Božji Zakon u Novom Zavjetu

Povratak na Glavnu Stranicu


 

 

 

1. Na koji su način Židovi znali Božju volju?

Rim 2:17,18 "Gle, ti se nazivaš Židovom, počivaš na Zakonu i dičiš se Bogom, i znaš njegovu volju i, poučen iz Zakona."

 

2. Što su imali u zakonu?

"Jer imaš obličje znanja i istine u Zakonu." Stih 20.

 

BILJEŠKA: Pisani zakon predstavlja oblik znanja i istine. Milost i istina, ili milost i stvarnost ili ostvarenje onoga što pisani zakon zahtijeva, došlo je po Isusu Kristu. Bio je zakon u životu i djelovanju.

 

3. Što je Isus rekao o svom stavu prema zakonu?

Mt 5:17 "Nemojte misliti da sam došao ukinuti Zakon, ili Proroke: nisam došao ukinuti, nego ispuniti."

 

BILJEŠKA: Pod izrazom "zakon" ovdje se misli na pet knjiga Mojsija; a pod "prorocima", spisi proroka. Krist nije došao ukloniti ili uništiti ni jedno od tih, već ispuniti oboje. Ceremonijalizam tipologije i sjena sadržanih u knjigama koje je napisao Mojsije je ispunio Krist kao njihov veliki antitip. Moralni zakon, veliki temelj kojim su protkani svi Mojsijevi spisi, ispunio je Krist životom savršene poslušnosti svim njegovim zahtjevima. Proroke je ispunio u svom dolasku kao Mesija, Prorok, Učitelj i Spasitelj kojeg su prorekli.

 

Stranica 390

 

4. Što je podučavao o stabilnosti zakona?

"Jer, zaista, kažem vam: Dok ne prođe nebo i zemlja, ni najmanje slovo, ni jedna crtica, neće nestati iz Zakona dok se sve ne ispuni." Stih 18.

 

5. U kojoj je uputi naglasio važnost držanja zakona?

"Tko god, dakle, prekrši jednu od tih najmanjih zapovijedi i tako naučava ljude, zvat će se najmanjim u kraljevstvu nebeskom; no tko god ih bude vršio i naučavao, zvat će se velikim u kraljevstvu nebeskom." Stih 19.

 

6. Što je Krist rekao bogatom mladiću da učini kako bi ušao u život?

Mt 19:17 "Ako želiš ući u život, drži zapovijedi."

 

7. Kad ga je upitao koje zapovijedi, što je Isus rekao?

"Reče mu: “Koje?” Isus reče: “Ne ubij, Ne čini preljub, Ne ukradi, Ne svjedoči lažno, Poštuj oca svoga i majku svoju, Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga." Stihovi 18,19.

 

BILJEŠKA: Iako ne navodi svih deset zapovijedi, Isus ih je citirao dovoljno kako bi pokazao da misli na moralni zakon. Navodeći drugu veliku zapovijed, obratio im je pozornost na veliko načelo koje se nalazi pod drugom tablicom zakona – ljubav prema bližnjima - koji bogati mladić, u svojoj pohlepi, nije držao.

 

8. Poništava li vjera zakon?

Rim 3:31 "Poništavamo li, dakle, Zakon po vjeri? Bože sačuvaj; naprotiv, Zakon utvrđujemo."

 

9. Kako se zakon ispunjava?

Rim 13:8-10 "Nikome ništa ne dugujte, osim da ljubite jedan drugoga: jer onaj tko drugoga ljubi, ispunio je Zakon. Jer: “Ne čini preljub”, “Ne ubij”, “Ne ukradi”, “Ne svjedoči lažno”, “Ne poželi”, i ima li koja druga zapovijed [što se tiče naše dužnosti prema drugim ljudima], sažeta je u ovoj riječi: “Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga.” Ljubav ne čini zlo bližnjemu: stoga je ljubav ispunjavanje Zakona."

 

10. Što je važnije od bilo koje vanjske ceremonije?

1Kor 7:19 "Obrezanje nije ništa, i neobrezanje nije ništa, nego držanje Božjih zapovijedi."

 

Stranica 391

 

11. Kakav um nije podložan Božjem zakonu?

Rim 8:7 "Zato je tjelesan um neprijateljstvo prema Bogu: Zakonu Božjemu nije podvrgnut, niti pak može biti."

 

12. Što dokazuje da je zakon nepodijeljena cjelina?

Jak 2:10-12 "Jer tko god sav Zakon održi, a ipak posrne u jednom stavku, kriv je za sve. Jer onaj koji je rekao [onaj zakon koji je rekao]: “Ne počini preljub”, rekao je i: “Ne ubij.” Ali ako i ne učiniš preljub, a ubiješ, postao si prijestupnik Zakona. Tako govorite i tako činite kao oni koji će biti suđeni po zakonu slobode."

 

13. Kako je grijeh definiran?

1Iv 3:4 "Tko god čini grijeh, čini i bezakonje: jer grijeh je prijestup Zakona."

 

14. Kako možemo znati da ljubimo djecu Božju?

1Iv 5:2 "Po ovome znamo da ljubimo djecu Božju: kad Boga ljubimo i zapovijedi njegove držimo."

 

15. Što je ljubav Božja?

"Jer ovo je ljubav Božja: da držimo njegove zapovijedi; a njegove zapovijedi nisu tegobne." Stih 3.

 

16. Kako je opisana crkva posljednjih dana?

Otk 12:17 "I razgnjevi se zmaj na ženu te ode zaratiti s ostatkom njezina sjemena; s onima koji drže Božje zapovijedi i imaju svjedočanstvo Isusa Krista."

Otk 14:12 "U tome je postojanost svetih, onih koji drže Božje zapovijedi i vjeru Isusovu."

 

Ljubav Ispunjavanje Zakona

 

"Ako je ljubav Božja razlivena po našim srcima," kaže gospodin Moody, "bit ćeš sposoban ispuniti zakon." Pavao sažima zapovijedi u jednu: "Ljubi," i kaže da "je ljubav ispunjavanje zakona." Ova istina može biti ovako demonstrirana:-

 

1. Ljubav prema Bogu neće priznavati drugog boga.

2. Ljubav neće degradirati Boga kojeg obožava.

3. Ljubav prema Bogu neće obeščastiti Njegovo ime.

4. Ljubav prema Bogu će poštovati Njegov dan.

5. Ljubav prema roditeljima će ih poštovati.

6. Mržnja, a ne ljubav, čini ubojstvo.

7. Požuda, a ne ljubav, čini preljub.

8. Ljubav će dati, ali nikada ukrasti.

9. Ljubav neće ogovarati niti lagati.

10. Oko ljubavi nije gramzivo.

 

Temeljni Principi Deset Zapovijedi

 

1. Vjera i odanost. Heb 11:6; Mat 4:8-10.

2. Štovanje. Jer 10:10-12; Ps 115:3-8; Otk 14:6,7.

3. Poštovanje. Ps 111:9; 89:7; Heb 12:28; 2 Tim 2:19.

4. Svetost ili posvećivanje. 1 Pet 1:15,16; Heb 12:14; Izl 31:13; Eze 20:12; 1 Kor 1:30; Izr 3:6.

5. Poslušnost, ili poštovanje autoriteta. Ef 6:1-3; Kol 3:20; 2 Kra 2:23,24.

6. Ljubav. Lev 19:17; 1 Iv 3:15; Mat 5:21-26, 43-48.

7. Čistoća. Mat 5:8; Ef 5:3,4; Kol 3:5,6; 1 Tim 5:22; 1 Pet 2:11.

8. Iskrenost. Rim 12:17; Ef 4:28; 2 Sol 3:10-12.

9. Istinitost. Ef 4:25; Kol 3:9; Izr 6:16-19; 12:19; Otk 21:27; 22:15.

10. Zadovoljstvo i nesebičnost. Ef 5:5; Kol 3:5; 1 Tim 6:6-11; Heb 13:5.