Ezekiel 9 – Dan Pomirenja, i Istražni Sud

Povratak na Glavnu Stranicu


 

 

 

 

Dragi čitatelju,

 

Gospodin mi je pokazao izravne veze između Dana pomirenja, istražnog suda i Ezekiela 9. Na Dan pomirenja veliki svećenik je obukao svoju lanenu haljinu i svi su se trebali poniziti i mučiti svoju dušu. Svi koji to ne bi učinili izbačeni su iz tabora. Ta poniznost i mučenje duše izravno je povezana s uzdisanjem i vikanjem zbog gnjusoba u crkvi, koje je prikazano u Ezekielu 9.

 

Istraga i Sud Čovjeka Odjevenog u Lan Ezekiela 9

 

Prvo imamo istragu. Čovjek odjeven u Lan, nitko drugi nego sam Krist, prolazi kroz tabor i utvrđuje tko uzdiše i viče zbog gnjusoba. U Ezekielu 9 svi koji neće uzdisati i vikati zbog gnjusoba (grijeha) u crkvi, neće primiti Božji žig ili pečat. Ako ovo nije čin istrage i stroge presude, onda nikada nije ni bilo nečeg takvog. To ima izravnu paralelu s Danom Pomirenja i s odstranjivanjem iz tabora zbog toga što ne more svoje duše.

 

U Ezekielu 9 pronalazimo Čovjeka odjevena u Lan. Ovo nije nitko drugi nego naš Veliki Svećenik, Isus Krist, koji obavlja čin istražnog suda prolazeći posred Jeruzalema, crkve, i postavlja znak na čela ljudi koji uzdišu i viču zbog svih gnjusoba koje se čine usred nje. Svi koji ne dobiju ovaj znak ili pečat neće biti sažaljevani niti pošteđeni. Stari, mladi, sluškinje i mala djeca i žene su zaklani.

 

Povezuje li Ellen White Ezekiel 9 s Posljednjim Djelom Suda Čovjeka Odjevenog u Lan - Isusa Krista - Istražitelja?

 

"Posebice u ZAVRŠNOM DJELU ZA CRKVU, u vrijeme zapečaćenja sto četrdeset i četiri tisuće koji će stajati bez mane pred prijestoljem Božjim, najdublje će osjećati (biti pogođeni) nepravdu zvaničnog Božjeg naroda. Ovo je silovito predočeno prorokovom ilustracijom POSLJEDNJEG DJELA, slikom ljudi od kojih svaki ima zatorno oružje u svojim rukama. Jedan čovjek među njima bio je obučen u lan, "s pisarskim priborom o bedrima svojim." I Gospodin Bog mu reče: 'prođi posred grada, posred Jeruzalema, i zabilježi biljegom čela onih ljudi koji plaču i viču zbog svih gnjusoba koji se čine usred njega." E. G. White, Testimonies, Vol. 3, 266-7.

 

Paralele s Danom Pomirenja

 

"I ovo neka vam je propis dovijeka: u sedmome mjesecu, desetoga dana toga mjeseca, mučite svoje duše i nemojte ništa raditi, niti itko iz vaše zemlje, ni stranac koji među vama boravi. A svećenik kojega će on pomazati, i kojega će posvetiti za služenje u svećeničkoj službi namjesto njegova oca, neka obavlja pomirenje; i neka odjene lanenu opravu, to jest svetu odjeću." Lev 16:29,32

 

Riječi "namjesto njegova oca", odnose se na Krista umjesto Njegovog Oca u antitipološkom ispunjenju. U Ezekielu 9:3, Bog Otac je taj koji poziva čovjeka obučenog u lan.

 

Na tipološkom Danu Pomirenja, ljudi su trebali poniziti i mučiti svoje duše, a svi koji to ne bi napravili bili bi odstranjeni iz naroda. Kako se znalo je li osoba obavila ovo djelo ili ne? Svećenik je zapisivao bilješke - radio je Istražni Sud. Ljudi nisu bili nasumce odstranjeni iz tabora. Vidite li izravne paralele u prikazu Ezekiela 9? U sljedećim izjavama potražite bilo kakve znakove poniznosti (poniženja) i patnje, jer to su bili znakovi onih koji su uspješno ispunili uvjete Dana Pomirenja:

 

"Oni koji ne osjećaju žalost [pogođenost] zbog vlastitog duhovnog opadanja niti tuguju zbog grijeha drugih, bit će ostavljeni bez Božjeg pečata." Testimonies, Vol. 5, 211.

 

"U vrijeme kad se Njegov gnjev počne izlijevati u kaznama, ovi PONIZNI i ODANI Kristovi sljedbenici razlikovat će se od ostalih po svom dubokom DUŠEVNOM BOLU (mučenju duše), koje će se vidno izražavati u TUŽALJKAMA I OPLAKIVANJIMA, UKORIMA I OPOMENAMA. Dok će drugi pokušavati pokriti plaštem postojeća zla te nalaziti izgovore za velike opačine koje svuda prevladavaju, oni koji imaju revnost za Božju čast i ljubav prema dušama svojih bližnjih neće šutjeti kako bi stekli bilo čije odobravanje. Njihove pravedne duše su dan za danom MUČENE [pogođene] nesvetim djelima i razgovorima nepravednih. Nemoćni su zaustaviti rušilačku bujicu bezakonja te su stoga ispunjeni žalošću [mučenjem duše] i nemirom. Oni TUGUJU [muče svoje duše] pred Bogom što vide religiju prezrenu u samim domovima onih koji imaju tako veliku svijetlost [zvanični Adventisti sedmog dana]. Oni nariču i MUČE SVOJE DUŠE zbog toga što su ponos, pohlepa, sebičnost i prevara svake vrste U CRKVI. Božji Duh, koji potiče ukoravanje, pogažen je nogama, dok sluge sotonine likuju. Bog je obeščašćen, a istina učinjena gotovo nedjelotvornom." Testimonies, Vol. 5, 210-211.

 

Eto, upravo riječima koje se koriste za opisivanje zahtjeva na Dan Pomirenja – Oni MUČE SVOJE DUŠE. Ako to nisu jasni i zvučni dokazi Istražnog Suda i antitipološkog Dana Pomirenja, koji su još uvijek na snazi, tada nema jasnih i zvučnih dokaza ni za jednu točku Pisma.

 

"Jedan čovjek među njima. Taj je čovjek bio jedan od šestorice koji je nosio zatorno oružje, a ne sedmi, kako tvrde neki tumači (vidi 3T 266, 267). Bio je "obučen u lan", običnu svećeničku odjeću i posebnu odjeću velikoga svećenika na ceremonijama velikog Dana Pomirenja. (Lev 16). " Bible Commentary, Vol. 4, p. 606.

 

Bilješka: Krist je naš Veliki Svećenik na antitipološkom Danu Pomirenja.

 

Sotonine Sluge Objavljuju da je Dan Pomirenja Gotov i u Prošlosti

 

Kakva je to lažna poruka mira i sigurnosti koju podučavaju Martin Eldon, Bob Davis i drugi zvanični SDA, kako ne postoji Istražni Sud - kako je Dan Pomirenja završio s križem - i kako je Ellen White bila lažni prorok zato što je produžila antitipološki Dan Pomirenja na današnje vrijeme! Službenici iz pakla su oni koji poučavaju ovu đavolsku laž. No, ove Sotonine sluge obračunavaju se sa silom dvosjeklog mača koji se može nositi s njima. Ne znaju s čime se bore.

 

Bilješka: Ovo proučavanje treba čitati zajedno s onim pod nazivom "Dan Pomirenja, Žrtveni Jarac i Čovjek Odjeven u Lan", koje se nalazi iznad ovog proučavanja na naslovnoj stranici moje web stranice.

 

U Sažetku

 

Ezekiel 9 klasična je demonstracija Istražnog Suda i djela Dana Pomirenja koje obavlja Čovjek u Lanu.

 

Eze 9:2 'I gle, dođoše šestorica ljudi iz smjera Gornjih dveri, što su okrenute k sjeveru, svaki sa svojim razornim oružjem u ruci svojoj. A među njima bijaše jedan čovjek odjeven u lan, s pisarskim priborom o bedrima svojim. Uđoše dakle i stadoše kod mjedenog žrtvenika.'

 

Eze 9:3 Tada se slava Boga Izraelova podiže s keruba, na kojemu bijaše, prema pragu Doma. I pozva čovjeka odjevena u lan koji imaše pisarski pribor o bedrima svojim.

 

Eze 9:4 I reče mu Gospodin: »Prođi posred grada, posred Jeruzalema, i znamenom obilježi čela ljudi koji stenju i viču zbog svih gnusoba što se sred njega čine.«

 

To ukazuje na čin istrage, kako bi se vidjelo tko muči svoju dušu uzdišući i vičući zbog svih gnjusoba koje se čine u crkvi, te da se vidi tko uklanja takve gnjusobe iz svojeg vlastitog života. Upravo tim putem treba ići na Dan Pomirenja.

 

Dan 10:4 podigoh oči, pogledah, i gle, neki čovjek odjeven u lan, kome bokovi bijahu opasani čistim zlatom iz Ufaza

 

Dan 12:6 I reče jedan čovjeku odjevenu u lan, koji bijaše nad vodama rijeke: »Kada će biti kraj tim čudesima?«

 

Dan 12:7 Tad čuh čovjeka odjevena u lan, koji bijaše nad vodama rijeke, kako podiže k nebu svoju desnicu i ljevicu svoju, i zakle se vječno živim da će biti za vrijeme, vremenâ i polovicu vremena; i čim se svrši rasulo sile svetoga puka, sve će se ovo dovršiti

 

I Ezekiel i Daniel vidjeli su istog Čovjeka odjevenog u lan. Danielov opis Čovjeka odjevenog u lan, nalikuje onom kojeg je dao Ivan kad mu se objavio Krist (Otk 1:13). To isto Biće pojavilo se Danielu.

 

U Službi Svetišta na Dan pomirenja, kada je Veliki Svećenik odložio svoju lanenu odjeću, obukao je zlatnu. Kao i Krist na kraju svih stvari - nakon završetka istražnog suda i očišćenja Svetišta:

 

Otk 1:13 a posred sedam svijećnjaka nekoga poput Sina Čovječjega, odjevena u haljinu što seže do nogu i opasana oko prsiju pojasom zlatnim.

 

"Djelo istražnog suda i brisanje grijeha [koje nije počelo do 1844. GC88 485.2] obavit će se prije drugog Gospodinovog dolaska. Budući da će se mrtvima suditi na temelju stvari zapisanih u knjigama, ljudske grijehe nemoguće je izbrisati sve dok traje sud tijekom kojeg se njihovi slučajevi istražuju... Kada se istražni sud okonča, doći će Krist i Njegova nagrada bit će s Njim da daruje svakom čovjeku prema njegovim djelima." {FLB 213.2}

 

"Nekih su ljudi grijesi svakomu očiti i ovi idu na sud pred njima, a drugih idu za njima. 1Tim 5:24. Djelo istražnog suda i brisanje grijeha obavit će se prije drugog Gospodinovog dolaska. Budući da će se mrtvima suditi na temelju stvari zapisanih u knjigama, ljudske grijehe nemoguće je izbrisati sve dok traje sud tijekom kojeg se njihovi slučajevi istražuju... Kada se istražni sud okonča, doći će Krist i Njegova nagrada bit će s Njim da daruje svakom čovjeku prema njegovim djelima." E. G. White, Maranatha, p. 251.

 

Thayers Leksikon o "okrijepi" u Djelima 3:19 kaže: "O Mesijanskom blagoslovu koji će se uvesti po Kristovom povratka s neba."

 

To je kontekst Djela 3:19. To je kontekst u kojem ga Ellen White koristi kao primjenu na Istražni sud i čišćenje Svetišta. Grijesi nisu izbrisani iz Svetišta sve do Dana Pomirenja, a mi smo u antitipološkom Danu Pomirenja koji ne završava dok se Svetište ne očisti, i srazmjerno tome, Svetište nije očišćeno sve do kraja Dana Pomirenja.

 

"Veliko djelo evanđelja neće se završiti manjim očitovanjem Božje sile od one koja je obilježila njegov početak. Proročanstva koja su se ispunila u izlijevanju "rane kiše", na početku propovijedanja evanđelja, ponovno će se ispuniti u "kasnoj kiši", po završetku propovijedanja evanđelja. To su “vremena osvježenja [okrijepe]” (Djela 3:19) kojima se apostol Petar radovao kada je rekao: “Dakle, pokajte se i obratite se da vam se izbrišu grijesi, kad od Gospodinove prisutnosti stignu vremena osvježenja i On pošalje Isusa.” Djela 3:19,20. {GC 611.3}

 

"Kad vremena osvježenja dođu od Gospodinove prisutnosti, tada će grijesi pokajane duše koja je primila Kristovu milost i pobijedila kroz krv Jaganjca, biti uklonjeni iz nebeskih zapisa i biti stavljeni na Sotonu, žrtvenog jarca, začetnika grijeha, i više se neće spominjati protiv nje… Kad se okonča sukob života, kad se oklop položi pred noge Isusove, kada Božji sveci budu proslavljeni, tada i samo tada će biti sigurno tvrditi da smo spašeni i bezgrešni." - Signs of the Times, May 16, 1895. {3SM 355.5}

 

U ime Boga Abrahama, Izaka i Jakova,

 

Ron Beaulieu

 

Prijevod: Ivan Komadina

 

Uredio: Dejan Meznarić