Moja vizija o zakonitosti subote

[Matej 12:12, KJV prijevod] - A koliko je čovjek vrjedniji od ovce? Stoga je dopušteno [zakonito] subotom činiti dobro.

Napomena: U KJV prijevodu Biblije izraz koji stoji ondje bilo bi preciznije prevesti s izrazom zakonito. Engleski izraz jest lawful, što označava neposrednu povezanost s pravnim sustavom odnosno zakonom. Stoga ćemo ubuduće prilikom navođenja ovog citata koristiti hrvatski izraz zakonito.

Povratak na Glavnu Stranicu


 

 

Dok sam proučavao Bibliju razmišljajući o značenju Isusovih riječi iz Mateja 12:12, Duh Gospodnji mi je dao viziju o tome koliko su važne riječi koje je Sin Božji izgovorio. Ove riječi od velike su važnosti:

 

[Matej 12:12] - A koliko je čovjek vrjedniji od ovce? Stoga je zakonito subotom činiti dobro.

 

Postoje stvari koje NISU DOPUŠTENE u subotnji dan.

 

9. listopada 2019.g. pokazano mi je kako sama činjenica da je Isus rekao kako je zakonito (dopušteno) subotom činiti dobro, dokaz postojanja stvari koje nisu dopuštene za činiti subotom (zle stvari koje nisu u skladu sa zakonom).

 

Subota je dio Božjeg zakona

 

Pokazano mi je kako riječ zakonito (dopušteno) dokazuje kako je Subotnji dan dio Božjeg zakona te je obvezan i u vremenu Novog Zavjeta. Isusova izjava ne bi imala smisla kad ne bi bilo tako. Kako nešto može biti zakonito (dopušteno) ako nije dio zakona te je ukinuto?

 

Subota je doslovan dan od 24 sata

 

Također mi je pokazano kako je očito da Isus ovdje govori o doslovnom danu koji traje 24 sata, a ne nekom imaginarnom vremenu kako neki ljudi tvrde za subotu. To možemo znati po tome što se Isus s njima nije raspravljao o periodu od tisuću ili od milijun godina, već se raspravljao o doslovnom danu koji ima 24 sata. Isusovo raspravljanje o dobru koje je dopušteno činiti Subotom činjenica je koja pokazuje kako je Isus smatrao dane stvaranja doslovnim danima koji su imali 24 sata. Zato  jer je subota uspostavljena u Edenu.

 

[Postanak 2:1] Tako bijahu dovršena nebesa i zemlja i sva vojska njihova.

 

[Postanak 2:2] I dovrši Bog sedmoga dana svoje djelo koje je učinio, i počinu sedmoga dana od svega djela koje je učinio.

 

[Postanak 2:3] I blagoslovi Bog sedmi dan i posveti ga; jer je u taj dan počinuo Bog od svega djela svojega koje je stvorio i načinio.

 

Još mi je pokazano da ako postoji dobro koje je zakonito (dopušteno) raditi subotom, moraju postojati i stvari koje nije zakonito (dopušteno) raditi subotom jer su zle odnosno protuzakonite. Kad je riječ o suboti što je zlo i protuzakonito? Dopustit ćemo da riječ Božja bude svoj vlastiti tumač te nam pokaže što nije zakonito subotom.

 

ZLO i protuzakonito je raditi, kupovati i prodavati na subotnji dan

 

[Nehemija 13:15] Tih dana vidjeh u Judi neke kako subotom gaze u tijescima za vino, i unose snopove, i vode magarce; i vino, grožđe, i smokve, i svakojake terete, koje su unosili u Jeruzalem u dan subotnji; i posvjedočili protiv njih onaj dan kada prodavahu živež.

 

[Nehemija 13:16] Stanovahu ondje i ljudi iz Tira, koji donošahu ribu i svakovrsnu robu te je subotom prodavahu djeci Judinoj i u Jeruzalemu.

 

[Nehemija 13:17] Tada prigovorih judejskim velikašima, i rekoh im: “Kakvo je to zlo što ga činite i oskvrnjujete subotnji dan?

 

[Nehemija 13:18] Nisu li tako činili vaši oci, i nije li Bog naš naveo sve ovo zlo na nas i na ovaj grad? No vi navlačite još više gnjeva na Izraela oskvrnjujući subotu.

 

Vidimo kako u Nehemiji 13 kaže da je rad, kupovina i prodavanje subotom zlo. Ove stvari su protuzakonite i ako ih činimo možemo oskvrnuti subotu, izgubiti Božju zaštitu i navući još više gnjeva na sebe.

 

Ovaj odlomak također svjedoči kako pogani ne svetkuju subotu te će suradnja ili druženje s onima koji nisu Božji narod dovesti Božji narod u opasnost od kršenja subote.

 

Od zalaska sunca u petak do zalaska sunca u subotu

 

Nehemija 13:19 nam svjedoči kako subota treba biti svetkovana od mraka prije subote do zalaska sunca sljedećeg dana (od zalaska sunca u petak do zalaska sunca u subotu):

 

[Nehemija 13:19] I zbilo se da sam, kada se uoči subote počelo mračiti na vratima Jeruzalema, zapovjedio da se vrata zatvore, i naložio da ih se ne otvara do poslije subote; a neke od svojih slugu postavio sam kod vrata, da se u subotnji dan ne unosi nikakav teret.

 

Čuvanje zidina i vrata može se usporediti s čuvanjem svetosti Subote.

 

Bog mi je pokazao kako 13. poglavlje Nehemije također uči usporedbu između čuvanja Subote svetom s čuvanjem zidina. Zidine su simbol Božjeg svetog zakona, Njegova zaštitna ograda koja je postavljena oko nas. Levitima je zapovjeđeno da se očiste i da čuvaju zidine i vrata kako bi se svetost subote mogla sačuvati.

 

[Nehemija 13:20] Tako su trgovci i prodavači svakovrsne robe jedanput ili dvaput noćili izvan Jeruzalema.

 

[Nehemija 13:21] Tada posvjedočih protiv njih, rekavši im: “Zašto noćite oko zida? Ako opet tako učinite, stavit ću ruke na vas.” Otada nisu više dolazili subotom.

 

[Nehemija 13:22] I zapovjedih Levitima neka se očiste i neka dođu i čuvaju vrata, da posvete subotnji dan. Spomeni me se, Bože moj, i u pogledu toga; i poštedi me po veličini tvoga milosrđa.

 

Riječ Božja u stihu iznad svjedoči kako će se Bog sjetiti onih koji pokušavaju održati Subotu svetom. Postoji sličan odlomak koji opisuje nevjerne čuvare i laike koji oskvrnjuju subotu u 22. poglavlju Ezekiela.

 

[Ezekiel 22:22] Kao što se srebro tali usred peći, tako ćete se vi usred njega rastopiti; i znat ćete da sam ja, GOSPODIN, izlio svoju jarost na vas.

 

[Ezekiel 22:23] I dođe mi riječ GOSPODINOVA govoreći:

 

[Ezekiel 22:24] “Sine čovječji, reci im: ‘Ti si zemlja koja nije očišćena, na koju nije pala kiša u dan gnjeva.'

 

Zemlja koja nije očišćena između ostalog znači i ne posvećivanje subote i ne čuvanje vrata.

 

[Ezekiel 22:25] Proroci njezini usred nje urotili su se kao ričući lav što plijen razdire: duše su proždrli, pootimali su blago i dragocjenosti, udovice su njezine usred nje namnožili.

 

[Ezekiel 22:26] Svećenici njezini su moj zakon silom kršili i oskvrnuli moje svetinje: nisu pravili razliku između svetoga i nesvetoga, niti su ukazivali na razliku između nečistoga i čistoga, oči su svoje zaklanjali od mojih subota i oskvrnut sam među njima.

 

[Ezekiel 22:30] I tražio sam među njima nekoga tko bi uredio ogradu i stao preda me u procijep za zemlju, da je ne uništim: ali nisam našao nikoga.

 

[Ezekiel 22:31] Stoga sam svoju srdžbu na njih izlio; zatro sam ih ognjem svoga gnjeva; njihov vlastiti put uzvratio sam na glave njihove”, govori Gospodin Bog.

 

Bog mi je pokazao da gornji odlomak ima izravnu primjenu na novi pokret zvanične crkve Adventista sedmog dana. Oni će izabrati put suprotno onome koji je slijedio Nehemija i u tom novom pokretu zvanične crkve Adventista sedmog dana, neće biti čovjeka koji bi stao u procjep između Boga i zemlje.

 

Prema Svetom pismu ZLO i protuzakonito (nedopušteno) je kuhati ili peći subotom

 

[Izlazak 16:4] Tada GOSPODIN reče Mojsiju: “Evo, dat ću da vam daždi kruh s neba; i neka narod izlazi i svaki dan skupi koliko mu treba na dan, da ih iskušam hoće li hoditi po mojem zakonu ili neće.

 

[Izlazak 16:5] A šestoga dana neka zgotove ono što donesu; i neka to bude dvostruko od onoga što svakodnevno skupe.

 

[Izlazak 16:19] I reče Mojsije: “Neka nitko ne ostavlja ništa od toga do jutra.”

 

[Izlazak 16:20] No oni ne poslušaše Mojsija, nego neki od njih ostaviše to do jutra; i izlegoše se crvi i usmrdje se. I razljuti se Mojsije na njih.

 

[Izlazak 16:21] I skupljali su to svakog jutra, svatko prema tome koliko je mogao pojesti; a kada bi ugrijalo sunce, otopilo bi se.

 

[Izlazak 16:22] I nakupiše šestoga dana dvostruku količinu kruha, dva omera po osobi; i dođoše starješine zajednice to kazati Mojsiju.

 

[Izlazak 16:23] I reče im on: “To je ono što je rekao GOSPODIN: ‘Sutra je dan počinka, sveti šabat Gospodinu: ispecite danas ono što imate za ispeći i skuhajte ono što imate za skuhati, a ono što vam preostane pohranite da se sačuva do jutra.’”

 

[Izlazak 16:24] I pohraniše to do jutra, kao što je naložio Mojsije, i nije se usmrdjelo, niti u tome bijaše ijednoga crva.

 

[Izlazak 16:25] Onda Mojsije reče: ‘Jedite je danas, jer danas je subota Gospodu posvećena. Danas je nećete naći na polju.

 

[Izlazak 16:26] Šest dana je skupljajte, a sedmoga dana, u subotu, neće je biti.

 

[Izlazak 16:27] I bijahu neki od naroda izišli skupljati sedmoga dana, ali ne nađoše ništa.

 

[Izlazak 16:28] I reče Gospodin Mojsiju: “Dokle ćete odbijati da držite moje zapovijedi i moje zakone?

 

[Izlazak 16:29] Gledajte, budući da vam je Gospod dao subotu, on vam zato šestoga dana daje kruha za dva dana. Neka svatko ostane na svojemu mjestu, neka nitko sedmoga dana ne izlazi iz svojega stana.

 

[Izlazak 16:30] Tako je sedmoga dana narod počivao.

 

Dakle, riječ Božja svjedoči da peći i kuhati sedmog dan znači odbijati držati Božje zapovijedi. Prema tome, to bi predstavljalo grijeh, a to je zlo.

 

ZLO i protuzakonito (nedopušteno) je ako oskvrnjujemo subotu

 

Bog mi je pokazao da je Božja pravednost kada subotu čuvamo kako ju ne bismo oskvrnuli jer nas to sprječava od činjenja bilo kakvog zla.

 

[Izaija 56:1] Ovako veli Gospod: »Držite se pravde i činite pravednost, jer uskoro dolazi moje spasenje i pravednost će se moja objaviti.

 

[Izaija 56:2] Blažen je čovjek koji ovo čini i sin čovječji koji se toga pridržava; koji drži subotu pazeć’ da je ne oskvrne i zadržava ruku svoju da ne počini kakvo zlo.

 

Bog blagoslivlja čovjeka koji drži subotu i pazi kako ju ne bi oskvrnuo. Moj anđeo mi je pokazao kako je to izravno povezano s 4. poglavljem Hebreja. Jer kad čovjek istinski svetkuje subotu, prestao je činiti svoja djela - djela samopravednosti.

 

U Izaiji 56. poglavlju u stihu 7, Bog kaže kako će posvećivanje, priznavanje i molitve takvih ljudi biti prihvaćene.

 

[Izaija 56:7] Njih ću dakle dovesti na svetu goru svoju i razveselit ću ih u svojemu Domu molitve. Njihove paljenice i žrtve njihove bit će primljene na mom žrtveniku, jer Dom moj zvat će se Dom molitve za sve pukove.

 

ZLO i protuzakonito (nedopušteno) je ići svojim putem, tražiti kako ugoditi sebi ili govoriti svoje riječi za vrijeme subote

 

Izaija 58. poglavlje svjedoči da subotu možemo oskvrnuti ponašanjem na svoj način, tražeći vlastiti užitak ili govoreći o svjetovnim stvarima.

 

[Izaija 58:12] Oni koji od tebe poteknu, ponovno će sagraditi stara opustjela mjesta: dići ćeš temelje mnogih naraštaja; i zvat će te Popravljačem pukotina, Obnoviteljem putova za naseljavanje.

 

[Izaija 58:13] Odvratiš li, zbog subote, nogu svoju od činidbe svojih prohtjeva u moj sveti dan i subotu nazoveš ugodom, svetim danom Gospodu u čast, i iskažeš mu čast ne postupajući po svojim putovima i ne udovoljavajući svojim prohtjevima ni govoreći svoje riječi,

 

[Izaija 58:14] tada ćeš uživati u Gospodinu, i ja ću učiniti da jezdiš nad zemaljskim visovima i hraniti te baštinom tvoga oca Jakova: jer su to rekla usta GOSPODINOVA.

 

Ovi stihovi svjedoče da ako ne gazimo subotu onda poštujemo Boga te ćemo samo tada uživati u Gospodinu.

 

Također nam je rečeno da će na kraju svaki čovjek koji oskvrnjuje Subotu biti vječno uništen.

 

[Izlazak 31:14] Stoga držite subotu, jer ona je za vas sveta. Tko je oskvrne, bit će smrću kažnjen; jer tko god u njoj bude radio kakav posao, ta osoba neka se istrijebi iz puka svojega.

 

[Ezekiel 20:12] Usto, dadoh im i subote svoje da budu znak između mene i njih, kako bi znali da sam ja Gospod koji ih posvećujem.

 

[Ezekiel 20:16] Zato što su prezreli moje sudove i nisu hodili po mojim pravilima, nego su oskvrnjivali moje subote: jer im je srce išlo za njihovim idolima.

 

[Ezekiel 20:20] I svetite moje subote; one će biti znak između mene i vas, kako biste znali da sam ja Gospodin, Bog vaš.

 

[Ezekiel 20:21] Ali se sinovi pobuniše protiv mene: nisu hodili po mojim odredbama, a na uredbe moje nisu pazili da ih izvrše; a ‘čovjek koji ih vrši, po njima će i živjeti.’ Subote moje oni su oskvrnuli. Tada rekoh: ‘Izlit ću na njih jarost svoju, dokončat ću na njima svoj gnjev u pustinji.’

 

Sin čovječji nikada nije činio nikakvo zlo ili protuzakonito (nedopušteno) djelo na subotnji dan. Nikada nije prekršio četvrtu zapovijed. Zakonito (dopušteno) je činiti dobro subotom, ali je zlo i protuzakonito (nedopušteno) kršiti četvrtu zapovijed. Kao što smo vidjeli, riječ Božja uči nas u vezi zlih i nedopuštenih stvari koje ne trebamo raditi subotom kako bismo ju mogli očuvati svetom i prestati s grijehom. Tada će Bog moći izliti svoje blagoslove na nas. Ovo je svjedočanstvo Božje Riječi.

 

U ime Boga Abrahama, Izaka i Jakova,

 

Dejan Meznarić