Zakon i Evanđelje

Povratak na Glavnu Stranicu


 

 

 

1. Koja je jedna od primjena zakona?

Rim 3:20 "Stoga se djelima Zakona neće pred njim opravdati ni jedno tijelo: jer po Zakonu je spoznaja grijeha."

 

2. Kad tako otkrije grijeh i posljedičnu potrebu za Spasiteljem, koju ulogu vrši zakon?

Gal 3:24 "Tako je Zakon bio našim skrbnikom da nas dovede do Krista, da budemo vjerom opravdani."

 

3. Što je evanđelje?

Rim 1:16 "Jer ne stidim se Kristova evanđelja: ta ono je snaga Božja za spasenje svakomu tko vjeruje; najprije Židovu pa Grku."

 

4. Koja je važnost imena koje je anđeo dodijelio Spasitelju prije Njegovog rođenja?

Mt 1:21 "Ona će roditi sina i ti ćeš ga nazvati imenom Isus, jer će on spasiti svoj na-rod od grijeha njihovih."

 

5. U kome je otkrivena ova sila spasenja od grijeha?

1Kor 1:23,24 "A mi propovijedamo Krista raspetoga: Židovima sablazan, Grcima ludost, a onima koji su pozvani, i Židovima i Grcima, Krista Božju silu i Božju mudrost."

 

6. Što je bilo prorečeno o Kristovom stavu prema Božjem zakonu?

Ps 40:7,8 "Tada rekoh: “Evo me, dolazim: u svitku knjige piše o meni; Uživam činiti volju tvoju, Bože moj; jest, zakon tvoj mi je u srcu."

 

Stranica 410

 

7. Koje je prvo obećanje novog saveza?

Heb 8:10 "Nego, ovo je savez koji ću sklopiti s domom Izraelovim nakon tih dana”, govori Gospodin: “Zakone ću svoje staviti u pamet njihovu i upisati ih u njihova srca."

 

8. Kakav je Kristov odnos prema ovom novom savezu?

"A sada je on stekao to uzvišenije bogosluženje koliko je posrednik boljega saveza, koji bijaše ozakonjen na boljim obećanjima." Stih 6.

 

9. Kako je to isto djelo za čovjeka drugačije opisano?

"Jer svaki veliki svećenik postavlja se da prinosi darove i žrtve; stoga je nužno da i ovaj ima što prinijeti. Jer da je na zemlji, ne bi bio svećenik, budući da postoje svećenici koji po Zakonu prinose darove." Stihovi 3,4.

 

10. Što pojedinac treba učiniti kako bi primio dobrobit Kristovog djela?

Rim 10:10 "Dakle, srcem se vjeruje na opravdanje, a ustima se ispovijeda na spasenje."

 

11. Što je apostol Pavao vjerovao Kristu?

Fil 3:8,9 "Štoviše, najradije sve smatram gubitkom zbog izvrsnosti spoznaje Krista Isusa, Gospodina mojega, zbog koga sam sve izgubio i to izmetom smatram, da Krista steknem i nađem se u njemu, ne imajući vlastitu pravednost, koja je od Zakona, nego onu po vjeri Kristovoj, pravednost koja je od Boga po vjeri:"

 

12. Kakav odnos ima zakon prema ovoj pravednosti?

Rim 3:21 "Ali sada se izvan Zakona očitovala pravednost Božja, posvjedočena Zakonom i Prorocima,"

 

13. Ukida li vjera, koja donosi pravednost, zakon?

Rim 3:31 "Poništavamo li, dakle, Zakon po vjeri? Nipošto; naprotiv, Zakon utvrđujemo."

 

BILJEŠKA: Zakon otkriva savršenstvo potrebnog karaktera i tako daje znanje o grijehu; ali je nemoćan dati karakter koji se traži. U evanđelju, zakon, prvo upisan u srcu Krista, postaje "zakon Duha života u Kristu Isusu," i tako se prenosi u srce vjernika, u čijem srcu Krist prebiva po vjeri. Tako se ispunjava novo zavjetno obećanje da će zakon biti zapisan u srcu. To je istinsko iskustvo pravednosti po vjeri, - pravednosti koja je svjedočena zakonom i otkrivena u životu u skladu sa zakonom. Evanđelje se stoga smatra osposobljavanjem za obnavljanje zakona na svoje mjesto u srcu i životu onoga koji vjeruje u Krista i prihvaća Njegovo posredničko djelo. Takva vjera, umjesto da poništava zakon, uspostavlja ga u srcu vjernika. Evanđelje, dakle, nije protiv zakona, već ga podržava, održava i daje nam zakon u Kristu.

 

Stranica 411

 

14. Što je Krist odnio?

Iv 1:29 "Idućeg dana ugleda Ivan Isusa gdje dolazi k njemu, i reče: “Evo Jaganjca Božjega, koji odnosi grijeh svijeta."

 

15. Što je Krist poništio?

2Tim 1:10 "Ali se očitovala sada pojavljivanjem našega Spasitelja, Isusa Krista, koji je uništio smrt i dao da zasvijetli život i besmrtnost po evanđelju,"

 

16. Kakva se promjena događa kroz evanđelje?

2Kor 3:18 "A svi mi koji otkrivena lica slavu Božju kao u zrcalu gledamo, u istu se sliku preobražavamo iz slave u slavu, i to kao od Gospodinova Duha." Vidi bilješku o 17. pitanju Poglavlja 20. ove knjige.

 

BILJEŠKA: Ponekad se tvrdi da je Krist promijenio, ukinuo ili oduzeo zakon i stavio evanđelje na njegovo mjesto; ali to pokazuje pogrešno shvaćanje Kristova stvarnog djela. Individualni vjernik se mijenja promatrajući slavu otkrivenu u evanđelju (2 Kor 4:4, Ivan 1:14); smrt je poništena Kristovom smrću; i veliki Nositelj grijeha je odnio grijeh; ali Božji zakon i dalje ostaje nepromijenjen kao sam temelj njegova prijestolja.

 

17. Kakvu je duhovnu interpretaciju Krist dao šestoj zapovijedi?

Mt 5:21,22 "Čuli ste daje po starima rečeno: Ne ubij; i tko god ubije bit će podvrgnut osudi’. Ali ja vam kažem da će svaki koji se bez razloga srdi na svoga brata biti podvrgnut osudi; a tko god svome bratu kaže: ‘Raka’, bit će podvrgnut Vijeću; a tko god kaže: ‘Luđače’, bit će podvrgnut paklu ognjenome."

 

18. Kako je protumačio sedmu zapovijed?

"Čuli ste da je po starima rečeno: ‘Ne čini preljub!’ Ali ja vam kažem da je svaki koji s požudom pogleda ženu, u svome srcu već učinio preljub s njom." Stih 27,28.

 

19. Ovo učenje je bilo ispunjenje kojeg proročanstva?

Iz 42:21 "Gospodin je nadasve zadovoljan zbog njegove pravednosti; on će uzveličati Zakon i učiniti ga dostojnim poštovanja."

 

BILJEŠKA: Krist nije samo davao duhovno tumačenje zakonu i držao ga prema tom tumačenju, nego je pokazao svetost i nepromjenjivu prirodu zakona umirući na križu da plati kaznu za njegov prijestup. Na taj je način, iznad svega uvećao zakon i pokazao njegovu dalekosežnu, nepromjenjivu i neuništivu prirodu.

 

Stranica 412

 

20. U kakvom je obećanju Abrahamu propovijedano evanđelje?

Gal 3:8 "A Pismo je, predvidjevši da će Bog po vjeri opravdavati pogane, unaprijed propovijedalo Abrahamu evanđelje, rekavši: “U tebi će biti blagoslovljeni svi narodi."

 

21. Na temelju čega je Abraham bio pravedan?

Rim 4:3 "Jer što govori Pismo? “Povjerova Abraham Bogu i to mu se uračuna kao pravednost."

 

22. Koji stihovi ubijaju svaku nadu opravdanja po djelima?

Rim 3:20 "Stoga se djelima Zakona neće pred njim opravdati ni jedno tijelo: jer po Zakonu je spoznaja grijeha."

 

23. Na koji su način opravdani svi vjernici u Isusu?

"A opravdani su besplatno njegovom milošću, putem otkupljenja koje je u Kristu Isusu." Stih 24.

 

24. Nakon što je ovo djelo milosti postignuto, očekuje li se od vjernika da nastavi s grijehom?

Rim 6:1,2 "Što ćemo onda reći? Zar da ostanemo u grijehu da obiluje milost? Bože sačuvaj. Mi koji smo umrli grijehu, kako da još u njemu živimo?"

 

BILJEŠKA: Čak i u doba Abrahama propovijedano je isto evanđelje pravednosti po vjeri kao i sada, dok je zakon otkrivao grijeh i svjedočio o pravednosti dobivenoj kroz vjeru, baš kao što je to činio od križa. Iz toga je vidljivo da je odnos između zakona i evanđelja uvijek bio isti.

 

25. Koji je bio Kristov osobni stav prema zakonu?

Mt 5:17 “Nemojte misliti da sam došao ukinuti Zakon, ili Proroke: nisam došao ukinuti, nego ispuniti."

Iv 15:10 "Budete li držali moje zapovijedi, ostat ćete u mojoj ljubavi; kao što sam i ja držao zapovijedi Oca svojega i ostajem u njegovoj ljubavi."

 

26. Koji stihovi pokazuju da će Božji narod ostatka imati pravu koncepciju ispravnog odnosa između zakona i evanđelja?

Otk 14:12 "U tome je postojanost svetih, onih koji drže Božje zapovijedi i vjeru Isusovu."