Vječnost Zakona

Povratak na Glavnu Stranicu


 

 

 

1. Koliko zakonodavaca postoji?

Jak 4:12 "Jedan je zakonodavac, koji može spasiti i uništiti;"

 

2. Što se govori o stabilnosti Božjeg karaktera?

Mal 3:6 "Jer ja sam Gospodin, ja se ne mijenjam."

 

3. Koliko su trajne Njegove zapovijedi?

Ps 111:7,8 "Istinitost i sud djela su ruku njegovih; pouzdane su sve zapovijedi njegove. Čvrsto stoje one u vijeke vjekova, i provedene su u istini i čestitosti."

 

4. Je li Krist došao ukinuti ili uništiti zakon?

Mt 5:17 "Nemojte misliti da sam došao ukinuti Zakon, ili Proroke: nisam došao ukinuti, nego ispuniti."

 

BILJEŠKE: Zakon; općenito, djela Mojsijeva; konkretno, deset zapovijedi, ili moralni zakon, iz kojeg su Mojsijevi spisi prvenstveno proizveli svoje ime. Proroci; to jest, spisi proroka; Ni jedno od ovih Krist nije došao uništiti, nego ispuniti.

"Zakoni Židova najčešće su podijeljeni na moralni, ceremonijalni i pravosudni. Moralni zakoni su takvi kakvi rastu iz prirode stvari te se stoga ne mogu promijeniti, kao što je dužnost ljubiti Boga i Njegova stvorenja. To se ne može ukinuti, jer nikad ne može biti ispravno mrziti Boga ili mrziti svoje bližnje. Ovakve vrste su deset zapovijedi, a njih naš Spasitelj nije niti ukinuo niti istisnuo. Ceremonijalni zakoni su tako određeni kako bi ispunili određene potrebe u društvu ili reguliranju vjerskih obreda i ceremonija naroda. Ovi se mogu mijenjati kad se promijene okolnosti, ali moralni zakon ostaje netaknut."- Dr. Albert Barnes, u vezi Mat 5:18.

"Isus nije došao mijenjati zakon, već ga je došao objasniti, i sama ta činjenica pokazuje da ostaje, jer nema potrebe objasniti ono što je ukinuto... Takvim objašnjavanjem zakona On ga je potvrdio; Nije ga mislio ukinuti, jer ga tada ne bi trebao pojašnjavati... Da Učitelj nije došao promijeniti zakon jasno je, jer nakon što ga je utjelovio u svom životu, dragovoljno se predao da podnese njegovu kaznu, iako ga nikada nije prekršio, noseći kaznu za nas, kao što je pisano: "Krist nas je otkupio od prokletstva Zakona, jer je učinjen prokletstvom za nas."... Ako je zakon zahtijevao više od nas nego što bi trebali učiniti, bi li Gospodin Isus podnio kaznu koja je proizašla iz njegovih previše ozbiljnih zahtjeva? Siguran sam da ne bi. No, budući da je zakon tražio samo ono što bi trebao tražiti, savršenu poslušnost, i zahtijeva od prekršitelja točno ono što bi trebao, naime, smrt kao kaznu za grijeh, – smrt pod božanskim gnjevom, – stoga je Spasitelj je otišao na drvo, gdje je ponio naše grijehe i pročistio ih je jednom zauvijek." - "Vječnost Božjeg zakona", C. H. Spurgeon, str. 4-7.

"Moralni zakon sadržan u deset zapovijedi, kojeg su provodili proroci, On nije ukinuo. Nije bio plan Njegovog dolaska opozvati bilo koji dio ovog zakona... Svaki dio ovog zakona mora ostati na snazi za čitavo čovječanstvo i u svim vremenima, neovisno o vremenu, o mjestu ili bilo kojoj drugoj okolnosti koja se mijenja, već o prirodi Boga i prirodi čovjeka i njihovom nepromjenjivom odnosu jednog prema drugom." - John Wesley, u svojim "Propovijedima", Vol. I, No.25, stranice 221,222.

 

Stranica 375

 

5. Kada se koristi s obzirom na proročanstvo, što znači Riječ ispuniti?

Ispuniti, postići; provesti u djelo; tako "da se ispuni ono što bijaše izrečeno po proroku Izaiji." Mt 4:14.

 

6. Što to znači kada se koristi s obzirom na zakon?

Izvršiti, držati ili djelovati u skladu s; kao, "Nosite bremena jedni drugima i takoispunite zakon Kristov." Gal 6:2. Vidi također Mat 3:15; Jakov 2:8,9.

 

7. Kako je Krist tretirao zapovijedi svog Oca?

Iv 15:10 "Kao što sam i ja držao zapovijedi Oca svojega i ostajem u njegovoj ljubavi."

 

8. Ako netko kaže da prebiva u Kristu, kako bi trebao hoditi?

1Iv 2:6 "Onaj tko kaže da u njemu ostaje, mora i sam hoditi onako kao što je on hodio."

 

9. Što je grijeh?

1Iv 3:4 "Tko god čini grijeh, čini i bezakonje: jer grijeh je prijestup Zakona."

 

BILJEŠKA: Ovaj tekst ne kaže da je grijeh bio prijestup zakona, već da grijeh je prijestup zakona, pokazujući da je zakon još uvijek na snazi ​​u periodu evanđelja. "Tko god" također pokaže univerzalnost njegovih obvezujućih zahtjeva. Tko god iz bilo kojeg naroda, rase ili društva počini grijeh, prijestupa zakon.

 

Stranica 377

 

10. U kojem stanju su svi ljudi?

Rim 3:23 "Jer svi su sagriješili i lišeni su slave Božje."

 

11. Koliko je uključeno u "sve" koji su sagriješili?

"Što onda? Jesmo li mi bolji negoli oni? Uopće nismo; jer smo netom optužili i Židove i pogane da su svi pod grijehom." Stih 9.

 

12. Po čemu su svi ljudi dokazano krivi?

"A znamo da što god Zakon govori, onima koji su pod Zakonom govori: da svaka usta umuknu i da sav svijet postane kriv pred Bogom." Stih 19.

 

BILJEŠKA: Što god zakon kaže, a ne što god netko protumači da znači, dokazuje da je grešnik kriv. Štoviše, Bog nije pristran, nego jednako tretira Židove i Pogane. Mjereno zakonom, sav svijet je kriv pred Bogom.

 

13. Poništava li vjera u Boga zakon?

"Poništavamo li, dakle, Zakon po vjeri? Bože sačuvaj; naprotiv, Zakon utvrđujemo." Stih 31.

 

14. Što, više od svega, dokazuje vječnost i nepromjenjivost Božjeg zakona?

Iv 3:16 "Jer Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenoga Sina da tko god u njega vjeruje ne propadne, nego ima život vječni."

1Kor 15:3 "Krist je, prema Pismima, umro za naše grijehe."

 

BILJEŠKA: Da se zakon mogao ukinuti, i grijeh tako riješiti, Krist nije trebao doći i umrijeti za naše grijehe. Kristov dar, dakle, više od svega, dokazuje nepromjenljivost Božjeg zakona. Krist mora doći i umrijeti, zadovoljiti zahtjeve zakona, ili svijet mora propasti. Zakon nije mogao popustiti. Spurgeon kaže u svojoj propovijedi o "Vječnosti Božjeg zakona", "Naš Gospodin Isus Krist je smrću još više potvrdio prekršeni zakon, nego što ga svi izgubljenih ikada mogu potvrditi svojim patnjama." Činjenica da zakon treba biti mjerilo na sudu još je jedan dokaz njegove trajne prirode. Vidi Prop 12:13,14; Jakov 2:8-12.

 

15. Kakav odnos opravdana osoba ima prema zakonu?

Rim 2:13 "Jer pred Bogom nisu pravedni slušatelji Zakona, nego će izvršitelji Zakona biti opravdani."

 

Stranica 378

 

16. Tko ima obećanje blagoslova u svom djelovanju?

Jak 1:25 "A tko god se zagleda u savršeni zakon slobode i u njemu ustraje, ne da bude zaboravan slušatelj, nego djelotvoran izvršitelj, blagoslovljen će biti u svome djelovanju."

 

17. Po čemu možemo znati da smo prešli iz smrti u život?

1Iv 3:14 "Mi znamo da smo prešli iz smrti u život, zato što ljubimo braću."

 

18. A kako možemo znati da ljubimo braću?

1Iv 5:2 "Po ovome znamo da ljubimo djecu Božju: kad Boga ljubimo i zapovijedi njegove držimo."

 

19. Što je Božja ljubav?

"Jer ljubav je Božja ovo: da držimo njegove zapovijedi. A zapovijedi njegove nisu teške." Stih 3.

 

20. Kako su opisani oni koji će biti spremni za dolazak Krista?

Otk 14:12 "Ovdje je postojanost svetih, ovdje su oni koji drže zapovijedi Božje i vjeru Isusovu."