Zašto se Istražni Sud Primjenjuje na Pravednike kao i na Opake?

Povratak na Glavnu Stranicu


 

 

 

I rekoh u svome srcu: “Bog će suditi pravednome i opakome; jer postoji vrijeme za svaku nakanu i za svako djelo.” (Prop 3:17)

 

Mnogi SDA, kao i oni koji nisu SDA, sumnjaju da se istražni sud odvija prije adventa, tvrdeći da Krist zna tko su njegovi i da mu ne treba istražni sud. Istina je da On zna. Međutim, budući da je Krist naš sudac i advokat (odvjetnik), i budući da je On pošten i pravedan, On neče samo proglasiti da su pokajani pravednici spašeni, a da nepokajani zli nisu spašeni. Poput dobrog odvjetnika, brani pravednike i optužuje zle. Dobar odvjetnik ne stoji na sudu i samo govori da je njegov klijent nevin nego pokušava dokazati nevinost svog klijenta.

 

Zašto je dokaz pravednika omogućen od strane Krista u istražnom sudu

 

Rečeno nam je da sotona stoji pred prijestoljem dan i noć optužujući čak i pokajane pravednike. Kako Bog rješava ovu situaciju suda? Postavit će nebeski sud pravde. Krist je imenovani sudac i advokat (odvjetnik). Žiri su sveci, a ostali su nebeski gledatelji suda.

 

Tipičan argument protiv Istražnog suda je poput sljedećeg koji sam uzeo iz internetske e-grupe SDA:

 

"Tko će optužiti spašene? Spašeni? Spašeni sude onima koji nisu spašeni, i zlim anđelima, ne sude spašenima. Zar stvarno mislite da će jedan od spašenih ispitivati Isusa i pitati:" Zašto si spasio Joea Blowa? Bio je pravi kreten na zemlji, što ti je, Gospodine?" Spašeni neće sumnjati u Krista u tom smislu. Spašeni ZNAJU da postoji samo JEDAN način za spasenje - vjera u Krista. Oni neće ispitivati zašto je Joea Blows spašen. Umjesto toga, sumnjam da će se spašeni radovati spasenju Joea Blowa."

 

Gornji argument je lud s obzirom na činjenicu da je Bog odabrao dodijeliti porotničku dužnost svetima, i omalovažava Božji naum u tom pogledu. Ako svi samo trebaju reći Amen na Kristov sud, zašto onda imenuje porotu koja će suditi svece? Odgovorimo na prvo pitanje iz gore navedenog argumenta: "Tko će ispitati spašene?" Ovo je naivno pitanje, poput onoga što bi početnik u Riječi mogao pitati. Zašto? Jer nam Pismo govori da nas Sotona optužuje dan i noć pred Božjim prijestoljem. Više od toga, uvjerio je trećinu anđela da postanu sunarodnici u optuživanju pravednika, i oni dovode u pitanje pravdu i poštenje Boga u nametanju zakona, pravila i propisa Njegovim stvorenjima. Bog je mogao riješiti to pitanje samo izgovarajući da je Sotona tiranin i pobunjenik, no da li je Bog odabrao taj put? Apsolutno ne! Odlučio je pustiti da grijeh (buntovnost protiv Njegovog standarda vlasti - Njegovog zakona) pokaže rezultate tijekom gotovo šest tisuća godina kako bi pokazao superiornost svog načina suočavanja sa Sotonom i palim anđelima, kao i s palim čovjekom. Njegova je svrha bila DOKAZITI da Sotona griješi, a ne da ga samo proglasi krivim. Budući da je pošten i pravedan Bog, sudac i zastupnik, odlučio je DOKAZATI svoj slučaj, a ne samo proizvoljno izreći Luciferovu krivicu bez ikakvih dokaza.

 

Iz istog razloga i zato što nas Sotona optužuje dan i noć pred Božjim prijestoljem, Bog je odlučio dokazati nevinost i/ili krivnju svojih klijenata, Sotone, palih anđela i palog čovjeka. Cilj takvog plana koji pruža DOKAZ o rezultatima grijeha je taj da nijedno stvoreno biće NIKADA VIŠE neće u VJEČNOST propitkivati Božje zahtjeve u pogledu Njegovog zakona, standarda vlasti Svemira. Opskrbljeni rezultatima grijeha tijekom velikog razmaka vremena i sazrijevanja grijeha, stvari će postati toliko loše da će ljudi radije htjeti umrijeti nego živjeti - oni će prizivati planine da padnu na njih. Ovakvo stanje stvari bit će prirodna posljedica grijeha, no to će iskustvo ujedno biti i njegova najveća prevencija u vjekovima koji dolaze.

 

Zaharija 3:1 pokaza mi on Jošuu, velikog svećenika, gdje stoji pred GOSPODINOVIM anđelom, i Satana gdje mu stoji zdesna da mu se protivi. 2 I reče Gospodin Satanu: “Ukorio te Gospodin, Satane; ukorio te GOSPODIN, koji je izabrao Jeruzalem: nije li to glavnja iz ognja istrgnuta?” 3 A Jošua bijaše odjeven u prljave halje te stajaše pred anđelom. 4 I odgovori on i prozbori onima koji stajahu pred njim, rekavši: “Skinite s njega prljave halje.” A njemu reče: “Evo, učinih da s tebe prijeđe tvoja poročnost i odjenut ću te u drugu opravu.” 5 A ja rekoh: “Neka mu stave čistu mitru na glavu.” Tako mu staviše čistu mitru na glavu i odjenuše ga u opravu. I stajaše ondje anđeo Gospodinov. 6 I posvjedoči anđeo Gospodinov Jošui, rekavši: 7 “Ovako govori GOSPODIN nad vojskama: ‘Ako budeš hodio mojim putovima i ako budeš držao moju odredbu, tada ćeš i ti suditi u mome Domu i čuvat ćeš moja predvorja, a ja ću ti dati mjesta da hodaš među onima koji ondje stoje. 8 “Čuj sada, Jošuo, veliki svećeniče, ti i tvoji drugovi koji sjede pred tobom; jer su to ljudi kojima se čude: jer gle, ja ću izvesti slugu svoga, Granu. 9 Jer evo kamena što ga postavih pred Jošuu; na jednom će kamenu biti sedam očiju: evo, ja ću urezati njegov natpis”, govori Gospodin nad vojskama, “i u jednome danu ću ukloniti opačinu te zemlje. 10 U taj dan će”, govori GOSPODIN nad vojskama, “svatko pozivati svoga bližnjega pod lozu i pod smokvu.”

 

Svako skriveno djelo, bilo dobro ili loše biti će izvedeno na sud

 

Jer svako će djelo Bog izvesti na sud, i svako skriveno, bilo dobro ili zlo.

 

Ako nitko drugi ne dovodi u pitanje Božju vlast i pravdu u izricanju presude pokajanog pravednika i nepokajanog zlotvora, sotona i njegovi pali anđeli hoće. Zbog toga je Bog postavio porotu svetaca koji će pregledati zapise u knjigama i suditi pravednike i zle. Sud za pravednike bit će samo da ih se oslobodi optužbe. Sud za zle služit će kao dokaz da je sudac pravedan i pošten pred svemirom, jer Sotona neće samo optuživati nas, već je optužio Boga kao nepravednog i doveo u pitanje njegov standard vlasti i vladavine.

 

Sveci su porota i oni sude - upravo oni, a ne Krist, trebaju zapise knjiga istražnog suda

 

Rečeno nam je da će sveci suditi: Primijetite:

 

1. Kor 6:2 Ne znate li da će sveti suditi svijetu? Pa ako ćete vi suditi svijetu, zar ste nesposobni suditi sitnice?

1. Kor 6:3 Ne znate li da ćemo mi suditi anđelima? kamo li ne ovo što je od ovoga života?

 

Svako tajno djelo sudit će se bilo dobro ili zlo, iz razloga što će sveci biti nagrađeni u skladu s njihovim djelima. Bez zapisnika o istražnom sudu kojeg piše sudac, kako bi žiri, sveci mogli prosuđivati bilo što?

 

Jer Sin Čovječji doći će u slavi svoga Oca sa svojim anđelima; tada će nagraditi svakog čovjeka prema njegovim djelima.

Bog će dokazati svecima i svemiru da je njihova nagrada poštena i pravedna. Tko je dovodio u pitanje Njegovu pravdu? Sotona. Još jedan razlog zbog kojeg će se suditi pravednicima jest dokaz njihove nevinosti, posebno Sotoni i njegovim anđelima. Pravednici će biti opravdani od sotoninih optužbi zbog zapisa u knjigama, dok će zli biti optuženi također zbog zapisa u knjigama. To znanje Kristu nije potrebno, jer On sigurno zna koji su Njegovi, ali bit će potrebno svecima koji sude sve, čak i anđele. Oni nisu Bog i ne znaju sve razloge zbog kojih će neki biti izgubiljeni, a neki spašeni. Božja knjiga zapisa (presuda) odgovorit će na sva pitanja i izazove ZAUVIJEK. U suprotnom, Bog bi bio taj koji bi nam rekao tko je i nije siguran za spasenje, ali On ne djeluje na taj način, a dokaz tome je činjenica da nije tako postupio sa slučajem sotone i buntovnih anđela.

 

Ron Beaulieu

 

Prijevod: Ivan Komadina