Antitipološki Dan Pomirenja i Trenutna Rasprava o Teologiji Posljednje Generacije

 

 

Povratak na Glavnu Stranicu


 

 

 

Dragi čitatelju,

 

U posljednje vrijeme puno se raspravlja o pitanju teologije posljednje generacije koja je povezana s 50.-om obljetnicom objave adventističke knjige 'Questions on doctrine' i konferencije u vezi nje. Promatrajući činjenicu da živimo u antitipološkom danu pomirenja u kojem bi se sav grijeh trebao staviti izvan Izraelskog tabora, vjerujem da je ovo proučavanje prigodno i potrebno. Poricanje Teologije posljednje generacije je poricanje Antitipološkog dana pomirenja i istražnog suda i činjenice da naši grijesi moraju ići ispred nas na sud:

 

1. Tim 5:24 Grijesi nekih ljudi očiti su i pred njima idu na sud, a neki i dolaze za njima.

 

Čovjek po imenu Wally na internetskom forumu Adventista sedmog dana predstavio je sljedeće traktate.Uvidio sam da su temeljiti i primjereni za tako ozbiljne istine i odlučio sam ih podijeliti kako bi svi mogli pročitati. Ron

 

***

 

Vjerujem da:

(a) 'Samo nebo' nije svetište; nego da se svetište nalazi u 'Samom nebu'

(b) Dan. 9:24, primarno se odnosi na nas danas

(c) Dan 8:14 je isti kao Malahija, ne samo u doktrini nego će to biti posebno iskustvo čišćenja u životima Božjih ljudi.

(d) Lev. Z. 16:30 se odnosi za ljude na dan pomirenja

(e) Ovo posebno čišćenje omogućuje Krist koji čini posebno i konačno pomirenje u najsvetijem dijelu svetišta (EW 251,253). Posebno pomirenje briše grijehe iz umova Božjeg naroda, kao i iz zapisa u knjigama na nebu (PP 202, 358;GC 620;5T 472-5).

(g) Posebno iskustvo brisanja grijeha donosi usavršavajuću kasnu kišu u crkvu (Djela 3:19  RV ; TM 506)

(h) Bez konačnog pomirenja u najsvetijem dijelu bilo bi nemoguće doseći zadnji stupanj moralnog savršenstva.

(i) Ljudi posljednje generacije moraju primiti konačno pomirenje kako bi bili spašeni tj. ako žele biti preneseni.

(j) Pečaćenje živih (Otk 7:2,3) odvija se neposredno prije kraja perioda milosti (1SM 66).

(k) Vrata milosti će se zatvoriti onima koji su znali istinu prije nego što će se zatvore onima koji nisu znali istinu (9T 97).

Božji narod će postići bezgrešno savršenstvo karaktera prije nego se završi period milosti (GC 623).

 

Božji narod mora se sastati po vjeri u drugom odjeljenju svetišta, sukladno zahtjevima antitipološkog dana pomirenja (Joel 2:15-17). Kad to naprave, Krist će obrisati njihove grijehe i poslati na njih kasnu kišu. (Joel 2:18-28; Acts 3:19 RV). Oni koji se okupljaju u svetištu zbog tog posebnog djela primit će veliki blagoslov dana pomirenja; a oni koji odbiju poziv bit će odcijepljeni od Izraela (EW 270-1). Ovaj problem je vrlo značajan. Hoćemo li surađivati s našim Velikim svećenikom u Njegovom posebnom i konačnom djelu za nas, ili ćemo odbiti poziv za suradnju? Ovo jednostavno razumijevanje o onom što dan pomirenja znači počinje buditi Božji narod koji je raštrkan u različitim dijelovima svijeta.

 

Zaključak 

 

1. Djela 3:19 imaju eshatološko značenje.

 

'Pokajte se dakle i obratite da vam se izbrišu grijesi, da bi od lica Gospodinova došla vremena okrjepe.' 

 

2. U svom eshatološkom značenju upućuje nas na sud koji se odvija u Svetinji nad Svetinjama.

 

3. Pripreme koje trebamo obaviti da bi nam se obrisali grijesi za vrijeme suda jesu pokajanje i obraćenje. Svaki čovjek koji je obraćen  i ostane u stanju obraćenja održat će na sudu i bit će mu izbrisani grijesi. 

 

4. Pripreme koje trebamo obaviti da bi primili kasnu kišu jesu pokajanje i obraćenje i oni koji ostanu u stanju obraćenja primit će usavršavajuću kasnu kišu.

 

5. Djela 3:19 pokazuju sa sigurnošću da kasna kiša nije dana da nas pripremi za sud. Zajedno sa brisanjem grijeha, ona je blagoslov suda. Duh proroštva kaže da kasna kiša osnažuje svece da iznesu glasnu viku, i priprema ih da prežive kroz vrijeme nevolje i dočekaju dolazak Krista. (Early Writings, . 71, 85, 86 ; Testimonies to Ministers, . 506). Nigdje ne piše da nas kasna kiša priprema za sud. One koji očekuju da će ih kasna kiša pripremiti za sud čekaju uzalud, Kasna kiša blagoslov je suda (Joel 2;Testimonies, Vol . 1, . 179-183 ; Vol . 5, . 473-475) .

 

6. Budući da je brisanje grijeha povezano nerazdvojivom vezom s kasnom kišom, i budući da je kasna kiša veliko posljednje djelo milosti u životima svetaca (Testimonies to Ministers,. 506), zasigurno da je brisanje grijeha moćno iskustvo. Ono je više nego samo brisanje sudskih zapisa o grijehu na nebu, nego će obrisati i zapise grijeha iz umova svetaca.

 

7. Ivan, pisac otkrivenja ovo posljednje djelo milosti zove pečatom živog Boga (Otk 7:2-4). To će biti zaštita svecima za vrijeme kad će morati živjeti bez Posrednika koji je u nebeskom svetištu.    

 

8. Kao što je sigurno da živimo u vremenu Njegovog suda (Otkrivenje 14:7), isto tako je sigurno da živimo u vremenu  kada Isus želi obrisati naše grijehe i izliti na nas kasnu kišu. Vrata od Svetinje nad svetinjama su otvorena (Otkrivenje 3:8); pozvani smo ući u Svetište kroz vjeru, kako bismo primili prednosti njegove posredničke službe. Što zadržava izlijevanje ovih silnih blagoslova na crkvu? Čim se mi potpuno pokajemo i okrenemo Bogu, te pošaljemo sve naše grijehe unaprijed na sud, Veliki svećenik ih može izbrisati i poslati nam kasnu kišu. U djelima 3:19 kroz veznik 'kada' (grčki Hop-oce) uvodi se zavisno složena rečenica koja je po svojoj vrsti namjerna te to podrazumijeva iznenadnost. Kada Božji narod napravi potrebnu pripremu, iznenada će doći kasna kiša. Naš Veliki Svećenik će doći iznenada donoseći blagoslov konačnog pomirenja. (Malahija 3:1-3). Gospodin će iznenada doći da otkrije završnu slavu evanđelja,a to je oprost. (Izaija 40:2-9). Veliki Svećenik neće odugovlačiti kada se skup pokaje i kada Mu se okrene svim srcem. (Joel 2:15-28). Krist će iznenada odgovoriti s obilnim izlijevanjem kasne kiše.

 

Ispod se nalaze iste točke kao i gore, ali s više detalja i poveznica:

 

1. Djela 3:19 imaju eshatološko značenje.

 

'Pokajte se dakle i obratite da vam se izbrišu grijesi, da bi od lica Gospodinova došla vremena okrjepe.' 

 

2. U svom eshatološkom značenju upućuje nas na sud koji se odvija u Svetinji nad Svetinjama.

 

Zbog skrivenih (1) i zapisanih (2) grijeha nije moguće postići bezgrešno savršenstvo karaktera u svakodnevnom životu - ako bi govorili jezikom svetišta. Ali ako se savršenstvo ne iskusi pri obraćenju, ni u svakodnevnom posvećenju, kada i gdje se može naći?

 

Savršenstvo-u najsvetijem dijelu

Treći anđeo, čija poruke je da usavrši ljude za veliki Božji dan, pokazuje na svetinju nad svetinjama:

'Treći anđeo ovako završava svoju vijest: “Na tome se temelji postojanost svetih koji drže Božje zapovijedi i vjeru u Isusa.” Kad je ponovio ove riječi, pokazao je prema nebeskom Svetištu. Misli svih koji su prihvatili ovu vijest bile su upućene prema Svetinji nad svetinjama... Vidjela sam kako treći anđeo upire prst prema Nebu .... u najsvetije od nebeskog svetišta... treći anđeo usmjeravao ih je prema svetinji nad svetinjama...."-Early Writings, pp. 254-256.

Očito je da možemo doći do takvog iskustva na koje nas treći anđeo poziva,ali samo ako usmjerimo umove vjerom u najsvetiji dio. Kakav je to posao u najsvetijem dijelu svetišta koji će usavršiti svetce? 'Kao što je svećenik jednom godišnje ulazio u Svetinju nad svetinjama da očisti zemaljsko Svetište, tako je Isus na kraju 2300 dana iz Daniela 8 ušao 1844. u nebesku Svetinju nad svetinjama da izvrši konačno pomirenje kako bi svi mogli dobiti blagoslov Njegovog posredovanja, i tako očistiti Svetište.' Isto – p. 253

 

3. Pripreme koje trebamo obaviti da bi nam se obrisali grijesi za vrijeme suda jesu pokajanje i obraćenje. Svaki čovjek koji je obraćen  i ostane u stanju obraćenja održat će se na sudu i bit će mu izbrisani grijesi. 

 

Prescott:

Postoji razlika između evanđelja koje se propovijeda o oproštenju grijeha i evanđelja koje se propovijeda o brisanju grijeha. Oduvijek kao i danas nudio se oprost grijeha, ali  u našoj generacija dolazi ponuda za brisanje grijeha. Brisanje grijeha je ono što će pripremiti put za dolazak Gospodina; a brisanje grijeha je djelo našeg Velikog Svećenika u najsvetijem dijelu nebeskog svetišta.

 

Apsolutno bezgrešno savršenstvo je nemoguće bez brisanja grijeha i kasne kiše koja usavršava. (Acts 3 :19 RV ; 5T 475 ; TM 506 ; 4T 367)

'Čišćenje svetišta' (konačno pomirenje) je ono što završava tajnu Božju (Dan 8:14, Otk 10:6,7).

Da li je propovijedanje evanđelja u prijašnjim vjekovima proizvelo crkvu bez mane , crkvu koja se pojavljuje u 'neokaljanoj čistoći i besprijekornom savršenstvu', crkvu koja je u potpunosti spremna biti uznesena? Odgovor je ne! Tek nakon Isusove službe koja se odvije u najsvetijem dijelu 'će Kristovi sljedbenici biti spremni za Njegov dolazak.' GC 425 . 

 

Svakodnevnim rastom u pobožnosti, čovjek neće moći doseći do punine rasta koja je u Kristu sve dok ne završi njegovo vrijeme perioda milosti.'  4T 367.

 

Ellen G White

Kao što je citirano u Sanctuary

Institute Syllabus No. 3

 

'Pravednici [u vrijeme nevolje] neće prestajati vapiti Bogu iskrenim i očajnim vapajem za izbavljenje. Neće se moći sjetiti nijednog određenog grijeha, ali znat će da u svom cijelom životu mogu vidjeti samo malo onoga što je dobro. Njihovi su grijesi poslani unaprijed na sud i zapisano im je oproštenje. Njihovi grijesi bili su preneseni u zemlju zaborava i nisu ih mogli vratiti u sjećanje.' -Spiritual Gifts, Vol. 3, . 135 .

'... No iako su duboko svjesni svoje nedostojnosti, nemaju nikakvih skrivanih grijeha. Njihovi će grijesi biti očišćeni iskupljujućom Kristovom krvlju, pa ih se stoga ne mogu više ni sjetiti.' Patriarchs and Prophets,.202.

'... A u konačnom pomirenju grijesi iskrenih pokajnika će biti izbrisani iz nebeskih knjiga, da ih se više nikada ne sjeća niti da se na njih pomisli...' isto., 358

... No iako su duboko svjesni svoje nedostojnosti, nemaju nikakvih tajnih grijeha. Njihovi su grijesi otišli pred njima na sud i izbrisani su, pa ih se stoga ne mogu više ni sjetiti.' Great Controversy, . 620.

Djelo milosti još nije završeno. Kasna kiša, što je krštenje božanskom ljubavi u svoj punini, je potrebna da dovede vjernika do savršenstva. (cf. Testimonies to Ministers, . 506).

Krštenje božanskom ljubavi u kasnoj kiši je ono što usavršava savjest, pečati vjernika, i briše grijeh. Oni koji će imati ovu konačnu zaštitu moći će se održati pred svetim Bogom bez posrednika za vrijeme izlijevanja sedam zala. Oni koji neće imati Božji pečat, bit će mučeni dan i noć od svoje vlastite savjesti pred svetim anđelima i pred Jaganjcem (Otkrivenje 14:10,11), Koliko moramo biti zahvalni Bogu na njegovom obećanju o kasnoj kiši koja će usavršiti i pripremiti ljude za veliki Božji dan. (Usporediti s Early Writings, . 71 ; Testimonies to Ministers, . 506).

 

'Naš Spasitelj nije mogao biti naveden da popusti iskušenju čak ni u jednoj jedinoj misli..... Takvo stanje moraju dostići svi koji žele opstati u vrijeme nevolje.' -Great Controversy, 623.

 

Zapečaćeni sveci neće oskvrnuti svoje umove čak ni u jednoj misli. Ljubav ne misli nikakvo zlo.

 

'Njihovi su grijesi otišli pred njima na sud i izbrisani su, pa ih se stoga ne mogu više ni sjetiti.' Isto... 620.

 

To ne znači da će imati amneziju u vezi prijašnjih događanja, nego kao što kontekst izjave pokazuje, dok se Božji narod bude prisjećao o događajima iz svog života, neće više biti svjesni grijeha. Ne mogu se prisjetiti svojih prijašnjih grijeha (loših misli i osjećaja). Ljubav ne misli nikakvo zlo. Oni koji budu učinjeni savršenima u ljubavi kroz pomazanje kasnom kišom neće se moći sjetiti prijašnjih misli i osjećaja o grijehu. To je obećanje koje nam je Veliki svećenik obećao učiniti dok posreduje za nas u Svetinji nad svetinjom:

'Jer toga dana će svećenik obavljati pomirenje za vas, da vas očisti, kako biste bili čisti od svih svojih grijeha pred Gospodinom.' (Levitski zakon 16:30)

 

Kada Bog bude imao takve ljude, koji su utemeljeni i vjeruju u Njega, koji neće više misliti zlo o Njemu, tada će se radovati jer će ti ljudi biti poput Njega. Grijeh će biti izbrisan iz njihovih srca. Ti sveci neće griješiti više nikada, jer imaju dovoljno povjerenja u Boga da nikada više ne učine grijeh. Takvi ljudi neće podbaciti kada dođe veliki dan u kojem će svi biti ispitani i iskušani, jer ljubav nikada ne gubi. Misli i osjećaji povezani s grijesima, koji su toliko dugo bili dio njihovog života, neće se više pojavljivati. To je iskustvo koje je Bog pripremio za svoju djecu kad je govorio u čišćenju svetišta iz Daniela 8:14. To je ono što apostol Petar naziva brisanjem grijeha. To je ono što ljubljeni Ivan naziva biti učinjen savršen u ljubavi koja izgoni svu sumnju i strah. To je ono što pisac otkrivenja zove pečat živog Boga. To je ono što prorok Joel zove kasnom kišom. To je ono što Ellen G. White zove konačno pomirenje. Vječno evanđelje potpuno otkriveno, i u cijelosti će ga moći doživjeti oni koji žive u času Njegovog suda.

 

4. Pripreme koje trebamo obaviti da bi primili kasnu kišu jesu pokajanje i obraćenje i oni koji ostanu u stanju obraćenja primit će usavršavajuću kasnu kišu.

 

5. Djela 3:19 pokazuju sa sigurnošću da kasna kiša nije dana da nas pripremi za sud. Zajedno sa brisanjem grijeha, ona je blagoslov suda. Duh proroštva kaže da kasna kiša osnažuje svece da iznesu glasnu viku, i priprema ih da prežive kroz vrijeme nevolje i dočekaju dolazak Krista. (Early Writings, . 71, 85, 86 ; Testimonies to Ministers, . 506). Nigdje ne piše da nas kasna kiša priprema za sud. One koji očekuju da će ih kasna kiša pripremiti za sud čekaju uzalud, Kasna kiša blagoslov je suda (Joel 2;Testimonies, Vol . 1, . 179-183 ; Vol . 5, . 473-475).

 

Okupljanje kod Svetišta prije proglasa 

Za nas će biti kasno ako se probudimo s našim praznim posudama i svjetiljkama kada dođe veliki test o Šabatu, a s njim i presuda živima i kasna kiša. Vrijeme glasne vike neće biti vrijeme milosti za one koji su imali mogućnosti saznati što je istina. To će biti vrijeme milosti za one koji nikada nisu čuli ni odbili poruku trećeg anđela. (pogledati Early Writings, p. 278 ;.S.D.A. Bible Commentary, Vol. 7, p . 979)

 

Bog nam govori da se okupljanje u atitipološkom danu pomirenja  mora dogoditi u crkvi malo prije nego se izda proglas za nedjeljni zakon.

 

Upozoreni smo puno puta od Duha Proroštva da oni koji ne budu imali potrebnu pripremu neće primiti kasnu kišu i kada ona dođe, tada će biti prekasno (see Early Writings, pp. 71, 270, 271 ; Testimonies to Ministers, pp. 506, 507). Sud koji se odvija da bi se presudilo živima, ostavit će ih bez vjenčanice; pojavit će se u sramoti svoje golotinje u velikom vremenu suda; i oni će biti izrešetani van i izbrisani iz Jaganjčeve knjige života. Zbog vječnog odvajanja od Boga ostat će u tami te neće ni razumjeti ni prepoznati kasnu kišu iako će padati svuda oko njih. (see Testimonies to Ministers,, p. 507). Tko si može priuštiti da ga zaobiđe Duh Sveti, kojeg predstavlja čovjek odjeven u lan s pisarskim priborom, kada prođe kroz crkvu s Božjim pečatom ? Koga bude zaobišao tada značit će da je zaobiđen zauvijek.  

 

6. Budući da je brisanje grijeha povezano nerazdvojivom vezom s kasnom kišom, i budući da je kasna kiša veliko posljednje djelo milosti u životima svetaca (Testimonies to Ministers,. 506), zasigurno da je brisanje grijeha moćno iskustvo. Ono je više nego samo brisanje sudskih zapisa o grijehu na nebu, nego će obrisati i zapise grijeha iz umova svetaca. (Great Controversy, . 670; Patriarchs and Prophets, . 538, 202 ; Spiritual Gifts, Vol. 3, . 135; Hebrews 10:1-31 ; Jeremiah 50:20).

 

7. Ivan, pisac otkrivenja ovo posljednje djelo milosti zove pečatom živog Boga (Otk 7:2-4). To će biti zaštita svecima za vrijeme kad će morati živjeti bez Posrednika u nebeskom svetištu.    

 

8. Kao što je sigurno da živimo u vremenu Njegovog suda (Otkrivenje 14:7), isto tako je sigurno da živimo u vremenu  kada Isus želi obrisati naše grijehe i izliti na nas kasnu kišu. Vrata od Svetinje nad svetinjama su otvorena (Otkrivenje 3:8); pozvani smo ući u Svetište kroz vjeru, kako bismo primili prednosti njegove posredničke službe. Što zadržava izlijevanje ovih silnih blagoslova na crkvu? Čim se mi potpuno pokajemo i okrenemo Bogu, te pošaljemo sve naše grijehe unaprijed na sud, Veliki svećenik ih može izbrisati i poslati nam kasnu kišu. U djelima 3:19 kroz veznik 'kada' (grčki Hop-oce) uvodi se zavisno složena rečenica koja je po svojoj vrsti namjerna te to podrazumijeva iznenadnost. Kada Božji narod napravi potrebnu pripremu, iznenada će doći kasna kiša. Naš Veliki Svećenik će doći iznenada donoseći blagoslov konačnog pomirenja. (Malahija 3:1-3). Gospodin će iznenada doći da otkrije završnu slavu evanđelja, oprost. (Izaija 40:2-9). Veliki Svećenik neće odugovlačiti kada se skup pokaje i kada Mu se okrene svim srcem. (Joel 2:15-28). Krist će iznenada odgovoriti s obilnim izlijevanjem kasne kiše. Kakvog li obećanja! Kakvog li  upozorenja da se pripremimo! O, za pokajana srca i obraćene živote koji se pripremaju za Njegov iznenadni dolazak suda! Kraj svega je sigurno pred nama. Prema svetištu, o Izraele (Joel 2:15-17)!

 

Kasna kiša

Važno je primijetiti povezanost kasne kiše s djelom konačnog pomirenja ili brisanja grijeha. Nakon što Joel pozove Božji narod da ponizi svoje duše kod svetišta, obećava da će Bog 'nadoknaditi godine što ih je izjeo skakavac' – zla razaranja koje je učinio grijeh na dušama, tako što će poslati kasnu kišu na svoj narod (Joel 2:32-28).  Petar pozivajući se na ovo proročanstvo govori 'Pokajte se, stoga, i obratite da se izbrišu vaši grijesi kada od Gospodinove prisutnosti dođu razdoblja okrepe (Djela 3:19). Kasna kiša će obrisati grijehe Izraelaca (također vidi Iza 4:2-5).

Krist djeluje u nebeskom hramu, a Duh djeluje u hramu duše, primjenjujući  blagodati Kristovog djela na svaku dušu koja prihvati evanđelje. Kada Krist obriše zapise grijeha iz knjiga koje se nalaze na nebu, isto tako Duh briše grijehe iz hrama duše. Također, kada Krist ostavi zapisano ime u knjizi života nakon što se kandidat ispita, Duh Sveti zapečati um tako da zadržava moralni Božji lik. (vidi Efe 4:30; Testimonies,Vol. 3, p. 267)

To je krštenje kasnom kišom i ona završava djelo milosti u životu pojedinca, i ovo je jasno pokazano sljedećom izjavom:

' Kasna kiša koja pada u vrijeme dozrijevanja, potpomaže nalijevanje i sazrijevanje zrna pripremajući ga za žetvu..... Sazrijevanje zrna predstavlja završetak djelovanja Božje milosti u srcu i životu čovjeka. Silom Svetoga Duha treba se usavršiti moralni Božji lik u karakteru. Mi se u potpunosti trebamo preobraziti u obličje Kristovo.... Ako rana kiša ne izvrši svoje djelo, kasna kiša ne može usavršiti sjeme. Testimonies to Ministers, p. 506. (see also Early Writings, p . 271) .

Kasna kiša je blagoslov koji dolazi iz Svetinje nad svetinjom, i neće doći sve dok ne obavimo potrebnu pripremu, dok ne uđemo u period suđenja živima i dok ne primimo konačno pomirenje. Tada će se grijesi izbrisati 'kada od Gospodinove prisutnosti dođu razdoblja okrepe' (Djela 3:19).

Oni koji prime Božji pečat,kroz pomazanje Svetim Duhom, će proglasiti posljednju poruku milosti u obliku glasne vike koja je poruka trećeg anđela. To je jasno naznačeno u Biblijskim proročanstvima. Usporedi Iza 44:22,23 sa 55:5; 62:2,3; Otk 3:12; 14:1; i Eze 43:1-3 sa Otk 7:2;18:1).

Oni koje se obrate za vrijeme glasne vike, također će ući u period suđenja nad živima i bit će im izbrisani grijesi, te će biti zapečaćeni krštenjem kasne kiše. Kada se posljednja duša zapečati, nastupit će kraj perioda milosti za sve. Brzina kojom će se djelo završiti kad dođu ova vremena okrepe prkosi bilo kojem adekvatnom opisu. Bog jednostavno čeka da se Njegov narod probudi za stvarnosti velikog dana pomirenja.

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

4. Kasna kiša, glasna vika

Nakon okupljanja u svetištu u poniženju svojih duša dolazi kasna kiša. To je jasno predstavljeno u drugom poglavlju Joela  i u komentarima Ellen White u Testimonies, Vol. 1, pp. 179-183. Posljednje izlijevanje Duha na crkvu se može vidjeti u Otkrivenju 18:1. Drugi moćni anđeo je predstavljen kako silazi na zemlju da ujedini svoj glas s trećim anđelom. Tako je treća poruka dana u obliku 'glasne vike', i to je posljednje upozorenje  koje će biti dano cijelom svijetu. Svi će biti pozvani da izaberu stranu i tada će nastupiti kraj perioda milosti za sve. Kasna kiša također usavršava svece, omogućujući im da opstanu bez Posrednika tijekom izlijevanja sedam zala, te da vide Sina čovječjeg kako dolazi u snazi i velikoj slavi.

 

rwb

 

 

Prijevod: Ivan Komadina