Duha Božjeg." E.G. White, Patriarchs and Prophets, 95.

 

Ellen White je rekla da je crkva teokracija. U teokraciji postoji korporativna odgovornost zbog činjenice da ljudi izabiru svoje vođe. Oni su, prema tome, odgovorni za ono što njihove vođe rade. Vođe su počinili gnjusobe zbog kojih moramo uzdisati i vikati, ali Ellen White i Bog oboje kažu da "moj narod" voli lažno proricanje njihovih vođa i da uživaju u njihovim gnjusobama. Čini se da Božji ljudi ne vole teokraciju!

 

SDA Crkva bi Trebala biti Teokracija kojoj Jedino Krist može biti Kapetan

 

Teokracija – "Božji ljudi su pozvani iz svijeta, da bi mogli biti odvojeni od svijeta. Nije sigurno za njih da uzimaju strane u politici, bez obzira na njihove sklonosti. Oni se uvijek moraju sjećati da su jedno u Kristu. Bog ih poziva da unesu svoja imena pod njegovu TEOKRACIJU. Ne može odobriti one koji se povezuju sa svjetovnjacima [i s crkvama koje se ne mogu razlikovati od svijeta, Rani Spisi, 273]. Mi smo u potpunosti neumjesni kad se identificiramo s interesima stranke...

Bog je izabrao narod koji treba navijestiti poruku trećeg anđela svijetu. Oni moraju biti odvojeni i posebni ljudi u ovom svijetu crkava koje krše Njegove zapovijedi." E.G. White Manuscript Releases Volume 3, 40, 41.

 

"Davidovo posljednje veliko djelo na svom službenom položaju bilo je ponovno pozvati pozornost naroda na svoj svečani odnos prema Bogu kao subjekata Njegove teokracije..." {CTr 156.2}

 

"Izraelci, u zahvalnosti za svoje oslobođenja od Midjanaca, predložili su Gideonu da postane njihov kralj i da prijestolje treba potvrditi svojim potomcima. Ovaj je prijedlog bio u izravnom kršenju načela teokracije… Gideon je prepoznao tu činjenicu; njegov odgovor pokazuje kako su njegovi motivi bili istiniti i plemeniti. "Neću vladati nad vama", izjavio je; "ni sin moj neće vladati nad vama: Gospodin će vladati nad vama." {CC 129.2}

 

"Trebamo pozvati sve - visoke i niske, bogate i siromašne, sve sekte i klase - da dijele prednosti naših medicinskih institucija. U naše institucije primamo ljude svih denominacija. Međutim, što se tiče nas samih, mi smo strogo imenovani; nas je Bog imenovao svetima i pod Njegovom smo teokracijom. No ne trebamo nerazborito nametati nikome posebne točke naše vjere." -- Testimonies for the Church, vol. 7, p. 109 (1902).

 

Čovjekovo ujedinjavanje ili Božja Teokracija? - "Stanite. Ne možete vratiti prošlost pokušavajući rekonstruirati, reorganizirati i ujedinjavati druge institucije s tako neispravnim institucijama u Battle Creeku. Vičem vam u ime Gospodina, Ne, Ne. Ostavite Pacifik press pod Božjom teokacijom i ponizite srca pred Bogom prije nego što bude zauvijek prekasno. Veliki Dan Božji dolazi kada će svaki čovjek biti poznat onako kako ga Bog poznaje." —MS 7, 1897. {PM 152.1}

 

"Gospodin ima djelo koje je iznad spoznaje svijeta. Za one koji nemaju um Krista, značajke naše vjere i našeg rada, veliki cilj koji treba postići, daleko je iznad njihovog razumijevanja i nevidljiv. Ali ne smijemo napustiti naš stav da uvijek ostanemo ljudi zasebni i posebni od svijeta. Naš poziv je visok, svet i uzvišen. Naša vjera, ako bude cijenjena, zadržat će sve prave vjernike iz političkih sukoba. Moramo raditi za duhovni oporavak čovječanstva Bogu, dovesti ih pod njegovu teokraciju. Samo onda ćemo biti sigurni ljudi. Zadržavajući se u bliskoj sućuti s Bogom, naših srca vezanih ljubavlju za Njega, nam je jedina sigurnost." {BTS, September 1, 1908 par. 1}

 

"… Gospodar neba mora biti Vođa i Putokaz i Savjetnik svoga naroda. Njegove institucije trebaju biti upravljane pod Njegovom teokracijom. Njegov narod mora djelovati kao izabrani narod, narod koji mora činiti sveto i nesebično djelo." {GCB, April 6, 1903 par. 18} & {RH, April 14, 1903 par. 18}

 

"Gospodin ima djelo koje je iznad spoznaje svijeta. Za one koji nemaju um Krista, značajke naše vjere i našeg rada, veliki cilj koji treba postići, daleko je iznad njihovog razumijevanja i nevidljiv. Ali ne smijemo napustiti naš stav da uvijek ostanemo ljudi zasebni i posebni od svijeta. Naš poziv je visok, svet i uzvišen. Naša vjera, ako bude cijenjena, zadržat će sve prave vjernike iz političkih sukoba. Moramo raditi za duhovni oporavak čovječanstva Bogu, dovesti ih pod njegovu teokraciju. Samo onda ćemo biti sigurni ljudi. Zadržavajući se u bliskoj sućuti s Bogom, naših srca vezanih ljubavlju za Njega, nam je jedina sigurnost." {BTS, September 1, 1908 par. 1}

 

~rwb

 

Prijevod: Ivan Komadina

 

Uredio: Dejan Meznarić