Božji Zakon

 

Povratak na Glavnu Stranicu


 

 

 

Božji Zakon
I

 Nemoj imati drugih bogova uz mene.
II 
Ne gradi sebi lika ni ikakva obličja onoga što je gore na nebu ili onoga što je dolje na zemlji ili onoga što je u vodama ispod zemlje; ne klanjaj im se niti im služi. Jer ja, Gospodin, Bog tvoj, Bog sam ljubomoran; kažnjavam bezakonje otaca — onih koji me mrze — na djeci sve do trećega i četvrtoga koljena, ​a iskazujem milosrđe tisućama onih koji me ljube i drže moje zapovijedi.
III 
Ne uzimaj uzalud ime GOSPODINA, Boga svojega: jer GOSPODIN neće smatrati nedužnim onoga tko uzima njegovo ime uzalud.
IV 
Spominji se subotnjeg dana da ga držiš svetim. Šest dana radi i obavljaj sav svoj posao, ali sedmoga dana je šabat GOSPODINA, Boga tvojega: taj dan nemoj raditi nikakav posao; ni ti, ni tvoj sin, ni tvoja kći, ni tvoj sluga, ni tvoja sluškinja, ni tvoja stoka, ni stranac koji je unutar tvojih vrata. Jer u šest dana je Gospodin načinio nebo, zemlju i more, i sve što je u njima, a sedmoga dana je počinuo: stoga je Gospodin blagoslovio subotnji dan i posvetio ga.


Poštuj svoga oca i majku svoju da ti budu dugi dani na zemlji koju ti daje GOSPODIN, Bog tvoj.
VI 
Ne ubij. 
VII 
Ne počini preljub. 
VIII 
Ne ukradi. 
IX 
Ne svjedoči lažno protiv bližnjega svoga. 

Ne poželi kuću svoga bližnjega, ne poželi ženu svoga bližnjega, ni njegova slugu, ni njegovu sluškinju, ni njegova vola, ni njegova magarca, niti išta što je od tvoga bližnjega


 

Stranica 369

 

1. Kada je Bog izveo svoj narod iz Egipta, kako je ponovno objavio svoj zakon?

Pnz 4:12,13 "I govorio vam je Gospodin iz sredine ognja: čuli ste glas riječi, ali niste vidjeli nikakvu priliku; samo ste čuli glas. I objavio vam je svoj savez, koji vam je zapovjedio da ga vršite, to jest deset zapovijedi, i zapisao ih je na dvije kamene ploče." Vidi također Neh 9:13,14.

 

2. Gdje je deset zapovijedi zapisano?

U Izl 20:2-17.

 

3. Koliko su sveobuhvatne ove zapovijedi?

Prop 12:13 "Boj se Boga i drži njegove zapovijedi, jer to je sva dužnost čovjekova."

 

4. Kakva je nadahnuta počast odana Božjem zakonu?

Ps 19:7,8 "Zakon Gospodinov je savršen, dušu obraća; svjedočanstvo GOSPODINOVO je pouzdano, mudrim čini priprostoga. Propisi Gospodinovi su ispravni, srce vesele; zapovijed Gospodinova je čista, oči prosvjetljuje."

 

5. Što psalmist kaže, kakav blagoslov prati držanje Božjih zapovijedi?

"Po njima je sluga tvoj upozoren, a u njihovu držanju je velika nagrada." Stih 11.

 

6. Što je Krist izjavio kao uvjet ulaska u život?

"Ako želiš ući u život, drži zapovijedi." Mat 19:17.

 

Stranica 370

 

7. Može li čovjek sam, bez Kristove pomoći, držati zakon?

Iv 15:5 "Ja sam trs, vi ste loze. Onaj tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo ploda: jer bez mene ne možete učiniti ništa." Vidi također Rom 7:14-19.

 

8. Što je učinjeno kako bismo mi mogli držati Božji zakon?

Rim 8:3,5 "Jer ono što Zakon nije mogao, budući da je bio oslabljen zbog tijela, učinio je Bog, poslavši svoga Sina u obličju grešnoga tijela te za grijeh osudio grijeh u tijelu: da se pravednost Zakona ispuni u nama koji ne hodimo po tijelu, nego po Duhu."

 

9. Kakva je priroda Božjeg zakona?

Rim 7:14 "Jer znamo da je Zakon duhovan; ali ja sam tjelesan, prodan pod grijeh."

 

BILJEŠKA: U svojim komentarima o šestoj i sedmoj zapovijedi, zabilježenoj u Mat 5:21-28, Krist je pokazao duhovnu prirodu zakona, pokazujući da se on ne odnosi samo na vanjske postupke, već da se dotiče misli i namjera srca. Vidi također Heb 4:12. Deseta zapovijed zabranjuje požudu, ili svaku nezakonitu želju. Rim 7:7. Poslušnost ovom zakonu, dakle, ne zahtijeva samo izvanjsku pokornost, već istinsku službu srcem. To može pružiti samo regenerirana duša.

 

10. Kako je zakon dalje opisan?

"Stoga Zakon jest svet, i zapovijed je sveta, i pravedna, i dobra." Stih 12.

 

11. Što se otkriva u Božjem zakonu?

Rim 2:18 "I znaš njegovu [Božju] volju i, poučen iz Zakona, odobravaš ono što je odličnije."

 

12. Kada je Krist došao na ovu zemlju, kakav je bio njegov stav prema Božjoj volji ili zakonu?

Ps 40:7,8 "Tada rekoh: “Evo me, dolazim: u svitku knjige piše o meni; Uživam činiti volju tvoju, Bože moj; jest, zakon tvoj mi je u srcu." Vidi Heb 10:5,7.

 

13. Za koga je rekao da će ući u kraljevstvo nebesko?

Mt 7:21 "Neće svaki onaj koji mi govori: ‘Gospodine, Gospodine’, ući u kraljevstvo nebesko, nego onaj koji vrši volju Oca mojega, koji je u nebu."

 

14. Što je rekao o onima koji će prekršiti jednu Božju zapovijed ili učiti ljude da to učine?

"Tko god, dakle, prekrši jednu od tih najmanjih zapovijedi i tako naučava ljude, zvat će se najmanjim u kraljevstvu nebeskom." Mat 5:19, prvi dio.

 

Stranica 371

 

15. Za koga je rekao da će biti nazvan velikim u kraljevstvu?

"No tko god ih bude vršio i naučavao, zvat će se velikim u kraljevstvu nebeskom." Isti stih, zadnji dio.

 

16. Kako je Krist procijenio pravednost pismoznanaca i farizeja?

"Jer, kažem vam: Ne bude li vaša pravednost veća od pravednosti pismoznanaca i farizeja, nipošto nećete ući u kraljevstvo nebesko." Stih 20.

 

17. Za što je Krist ukoravao farizeje?

Mt 15:3 "A on im odgovori i reče: “A zašto i vi svojom predajom kršite zapovijed Božju?"

 

18. Kako su to učinili?

"Jer Bog je zapovjedio, rekavši: ‘Poštuj oca i majku’… Ali vi velite: ‘Tko god ocu ili majci veli: Dar je ono što od mene trebaš dobiti’, i ne poštuje svoga oca ili svoju majku. Tako ste svojom predajom poništili Božju zapovijed." Stihovi 4-6.

 

19. Kao posljedicu toga, koliku je vrijednost, prema Kristovim riječima, imalo njihovo štovanje?

"Ali uzalud me štuju naučavajući kao doktrine zapovijedi ljudske." Stih 9.

 

20. Što je rečeno da je grijeh?

1Iv 3:4 "Tko god čini grijeh, čini i bezakonje: jer grijeh je prijestup Zakona."

 

21. Po čemu se spoznaje grijeh?

Rim 3:20 "Jer po Zakonu je spoznaja grijeha." Pogledajte Rim 7:7.

 

22. Koliko je zapovijedi potrebno prekršiti kako bi postali prekršitelji zakona?

Jak 2:10,11 "Jer tko god sav Zakon drži, a ipak posrne u jednom stavku, kriv je za sve. Jer onaj koji je rekao: “Ne počini preljub”, rekao je i: “Ne ubij.” Ali ako i ne učiniš preljub, a ubiješ, postao si prijestupnik Zakona."

 

BILJEŠKA - To pokazuje da su deset zapovijedi potpuna cjelina, a zajedno čine samo jedan zakon. Poput lanca od deset karika, sve su neraskidivo povezane zajedno. Ako je jedna karika prekinuta, lanac je prekinut.

 

Stranica 372

 

23. Kako možemo biti oslobođeni krivnje za naše grijehe ili naših prekršaja Božjeg zakona?

1Iv 1:9 "Ako priznajemo svoje grijehe, vjeran je on i pravedan da nam oprosti naše grijehe i da nas očisti od svake nepravednosti."

 

24. Zašto smo opomenuti bojati se Boga i držati Njegove zapovijedi?

Prop 12:13,14 "Boj se Boga i drži njegove zapovijedi, jer to je sva dužnost čovjekova. Jer Bog će svako djelo izvesti na sud, sa svakom tajnom, bilo ono dobro ili zlo."

 

25. Što će biti mjerilo na sudu?

Jak 2:12 "Tako govorite i tako činite kao oni koji će biti suđeni po zakonu slobode."

 

26. Što je rečeno o onima koji ljube Božji zakon?

Ps 119:165 "Velik mir imaju oni koji ljube zakon tvoj, i ništa ih neće povrijediti."

 

27. Što bi poslušnost Božjim zapovijedima osigurala drevnom Izraelu?

Iz 48:18 "O, da si poslušao moje zapovijedi! Mir bi tvoj bio kao rijeka i pravednost tvoja kao valovi morski."

 

28. Što je još jedan blagoslov koji prati držanje Božjih zapovijedi?

Ps 111:10 "Strah Gospodinov je početak mudrosti; razumni su svi oni koji vrše njegove zapovijedi."

 

29. U čemu uživa čovjek kojega psalmist opisuje kao blagoslovljenog?

Ps 1:1,2 "Blagoslovljen je čovjek koji ne hodi po savjetu bezbožnika, ne stoji na putu grešnika i ne sjedi u zboru podrugljivaca, nego uživa u zakonu GOSPODINOVU i o zakonu njegovu razmišlja dan i noć." Pogledajte Rim 7:22.

 

30. Zašto je tjelesni um neprijateljstvo prema Bogu?

Rim 8:7 "Zato je tjelesan um neprijateljstvo prema Bogu: jer se Zakonu Božjemu ne pokorava, niti pak može."

 

Stranica 373

 

31. Kako oni koji imaju obnovljena srca i umove gledaju na Božje zapovijedi?

1Iv 5:3 "Jer ljubav je Božja ovo: da držimo njegove zapovijedi. A zapovijedi njegove nisu teške."

 

32. Što je esencijalni princip Božjeg zakona?

Rim 13:10 "Ljubav ne čini zlo bližnjemu: stoga je ljubav ispunjenje Zakona."

 

33. U koje je dvije velike zapovijedi Božji zakon kratko sažet?

Mt 22:37-40 "Ljubi Gospodina Boga svojega svim srcem svojim, i svom dušom svojom, i svim umom svojim. To je prva i najveća zapovijed. A druga joj je slična: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. O tim dvjema zapovijedima visi sav Zakon i Proroci."

 

BILJEŠKA: - "Može li mi netko reći: "Pa, vidite, umjesto deset zapovijedi primili smo dvije zapovijedi, a one su puno lakše?" Odgovaram da ovo čitanje zakona nije ni najmanje lakše. Takva primjedba otkriva nedostatak promišljanja i iskustva. Ta dva pravila obuhvaćaju deset u najvećoj mjeri i ne mogu se smatrati brisanjem slova ili točkice iz njih. Kakve god poteškoće okružuju 10 zapovijedi iste poteškoće pronalazimo u dvije, koje su njihov sažetak i supstancija. Ako volite Boga svim srcem, morate držati prvu ploču, a ako volite svog bližnjega kao sebe, morate držati drugu ploču." - "Vječnost Božjeg zakona," C. H. Spurgeon, stranica 5.

 

34. Što je rečeno o čovjeku koji ispovijeda da poznaje Gospodina, ali ne drži Njegove zapovijedi?

1Iv 2:4 "Tko veli: »Poznajem ga«, a zapovijedi njegove ne drži, lažac je i u njemu nema istine."

 

35. Kakvo obećanje je dano voljnima i poslušnima?

Iz 1:19 "Budete li voljni i pokorni, jesti ćete dobra zemaljska;"

 

36. Kako Bog gleda na one koji hode u Njegovu zakonu?

Ps 119:1 Blagoslovljeni su oni koji su neporočni na putu, koji hode u zakonu GOSPODINOVU.