Način Kristova Dolaska

Povratak na Glavnu Stranicu


 

 

 

1. Dolazi li Krist ponovno?

"Ponovno ću doći." Ivan 14:3.

 

2. Kako Pavao govori o tome?

Heb 9:28 "A drugi put će se, bez grijeha, ukazati onima koji ga iščekuju na spasenje."

 

3. Jesu li rani učenici mislili da će smrt biti drugi Kristov dolazak?

Iv 21:21-23 "Kada ga je ugledao, Petar reče Isusu: “Gospodine, a što će ovaj?” Reče mu Isus: “Ako hoću da on ostane dok ne dođem, što je to tebi? Ti slijedi mene.” Stoga se među braćom pronio glas da onaj učenik neće umrijeti. No Isus mu nije rekao da neće umrijeti, nego: “Ako hoću da on ostane dok ne dođem, što je to tebi?"

 

BILJEŠKE: Iz toga je očito da su rani učenici smatrali smrt i Kristov dolazak kao dva odvojena događaja.

"Zato i vi budite spremni jer u takvom satu u kojem i ne mislite Sin Čovječji dolazi." Neki ljudi kažu da to znači smrt, ali Božja riječ ne kaže da to znači smrt. Smrt je naš neprijatelj, ali naš Gospodin ima ključeve smrti; porazio je smrt, pakao i grob ... Krist je Princ života, nema smrti gdje je On, smrt bježi pri Njegovom dolasku; mrtva tijela su uskrsnula u život kad ih je dotaknuo ili im govorio. Njegov dolazak nije smrt. On je uskrsnuće i život. Kad On uspostavi svoje kraljevstvo, neće biti smrti, već život zauvijek. "-" Drugi Kristov dolazak ", D. L. Moody, str. 10, 11.

 

4. Kako su anđeli rekli da će Krist ponovno doći?

Dj 1:9-11 "I, rekavši to, dok su oni gledali on bi uzdignut i oblak ga ote njihovu pogledu. I dok su netremice gledali u nebo kako on uzlazi, gle, stadoše kraj njih dva čovjeka u bijeloj odjeći i rekoše im: “Ljudi, Galilejci, što stojite i gledate u nebo? Ovaj Isus, koji je od vas uzet na nebo, doći će na isti način kao što ste ga vidjeli da odlazi na nebo."

 

Stranica 339

 

5. Kako je sam Krist rekao da će doći?

Mt 16:27 "Jer će Sin Čovječji doći u slavi Oca svojega s anđelima svojim."

Mt 24:30 "i tada će proplakati sva plemena zemaljska, i ugledat će Sina Čovječjega gdje dolazi na oblacima nebeskim sa silom i slavom velikom."

Lk 9:26 "Jer tko god se postidi mene i mojih riječi, toga će se postidjeti Sin Čovječji kada dođe u slavi svojoj i Očevoj i svetih anđela."

 

6. Koliko ljudi će ga vidjeti kad dođe?

Otk 1:7 "Evo, dolazi s oblacima, i vidjet će ga svako oko, i oni koji ga probodoše;"

 

BILJEŠKA: Kristov drugi dolazak bit će jednako stvaran kao i Njegov prvi, a vidljiv kao Njegovo uznesenje, i mnogo slavniji. Učiti da je povratak našega Gospodina duhovna stvar, a ne doslovna, znači poremetiti očito značenje Njegovog obećanja: "Ja ću doći opet" i poništiti cijeli plan otkupljenja; jer nagradu vjernika svih razdoblja bit će dana na ovom najslavnijem događaju.

 

7. Kakva divna demonstracija prati dolazak Gospodina?

1Sol 4:16 "Jer će sam Gospodin, s povikoms glasom arkanđela i s trubljom Božjom, sići s neba; i najprije će uskrsnuti mrtvi u Kristu."

 

8. Kakvo upozorenje je dao Krist o lažnim pogledima na način Njegova dolaska?

Mt 24:23-26 "Ako vam tada tko veli: ‘Gle, ovdje je Krist’, ili: ‘Tamo’, ne vjerujte. Jer će ustati lažni Kristi i lažni proroci i prikazivati velika znamenja i čudesa, tako da, bude li moguće, zavedu i same izabrane. Eto, rekao sam vam unaprijed. Stoga, ako vam vele: ‘Evo, u pustinji je’, ne izlazite, ili: ‘Eno, u tajnim je odajama’, ne vjerujte."

 

9. Koliko će vidljiv biti Njegov dolazak?

"Jer kao što munja izlazi od istoka i bljesne do zapada, tako će biti i dolazak Sina čovječjega." Stih 27.