Kazna za Prijestup

Povratak na Glavnu Stranicu


 

 

 

1. Što je plaća za grijeh?

"Jer plaća za grijeh je smrt." Rim 6:23.

 

2. Što je Bog rekao Adamu i Evi da će biti rezultat ako prijestupe i pojedu zabranjeni plod?

Post 2:17 "Ali sa stabla spoznaje dobra i zla ne jedi, jer ćeš onoga dana kada budeš s njega jeo, zasigurno umrijeti."

 

3. Što kaže Bog, tko će umrijeti?

"Duša koja zgriješi, umrijet će." Eze 18:4.

 

4. Kako je smrt ušla u svijet?

Rim 5:12 "Zbog toga, kao što je po jednome čovjeku grijeh ušao u svijet i po grijehu smrt, tako je smrt prešla na sve ljude, jer su svi sagriješili."

 

5. Zašto je Bog uništio pretpotopni svijet?

Post 6:5-7 "I vidje Gospodin da je čovjekova pokvarenost na zemlji velika… I reče GOSPODIN: “Zbrisat ću s lica zemlje čovjeka kojega sam stvorio."

 

6. Čini li Božja milost krivca nedužnim?

Br 14:18 "GOSPODIN je strpljiv, i bogat je milosrđem, oprašta opačinu i prijestup, ali nipošto ne odriješuje krivca." Vidi također Izl 34:5-7.

 

Stranica 385

 

7. Što je rezultat svjesnog grijeha?

Heb 10:26,27 "Jer ako svojevoljno griješimo nakon što smo primili spoznaju istine, ne preostaje više žrtva za grijehe, nego neko strašno iščekivanje suda i bijesa ognja koji će proždrijeti protivnike."

 

8. U okviru teokracije, kako se postupalo s pobunjenicima ili s namjernim prijestupnicima?

"Tko je prezirao Mojsijev zakon, nemilosrdno bi poginuo na temelju dvojice ili trojice svjedoka." Stih 28.

 

9. Što čeka one koji preziru sredstva milosti?

"Zamislite koliko goru kaznu će zavrijediti onaj tko Sina Božjega pogazi i nesvetom smatra krv saveza, kojom je bio posvećen, i prezre Duha milosti? " Stih 29.

 

10. Je li dužnost propovjednika evanđelja izvršiti osvetu?

2Kor 5:20 "Budući da smo Kristovi poslanici, kao da vas Bog preklinje po nama." Vidi 2 Tim 2:24-26.

 

11. Kome osveta pripada?

Rim 12:19 "Moja je osveta, ja ću vratiti, govori Gospodin."

 

12. Kome je predano izvršavanje suda?

Iv 5:26 "Jer kao što Otac ima život u sebi, tako je i Sinu dao da ima život u sebi. A dao mu je i ovlast da sudi." Vidi Juda 14,15.

 

13. Budući da zlo nije odmah kažnjeno, kakvim drskim putem mnogi biraju poći?

Prop 8:11 "Zbog toga što se brzo ne izvršava osuda za zlo djelo, srce sinova ljudskih u njima sklono je činiti zlo."

 

14. Kakvu poruku je Bog zapovjedio svojim slugama da iznose ljudima?

Iz 3:10,11 "Recite pravedniku da će mu biti dobro; jer će oni jesti od ploda svojih djela. Jao opakome! Bit će zlo po nj, jer će mu se dati plaća njegovih ruku."