Zašto je Doktrina o Istražnom Sudu Ispravna?

Povratak na Glavnu Stranicu


 

 

 

 

Preuzeto s ove poveznice: http://ssnet.org/blog/why-the-investigative-judgment-doctrine-is-sound/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+SabbathSchoolNet+%28SSNET%3A+All%29

 

Nakon velikog razočaranja 1844. godine, mala skupina adventista, koji nisu mogli zanijekati Božju prisutnost u pokretu Millerita, došla je do zaključka da je, umjesto Drugog dolaska, Bog započeo ono što su nazvali "Istražnim sudom", sada poznata i kao Sud prije Adventa, koji je različit od Konačne presude. Kroz posljednjih stotinu i sedamdeset godina kritičari izvan i unutar adventističke crkve dovodili su u pitanje valjanost ove doktrine Istražnog suda. I dalje se podižu prigovori poput sljedećih:

 

·      Istražni sud nije ništa drugo do slabašnog pokušaj da se spasi obraz zbog greške iz 1844. godine.

·      To je izvan biblijska doktrina koju je u potpunosti izmislila Ellen White.

·      Smanjuje vrijednost Reformacijskog evanđelja koje govori o spasenju milošću putem vjere.

·      Oduzima adventistima jamstvo spasenja i tjera ih da žive u stalnom strahu.

·      Niti jedna druga denominacija nije vidjela nikakvu vrijednost u ovoj doktrini i stoga su je svi odbacili.

·      Dobar broj adventističkih službenika i teologa potajno vjeruje da je doktrina lažna, ali se boje priznati.

 

U svjetlu tih optužbi, moglo bi se pomisliti da će rasprava biti gotova. Međutim, kao što ćemo pokazati, rasprava još uvijek nije gotova. Zapravo, vjerujemo da kritičari nemaju valjane argumente.

 

Nažalost, tijekom mnogih desetljeća adventisti su dopuštali kritičarima da tagiraju raspravu o Istražnom sudu kao svojevrsnu teorijsku izmišljotinu koja je u potpunosti ovisna o istinitosti dugog niza preduvjetnih pretpostavki (kao što je načelo dana i godine, Daniel 8:14 itd.). Kritičari pretpostavljaju da se, ako postoji sumnja u bilo koju od ovih pretpostavki, čitava teološka struktura urušava poput kuće karata.

 

Međutim, doktrina pred-adventnog ili istražnog suda ne ovisi o načelu dana za godinu, Dan. 8:14, Levitskom zakonu ili nekom odlomku iz Hebreja. To je samo put po kojem su ga otkrili rani adventisti. U stvarnosti, Istražni sud je mnogo širi, a počiva prije svega na arminijskom razumijevanju protestantskog evanđelja.

 

Klasični Arminijanizam i Slobodna Volja

 

Tijekom protestantske reformacije,  dva posebna teološka logora sa sukobljenim pogledima na ljudsku volju izašla su pod zastavom Sola Scripture(samo pismo), Sola Fide (samo vjera) i Sola Gratia (samo milost), to su bili kalvinizam i armijanizam.

Kalvinizam odbacuje ideju slobodne volje u korist predodređenja. Ova je perspektiva artikulirana kao pet različitih točaka pomoću T.B.O.N.U. mnemonički. (Pogledajte tablicu u nastavku za više informacija.)

(T) Totalna razvratnost
(U) Bezuvjetni izbori
(L) Ograničeno pomirenje
(I) Neodoljiva milost
(P) Ustrajnost svetaca

Suprotno tome, armijanizam u potpunosti podržava koncept ljudske slobodne volje i stoga odbacuje svaku od gornjih pet točaka. Pogledajte detaljniji prikaz razlika u sljedećem grafikonu, obraćajući posebnu pozornost na posljednju (petu) točku:

 

 

 

Kalvinizam (John Calvin)
Zakladu je postavio Augustin

Arminijanizam (John Wesley)
Zakladu je postavio Arminius

 

T

 

 

Totalna razvratnost - Ljudska bića su toliko pod utjecajem negativnih posljedica izvornog grijeha da su nesposobna biti pravedna i uvijek su i nepromjenjivo grešna; ljudska sloboda potpuno je porobljena grijehom, tako da možemo odabrati samo zlo.

Lišavanje - ljudska bića su grešna i bez Boga, nesposobna (lišena) da budu pravedna; međutim, oni nisu nepopravljivo grešni i mogu se preobraziti Božjom milošću; Božja pogodna milost vraća čovječanstvu slobodu volje.

                                                                                    

U

 

 

Bezuvjetni izbori - Kako ljudska bića ne mogu birati za sebe, Bog je svojim vječnim dekretom odabrao neke koji će se smatrati pravednima, bez ikakvih uvjeta za taj izbor.

 

Uvjetni izbori - Bog je odabrao da cijelo čovječanstvo bude pravedno Njegovom milošću, a ipak nas je pozvao da odgovorimo na tu milost, primjenjujući našu obnovljenu od Boga ljudsku slobodu kao uvjet ispunjavanja odabira.

 

L

 

Ograničeno pomirenje - Učinci pomirenja kojim je Bog oprostio grešnom čovječanstvu ograničeni su samo na one koje je izabrao.

                                                                              

Neograničeno pomirenje - Učinci pomirenja besplatno su dostupni svima onima koje je odabrao, što uključuje i cijelo čovječanstvo, "onoga tko hoće."

 

I

Neodoljiva milost - Milost koju Bog pruža ljudima da izvrši njihov izbor ne može se odbiti, budući da je Bog to odredio.

Otporna milost - Božja milost je besplatna i nudi se bez zasluga; međutim, ljudska bića su dobile slobodu od Boga i mogu odbiti Njegovu milost.

 

P

Ustrajnost svetaca - Budući da je Bog odredio izabrane i oni se ne mogu oduprijeti milosti, oni su bezuvjetno i vječno sigurni u tom izboru

 

 

Osiguranje i sigurnost - postoji sigurnost u Božjoj milosti koja omogućuje osiguranje spasenja, ali ta je sigurnost u odnosu na trajnu vjernost; još uvijek možemo prkosno odbaciti Boga.

 

Sada dolazi škakljivi dio i slučajno, to je najvažniji dio:

S vremenom se pojavio treći teološki kamp, koji je imao pomalo mješoviti pristup. Usvojili su prve četiri točke s armijanske strane, i petu s kalvinističke strane, što je urodilo onim što se popularno naziva koncept Jednom spašen, uvijek spašen. Ono što je škakljivo je da se oni još uvijek nazivaju arminijani, iako se u raspravama o pred Adventnom sudu vidi što oni osjećaju kad je riječ o točki broj pet formule T.B.O.N.U. koja je jedini, najvažniji faktor. (U ovom postu koristit ćemo oznake "Klasični arminijanizam" nasuprot "O.S.A.S. Arminijanizmu.")

 

Stoga, u bilo kojoj raspravi o Istražnom sudu, prije nego što se spomene hebrejski izraz u Danielu, ili grčki izraz u poslanici Hebrejima ili valjanost načela dan za godinu, treba postaviti dva pitanja:


1) Jeste li kalvinist?
2) Ako ne, vjerujete li u "Jednom spašeni, uvijek spašeni"?

Zašto je to važno? Zato što svi klasični Arminijaci odbacuju ideju Jednom spašeni, uvijek spašeni. Svi vjeruju da osoba koja je doživjela istinsko novo rođenje još uvijek može biti izgubljena, i stoga svi vjeruju u neki oblik istražnog suda u kojem ima razlike među vjernicima, iako oni to ne nazivaju „istražnim sudom“.

 

Doktrina Istražnog Suda Prirodni je Izdanak Armijanizma i Spavanja Duše

Većina Arminijanaca također vjeruje da kad osoba umre, prenosi se direktno u prisutnost Boga radi presude. U ovom se trenutku utvrđuje jesu li bili vjerni ili nisu, i presuda se izriče ili za nagradu ili za kaznu.

Adventisti, s druge strane, vjeruju da ljudi počivaju u svojim grobovima do uskrsnuća. Dakle, nema potrebe za primjenom bilo kakve presude odmah nakon smrti. Ne trebamo racionalizirati biblijske odlomke koji se odnose na sud kao da je u budućnosti. Pošto vjerujemo da će Isus svojim dolaskom donijeti nagradu sa sobom, presuda se treba dogoditi neposredno prije drugog dolaska.

 

U suštini, adventistička doktrina Istražnog suda prirodni je izdanak arminijanizma i spavanja duše. Svi su drugi elementi (1844., odlomci iz poslanice Hebreja, načelo dana za godinu) korisni u razumijevanju Istražnog suda i njene važnosti, ali oni nisu glavna stvar. Drugim riječima, podučavanje Istražnog suda ne podliježe nijednom od tih predmeta. Njegova nužnost stoji ili pada na valjanost klasičnog arminijanizma i na valjanost teologije o spavanju duše. Budući da adventisti ispravno potvrđuju da su oba ova temelja istinita, mi smo stoga upravu u vezi osnovne prirode istražnog ili pred-adventskog suda. U ovom je trenutku velika vjerojatnost da smo također upravu u pogledu svih ovih ostalih elemenata, uključujući i vrijeme, prije nego što razgovor uopće započne.

 

Ukratko, ako osoba vjeruje da:

 

1) Spasenje se može izgubiti

2) Da Bog sudi

3) Da duše ljudi spavaju do uskrsnuća

4) I da nagrada/kazna se ne prima do uskrsnuća ...

 

Takva će osoba vjerojatno vjerovati u adventistički pogled istražnog suda uoči adventa, bez obzira na bilo koje druge čimbenike. Ako se spasenje može izgubiti, ovo pitanje mora biti objektivno odlučeno prije nego što pojedinci odu u nebo. Ako Bog sudi, tada bi dio njegova prosuđivanja bilo utvrđivanje vjernika među zvaničnim sljedbenicima (bitna priroda Istražnog suda).

 

U ovom trenutku imamo osnovne sastavne dijelove za istražni sud prije drugog dolaska. I dok nas 3. i 4. prijedlog ne vode do 1844. godine (vrijeme istražnog suda), oni ostavljaju prikladno otvorena vrata za takvu mogućnost. I zato oni koji napadaju ovu doktrinu na perifernim pitanjima poput grčke ili hebrejske terminologije troše svoje vrijeme.

 

Ako bi kritičari htjeli uništiti Istražni sud kao teološki koncept, jedini način da se to učini bilo bi poricati arminijanski koncept slobodne volje i podučavanje o smrtnosti duše koji, zajedno, prirodno daje Istražni sud, kako to adventisti shvaćaju.

The Investigative Judgment is rooted in Classical Arminianism and the doctrine of Soul Sleep

 

 

Prijevod: Ivan Komadina