Značenje riječi jedinorođeni u Ivanu 1:18 te fraze izveden iz naručja Očevog

 

 

Ivan 1:18 Boga nitko nikada nije vidio; jedinorođeni Sin, koji je u Očevu naručju, on ga je objavio.

 

Ako Ivan 1:18 doslovno prevedemo s grčkog piše: "Boga nitko nikada nije vidio, jedinorođeni Sin, ONAJ KOJI JE ODUVIJEK (postoji) U OČEVOM NARUČJU, On ga je objavio."

Povratak na Glavnu Stranicu


 

 

 

Dokazi koji su ovdje ponuđeni bez sumnje će dokazati kako je Ellen G. White potpuno upravu u sljedećim jasnim izjavama te kako su sva druga tumačenja antikrist:

 

"Svijet je stvoren po Njemu i nije bez njega postalo ništa što je postalo. Krist je postojao prije svega ako je sve stvorio. Riječi koje su izgovorene u vezi s tim toliko su jasne da nitko ne treba ostati u nedoumici. Krist je bio Bog suštinski, i u najvišem smislu. Bio je s Bogom od vječnosti, Bog nad svima, blagoslovljen zauvijek...'' - {7ABC 438.1}

 

Ako je Krist bio iznjedren od Oca, on ne bi bio Bog u NAJVIŠEM SMISLU. On ne bi bio S BOGOM OD VJEČNOSTI.

 

Ljudi se često odnose prema sljedećim izjavama Ellen G. White kao da su ih drugi ljudi izmislili i dodali u Čežnju Vjekova (Isusov život). Ipak, ovdje ih nalazimo u članku iz Review and Heralda koji datira iz 6. kolovoza 1914. godine. Dakle, Ellen G. White ga je napisala dok je još bila živa.

 

"Od Isusa je izveden naš život. U njemu je život koji je originalan - nepozajmljeni, neizvedeni život. U njemu je izvor života. U nama je potočić od izvora života. Naš život je nešto što primamo, nešto što Darivatelj opet uzima k sebi. Ako je naš život skriven s Kristom u Bogu, mi ćemo se pri Kristovom dolasku, također pojaviti s njim u slavi. I dok smo u ovom svijetu trebamo raditi u posvećenoj službi i Bogu predati sve sposobnosti koje nam je dao...'' - {RH August 6, 1914, par. 1}

 

Značenje fraze iz Očevog naručja

 

Neki potpuno pogrešno tumače riječi o Kristu koji izlazi iz Očevog naručja jer je On još uvijek U OČEVOM NARUČJU! Bog je Duh - vječni Duh, a Krist je u naručju tog Duha, u suštini, supstanci tog JEDNOG VJEČNOG DUHA.

 

Ivan 1:18 Boga nitko nikada nije vidio; jedinorođeni Sin, koji je u Očevu naručju, on ga je objavio.

 

Ellen White razumjela je kako Kristov izlazak iz Očevog naručja znači izlazak iz Očeve prisutnosti. Inače bi sama sebi u potpunosti proturječila kad bi usporedili gornje izjave sa sljedećim izjavama:

 

"Krist nije obavljao svoje djelo na način da zaslijepi ljude svojim superiornim sposobnostima. Izašao je iz naručja Svemudroga i mogao je zapanjiti svijet velikim i slavnim znanjem koje je posjedovao; ipak, bio je povučen i nekomunikativan. Njegova misija nije bila da ih zadobije veličinom svojih talenata, nego da hoda u krotkosti i poniznosti, kako bi mogao podučiti ljude koji su u neznanju o putevima spasenja. Prevelika predanost učenju, čak i prave znanosti, stvara abnormalni apetit, koji se povećava kada ga se hrani. To stvara želju za traženjem više znanja nego što je neophodno za obavljanje Gospodinova djela. Potraga za znanjem samo radi sebe odvraća um od predanosti Bogu, zaustavlja napredak na putu praktične svetosti i sprječava duše da idu putem koji vodi do svetijeg, sretnijeg života. Gospodin Isus je pružio samo one upute koje su mogle imati utjecaj i biti iskorištene. Moja braćo, način na koji vi predstavljate potrebu za višegodišnjim proučavanjem nije ugodan Bogu." - {FE, 338, par.2}

 

Očito je da se sljedeća izjava E.G. White, odnosi na utjelovljenje:

 

"Dok je mnogo ljudi vjerovalo u Njega, njegova vlastita braća, koja su povezana s njim krvnim srodstvom, bila su nevjerna i mislili su da je nerazuman kad je tvrdio da ima božanski autoritet i kad se pred rabinima postavljao kao Onaj koji kori njihove grijehe. Znali su da farizeji traže priliku da Ga optuže i smatrali su da im je On dao dovoljno povoda. Oni moraju poduzeti odlučne napore kako bi ga spriječili da izgovori riječi koje ne samo da bi mu donijele poteškoće, već bi na njegovu obitelj pale osude farizeja. Dok je on odlučno govorio protiv onih koji su bili nevjerni, njegovi su učenici donijeli poruku da njegova majka i braća žele biti s Njim i razgovarati. Znao je što je u njihovim srcima. Znao je da nisu razumjeli njegov karakter ili misiju, niti su razumijeli da je izašao iz Očeva naručja. Nisu shvatili da je rođen da bi svjedočio za istinu i nisu razumjeli njegove riječi mirnog autoriteta koje su izašle s njegovih usana s  ozbiljnošću koja je bila proporcionalna s realnošću i važnosti tih riječi." - {ST, October 1, 1896, par. 8}

 

Značenje Riječi Jedinorođeni

 

Ivan 1:14 I Riječ tijelom postade, i nastani se među nama. I vidjesmo slavu njegovu, slavu kao jedinorođena od Oca, puna milosti i istine.

 

Ivan 1:18 Boga nitko nikada nije vidio; jedinorođeni Sin, koji je u Očevu naručju, on ga je objavio.

 

Ivan 3:16 Jer Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenoga Sina da tko god u njega vjeruje ne propadne, nego ima život vječni.

 

Ivan 3:18 Tko vjeruje u njega, ne sudi mu se, a tko ne vjeruje, već je osuđen, jer nije vjerovao u ime jedinorođenoga Sina Božjega.

 

Hebreji 11:17 Vjerom je Abraham, kada je bio kušan, prinio Izaka: on koji je primio obećanja, prinio je jedinorođenca

 

1 Ivanova poslanica 4:9 Po tom se pokaza ljubav Božja prema nama, što Bog Sina svojega jedinorođenoga posla na svijet, da živimo po njemu.

 

Evo što SDA biblijski komentari kažu o značenju 'jedinorođeni'

 

Jedinorođeni. grč. monogenēs, dolazi od dvije riječi koje znače (mono - 'jedino') i (genes - 'vrsta') te bi stoga ispravno prevedeno bilo 'jedinstven', 'jedini', 'jedini te vrste'. Kao i s titulom Riječ (vidi na s.1), samo Ivan koristi riječ monogenēs za Krista (vidi Ivan 1:18; 3:16,18; 1 Ivanova poslanica 4:9). Nedostatak određenog člana na Grčkom čini monogenēs neodređenim, "jedinim", ili ga čini izrazom kvalitete, u tom slučaju Ivan bi govorio: "slava jedinog [koji je došao] od Oca." Očigledno je da se ovdje tako misli. Vidi Luku 7:12; 8:42, gdje je monogenēs preveden kao 'jedini'.

 

U Hebrejima 11:17 monogenēs se koristi za Izaka, koji nikako nije bio Abrahamov 'jedinorođeni', ili čak njegov prvorođenac. Ali on je bio sin obećanja te kao takav, predodređen da naslijedi svoga oca kao baštinik pravom prvorodstva (Postanak 25:1–6; Gal 4:22,23). Na sličan način u odnosu na pet tekstova u Ivanovim spisima o Kristu, prijevod bi trebao biti jedan od sljedećih: 'jedinstven', 'dragocjen', 'jedini', 'sam', 'jedini od svoje vrste', ali ne 'Jedinorođen' (Problemi u prijevodu Biblije, 198).

 

Prijevod 'jedinorođeni', ovdje i drugdje, očigledno potječe od ranih otaca Katoličke crkve i tako je ušao u rane engleske prijevode Biblije pod utjecajem latinske Vulgate, službene Biblije Katoličke crkve. Točno odražavajući grčki, razni stari latinski rukopisi koji su prethodili Vulgati, prevodili su 'jedini', a ne 'jedinorođeni'. Ideja da je Krist 'bio rođen od Oca prije svega stvorenja' pojavljuje se najprije u Origenovim spisima oko 230.g., Arius je gotovo stoljeće kasnije, kada je govorio o Kristu prvi upotrijebio gegennemenon, ispravnu grčku riječ za 'rođen', i to je koristio da bi potvrdio kako je Isus “rođen od Boga prije sveg doba” (vidi dodatnu bilješku na kraju poglavlja). Ova grčka riječ se nikada ne koristi u Bibliji za Krista prije utjelovljenja. Ideja da je Otac u nekoj vječnoj prošlosti 'rodio' Krista je posve strana Svetom pismu. (Za detaljnu raspravu o ovoj temi vidi Problemi u prijevodu Biblije, 197–204)

 

Ako ispravno razumijemo Kristov jedinstveni status kao Božjeg Sina, riječ monogenēs razlikuje Njega od svih drugih, koji su vjerom u Njega, dobili 'moć da postanu Božji sinovi' (r. 12), i od onih za koje je posebno rečeno da su “rođeni… od Boga” (r. 13). Krist je, i uvijek je bio, sam “Bog” (vidi stih Ivan 1:1), i na temelju te činjenice mi “postajemo Božji sinovi” kada primamo Krista i vjerujemo u Njegovo ime.

 

Izjava u stihu Ivan 1:14 očito se bavi utjelovljenjem, a svrha toga naglasiti je činjenicu kako je utjelovljena Riječ zadržala božansku prirodu, o čemu svjedoči očitovanje božanske slave koju je imao prije utjelovljenja (vidi poglavlje Ivan 17:5). Iako riječ monogenēs strogo znači "jedinstven" ili "jedini", a ne "jedinorođeni", Ivan ga ipak primjenjuje na Krista pri Njegovom utjelovljenju, u vrijeme kada je "Riječ učinjena tijelom" kako bi živjela među nama. Pavao potvrđuje ovu primjenu u Hebrejima 1:5,6, gdje povezuje riječi gegenneka, “rodih” (od gennaō, “roditi”), i prōtotoktos, “prvorođenac” (od pro, “prije”, i tiktō, “roditi” “), do vremena “kada je uveo prvorođenca u svijet.” Čini se stoga potpuno neopravdanim misliti kako se monogenes odnosi na tajanstveno rađanje “Riječi” u nekom trenutku vremena u vječnoj prošlosti. Za raspravu o Kristu kao Sinu Božjem vidi Luka 1:35; i kao Sin Čovječji, vidi Matej 1:1; Marko 2:10; vidi također EGW Dopunski materijali o Filipljanima 2:6-8; Kološanima 2:9.

 

Od Oca Grčki para theou, doslovno znači "s Ocem", ili "uz Oca", ovdje vjerojatno s naglaskom "iz blizine Oca". Grčki prijedlog para ponekad ima naglasak na ek - "iz", "od", što se ovdje najbolje slaže s kontekstom. Utjelovljena Logos (Riječ) izašla je iz Očeve prisutnosti kad je ušla u ovaj svijet. Vidi poglavlje 6:46.

 

Puna. To se jasno odnosi na utjelovljenu Riječ. Riječ je bila "puna milosti i istine" dok je prebivao na Zemlji kao čovjek među ljudima. [1] – (SDA Bible Commentary, Vol. 5, 902-903)

 

Ellen White o Kološanima 2:9:

 

"Tako je i s Kristovim sljedbenicima. Mi možemo primiti nebesku svjetlost jedino ako smo spremni isprazniti se svojeg “ja”. Ne možemo raspoznati Božji karakter ili primiti Krista vjerom, sve dok ne pristanemo pokoriti svaku svoju misao na poslušnost Kristu. Svima koji to čine Duh Sveti daje se bez mjere. U Kristu “stanuje sva punina Božanstva tjelesno, po njemu ste vi ispunjeni”. Kološani 2:9-10 - {DA, 181, par.1}

 

Ivan 16:28 uči kako je Krist izašao od Oca, snažno upućujući na to da je postojao Očev i Sinovljev odnos, prije nego li je Krist došao na ovaj svijet.

 

·      Ivan 17:5,24 također ukazuje na to da je u Božanstvu postojao odnos Oca i Sina čak i prije stvaranja svijeta. 

 

Značenje Psalma 2:7:

 

Psalam 2:7 Obznanit ću odredbu: GOSPODIN mi reče: Ti si Sin moj; ja te danas rodih.

 

Značenje Ivana 16:28

 

“Izišao sam od Oca i došao na svijet; ponovno ostavljam svijet i odlazim k Ocu.”

 

Psalam 2:7 ne protivi se činjenici kako je Isus Krist vječni Sin. Ne odnosi se na vrijeme kada je Krist postao Božji Sin kroz rađanje, već se odnosi na dan Isusova uskrsnuća kad ga je Bog izveo iz utrobe zemlje i time javno objavio da je On ono što je uvijek bio - Sin Božji. (vidi Djela 13:33 i Rimljanima 1:3-4). Objavljivanje Božje odredbe u Psalmu 2:7 održat će se na kraju velike nevolje i bit će Isusov način kojim će izjaviti da je On legitimni (opravdani) vladar svijeta koji ima pravo i vlast preuzeti zemlju.

 

Izreke 8:22-36

8:22 GOSPODIN me posjedovao na početku svoga puta, prije svojih pradavnih djela.

8:23 Ja bijah postavljena od vječnosti, od početka, ili prije negoli je zemlje bilo.

8:24 Izvedena sam na vidjelo kada ne bijaše dubina, kada još ne bijaše izvora obilnih voda.

8:25 Izvedena sam na vidjelo prije no što su se staložila gorja, prije brežuljaka;

8:26 kada on još nije zemlju načinio, ni polja, ni vrhunac praha ovoga svijeta.

8:27 Kada je pripravljao nebesa, ja bijah ondje; kada je postavljao krug nad licem dubine.

8:28 Kada je utvrđivao oblake u visini; kada je jačao izvore dubine;

8:29 kada je moru davao svoju odredbu da vode ne prestupaju njegovu zapovijed; kada je odredio temelje zemlji:

8:30 tada bijah s njim kao netko tko je odgojen s njim; svakodnevno mu bijah užitkom radujući se uvijek pred njim,

8:31 radujući se u nastanjenom dijelu njegove zemlje, a moj užitak bijahu sinovi ljudski.

8:32 “Stoga me sada, djeco, poslušajte: blagoslovljeni su oni koji čuvaju moje putove.

8:33 Slušajte pouku i budite mudri, ne odbijajte je.

8:34 Blagoslovljen je čovjek koji mene sluša bdijući svakodnevno na mojim vratima, stražareći pri dovratnicima mojih vrata.

8:35 Jer onaj tko nalazi mene, nalazi život; i steći će Gospodinovu naklonost.

8:36 Ali onaj tko griješi protiv mene, nanosi štetu svojoj duši: smrt ljube svi oni koji mene mrze.

 

Krist je za sebe rekao da je Alfa i Omega|Početak i Svršetak

 

Otkrivenje 1:8 Ja sam Alfa i Omega, »početak i svršetak«, govori Gospodin, »Onaj koji jest i koji bijaše i koji dolazi, Svemogući«

Otkrivenje 1:11 kako govori: »Ja sam Alfa i Omega, prvi i posljednji« i »Ono što vidiš, napiši u knjigu i pošalji sedmerim crkvama koje su u Aziji: u Efez, i u Smirnu, i u Pergam, i u Tijatiru, i u Sard, i u Filadelfiju, i u Laodiceju.«

Otkrivenje 21:6 I reče mi: »Dovršeno je. Ja sam Alfa i Omega, početak i svršetak. Ja ću žednome dati s izvora vode života besplatno.«

Otkrivenje 22:13 »Ja sam Alfa i Omega, početak i svršetak, prvi i posljednji.«

 

Bilo koje učenje da Krist nije Bog u najvišem smislu je najzbiljnije antikrist. Takva pogreška je protivna istini povezanoj s Isusom Kristom, a potječe od muškaraca i žena koji su ili početnici u riječi, i/ili bez duhovnog razlučivanja da vide istinu o ovom ozbiljnom pitanju koje je toliko ključno za kršćanstvo i sve ono što ga okružuje. 

 

-rwb

 

Prijevod: Ivan Komadina