Osnova težine dokaza propisana Duhom Proroštva

Povratak na Glavnu Stranicu


 

 

Kako možemo znati da smo u pravu, čak i kada formiramo teorije?

 

"1. Svaka riječ mora biti u svom pravilnom odnosu prema temi iznijetoj u Bibliji (isti princip primjenjuje se na Duh Proroštva); 2. Svo Pismo je potrebno i može se razumjeti pažljivom primjenom i proučavanjem; 3. Ništa otkriveno u Pismu ne može, niti će biti skriveno od onih koji traže u vjeri bez kolebanja; 4. Kako bismo razumjeli određenu doktrinu, trebamo uzeti u obzir iz čitavog Svetog pisma sve stihove vezane uz temu koju želimo znati. Tada trebamo dopustiti da svaka riječ ima svoj pravilni utjecaj te ako možemo formirati TEORIJU bez kontradiktornosti, tada ne možemo biti u krivu. 5. Sveto pismo mora biti svoj vlastiti tumač jer je to pravilo za sebe. Ako zavisim od učiteljevog razlaganja te on nagađa značenje Pisma, ili želi da to bude tako na osnovu njegovih sektaških uvjerenja, ili zato što se želi pokazati mudrim, tada njegovo nagađanje, želja, uvjerenje ili mudrost postaje moje pravilo, a ne Biblija." – (RH, 25th November, 1884, par. 24)

 

Istina ugrađena unutar osnove težine dokaza

 

Postoji fundamentalna ljepota skrivena unutar osnove težine dokaza. Ta osnovna ljepota je činjenica o Božjem uređenju istine i njezinih principa. Ako netko slijedi osnovu težine dokaza, tumačeći sve tako da se ni jedna točka ne suprotstavlja drugoj točci, NE MOŽE BITI POGREŠNO. To je sigurno kao i princip gravitacije. To je pozitivna ljepota. Taj princip osigurava nas OD GREŠAKA prilikom tumačenja Svetog pisma. Čak i ako gradi teoriju, rečeno nam je da ako se drži ovih uputa, NE MOŽE BITI U KRIVU. Ovo je Božji sustav provjere i ravnoteže u dolasku do istine.

 

Osnova težine dokaza protiv metodologije nadmoći Pisma

 

Neki vjeruju da se treba koristiti metodologija nadmoći spisa kako bismo došli do biblijskih istina. Drugim riječima, ako postoji jedan stih koji govori da je Krist Omega, početak i kraj, prvi i posljednji, i tri stiha koja govore da je samo Otac Omega, oni zaključuju da jedino Otac može biti Omega, početak i kraj, prvi i posljednji. Ovdje se lako mogu vidjeti problemi metodologije nadmoći Svetog pisma.

 

Metodologija selektivnog vjernika

 

Neki tvrde da su određeni dijelovi Svetog pisma kontradiktorni i stoga pogrješni. Ove osobe smatraju da sve što "izgleda" kao kontradikcija mora biti greška i nije nadahnuta istina. Rezultat ovakve metodologije je da većina onih koji koriste ovu metodu završe vjerujući jedino riječima koje je Krist osobno izgovorio. Ovo ih čini nevjernicima u cijelu Riječ Božju, stoga su oni poput nevjernika i njihovih pogrešaka je puno. Oni ne mogu znati da su u krivu zato što ne slijede jedinu formulu po kojoj bi ovo mogli znati – OSNOVU TEŽINE DOKAZA, kao što je navela Ellen G. White.

 

"Nemojte dolaziti sa svojim kredom k Bibliji i čitati Riječ u svjetlu svojih prijašnjih mišljenja. Nemojte pokušavati sve uskladiti s Vašim kredom. Istražujte Riječ pažljivo i s puno molitve s umom oslobođenim od predrasuda. Ako čitajući dobijete uvjerenje kako Vaša najnjegovanija mišljenja nisu u harmoniji s Riječi, nemojte pokušavati uklopiti Riječ u ta mišljenja. Učinite svoja mišljenja usklađenim s Riječi. Nemojte dozvoliti da ono što ste vjerovali ili provodili u praksu u prošlosti kontrolira Vaše razumijevanje. Otvorite oči svoga uma da gledaju prekrasne stvari iz zakona. Saznajte što je napisano i zatim stavite svoje noge na vječnu Stijenu." – (MR, Vol. 3, 432)

 

"Sotona ima sposobnost sugerirati sumnje i smisliti prigovore svjedočanstvu kojega Bog šalje. Mnogi misle da je vrlina, znak inteligencije u njima, kada su nevjerni, kada propitkuju i kada cjepidlače. Oni koji žele sumnjati imat će dovoljno prostora. Bog neće odstraniti sve razloge za nevjeru. On daje dokaze koji moraju biti pažljivo istraženi s poniznim umom i poučnim duhom te svi trebaju odlučiti na osnovi težine dokaza." – (Testemonies for the church, Vol. 3, 255)

 

"Bog daje dovoljno dokaza kako bi iskreni um povjerovao; ali onaj koji se okreće od težine dokaza zato što postoji nekolicina stvari koje ne može razjasniti svojem ograničenom razumijevanju, bit će ostavljen u hladnoj atmosferi nevjere i sumnje te će doživjeti brodolom vjere." – (Testimonies for the church, Vol. 4, 232-233)

 

"Kako s Biblijom tako i sa svjedočanstvima. Oni koji žele sumnjati imat će dovoljno prostora. Bog neće odstraniti sve razloge za nevjeru. On daje dokaze koji moraju biti pažljivo istraženi s poniznim umom i poučnim duhom i svi trebaju odlučiti na osnovi težine dokaza." – (9MR, Vol. 9, 204)