Zašto je Zakon Predan na Sinaju

Povratak na Glavnu Stranicu


 

 

 

1. Kako Nehemija opisuje predaju zakona na Sinaju?

Neh 9:13,14 "I sišao si na goru Sinaj, i s neba si s njima govorio, i dao im pravedne sudove i istinite zakone, dobre propise i zapovijedi; obznanio si im i svoju svetu subotu, i izdao im zapovijedi i odredbe i zakone preko Mojsija, sluge svojega."

 

2. Što se proglašava glavnom prednošću Židova?

Rim 3:1,2 "Što je, dakle, prednost Židova? ili kakva je korist od obrezanja? Mnogostruka u svakom pogledu: uglavnom zato što su njima povjerene riječi Božje."

 

BILJEŠKA: Zakon nije izgovoren u ovom trenutku isključivo za dobrobit Hebreja. Bog ih je počastio tako što ih je učinio čuvarima Njegovog zakona, ali je namjeravao da ga drže kao sveto povjerenje za cijeli svijet. Propisi o dekalogu prilagođeni su cijelom čovječanstvu i dani su za poduku i vladavinu svih. "Deset zapovijedi, kratke, sveobuhvatne i autoritativne, predstavljaju čovjekovu dužnost Bogu i njegovim bližnjima;" i sve se temelje na velikom temeljnom načelu ljubavi. "Ljudi Gospodina, Boga svoga, svim srcem svojim, svom dušom svojom, sa svom snagom svojom i sa svim svojim umom, a bližnjeg kao samoga sebe." Luka 10:27. U deset zapovijedi ova se načela detaljno provode i primjenjive su na stanje i okolnosti čovjeka.

 

Stranica 380

 

3. Prije nego što je predan zakon na Sinaju, što je rekao Mojsije kad ga je Jitro pitao o suđenju ljudima?

Izl 18:16 "Kada imaju kakav spor, dolaze k meni i ja prosuđujem između jednoga i drugoga, i obznanjujem im Božje propise i njegove zakone."

 

4. Kakvo je objašnjenje Mojsije dao vladarima Izraela o odsutnosti mane na sedmi dan u pustinji Sin, prije nego što su stigli do Sinaja?

Izl 16:23-25 "I reče im on: “To je ono što je rekao GOSPODIN: ‘Sutra je dan počinka, sveta subota Gospodina:… Šest dana je skupljajte; ali sedmoga dana, a to je šabat, neće je biti."

 

5. Kad su neki sedmoga dana otišli skupljati manu, što je Gospodin rekao Mojsiju?

"I reče Gospodin Mojsiju: “Dokle ćete odbijati da držite moje zapovijedi i moje zakone?" Stih 28.

BILJEŠKA: Očigledno je da su subota i zakon Božji postojali prije nego što je zakon predan na Sinaju.

 

6. Kakvo pitanje u vezi sa zakonom postavlja Pavao?

"Čemu onda služi zakon?" Gal 3:19.

 

BILJEŠKA: To jest, zbog čega ili zašto je zakon objavljen na Sinaju? Kakvu je posebnu svrhu Bog imao na umu kada ga je dao?

 

7. Kakav odgovor se daje na ovo pitanje?

"Zbog prekršaja je pridodan dok ne dođe potomak kojemu je namijenjeno obećanje, i bijaše predan po anđelima u ruku posrednika." Isti stih.

 

BILJEŠKE - Grčka riječ ovdje prevedena "pridodan" je riječ koja je u Heb 12:19 prevedena "izgovoren."

"To znači da je zakon predan kako bi pokazao istinsku prirodu prijestupa, ili da nam pokaže što je grijeh. Nije predan da otkrije opravdanje, već da otkrije istinsku prirodu grijeha; da odvrati čovjeka od grijeha; da objavi njegovu kaznu; da uvjeri ljude u to i tako bude pomoć, priprema, djelu otkupljenja kroz Otkupitelja. To je istiniti izvještaj o Božjem zakonu, danom otpalom čovjeku, a ta uporaba zakona još uvijek postoji."- dr. Albert Barnes, na Gal 3:19.

 

8. Kako je ta ista istina ponovno izražena?

Rim 7:12,13 "Stoga Zakon jest svet, i zapovijed je sveta, i pravedna, i dobra. Pa zar je to dobro meni smrću postalo? Bože sačuvaj; nego mi je grijeh, da se kao grijeh očituje, po tome dobru prouzročio smrt: da grijeh po zapovijedi postane neizmjerno grešan."

 

Stranica 381

 

9. S kojom svrhom je pridošao zakon?

Rim 5:20 "A Zakon pridođe da se umnoži prijestup."

 

BILJEŠKA: Dakle, davanjem zakona na Sinaju, Bog je planirao, ne povećati ili umnožiti grijeh, nego da ljudi mogu, kroz novo otkrivenje Njega i Njegovog karaktera i volje, kao što je izražen jasno izgovorenim i jasno pisanim zakonom, bolje vidjeti užasnu grešnost grijeha, a time i njihovu krajnju bespomoćnost i propalo stanje. Dok su bili u Egiptu, okruženi idolopoklonstvom i grijehom, a kao rezultat dugog zarobljeništva i teškog ropstva, čak i Izrael, Božji poseban narod, uvelike je zaboravio Boga i izgubio iz vida Njegove zahtjeve. Dok čovjek ne shvati da je grešnik, ne može vidjeti svoju potrebu za Spasiteljem od grijeha. To je razlog dolaska ili objave zakona svijetu preko Izraela na Sinaju.

 

10. Po čemu je spoznaja grijeha?

Rim 3:20 "Po Zakonu je spoznaja grijeha." Vidi također Rim 7:7.

 

11. Pod kojim uvjetima je pisani zakon dobar?

1Tim 1:8 "A znamo da je Zakon dobar ako se čovjek njime služi zakonito,"

 

12. A što je naznačeno kao zakonita upotreba zakona?

"Svjestan toga da Zakon nije donesen za pravednikanego za bezakonike i nepokorne, za nepobožne i grešnike, za nesvete i svetogrdnike, za ocoubojice i majkoubojice, za koljače ljudi, za bludnike, za one koji se kaljaju s muškarcima, za otmičare ljudi, za lažljivce, za krivokletnike, i ima li još čega što je protivno zdravome nauku." Stihovi 9,10.

 

BILJEŠKA: Drugim riječima, zakonita upotreba pisanog zakona jest pokazati što je grijeh i uvjeriti grešnike da su grešnici i da im je potreban Spasitelja. Božji dizajn, dakle, u davanju zakona na Sinaju bio je zatvoriti ljude pod grijeh i tako ih voditi Kristu.

 

13. Kome treba liječnik prema riječima Krista?

Mt 9:12 "Ne trebaju liječnika zdravi, nego oni koji su bolesni."

 

BILJEŠKA: Govoreći o tome kako se nositi s onima "koji nisu pogođeni njihovim grijesima" i "nemaju duboko uvjerenje o krivnji", D. L. Moody u svojim "Propovijedima, Adresama i Molitvama," kaže: "Zaokupite im um Božjim zakonom i neke se vide u svom pravom svjetlu... Nemojte pokušati izliječiti ranu prije nego osjete bol. Ne pokušavajte dati utjehu evanđelja, sve dok vaši obraćeni ne vide i ne osjete da su sagriješili."

 

14. Što kaže Krist, koga je došao pozvati na pokajanje?

"Jer nisam došao zvati pravednike, nego grešnike na pokajanje." Stih 13.

 

Stranica 382

 

15. Što je snaga grijeha?

1Kor 15:56 "Žalac smrti je grijeh, a snaga grijeha je Zakon."

 

16. Koja je plaća grijeha?

Rim 6:23 "Jer plaća za grijeh Je smrt, a milosni dar Božji je život vječni po Kristu Isusu, Gospodinu našemu."

 

17. Može li zakon koji osuđuje ljude, dati ljudima život?

Gal 3:21 "Zar je Zakon protiv Božjih obećanja? Bože sačuvaj! Jer da je bio dan zakon koji bi mogao dati život, pravednost bi zaista bila po Zakonu."

 

18. Što je, dakle, bila svrha, ili posebni dizajn, davanja zakona na Sinaju?

"Tako je Zakon bio našim skrbnikom da nas dovede do Krista, da budemo vjerom opravdani." Stih 24.

 

BILJEŠKE: - Za što je Božji zakon? Da ga držimo da bismo se spasili po njemu? - Nimalo. Poslan je kako bi nam pokazao da se ne možemo spasiti djelima i da nas zatvori da budemo spašeni milošću. Međutim, ako kažete da je zakon promijenjen kako bi ga čovjek mogao zadržati, ostavili ste mu staru legalnu nadu i zasigurno će prionuti uz nju. Potreban vam je savršeni zakon koji zatvara čovjeka u bespomoćnost bez Isusa, stavlja ga u željezni kavez i zaključa ga i ne nudi mu bijeg osim vjerom u Isusa; a zatim počinje jaukati: "Gospodine, spasi me milošću, jer vidim da se ne mogu spasiti vlastitim djelima." Tako Pavao to opisuje Galaćanima: "Pismo je zaključalo sve pod grijeh, da im obećanje po vjeri Isusa Krista može dati onima koji vjeruju. Ali prije nego što je došla vjera, bili smo pod zakonom zatvoreni, zatvoreni za vjeru koja se kasnije trebala objaviti, pa je zakon bio naš skrbnik da nas dovede Kristu, da bismo bili opravdani vjerom." Kažem da ste lišili evanđelje svog najsposobnijeg pomoćnika kad ste odstranili zakon. Uklonili ste evanđelju učitelja koji će ljude dovesti Kristu. Nikada neće prihvatiti milost dok se ne budu tresli pred pravednim i svetim zakonom. Zakon služi najneposrednije i najblagoslovljenijoj svrsi, i ne smije se ukloniti sa svoga mjesta." - "Vječnost Božjeg zakona", C. H. Spurgeon, stranice 10,11.

"I neka se primijeti da zakon nije na ovaj način služio samo među Židovima, u danima apostola: jednako je nužan poganima sadašnjeg vremena. Ne nalazimo istinito pokajanje tamo gdje se moralni zakon ne propovijeda i ne primjenjuje. Oni koji grešnicima propovijedaju samo evanđelje, u najboljem slučaju mogu samo malo izliječiti ozljedu kćeri moga naroda." - Dr. Adam Clarke, na Rim 7:13 (izdanje 1860).

Komentirajući Gal 3:23, g. Spurgeon, u svojim "Bilješkama propovijedi" CCXII, kaže: "Ovdje imamo zbijenu povijest svijeta prije nego što je evanđelje bilo potpuno otkriveno dolaskom našega Gospodina Isusa... Povijest svake spašene duše je minijaturna sličnost priče vjekova." To jest, u svom iskustvu, svaki pojedinac koji je spašen prvo je u mraku; on onda dolazi na Sinaj i uči da je grešnik; to ga dovodi do Golgote po oproštenje svojih grijeha, i tako do punog i konačnog spasenja.