Kako Prezentirati Istražni Sud?

Povratak na Glavnu Stranicu


 

 

 

Ovaj članak preuzet je s ove stranice: http://ssnet.org/blog/how-to-present-the-investigative-judgment/

 

U nekoliko prethodnih postova napomenuli smo da se Istražni sud temelji na dvije druge adventističke doktrine - biblijskom armijanizmu i spavanju duše. Drugo, vidjeli smo da adventisti u Svetištu imaju čvrstu osnovu za sigurnost. Također sam podijelio obrazloženje adventističke perspektive o kraju period milosti.

 

U ovom članku želim opisati bolji pristup za dijeljenje Istražnog suda s drugima. Nazvat ću je Piramidalni pristup.

 

Razmislite na trenutak kada ste posljednji put iznosili biblijsku temu o Istražnom sudu nekome tko nema adventističku pozadinu. Vjerojatno ste započeli s proročanstvima Daniela 7, 8 i 9, zatim ste prešli na poslanicu Hebrejima i usporedili ih s Levitskim zakonom, i napokon ste uveli ideju o pred-adventnom istražnom sudu. Nema ništa loše u takvom pristupu, jer oponaša put kojim su adventisti krenuli da bi otkrili tu doktrinu. Ali ovaj pristup kritičarima daje priliku za sumnju u vezi te doktrine na temelju toga što doktrina počiva na previše kompliciranom temelju. Previše je varijabli, a navodno bi svaka, ako je pogrešna uništila cijelu doktrinu.

 

Ali u stvarnosti, kako je objašnjeno u prvom članku, ova doktrina počiva na mnogo čvršćem temelju nego što to tvrde naši kritičari: počiva na arminijskom razumijevanju protestantskog evanđelja. Vjerujemo da je spasenje kroz milost putem vjere i da ljudska bića imaju slobodnu volju prihvatiti Krista i kasnije ga odbaciti, ako tako žele. Ono što nas razlikuje od ostalih arminijskih denominacija je vjerovanje da se ljudi odmaraju u grobovima do uskrsnuća i, prema tome, presuda koja služi da napravi razliku onih koji su ostali u Kristu, i onih koji nisu, ne treba se dogoditi prije drugog dolaska.

 

Da nastavim s našom piramidalnom analogijom, temelj piramide čvrsto je uspostavljen u biblijskom arminijanizmu i spavanju duše. Kada je u pitanju vrijeme Istražnog suda, tek smo utvrdili da se mora dogoditi u neko vrijeme prije drugog dolaska. Ali prije nego što odemo na Daniela 8 da odredimo točne datume, kao što to većina učitelja Biblije radi, preporučam da se prvo utvrdi općeniti vremenski okvir kada treba očekivati ovu presudu koja se događa pred Advent. Postoji li razlog iz Pisma osim odlomaka iz Daniela 8 da očekujemo presudu negdje oko 1844.? Ako je tako, to bi predstavljalo drugu razinu naše piramide. Dakle, kada se vrh piramide (proročanstvo za 2300 dana) postavi na svoje mjesto, može se osloniti na već čvrstu strukturu.

 

Razmotrite sa mnom da, kad se Biblija čita kronološki, postoji na svakom koraku opće očekivanje za razvitkom sljedećeg seta događanja. Abraham je očekivao da će njegovi potomci neko vrijeme živjeti u nekoj dalekoj zemlji. Izraelci u Egiptu očekivali su se da će se jednog dana vratiti u Kanaan. Zarobljeni u Babilonu, Hebreji su očekivali da će Jeruzalem biti obnovljen. Ljudi su u Isusovo vrijeme očekivali da će doći Mesija. Na isti je način i kršćanska crkva utemeljena na setu očekivanja. Prije odlaska, Isus je obećao da će se jednog dana vratiti i odvesti svoje sljedbenike kući. Međutim, za razliku od prethodnih biblijskih obećanja, gdje su se ta očekivanja ostvarila nakon nekoliko generacija, Isusovo obećanje čekamo već dva tisućljeća. Kao racionalna bića, moramo se zapitati pruža li Biblija objašnjenje o tome koliko još vremena možemo očekivati da ćemo čekati. Postoji li neka vrsta vremenskog okvira za Kristov povratak ili postoji dobra mogućnost da ga još možemo čekati 10.000 godina od sada? 50.000 godina od sada?

 

Ovo nije neko nevažno pitanje koje jednostavno možemo zanemariti ili je nešto o čemu ne trebamo ispitivati, kao što neki kršćani inzistiraju. Ako su se kroz Bibliju Božja obećanja ispunila pravodobno, dajući ljudima onoga vremena dokaze za koje su se mogli uhvatiti vjerom, mora postojati objašnjenje zašto se Kristovo obećanje tako dugo nije ispunilo. Osobito je to slučaj u ovom razdoblju znanstvenog napretka kada su ljudi naučeni da očekuju zadovoljavajuće dokaze prije nego što su od njih tražili da nečemu vjeruju.

 

A Biblija nam pruža opću ideju o Božjem vremenskom okviru čak i prije savjetovanja s proročkim odlomcima. Apostol Pavao objašnjava u 2. Solunjanima da se mora dogoditi nešto prije nego što se Krist može vratiti:

 

...'A što se tiče dolaska Gospodina našega Isusa Krista i našeg okupljanja oko Njega, molimo vas, braćo, da se brzo ne pokolebate u svojemu umu niti uznemirite ni nekim duhom ni nekom riječju ni nekom tobože našom poslanicom, kao da je već tu dan Kristov. Neka vas nitko ne zavede ni na koji način; jer taj dan neće doći ako najprije ne dođe otpad i otkrije se Čovjek grijeha, Sin propasti.' 2. Sol 2:1-3

 

Vladavina antikrista spominje se ovdje kao faktor kašnjenja - ono što se mora dogoditi prije nego što se Isus može vratiti.

 

Razmislite sada sa mnom da u knjigama Daniela i Otkrivenja postoji jedno vremensko razdoblje koje pokazuje sedam različitih vremena (u različitim formatima):

 

Dan 7:25 I govorit će drske riječi protiv Svevišnjega i zatirati svece Svevišnjega; i pomišljat će da promijeni vremena i zakone. I sveci će biti predani njemu u ruke na vrijeme i vremenâ i polovicu vremena.

Dan 12:7 Tad čuh čovjeka odjevena u lan, koji bijaše nad vodama rijeke, kako podiže k nebu svoju desnicu i ljevicu svoju, i zakle se vječno živim da će biti za vrijeme, vremenâ i polovicu vremena; i čim se svrši rasulo sile svetoga puka, sve će se ovo dovršiti.

Otk 11:2 A vanjsko dvorište hrama izostavi i ne izmjeri ga, jer je dano poganima; i gazit će sveti grad četrdeset i dva mjeseca.

Otk 11:3 I dat ću moć dvojici svojih svjedoka, i prorokovat će, obučeni u kostrijet, tisuću dvjesta šezdeset dana.

Otk 12:6 I Žena pobježe u pustinju, gdje imaše mjesto od Boga pripravljeno, da je ondje hrane tisuću dvjesta šezdeset dana.

Otk 12:14 I Ženi bijahu dana dva krila orla velikoga da odleti u pustinju na svoje mjesto gdje se, sakrivena od lica zmijina, ima hraniti vrijeme i vremenâ i polovicu vremena.

Otk 13:5 I dana su joj usta koja govore velike stvari i hule; i dana joj je vlast da djeluje četrdeset i dva mjeseca.

 

Očito je da ako iz biblijskog proročanstva ne dobijemo ništa drugo, ovaj vremenski period je definitivno jedna stvar koju Bog želi da razumijemo. Bez obzira na to, kršćanski svijet praktički šuti kada je u pitanju pružanje dosljednog objašnjenja što ovo vremensko razdoblje znači i zašto je to tako važno. Adventisti, s druge strane, imaju vrlo čvrsto objašnjenje za ovo vremensko razdoblje i odmah postaje očito zašto je to razdoblje važno: odnosi se na vladavinu Antikrista koji, čak i bez određenih datuma, mora pasti negdje između 500. god. i 1800. god. Svatko tko se ne slaže s našim tumačenjem, dužan je najprije dati bolje objašnjenje, jer se ne može poreći da se Bog vidno trudi kako bi nam ukazao na ovo razdoblje.

 

Ukratko, temelj naše doktrine istražnog suda čvrsto je zasađen u arminijanizmu i spavanju duše. To nam već govori da očekujemo presudu neko vrijeme prije Kristova dolaska. Pavao nam govori da 'čovjek grijeha' ili antikrist mora doći prije nego što se Krist može vratiti, a Daniel/Otkrivenje nam govore kako njegovo kraljevstvo završava oko 1800. godine. Dakle, prije nego što smo otvorili Danielovo poglavlje 8, već imamo opći vremenski okvir kada istražni sud mora početi. I prema tome, velike su šanse da smo i mi točni u našem tumačenju određenih datuma.

 

IJ Pyramid

 

Prijevod: Ivan Komadina