Duh Proroštva o Desetku

Povratak na Glavnu Stranicu


 

 

 

Moramo se brinuti za točno sve ono što je Ellen White rekla o desetini i financijskoj potpori onih s porukom. Ellen White je rekla da "nijemi psi stražari" (Izaija 56:10-12) više nikad neće glasno vikati da pokažu Božjem narodu njihove gnjusobe (grijehe). Testimonies, Vol. 5, 211. U istoj napomeni optužila ih za nevjeru i rekla kako se podrazumijeva da će muškarci, djevojke i djeca propasti u drugom doslovnom ispunjenju Ezekiela 9 počevši od Njegovog Svetišta, Jakovljeve Kuće. Zašto bi itko davao svetu desetinu takvim lažnim stražarima koji govore "mir i sigurnost"?

 

John Grosboll, iz nezavisne službe Steps to Life, postavlja pitanje, zašto je bitno proročkim glasnicima gdje novac ide sve dok se istina širi? Mnogi ljudi daju svoje desetine Vance Ferrellu koji poučava Doktrinu Trojstva. Neki daju Hartland službi Colin Standisha, a on poučava istu đavolsku doktrinu. Je li to važno? Podupirati službe koje uništavaju cijeli kršćanski sustav?

 

Kako bi netko mogao podupirati čak i samostalne neovisne službe unutar crkve kada poučavaju Doktrinu Trojstva, koja uništava cijeli kršćanski sustav? Kako bi itko mogao podržavati neovisne službe van crkve koje rade istu stvar prihvaćajući Doktrinu Trojstva?

 

Evo što je Ellen White rekla tko bi trebao primati financijku podršku:

 

1. Travanj. 1850. "Malom Stadu."

 

Draga braćo - Gospodin mi je dao uvid, 26. siječnja, o kojem ću sada govoriti. Vidjela sam da su neki Božji ljudi bili glupi i uspavani; i bili su samo napola budni i nisu shvatili vrijeme u kojem živimo; i da je "čovjek" s "metlom" ušao i da su neki bili u opasnosti da budu pometeni. Molila sam Isusa da ih spasi, da ih poštedi još neko vrijeme da vide svoju užasnu opasnost da bi se mogli pripremiti prije nego što bude zauvijek prekasno. Anđeo je rekao: "Uništenje dolazi poput moćnog vjetra." Molila sam anđela da se sažali i spasi one koji su voljeli ovaj svijet i bili su vezani za materijalno i nisu bili spremni odreći se vlastitog vlasništva i žrtvovati ga kako bi ubrzali glasnike na njihovom putu da nahrane gladne ovce, koje su propadale zbog nedostatka duhovne hrane. {RH, April 1, 1850 par. 1}

 

Dok sam gledala kako jadne duše umiru zbog nedostatka sadašnje istine, a neki koji su tvrdili da vjeruju istini puštali su ih da umru, tako što su zadržavali potrebna sredstava za širenje Božjeg djela, prizor je bio previše bolan i molila sam anđela da ga ukloni od mene. Vidjela sam da kad je Božje djelo trebalo nešto od njihove imovine, poput mladog čovjeka koji je došao Isusu, [Mt 19:16-22,] otišli su žalosni; i da će uskoro ogromna kazna doći i pomesti sav njihov imetak, a onda će biti prekasno za žrtvovanje zemaljskih dobara i skupljanja blaga na nebu. {RH, April 1, 1850 par. 2}

 

Zatim sam vidjela veličanstvenog Otkupitelja, lijepog i ljupkog, kako je napustio oblast slave i došao na ovaj mračni i osamljeni svijet, kako bi dao svoj dragocjeni život i umro, pravedan za nepravedne. Nosio je okrutno izrugivanje i bičevanje, nosio je krunu spletenu od trnja i znojio velike kapljice krvi u vrtu; dok je na njemu bila težina grijeha cijeloga svijeta. Anđeo je upitao: "Za što?" O, vidjela sam i znala da je to zbog nas; zbog naših grijeha sve je to pretrpio da bi svojom dragocjenom krvlju mogao otkupiti nas Bogu. {RH, April 1, 1850 par. 3}

 

Onda su se ponovno preda mnom pokazali oni koji nisu bili spremni odreći se svjetovnih dobara da bi spasili propadajuće duše, tako što bi im poslali istinu, dok Isus stojeći pred Ocem, zalažući svoju krv, svoje patnje i smrt; i dok su Božji glasnici čekali, spremni nositi im spasonosnu istinu koja bi ih mogla zapečatiti pečatom živoga Boga. Za neke koji su govorili da vjeruju u sadašnju istinu, bilo je teško učiniti i tako malo kao što je davanje glasnicima Božjeg vlastitog novca, koji im je posudio kako bi njime mogli upravljati. {RH, April 1, 1850 par. 4}

 

Zatim su mučeni Isus, njegova žrtva i ljubav tako duboka, da daje svoj život za njih, opet podignuti preda mnom; a zatim i životi onih koji su tvrdili da su njegovi sljedbenici, koji su imali dobra ovoga svijeta i smatrali ih tako velikim da nisu htjeli pomoći djelu spasenja. Anđeo je rekao: "Mogu li takvi ući u nebo?" Drugi anđeo je odgovorio: "Ne, nikada, nikada, nikada. Oni koji nisu zainteresirani za Božje djelo na zemlji, nikada ne mogu pjevati pjesmu ljubavi otkupljenja neba. {RH, April 1, 1850 par. 5}

 

Vidjela sam da će brzo djelo koje Bog čini na zemlji uskoro biti prekinuto u pravednosti i da se brzi glasnici moraju ubrzati na svom putu traženja raspršenog stada. Anđeo je rekao: "Jesu li svi glasnici? Ne, ne, Božji glasnici imaju poruku." RH, April 1, 1850 par. 6}

 

Vidjela sam da je Božje djelo ometeno i obeščašćeno nekima koji putuju, a nemaju poruku Boga. Takvi će morati dati račun Bogu za svaki novčić koji su koristili za putovanje na mjesta gdje nije bila njihova dužnost ići; jer je taj novac mogao pomoći u Božjem djelu, a zbog nedostatka novca, duše su izgladnjele i umrle zbog želje za duhovnom hranom koju su im mogli dati Božji pozvani i izabrani glasnici da su imali sredstava. {RH, April 1, 1850 par. 7}

 

Moćno rešetanje je započelo i nastavit će se, i svi koji nisu spremni zauzeti čvrsto i nepokolebljivo stajalište za istinu i žrtvovati za Boga i Njegovo djelo bit će izrešetani. Anđeo je rekao: "Mislite da će bilo tko biti primoran žrtvovati, ne, ne. Mora biti dano slobodnom voljom. Sve će biti potrebno da se kupi polje." - Plakala sam Bogu da poštedi svoj narod, među kojem su neki gubili svijest i umirali. {RH, April 1, 1850 par. 8}

 

Vidjela sam da su oni koji imaju snage raditi svojim rukama i pomoći podržavanju djela, bili odgovorni za tu snagu, kao što su drugi za svoju imovinu. {RH, April 1, 1850 par. 9}

 

Zatim sam vidjela da su sudovi Svemogućeg Boga brzo dolazili. Molila sam anđela da na svom jeziku govori ljudima. Rekao je: "Sve grmljavine i munje brda Sinaj ne bi pokrenule one koji se ne bi pokreću jasnim istinama Božje riječi; niti bi ih anđeoska poruka probudila." {RH, April 1, 1850 par. 10}

 

Tada sam vidjela Isusovu ljepotu i ljupkost. Njegova haljina bila je bjelja od najbjelje bijele boje. Nijedan jezik ne može opisati njegovu slavu i uzvišenu ljepotu. Svi, svi koji drže Božje zapovijedi, ući će kroz vrata u grad i imati pravo na stablo života, i uvijek će biti u nazočnosti predivnog Isusa, čije lice blješti jače od sunca u podne. {RH, April 1, 1850 par. 11}

 

Onda su mi ukazali na Adama i Evu u Edenu. Oni su uzeli od zabranjenog stabla, a zatim je plameni mač postavljen oko stabla života, i bili su maknuti iz vrta, da ne bi uzeli od stabla života i postali besmrtni grešnici. Drvo života služi za ovjekovječenje besmrtnosti. Čula sam kako anđeo pita: "Tko je iz Adamove obitelji prošao taj plameni mač i uzeo sa stabla života?" Čula sam još jednog anđela da odgovora: "Nitko od Adamove obitelji nije prošao taj plameni mač, i uzeo od tog stabla, stoga nema besmrtnog grešnika. Duša koja je zgriješila umrijet će vječnom smrću; smrću koja će trajati zauvijek, u kojoj nema nade za uskrsnućem, i tada će se Božji gnjev smiriti. {RH, April 1, 1850 par. 12}

 

Vidjela sam da će se sveci odmarati u Svetom Gradu i vladati kao kraljevi i svećenici tisuću godina; tada će se Isus spustiti sa svecima na Maslinsku goru, a gora će se razdijeliti i postati moćna ravnica na kojoj će biti Raj Božji. Ostatak zemlje neće se očistiti dok opaki mrtvi ne budu podignuti (na kraju tisuću godina) i okupljeni oko grada; jer noge zlih nikada neće oskvrnuti novu zemlju. Tada će oganj sići s neba od Boga i proždrijeti ih; spaliti će korijen i grane. Sotona je korijen, a njegova djeca su grane. Isti vatra koja će proždrijeti zle, očistit će zemlju. {RH, April 1, 1850 par. 13}

 

"U nadi o besmrtnosti kad se pojavi Isus." E. G. White. {RH, April 1, 1850 par. 14}

 

Redovni načini - "Tako često se javljaju iste stare poteškoće i prikazane su u vezi s uznemiravanjem "redovnih načina." Ali Bog će raditi na neki način kako bi Njegov narod shvatio da SU REDOVNI NAČINI POSTALI PUNI NEUOBIČAJENIH POSTUPAKA... Samo Bog može dati ljudima razumijevanje da je rad na REDOVNIM NAČINIMA doveo do NEUOBIČAJENIH POSTUPAKA. Samo Bog može napraviti ljudske umove onakvima kakvi bi trebali biti. Došlo je vrijeme kada bismo trebali čuti manje u korist REDOVNIH NAČINA. Ako možemo POBJEĆI OD REDOVNIH NAČINA u nešto što, IAKO NEREDOVNO, JEST PO BOŽJEM NAREĐENJU, to može ukloniti nešto od NEPRAVILNOG RADA koji je odveo od biblijskih načela. E.G. White, Manuscript Release, #1450, p. 3, 4, 1901.

 

"Kad vidimo da su redovni načini promijenjene, pročišćene i profinjene, a kalup nebeskog Boga je na redovnim linijama, tada je naš posao uspostaviti redovne metode." E.G. White, Spaulding-Magan Collection, p. 162-168.

 

"Sadašnje prikazivanje je dovoljno da se dokaže svima koji imaju istinski misionarski duh da se redovne metode [organizacija] mogu pokazati neuspjehom." E.G. White, Spaulding-Magan Collection, p. 175.  Written to Brother Daniels, June 28, 1901.

 

"Redovne metode trebaju se slomiti kao što se lomi lončareva posuda te rekonstruirati." Ms. 29, 1903. pp. 1, 3 (General Manuscript, The Southern Work, undated).

 

"Strašno će prokletstvo pasti na one koji propovijedaju istinu, a nisu posvećeni njome, a isto tako i na one koji pristaju primati i podržavati neposvećene ljude da im služe u Riječi i doktrini." {1T 261.3}

 

Ako dajete svoju svetu desetinu i prinose bilo kojoj crkvi koja prihvaća dva ili više evanđelja, onda podupirete "drugo evanđelje", lažno evanđelje. Zar time "radite što možete kako biste ispravili zlo"?

 

Desetina "Jasno, otvoreno, ozbiljno, recite im kako tisuće muškaraca i žena koriste Božji novac kako bi se pokvarili i učinili ovaj svijet paklom. Milijuni dolara troše se za ono što ljude čini ludima. Predstavite tu stvar tako jasno da se njezina sila mora vidjeti. Onda recite svojim slušateljima o Spasitelju koji je došao na ovaj svijet kako bi spasio muškarce i žene od svih grešnih postupaka. "Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenog Sina, da tko god vjeruje u Njega, ne propadne, nego da ima život vječni." Evangelism, p. 530

 

Desetak Poglavlje 191 – Dar koji Bog Prihvaća

 

Dajte i dat će vam se: mjera dobra, pritisnuta, i zbijena zajedno, iz koje pretječe, ljudi će dati vaše u krilo. Jer mjerom kojom mjerite vama će se zauzvrat mjeriti. Luka 6:38 {OHC 197.1}

 

Nemojmo se žaliti zbog toga što nas često traže da dajemo za izgradnju djela. Što je to što čini nužnim ove česte pozive? Nije li brzi porast misionarskih pothvata? Hoćemo li, tako što odbijamo dati, usporiti rast tih pothvata?... {OHC 197.2}

 

Svi koji posjeduju Kristov Duh imat će nježno, suosjećajno srce i otvorenu, velikodušnu ruku… Nama je povjereno djelo iznošenja posljednje poruke milosrđa koja se daje našem svijetu - poruke koja treba pripremiti ljude kako bi stajali na Božji dan. Shvaćamo li našu odgovornost? Obavljamo li naš dio u proglašavanju poruke? Sadašnje vrijeme opterećeno je s vječnim interesima. Mi trebamo razmotati mjerilo istine pred svijetom koji nestaje u zabludi. {OHC 197.3}

 

Što više donosimo u Božju riznicu, više ćemo morati donositi; jer će nam otvoriti putove, povećavajući naše prihode. Otkrila sam da je to istina u svom vlastitom iskustvu. Kako Bog umnožava svoje darove nama, ne smijemo postati sebični, i zakidati Boga naše desetine i prinose. Svatko od nas ima ulogu koju treba odigrati u djelu spasenja. {OHC 197.4}

 

"Pokloni i prinosi neće kupiti spasenje ni za koga od nas. Religija Biblije je razvoj naše moralne prirode u kojima se duša drži razgovora s Bogom, voli ono što Bog voli i mrzi ono što Bog mrzi. Bog neće prihvatiti vaše prinose ako se uzdržavate. On ne pita samo za ono što je Njegovo u sredstvima koja su vam povjerena, već za vlastitu imovinu u vašem tijelu, duši i duhu, kupljenima po beskonačnoj cijeni krvi Sina Božjega." {OHC 197.5}

 

Ponizno, zahvalno, srce puno poštovanja je ono koje čini prinos kao ugodan miris, prihvatljiv Bogu. {OHC 197.6}

 

Možete li poduprijeti takav otpad s vašom svetom desetinom i prinosima?

 

Što je sa sljedećim:

 

"Jasno i otvoreno svjedočanstvo mora živjeti u crkvi, inače će Njegov narod snaći prokletstvo isto onako neizbježno kao što je snalazilo i drevni Izrael zbog njegovog grijeha. Bog smatra svoj narod, kao tijelo [korporativno], odgovoran za grijehe koji postoje u pojedincima među njima." {3T 269.2}

 

"Podijeliti naše interese s vođama zablude znači pomagati pogrešnoj strani i davati prednost našim neprijateljima. Božja istina ne poznaje kompromis s grijehom, povezanost s lukavstvom, uniju s prijestupom." Testimonies, vol. 4, p. 81.

 

Prijevod: Ivan Komadina