Poruka Svetišta Definira Našu Odgovornost u Antitipološkom Danu Pomirenja

Povratak na Glavnu Stranicu


 

 

 

 

Dragi čitatelju,

 

U sljedećem članku, Ellen White govori o tome koja je naša odgovornost tijekom antitipološkog Dana pomirenja.

 

Poglavlje 16 – Pozivi na Buđenje

 

Uvod

 

Jedan od najistaknutijih poziva Ellen G. White na buđenje i reformaciju objavljen je u časopisu Review and Herald 22. ožujka 1887. godine pod naslovom „Potreba crkve“. Dijelovi tog članka korišteni su za kompilaciju materijala koju je pripremio starješina A. G. Daniells za knjigu „Krist naša pravednost“. U izvornom objavljivanju (1926. i 1937. godine) članak se u cjelovitom obliku također pojavio u dodatku. Zbog tehničkih razloga u kasnijim izdanjima (od 1941. godine nadalje) sam članak nije bio uključen u dodatku knjige, iako su se neki njegovi dijelovi pojavljivali unutar same knjige. Taj popularan članak u svojoj cjelovitosti sada stoji na početku ovog potresnog dijela. {1SM 120.1}

 

       U ovom dijelu živopisno je prikazana duhovna borba koja plamti između sila pravednosti i sila zla za duše onih koji su započeli s novim vjerskim iskustvom koje je nastupilo kao neposredna posljedica buđenja. U okružju velikog buđenja na sveučilištu u Battle Creeku i događaja koji su uslijedili tijekom nekoliko narednih mjeseci, Ellen White bavi se tim pitanjem od životnog značaja. Elementi te borbe prisutni su u svakom pokušaju crkve da doživi duhovno buđenje. {1SM 120.2}

 

         Ovaj dio završava iznošenjem iskustava vezanih uz odziv prisutnih na više crkvenih buđenja kojima je Ellen White osobno prisustvovala. Ta iskustva pomažu predočiti način na koji je u svom radu primjenjivala upute vezane uz pridobivanje duša koje odlikuju njezine savjete evanđeoskim radnicima. Mnoga od tih iskustava koje je gospođa White zapisala, uglavnom u svoj dnevnik, imaju jezgrovit, izvještajni oblik. Slike koje svojim riječima dočarava počinju s ranim godinama u Battle Creeku i nastavljaju se u Europi i Australiji, te se ponovo vraćaju u Sjedinjene  Države. Postoji određena količina ponavljanja u tim izvještajima, ali i dovoljno specifičnosti u svakome od njih da budu od koristi čitatelju. - White Trustees {1SM 120.3}

 

Velika Potreba Crkve [Članak objavljen u dodatku prvom  izdanju knjige „Krist naša pravednost“, ali izostavljen zbog tehničkih razloga iz drugog ponovljenog izdanja - Uredništvo.]

 

Oživljavanje istinske pobožnosti među nama najveća je i najhitnija od svih naših potreba. Potraga za time treba biti naše primarno djelo. Mora postojati usrdan napor da se zadobije Gospodnji blagoslov, ne zato što Bog nije voljan darovati nam svoj blagoslov, već zato što ga mi nismo spremni primiti. Naš nebeski Otac spremniji je dati svog Svetoga Duha onima koji Ga traže nego što su roditelji spremni dati dobre darove svojoj djeci. Ali na nama je da preko priznanja, poniznosti, pokajanja i usrdne molitve ispunimo uvjete pod kojima nam je Bog obećao dati svoj blagoslov. Buđenje se može očekivati isključivao kao odgovor na molitvu. Dok ljudima toliko nedostaje Božji Sveti Duh, oni ne mogu cijeniti propovijedanje Njegove Riječi; ali kada sila Duha dotakne njihova srca, tada iznesene propovijedi neće ostati bez učinka. Vođeni naukom Božje Riječi, uz očitovanje Njegova Duha i korištenje zdravog rasuđivanja, oni koji budu prisustvovali našim sastancima steći  će dragocjeno iskustvo te će, po povratku svojim domovima, biti u stanju širiti zdrav utjecaj. {1SM 121.1}

 

     Stari stjegonoše znali su kako se boriti s Bogom na molitvi te uživati u izlijevanju Njegova Duha. Ali oni sada odlaze s pozornice aktivnog djelovanja i tko dolazi zauzeti njihova mjesta? Kakvo je stanje s naraštajem koji stasa? Jesu li obraćeni k Bogu? Jesmo li budni u shvaćanju djela koje se odvija u nebeskom svetištu ili čekamo da se na crkvu spusti neka pokretačka sila prije nego što odlučimo ustati? Nadamo li se da ćemo vidjeli cijelu crkvu probuđenu? To vrijeme nikada neće nastupiti. {1SM 122.1}

 

     Postoje osobe u crkvi koje nisu obraćene i koje se neće ujediniti u usrdnoj, općoj molitvi. Svatko do nas mora se pojedinačno uputiti na rad. Moramo se više moliti, a manje pričati. Pokvarenost vlada posvuda i ljude se mora naučiti da ne budu zadovoljni obličjem pobožnosti bez duha i sile. Ako smo odlučni u ispitivanju naših srca, odbacivanju naših grijeha i ispravljanju naših zlih sklonosti, naša duša neće se uzdizati u taštini; nećemo imati pouzdanja u sebe, jer ćemo uvijek imati osjećaj da je Bog izvor naše dostatnosti. {1SM 122.2}

 

     Trebamo se puno više bojati opasnosti koja dolazi iznutra nego one koja dolazi izvana. Prepreke ostvarivanju snage i postizanju uspjeha daleko su veće unutar same crkve nego od svijeta. Nevjernici s pravom očekuju da će oni koji ispovijedaju da drže Božje zapovijedi i Isusovu vjeru činiti više nego bilo koja druga grupa ljudi kako bi svojim dosljednim životom, svojim pobožnim primjerom i aktivnim utjecajem častili i promicali ideje koje zastupaju. Ali kako često su se oni koji ispovijedaju da su zagovornici istine pokazali kao najveća zapreka njezinu napretku! Popuštanje nevjerovanju, izražavanje sumnja i gajenje tame pogoduju prisutnosti zlih anđela i otvaraju vrata za ostvarenje sotoninih nauma. {1SM 122.3}

 

Otvaranje Vrata Neprijatelju

 

     Neprijatelju duša nije dopušteno čitati ljudske misli, ali on je budan promatrač i pazi na riječi; on vodi računa o postupcima te vješto prilagođava svoja iskušenja kako bi odgovarala slučaju onih koji se podvrgavaju njegovoj vlasti. Kada bismo radili na tome da potisnemo grješne misli i osjećaje, ne izražavajući ih riječima ni djelima, sotona bi bio poražen jer ne bi mogao pripremiti svoja varljiva iskušenja u skladu s pojedinim slučajem. {1OP 122.4}

 

          Ali kako često oni koji se nazivaju kršćanima svojim nedostatkom samokontrole otvaraju vrata neprijatelju duša! Podjele, pa čak i oštre svađe koje bi bile na sramotu bilo kojoj svjetovnoj zajednici, uobičajene su u crkvama jer je tako malo truda uloženo u kontroliranje grješnih osjećaja i potiskivanje svake riječi kojom bi se sotona mogao okoristiti. Čim se pojavi razlika u mišljenjima, stvar se izlaže pred sotonu kako bi ju on mogao pregledati i dobiti mogućnost da iskoristi svoju zmijsku lukavost i vještinu ne bi li razjedinio i uništio crkvu. Svaka svađa sa sobom povlači veliki gubitak. Osobni prijatelji svake strane u sukobu staju uz svoje odabranike i tako se jaz dodatno širi. Kuća koja je razdijeljena unutar sebe ne može opstati. Optužbe s jedne i s druge strane rađaju se i množe. Sotona i njegovi anđeli aktivno rade kako bi osigurali žetvu od sjemena posijanog na taj način. {1SM 123.1}

 

     Ljudi u svijetu sve to promatraju i podrugljivo izjavljuju: „Pogledajte kako ti kršćani mrze jedni druge! Ako je to religija, ne želimo ju.“ Tako gledaju na sebe i na svoje nepobožne karaktere s velikim zadovoljstvom. Na taj su način utvrđeni u svojoj nepokornosti, a sotona se raduje svom uspjehu. {1SM 123.2}

 

     Veliki obmanjivač pripremio je svoja lukavstva za svaku dušu koja nije spremna na iskušenja i koja se ne čuva pomoću stalne molitve i žive vjere. Kao propovjednici, kao kršćani, moramo raditi na tome da s puta uklonimo   kamene   spoticanja.   Moramo   ukloniti   svaku   prepreku. Priznajmo i ostavimo svaki grijeh kako bismo mogli pripremiti put Gospodu da dođe na naše skupove i daruje nam svoju obilnu milost. Moramo nadvladati svijet, tijelo i đavola. {1SM 123.3}

 

     Ne možemo pripremiti put ako sklapamo prijateljstvo sa svijetom, koje je neprijateljstvo prema Bogu; nasuprot tome, kroz Njegovu pomoć možemo raskinuti njegov zavodljiv utjecaj na nas i na druge. Ne možemo se  ni  kao  pojedinci  ni  kao  cjelina  osigurati  od  stalnih  iskušenja neumornog i odlučnog neprijatelja, ali u Isusovoj snazi možemo im se oduprijeti. {1SM 123.4}

 

     Iz svakog člana crkve mogla bi sjati stalna svjetlost prema svijetu tako da se oni ne bi morali pitati: Što ti ljudi rade drugačije od ostalih? Može i mora doći do prestanka prilagođavanja svijetu, do odbacivanja svega što ima obličje zla, tako da se protivnicima ne daje nikakvog povoda. Ne možemo izbjeći sramotu; ona će sigurno doći; ali moramo biti vrlo pažljivi da ne budemo koreni zbog naših vlastitih grijeha ili zabluda, već zbog Krista. {1SM 124.1}

 

         Sotona se više od ičega boji da će Božji narod očistiti put uklanjanjem svake prepreke, tako da Gospod može izliti svoj Duh na crkvu koja propada i na nepokajani sabor. Kada bi bilo po njegovom, sotona bi se pobrinuo da nikada ne dođe do ponovnog buđenja, bilo velikog ili malog, do kraja vremena. Ali nama nisu nepoznata njegova oruđa. Moguće je oduprijeti se njegovoj moći. Kada se pripremi put Božjem Duhu, blagoslov će doći. Sotona je jednako nemoćan da zaustavi izlijevanje blagoslova na Božji narod kao što ne može zatvoriti prozore neba i spriječiti da kiša pada na zemlju. Zli ljudi i demoni ne mogu zaustaviti Božje djelo ni ukloniti Njegovu prisutnost na skupovima Njegova naroda ako su oni spremni poniznim i pokajničkim srcem priznati i ostaviti svoje grijehe, te pozvati se vjerom na Njegova obećanja. Svakom iskušenju, svakom  neprijateljskom  utjecaju,  bilo  otvorenom  ili  prikrivenom, možemo se uspješno oduprijeti „ne silom niti snagom, već duhom mojim! - riječ je Jahve nad Vojskama.“ (Zaharija 4:6) {1SM 124.2}

 

Mi smo u Danu Pomirenja

 

     Živimo u velikom Danu pomirenja, kada naši grijesi, priznati i okajani, trebaju ići pred nama na sud. Bog sada ne prihvaća mlako i beživotno svjedočanstvo svojih propovjednika. Takvo svjedočanstvo ne bi predstavljalo sadašnju istinu. Poruka za današnje vrijeme mora biti pravodobna hrana koja će nahraniti Božju crkvu. Ali sotona se trudi postupno oslabiti silu te poruke kako ljudi ne bi bili spremni održati se u Gospodnji dan. {1SM 124.3}

 

     Naš Veliki Svećenik ušao je 1844. godine u svetinju nad svetinjama nebeskog svetišta kako bi otpočeo s djelom istražnog suda. Bog je počeo pregledavati slučajeve preminulih pravednika. Kada se to djelo privede kraju, počet će se izricati presude nad živima. Kako su dragocjeni, kako su važni ti svečani trenuci! Slučaj svakoga od nas čeka na red pri nebeskom sudu. Svakome od nas bit će suđeno u skladu s djelima koje smo učinili dok smo u tijelu. U zemaljskoj službi, dok je djelo pomirenja vršio veliki svećenik u svetinji nad svetinjama zemaljskog svetišta, od ljudi se tražilo da muče svoje duše pred Bogom i priznaju svoje grijehe kako bi mogli dobiti pomirenje i kako bi im bili izbrisani grijesi. Traži li se išta manje od nas u ovom stvarnom danu pomirenja, kada Krist u nebeskom  svetištu  zagovara  slučajeve  svog  naroda,  a  konačna  i neopoziva odluka treba se izreći nad svakim čovjekom? {1SM 125.1}

 

     U kakvom se stanju nalazimo u ovo strašno i ozbiljno vrijeme? Kakva oholost vlada u crkvi, kakva obmana, kakva ljubav prema modi, ispraznosti i zabavi, kakva želja za prevlašću! Svi ti grijesi zamračili su um tako da se vječne stvari nisu mogle razaznati. Zar nećemo proučavati Sveto pismo kako bismo mogli saznati gdje se nalazimo u povijesti ovoga svijeta? Nećemo li postati mudri po pitanju djela koje se vrši za nas u ovo vrijeme i položaja koji bismo mi kao grješnici trebali zauzeti dok se odvija to djelo pomirenja? Ako nam je imalo stalo do spasenja naših  duša,  moramo  napraviti  odlučnu  promjenu.  Moramo  tražiti Gospoda s istinskim pokajanjem; moramo duboko skrušene duše priznati naše grijehe kako bi oni mogli biti izbrisani. {1SM 125.2}

 

       Ne smijemo se više zadržavati na začaranom tlu. Brzo se približavamo završetku vremena milosti. Svaka bi se duša trebala pitati: Kako Bog gleda na mene? Ne znamo u kojem trenutku Krist može izgovoriti naša imena i konačno odlučiti našu sudbinu. O, kakve li će biti donesene odluke! Hoćemo li biti svrstani među pravednike ili ćemo biti ubrojeni u zle? {1SM 125.3}

 

Crkva se Treba Podići i Pokajati

 

     Neka se crkva podigne i pokaje se zbog svojeg otpadništva od Boga. Neka se stražari probude i zatrube u trube jasnim glasom. To je jasno upozorenje koje moramo objaviti. Bog naređuje svojim slugama: „Viči iz sveg grla, ne suspreži se! Glas svoj poput roga podigni. Objavi Mom narodu njegove zločine, domu Jakovljevu grijehe njegove.“ (Izaija 58:1). Moramo pridobiti pozornost naroda; ako to ne uspijemo, sav trud će biti uzaludan; čak da se i anđeo spusti s neba i obrati im se, njegove riječi neće imati ništa više učinka nego što bi imale da govori mrtvim ušima. {1SM 126.1}

 

        Crkva se mora podići na akciju. Božji Duh neće se moći spustiti ako mu ona ne pripravi put. Treba doći do usrdnog preispitivanja srca. Treba doći do ujedinjene, ustrajne molitve, i treba se pozivati vjerom na Božja obećanja. Treba doći ne do zaogrtanja tijela u kostrijet, kao što se to činilo u davno doba, već do dubokog ponižavanja duše. Nemamo ni najmanjeg razloga da si čestitamo i uzvisujemo se. Trebamo se poniziti pod Božjom moćnom rukom. On će doći utješiti i blagosloviti one koji Ga uistinu traže. {1SM 126.2}

 

     Djelo stoji pred nama; hoćemo li se baciti na posao? Moramo raditi brzo, moramo stalno napredovati. Moramo se pripremati za veliki Gospodnji dan. Nemamo vremena za gubljenje, nemamo vremena za sebične interese. Svijet treba biti opomenut. Što mi kao pojedinci radimo kako bismo drugima donijeli svjetlost? Bog je svakom čovjeku dao njegov posao; svatko ima ulogu koju treba odigrati i ne možemo zanemariti to djelo a da pritom ne ugrozimo vlastite duše. {1SM 126.3}

 

          O, braćo moja, hoćete li žalostiti Svetog Duha i otjerati ga od sebe? Hoćete li zatvoriti vrata pred našim blaženim Spasiteljem zato što niste spremni za Njegovu prisutnost? Hoćete li ostaviti duše da propadnu u nedostatku poznavanja istine zato što previše volite lagodnost da biste ponijeli breme koje je Isus nosio za vas? Trebamo se probuditi iz svoga sna. „Otrijeznite se! Bdijte! Protivnik vaš, đavao, kao ričući lav obilazi tražeći koga da proždre." (1. Peter 5:8) - The Review and Herald, 22. ožujka 1887. {1SM 126.4}

 

Buđenje je Popraćeno Reformacijom

 

     U mnogim srcima čini se da ima jedva dašak duhovnog života. To me jako rastužuje. Vjerujem da se ne ratuje odlučno protiv svijeta, tijela i đavola. Hoćemo li svojim napola mrtvim kršćanstvom podržavati sebičan i  lakom  duh  ovoga  svijeta,  sudjelujući  u  njegovu  bezboštvu  i odobravajući  njegove  neistine? -  Ne!  Božjom  milošću  budimo nepokolebljivi u obrani načela istine, držeći se čvrsto začetka naše nade do samog kraja. „U revnosti budite hitri, u duhu gorljivi, Gospodinu služite.“ (Roma 12:11) Imamo jednog Gospodara, i to Krista.

 

     Trebamo gledati na Njega. On treba biti izvor naše mudrosti. Kroz Njegovu milost trebamo sačuvati naše poštenje, stojeći pred Bogom u krotkosti i skrušenosti, i predstavljati Ga pred svijetom. {1SM 127.1}

 

        U našim crkvama propovijedi su vrlo tražene. Članovi su postali ovisni  o  izjavama  s  propovjedaonice  umjesto  o  Svetom  Duhu. Neaktivirani i neupotrijebljeni, duhovni darovi koji su im dani izblijedjeli su i postali slabašni. Kada bi se propovjednici zaputili u nova polja, članovi bi bili prisiljeni nositi odgovornosti i njihove bi se sposobnosti povećale uporabom. {1SM 127.2}

 

     Bog protiv propovjednika i naroda podiže ozbiljnu optužbu za duhovnu slabost, riječima: „Znam tvoja djela: nisi ni studen ni vruć. O da si studen ili vruć! Ali jer si mlak, ni vruć ni studen, povratit ću te iz usta. Govoriš: 'Bogat sam, obogatih se, ništa mi ne treba!' A ne znaš da si nevolja i bijeda, i ubog, i slijep, i gol. Savjetujem ti: kupi od Mene zlata u vatri žežena da se obogatiš i bijele haljine da se odjeneš da se ne vidi tvoja sramotna golotinja; i pomasti da oči pomažeš i vidiš.“ (Otk 3:15-18) Bog poziva na duhovno buđenje i duhovnu reformaciju. Ako do toga ne dođe, oni koji su mlaki postajat će sve odbojniji u Gospodnjim očima, sve dok ih ne odbije priznati kao svoju djecu. {1SM 127.3}

 

         Mora doći do buđenja i reformacije pod djelovanjem Svetoga Duha. Buđenje  i  reformacija  dvije  su  različite  stvari.  Buđenje  označava obnavljanje duhovnog života, oživljavanje sila uma i srca, uskrsnuće od duhovne smrti. Reformacija znači reorganizaciju, promjenu zamisli i teorija, navika i običaja. Reformacija neće donijeti dobre plodove pravednosti  ako  nije  povezana  s  oživljavanjem  Duha.  Buđenje  i reformacija trebaju izvršiti svoje djelo, i u tom se procesu trebaju stopiti. - The Review and Herald, 25. veljače 1902. {1SM 128.1}

 

Bit će Korištena Jednostavna Sredstva

 

     Dana su mi viđenja u kojima mi je pokazano da će Gospod sprovesti svoje planove pomoću raznih načina i sredstava. Gospod za svoje veliko i sveto djelo spašavanja duša ne koristi samo najtalentiranije, one koji zauzimaju visoke položaje od povjerenja ili koji su najobrazovaniji po svjetskim kriterijima. On će koristiti jednostavna sredstva; upotrijebit će mnoge koji su do tada imali malo mogućnosti pomoći u napretku Njegova  djela.  On  će,  korištenjem  jednostavnih  ljudi,  dovesti  do poznavanja istine one koji posjeduju imanja i zemljišta, i na te ljude će se izvršiti utjecaj koji će ih navesti da postanu Božji pomagači u promicanju Njegova djela. - Pismo 62, 1909. {1SM 128.2}