Pred-istražni Sud Dokazan iz Svetog Pisma

Povratak na Glavnu Stranicu


 

 

 

Dragi Čitatelju, sljedeći tekstovi DOKAZUJU Predistražni sud, kao i sve što nalazimo u Svetom pismu može se dokazati.

 

Tekstovi koje sam dao (dolje) DOKAZUJU da je nastupio predistražni sud. Podaci u otvorenim knjigama prikupljeni su Kristovim predistražnim sudom. Sveci tada prosuđuju je li Krist bio pošten i pravedan u svojem predistražnom sudu. Kombinirajte tekstove koje dajem (dolje) s ovim:

 

Prop 12:14 Jer Bog će svako djelo izvesti na sud, sa svakom tajnom, bilo ono dobro ili zlo.

 

Suđenje u Tijeku

 

Sef 3:5 Gospod je pravedan usred njega, ne čini nepravde, svako jutro iznosi sud svoj na vidjelo, ne izostaje, ali bezbožnik ne zna za stid.

 

Ovaj stih dokazuje da je SVAKODNEVNA presuda u tijeku.

 

To je ono što sveci sude. To je rezultat predistražnog suda.

 

Za: Bob Davis, Martin Eldon, Mickey, Rob Bond i svi koji se protive predistražnom sudi:

 

·      Ako Sud pripada Bogu, zašto sveci uopće sude?

 

·      Što je u knjigama koje su otvorene u sljedećim stihovima?

 

·      Zašto se sud daje svetima?

 

·      Što oni sude?

 

·      Sude li oni što je grijeh ili tko je sagriješio i kako?

 

·      Čiju presudu sude sveci?

 

·      Tko je ispunio knjige podacima?

 

·      Na temelju čega su knjige ispunjene podacima?

 

Molim odgovore na sva ova pitanja. Iskrena procjena ovdje pruženih biblijskih stihova i iskren odgovor na ova pitanja (gore) primorat će potrebu za predistražnim sudom.

 

Dan 7:10 Ognjena je rijeka tekla i izlazila ispred njega; tisuću tisuća služilo je njemu i mirijada mirijadâ stajala je pred njim. Sud zasjede i knjige se otvoriše.

 

Otk 14:7 govoreći snažnim glasom: »Bojte se Boga i dajte mu slavu, jer dođe čas suda njegova! I poklonite se Onomu koji stvori nebo i zemlju i more i izvore vodne!

 

Dan 7:22 dok ne dođe Drevnik vjekova i sud bî predan svecima Svevišnjega, i dok ne dođe vrijeme kad sveci zaposjedoše kraljevstvo.

 

Otk 20:4 I vidjeh prijestolja, i sjedoše na njih, i dade im se sud; i duše obezglavljenih zbog svjedočanstva Isusova i zbog riječi Božje, i one koji se ne pokloniše Zvijeri ni liku njezinu i ne primiše žig na čelo svoje i na ruku svoju; i oživješe i zakraljevaše s Kristom tisuću godina.

 

Dan 8:14 I reče mi: »Do dvije tisuće i tri stotine večeri i jutara; tada će svetište biti očišćeno.

 

Nebesko se svetište neće i ne može očistiti od svakog grijeha dok se sud ne završi. Ne bi bilo grijeha koje bi sveci sudili tijekom tisuću godina kraljevanja s Kristom, ako je sav grijeh bio osuđen i položen na žrtvenog jarca, DA GA SE NIKAD VIŠE NE SPOMINJE nakon tog događaja.

 

Izjavljujem gornji odlomak zato što neki uče da su svi grijesi položeni na žrtvenog jarca u vrijeme Kristova pomirenja na križu i da je Krist žrtveni jarac.

 

Ron Beaulieu

 

Prijevod: Ivan Komadina