Moralni i Ceremonijalni Zakon

Povratak na Glavnu Stranicu


 

 

 

1. Kakvu posebnu titulu je dobio Božji zakon?

Jak 2:8,9 "Ako ispunjavate kraljevski zakon u skladu s odjeljkom Pisma: “Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe”, dobro činite; ali ako ste pristrani, grijeh činite i Zakon vas osuđuje kao prijestupnike."

 

2. Po kojem je zakonu spoznaja grijeha?

Rim 7:7 "Ja grijeh nisam spoznao, osim po Zakonu; jer za požudu ne bih znao da Zakon nije bio rekao: “Ne poželi!"

 

BILJEŠKA: Zakon koji kaže, "Ne poželi" je deset zapovijedi.

 

3. Po čemu će svi ljudi konačno biti suđeni?

Prop 12:13,14 "Čujmo zaključak u pogledu svega rečenog: Boj se Boga i drži njegove zapovijedi, jer to je sva dužnost čovjekova. Jer Bog će svako djelo izvesti na sud, sa svakom tajnom, bilo ono dobro ili zlo."

Jak 2:12 "Tako govorite i tako činite kao oni koji će biti suđeni po zakonu slobode."

 

BILJEŠKA: Zakon koji se ovdje zove "zakon slobode" je zakon koji kaže: "Ne učini preljuba" i "Ne ubij", jer su ove zapovijedi upravo citirane u stihu koji je neposredno prethodio. U stihu 8, taj isti zakon proglašen je "kraljevskim zakonom." Ovo je zakon po kojem će ljudi biti suđeni.

 

4. Koji je sustav uspostavljen zbog čovjekovog prijestupa Božjeg zakona?

Žrtveni sustav, sa svojim obredima i ceremonijama koji upućuju na Krista.

 

Stranica 394

 

5. Zašto je patrijarh Job prinosio paljenice?

Job 1:4,5 "Njegovi bi sinovi išli i gostili se u svojim kućama, svaki u svoj dan; i pozivali bi svoje tri sestre da jedu i piju s njima. A kada bi se izredali dani njihovih gozba, slao je Job po njih i posvećivao ih. Ustao bi rano izjutra te prinio paljeniceza svakoga od njih; jer Job govoraše: “Može biti da su mi sinovi sagriješili i prokleli Boga u svojim srcima.” Tako je Job uvijek činio."

 

6. Koliko je rano bio poznat ovaj žrtveni sustav?

Heb 11:4 "Vjerom je Abel prinio Bogu bolju žrtvu negoli Kajin, po kojoj je primio svjedočanstvo da je pravedan: Bog je posvjedočio nad njegovim darovima." Vidite Postanak 4:3-5; 8:20.

 

7. Tko je proglasio zakon deset zapovijedi?

Pnz 4:12,13 "I govorio vam je Gospodin iz sredine ognja: čuli ste glas riječi, ali niste vidjeli nikakvu priliku; samo ste ču glas. objavio vam je svoj savez, koji vam je zapovjedio da ga vršite, to jest deset zapovijedi, i zapisao ih je na dvije kamene ploče."

 

8. Kako je ceremonijalni zakon progovoren Izraelu?

Lev 1:1,2 "I pozva Gospodin Mojsija… govoreći: “Govori djeci Izraelovoj i reci im: Ako tko od vas donese prinos," Lev 7:37,38 "To je zakon za žrtvu paljenicu, za jestivi prinos i za prinos za grijeh, i prinos za prekršaj, i za posvećenja, i za pomirbene prinose, koji je Gospodin zapovjedio Mojsiju na brdu Sinaju u dan kada je djeci Izraelovoj zapovjedio da prinose svoje žrtve GOSPODINU, u Sinajskoj pustari.

 

9. Je li deset zapovijedi zaseban i potpun zakon sam po sebi?

Pnz 5:22 "Te riječi je GOSPODIN jakim glasom izrekao svem vašem zboru na brdu, iz ognja, iz oblaka i iz guste tame, i ništa više nije dodao; i napisao ih je na dvije kamene ploče i predao ih meni."

Izl 24:12 "I reče GOSPODIN Mojsiju: “Užadi k meni na brdo i budi ondje; a ja ću ti dati kamene pločezakon i zapovijedi koje napisah, da ih poučavaš."

 

10. Je li ceremonijalni zakon bio sam po sebi kompletan zakon?

"Zakon zapovijedi sadržan u odredbama." Ef 2:15.

 

Stranica 395

 

11. Na što je Bog zapisao deset zapovijedi?

"I objavio vam je svoj savez, koji vam je zapovjedio da ga vršite, to jest deset zapovijedi, i zapisao ih je na dvije kamene ploče." Ponovljeni zakon 4:13.

 

12. Gdje su zakoni ili zapovijedi o žrtvama i paljenicama bili zapisani?

2Ljet 35:12 "I odvojili su paljene prinose, da ih mogu davati prema tome kako su podijeljene narodne obitelji, da se prinesu GOSPODINU, kao što je to zapisano uMojsijevoj knjizi."

 

13. Gdje su stavili deset zapovijedi?

Izl 40:20 "Uze onda Svjedočanstvo i stavi ga u Kovčeg… onda stavi Pomirilište ozgo na Kovčeg."

 

14. Gdje je Mojsije zapovjedio levitima da stave knjigu zakona koju je on napisao?

Pnz 31:25,26 "Zapovjedi Mojsije Levitima, koji su nosili Kovčeg Gospodinova saveza, rekavši im: “Uzmite ovu knjigu Zakona i položite je pokraj Kovčeg saveza Gospodina, Boga svojega."

 

15. Koja je priroda moralnog zakona?

"Savršen je zakon Gospodinov, dušu obraća." Ps 19:7.

"Jer znamo da je zakon duhovan." Rim 7:14.

 

16. Jesu li prinosi zapovijedani ceremonijalnim zakonom mogli zadovoljiti ili učiniti savršenom savjest vjernika?

Heb 9:9 "Koji bijaše prikaz za tadašnje doba, u kojemu su se prinosili darovi i žrtve, što nije moglo usavršiti bogoslužnika u pogledu savjesti."

 

17. Do kojeg vremena je ceremonijalni zakon nametnuo službu u svjetskom svetištu?

"Koji je bio utemeljen samo na jelima i pićima, raznim pranjima i tjelesnim uredbama nametnutim im do trenutka preustroja." Stih 10.

 

18. Kada je bilo ovo vrijeme preustroja?

"Ali Krist je, kao veliki svećenik budućih dobara, došao po većem i savršenijem šatoru, nerukotvorenom, to jest ne od ovoga Stvorenja; i ne po krvi jaraca i junaca, nego po svojoj krvi, ušao je jednom zauvijek u Svetinju zadobivši vječno otkupljenje za nas." Stihovi 11,12.

 

Bilješka Dejana: Drugim riječima, dolaskom i žrtvom Krista. Kraj bilješke.

 

Stranica 396

 

19. Kako je Kristova smrt utjecala na ceremonijalni zakon?

Kol 2:14 "Izbrisao je nama protivnu zadužnicu s odredbama, koja bijaše protiv nas, i uklonio je s puta pribivši je na križ."

Ef 2:15 "Poništivši u svome tijelu neprijateljstvo, i to zakon zapovijedi sadržan u propisima."

 

20. Zašto je ceremonijalni zakon ukinut?

Heb 7:18,19 "Jer se, doista, poništava prethodna zapovijed zbog njezine nemoći i beskorisnosti; jer Zakon nije ništa usavršio, ali uvođenje bolje nade jest: po njoj se približavamo Bogu."

 

21. Kakav se čudesni događaj dogodio pri Kristovoj smrti, naznačujući da je žrtveni sustav trebao zauvijek prestati?

Mt 27:50,51 "A Isus, povikavši ponovno jakim glasom, predade duh. I gle, hramski se zastor razdera nadvoje, odozgora do dolje."

 

22. Kojim je riječima prorok Daniel to prorekao?

Dn 9:27 "On će s mnogima potvrditi savez na jednu sedmicu: u polovici sedmice prekinut će žrtvu i prinos."

 

23. Koliko je dugotrajan moralni zakon?

Ps 119:152 "Za svjedočanstva tvoja znadoh od davnine da si ih utemeljio zauvijek."

 

Bilješka Dejana: Ploče zakona su nazvane ploče svjedočanstva. Vidi Izl 31:18. Kraj bilješke.

 


DVA ZAKONA SUPROTSTAVLJENA

 

Moralni Zakon

Ceremonijalni Zakon

Nazvan "kraljevskim zakonom." Jakov 2:8.

Nazvan "zakonom… sadržanim u odredbama." Ef 2:15.

Izgovorio ga Bog. Pz 4:12,13.

Izgovorio ga Mojsije. Lev 1:1-3.

Napisao ga Bog na kamene ploče. Izl 24:12.

Bio je "zadužnica s odredbama." Kol 2:14.

Napisan "prstom Božjim." Izl 31:18.

Napisao Mojsije u knjigu. 2 Ljet 35:12.

Stavljen u kovčeg. Izl 40:20 1 Kra 8:9; Heb 9:4.

Stavljen pokraj kovčega. Pz 31:24-26.

"Savršen je." Ps 19:7. Jk 1:25.

"Nije ništa učinio savršenim." Heb 7:19.

Treba biti "utvrđen u vijeke vijekova." Ps 111:7,8.

Pribijen je na križ. Kol 2:14.

Krist ga nije uništio. Mat 5:17.

Krist ga je poništio. Ef 2:15.

Krist ga je uzveličao. Iza 42:21.

Krist ga je uklonio. Kol 2:14.

Daje spoznaju o grijehu. Rim 3:20; 7:7.

Uveden kao posljedica grijeha. Lev 3-7