Božji Zakon u Doba Patrijarha

Povratak na Glavnu Stranicu


 

 

 

1. Postoji li grijeh gdje nema zakona?

Rim 4:15 Jer "Zakon stvara gnjev: jer gdje nema Zakona, nema ni prijestupa."

Rim 5:13 "Grijeh se ne uračunava kada nema Zakona."

 

2. Kroz što je spoznaja grijeha dobivena?

Rim 3:20 "Jer po Zakonu je spoznaja grijeha."

Rim 7:7 "Ja grijeh nisam spoznao, osim po Zakonu."

 

3. Koja izjava pokazuje da je grijeh bio u svijetu prije nego što je zakon bio dan na gori Sinaj?

Rim 5:13 "Doduše, grijeh je bio u svijetu i prije Zakona, ali se grijeh ne uračunava kada nema Zakona."

 

BILJEŠKA: Činjenica da se grijeh uračunao prije nego što je zakon predan na Sinaju, uvjerljiv je dokaz da je zakon postojao prije tog događaja.

 

4. Kada su grijeh i smrt ušli u svijet?

"Zbog toga, kao što je po jednome čovjeku [Adamu] grijeh ušao u svijet i po grijehu smrt, tako je smrt prešla na sve ljude, jer su svi sagriješili." Stih 12.

 

5. Kojim je riječima Bog upozorio Kajina?

Post 4:7 "Ako pravo radiš, nećeš li biti prihvaćen? Ako li ne radiš pravo, grijeh čuči na vratima."

 

Stranica 387

 

6. Što pokazuje da je Bog uračunao grijeh Kainu?

"I reče Bog: »Što si učinio? Glas krvi brata tvojega iz zemlje k meni vapi. Ti, zato, budi sada proklet sa zemlje koja je rastvorila usta svoja da iz tvoje ruke primi krv brata tvojega." Stihovi 10,11.

 

7. Koja je razlika između Kainovog i Abelovog karaktera?

1Iv 3:12 "Ne kao Kajin, koji bijaše od onoga zloga i zakla brata svojega. A zbog čega ga zakla? Zato što njegova vlastita djela bijahu zla, a njegova brata pravedna."

 

BILJEŠKA: - Dakle, moralo je postojati mjerilo po kojem su karakteri ljudi bili mjereni. To je mjerilo moralo odrediti razliku između ispravnog i krivog, i ukazati na čovjekovu dužnost. Ali to je provincija Božjeg zakona. Stoga je Zakon Božji morao postojati u to vrijeme.

 

8. U kakvom je stanju bio svijet prije potopa?

Post 6:11 "Zemlja bijaše iskvarena pred Bogom i bijaše zemlja puna nasilja."

 

9. Što je Bog namjeravao učiniti s ljudima tog vremena?

"I reče Bog Noi: “Došao je preda me svršetak svakoga tijela; jer se po njima zemlja ispunila nasiljem; i evo, uništit ću ih zajedno sa zemljom. " Stih 13.

 

10. Kako je Noa nazvan?

2Pt 2:5 "I nije poštedio stari svijet, nego sačuvao osmoga, Nou, propovjednika pravednosti."

 

BILJEŠKA. - Noa je morao upozoravati pretpotopne ljude protiv grijeha i propovijedati pokajanje i poslušnost vjere koja donosi život u sklad s Božjim zakonom.

 

11. Zašto je Gospodin uništio Sodomu?

Post 13:13 "Ali ljudi iz Sodome bijahu opaki i nadasve veliki grešnici pred GOSPODINOM."

 

12. Kakav je bio karakter njihovih djela?

2Pt 2:7,8 "I izbavio pravednoga Lota, izmučena razvratnim življenjem razuzdanika (jer tome pravedniku se među njima dan za danom duša pravedna mučila dok je gledao i slušao njihova bezakonička djela),"

 

BILJEŠKA: Njihova djela ne bi bila bezakonička ako nije postojao nikakav zakon. Bezakonje znači "suprotno zakonu."

 

13. Što je Josip, u Egiptu, rekao kada je iskušan da zgriješi?

Post 39:9 "Kako bih onda mogao učiniti to veliko zlo i sagriješiti protiv Boga?"

 

Stranica 388

 

14. Što je Bog rekao Abrahamu o Amorejcima?

Post 15:16 "Ali u četvrtome naraštaju vratit će se ovamo, jer mjera bezakonja amorejskoga još nije puna.«"

 

15. Za koji su grijeh Amorejci bili posebno krivi?

1Kr 21:26 "I činio je strašne ogavnosti idući za kumirima, u svemu čineći kako su činili Amorejci, koje je Gospodin protjerao ispred sinova Izraelovih."

 

16. Zašto su se Kanaanci zgadili Gospodinu?

Lev 20:22,23 "Držite, stoga, sve moje propise i sve moje sudove i vršite ih, da vas ne ispljune zemlja u koju vas vodim da u njoj prebivate. I nemojte hoditi po običajima naroda koji izgonim pred vama: jer su oni sve to činili, i stoga su mi se zgadili."

 

BILJEŠKA: Izjava da su "počinili sve te stvari" odnosi se na ono što je prije bilo zabranjeno Izraelcima. Među njima je bio idolopoklonstvo (Lev 20:1-5), pokazujući da su pogani, kao i Židovi, bili podložni Božjem zakonu i zgadili su se Bogu zbog kršenja zakona.

 

17. Zašto je Bog dao obećanje Abrahamovom sjemenu?

Post 26:5 "Zato što je Abraham poslušao moj glas i pokoravao se mojim odredbama, mojim zapovijedima, mojim propisima i mojim zakonima."

 

BILJEŠKA: Dakle, Božje su zapovijedi i zakoni postojali u vrijeme Abrahama.

 

18. Prije nego što je dao zakon na Sinaju, što je Bog rekao jer su neki ljudi odlazili skupljati manu sedmoga dana?

Izl 16:28 "I reče Gospodin Mojsiju: “Dokle ćete odbijati da držite moje zapovijedi i moje zakone?"

 

19. Je li Gospodin govorio o suboti prije ovog vremena?

"To je ono što je rekao GOSPODIN: ‘Sutra je dan subotnjeg počinka." Stih 23.

 

20. Prije nego što su došli na Sinaj, što je Mojsije poučavao Izrael?

Izl 18:16 "Kad imaju nešto, dođu k meni. Ja onda rasudim između jednoga i drugoga, i obznanim im odredbe Božje i zakone njegove.«"

 

BILJEŠKA: Sve to pokazuje da je zakon Božji postojao od početka, te je bio poznat i poučavan u svijetu prije nego što je proglašen na Sinaju.