Ostatak Sjemena

 Poruka Upozorenja brata Beaulieu Crkvi i Svijetu iz Pisma

Povratak na Glavnu Stranicu


 

Gospodin mi je pokazao moju poruku upozorenja iz Pisma, tako da i oni koji uopće ne vjeruju u Ellen White, neće imati isprike ako budu među izgubljenima. Ova poruka upozorenja primjenjuje se na svaku crkvu na zemlji i svaku osobu u svijetu. Svaka osoba koja bude spašena će morati poslušati Božje upute u ovom ozbiljnom upozorenju.

 

Kako znamo da se Ezekiel 9 primjenjuje na kraj vremena?

 

1.     Ezekiel 9 je poglavlje u Pismu poznato kao poglavlje Božjeg pečaćenja. Nitko u svijetu neće biti spašen osim onih koji budu zapečaćeni slijedeći upute tog poglavlja Svetog Pisma. Samo oni koji stenju i jadikuju zbog gnjusoba što se čine usred Jeruzalema (danas Duhovnog Jeruzalema), zvanične SDA crkve, i zbog svih gnjusoba u svakoj crkvi svijeta će biti zapečaćeni za spasenje. Ezekiel 9 opisuje sud koji počinje u Božjem Domu, ali se onda širi na čitav svijet.

 

2.     Ezekiel 5:9 govori o najgoroj stvari koju Bog ikada učini:

"I učinit ću u tebi ono što još nikada nisam učinio, i neću nikada slično učiniti, zbog svih tvojih gadosti."

 

3.     Najgoru stvar koju Bog čini je ono što će učiniti na kraju vremena: Mt 24:21 "jer tada će biti velika tjeskoba kakve nije bilo od početka svijeta i sve do sada, niti će je ikada biti."

 

4.     Otkrivenje 3:10-12 govori o Philadelphijcima koji će pobijediti i biti učinjeni stupovima (vođama) u Hramu nebeskom. Oni su pravi ostatak koji je poslušao Laodicejsku poruku i kupio zlato u vatri prokušano - vjeru koja radi na principu samopožrtvovne ljubavi prema Kristu.

 

5.     Philadelphijci su Kristova nevjesta. Oni su oni koji daju Glasnu Viku. Oni su Sion udani, Izaija 62:1-5

Iz 62:1 Zbog Siona neću šutjeti, i zbog Jeruzalema neću mirovati, sve dok pravednost njegova ne izbije kao svjetlost, i spasenje njegovo kao upaljena svjetiljka.

Iz 62:2 I vidjet će pogani tvoju pravednost, i svi kraljevi slavu tvoju: prozvat će te novim imenom, koje će nadjenuti usta GOSPODINOVA.

Iz 62:3 Bit ćeš i vijenac slave u ruci GOSPODINOVOJ, i kraljevska kruna u ruci Boga svojega.

Iz 62:4 Neće te više nazivati Ostavljenom, niti će se tvoja zemlja više nazivati Opustošenom; nego će te zvati Hepsiba, a tvoju zemlju Beula: jer Gospodin je tobom ushićen, i zemlja će tvoja biti udata.

Iz 62:5 Jer kao što se mladić ženi djevicom, tako će se sinovi tvoji za tebe udati; i kao što se mladenac raduje mladenki, tako će se Bog tebi radovati.

          

6.     Novo ime je Novi Jeruzalem,

Otk 3:10 Budući da si očuvao riječ o mojoj postojanosti, i ja ću očuvati tebe od trenutka kušnje koji ima doći na sav svijet da se iskušaju oni koji prebivaju na zemlji.

Otk 3:11 Evo, dolazim uskoro: čvrsto drži to što imaš, da ti nitko ne uzme vijenac.

Otk 3:12 Onoga koji pobjeđuje učinit ću stupom u hramu Boga svojega, i neće više izići van; i napisat ću na njemu ime svoga Boga i ime grada svoga Boga, to jest novoga Jeruzalema, koji silazi s neba od Boga mojega, i ime moje novo.

 

7.     Sion/Philadelphia/nevjesta/144000, pripremaju put za ljude(sinovi i kćeri njezini (Iz 62:5,11) na način da podignu zastavu (barjak, stijeg), Božji Zakon, i daju Glasnu Viku (PONOĆNI POKLIĆ MATEJA 25) njezinim sinovima i kćerima: Iz 62:10 Prođite, prođite kroz vrata; pripravite put narodu; nasipajte, nasipajte povišenu cestu; uklonite kamenje; podignite stijeg narodu. Iz 62:11 Evo, Gospodin je do nakraj svijeta proglasio: "Recite Kćeri sionskoj: Evo, spasenje tvoje dolazi; evo, s njim je njegova naplata, a pred njim je djelo njegovo. Kćer sionska su deset djevica koje ona budi Glasnom Vikom, PONOĆNIM POKLIČEM MATEJA 25, gdje kaže: "sve (djevice) zadrijemaše te spavahu." MT 25:5

 

8.     Svih 10 djevica (Sinovi i Kćeri Siona, nevjeste) spavaju dok ih ne probudi glas nevjeste: Mt 25:1 “Tada će kraljevstvo nebesko biti kao deset djevica, koje uzeše svoje svjetiljke i iziđoše u susret mladoženji. Mt 25:2 Pet od njih bijahu mudre, a pet lude. Mt 25:3 One lude uzeše svoje svjetiljke, ali ne uzeše sa sobom ulje; Mt 25:4 a mudre uzeše u svojim posudama ulje zajedno sa svojim svjetiljkama. Mt 25:5 Budući da je mladoženja okasnio, sve su one zadrijemale i zaspale. Mt 25:6 U ponoć nastade vika: ‘Evo, dolazi mladoženja! Iziđite mu u susret!’

 

9.     Ponoćni Poklič je za SVIH 10 DJEVICA U SVIM CRKVAMA PRVO, A POTOM ZA SVIJET, Matej 22:1-10. Poruka Laodiceji je poruka za SVE CRKVE. Samo oni iz SVIH CRKAVA koji poslušaju i prihvate savjet Laodiceanske poruke, će biti spašeni. Ostali su lude djevice.

     

10.     Otkrivenje 12:17 govori o ostatku potomstva (sjemena): Otk 12:17 I razgnjevi se zmaj na ženu te ode zaratiti s ostatkom njezina sjemena; s onima koji čuvaju Božje zapovijedi i imaju svjedočanstvo Isusa Krista.

 

11.     Potomstvo (sjeme) su sve crkve, 10 djevica. Ostatak je Sion, Philadelphia, Novi Jeruzalem, nevjesta, koja upućuje Glasnu Viku da probudi 10 djevica zato što "sve (djevice) zadrijemaše te spavahu," Matej 25.

 

12.     Ponavljam jer je ovo izuzetno bitno: Ponoćni Poklič je za SVIH 10 DJEVICA U SVIM CRKVAMA, UKLJUČUJUĆI SDA CRKVU, ZATO ŠTO SU SVIH 10 DJEVICA ZASPALE, A OVO IM JE REČENO: Mt 25:6 U ponoć nastade vika: ‘Evo, dolazi mladoženja! Iziđite mu u susret!’

 

13.     Sva djeca nevjeste, Siona, Philadelphie, Novoga Jeruzalema koja su simbolično prikazana kao 10 DJEVICA, su zaspala. To uključuje SDA crkvu osim ako netko ne vjeruje da (mudre i lude) djevice SDA crkve nisu zaspale, ali to je onda u suprotnosti s Božjom Riječi koja kaže "SVE (DJEVICE) ZADRIJEMAŠE TE SPAVAHU"

 

14.     Nevjestu prvo probudi Bog, potom ona budi 10 djevica U SVIM CRKVAMA SVIJETA. Samo je ostatak svih crkava spašen.

      

15.     Ostatak izlazi iz Jeruzalema i svih crkava, NE SAMO IZ BABILONA: Iz 37:31 "I ostatak doma Judina, koji je utekao, ponovno će uhvatiti korijen u dubinu i donositi plod u visinu. Iz 37:32 Jer iz Jeruzalema će izići ostatak, i s gore Sion oni koji umaknu: to će učiniti revnost GOSPODINA nad vojskama."

 

16.     Zašto ostatak izlazi iz Jeruzalema? Zato što krši Božju zapovijed iz Izaije 8:9-12 tako što stupa u saveze, unije, savjete, vijeća, zavjere, urote, bune i konfederacije s Božjim neprijateljima, što je neoprostiv grijeh, zato što je jedina posljedica koju Bog navodi "bit ćete satrti (smrskani u komadiće)", Bog 3 puta ponavlja da se naglasi ozbiljnost.

 

17.     U Jeremiji 11:9-15 kada su židovi njegove generacije stvarali urote, zavjere, konfederacije s Božjim neprijateljima, Bog mu je rekao da se ne moli za njih i, da ako se bude molio, da Bog molitve neće uslišati. Ovo podrazumijeva neoprostiv grijeh – isto podrazumijeva Izaija 8:9-12.

 

18.     Bit ćete satrti (smrskani u komadiće) je povezano s Ezekielom 9. Zatorno (razorno, smrtno) oružje u Ezekiel 9:2 je "oružje njegovog satiranja (smrskanja) u komadiće."

 

19.     Glavni razlog zbog kojeg su zvanični Adventisti sedmog dana satrti u komadiće u doslovnom pokolju Ezekiela 9, i Mateja 22:1-10, je što se okreću nazad Babilonu kroz ekumenske asocijacije (Izaija 8:9-12) nakon što su upoznali istinu Ponoćnog Pokliča i 2. Anđeoske poruke koja ih zove van iz Babilona. Matej 22:7 je isti događaj kao i Ezekiel 9 u doslovnom tipološkom ispunjenju Ezekiela 9, 70.god. poslije Krista. Sve što se dogodilo u tim stihovima doslovno će se ponoviti.

 

20.     Kako možemo znati da će se Matej 22:1-10 ponoviti ponovno na kraju vremena samo iz Biblije? (Duh Proroštva je to već potvrdio) Zato što Ezekiel 5 kaže da će Bog učiniti primjer od crkve SDA zbog otpadništva i kršenju Njegove zapovijedi u Izaiji 8:9-12. Piše da će ih Bog učinit ruglom i poukom zato što su prekršili Njegove odredbe, nisu držali Njegove uredbe i nagomilali su više neposluha nego bilo koji drugi narod. Prestupali su Istinu nakon što su je upoznali.

 

21.     Ezekiel 22:17-31 kaže gdje se skuplja troska, kukolj, - skupljaju se usred Jeruzalema.

 

22.     Ezekiel 22:24 kaže da se SDA crkva neće očistiti i neće primiti kišu, SVETOG DUHA U DAN GNJEVA (SRDŽBE).

 

23.     DAN GNJEVA (SRDŽBE) je definiran u Vječnom Evanđelju Otkrivenja 14, koji kaže: Otk 14:9 i treći anđeo dođe za njima govoreći jakim glasom: "Ako se tko klanja Zvijeri i njegovoj slici, i primi njegov žig u svoje čelo ili u svoju ruku, Otk 14:10 i on će piti od vina gnjeva Božjega, koje je natočeno nepomiješano u čaši njegova gnjeva; i bit će mučen u ognju i sumporu u nazočnosti svetih anđela i u nazočnosti Jaganjca: Otk 14:11 dim njihove muke diže se u vijeke vjekova i nemaju počinka ni danju ni noću oni koji se klanjaju Zvijeri i njegovoj slici, kao ni tko god primi žig njegova imena. Otk 14:12 U tome je postojanost svetih, onih koji čuvaju Božje zapovijedi i vjeru Isusovu."

 

24.     Ezekiel 22:30 kaže da neće biti NITI JEDNOG ČOVJEKA u Jeruzalemu (danas Duhovni Jeruzalem – crkva Adventista) koji bi sagradio zid i popravio jaz koji je crkva napravila prestupivši Božje zapovijedi i uredbe, i da se troska, kukolj, skuplja usred Jeruzalema, otpale crkve SDA za oganj, baš kao što je bilo 70.god. poslije Krista u ispunjenju Ezekiela 9:

 

Ez 22:17 I dođe mi riječ GOSPODINOVA govoreći:

Ez 22:18 "Sine čovječji, dom Izraelov postao mi je troska; svi su oni mjed usred peći, i kositar, i željezo, i olovo, i troska od srebra.

Ez 22:19 Stoga ovako govori Gospodin BOG: 'Budući da ste svi postali troska, evo, skupit ću vas usred Jeruzalema. Ez 22:20 Kao što u peći skupljaju srebro, i mjed, i željezo, i olovo, i kositar, da na tome oganj raspire, da to rastale, tako ću ja skupiti vas u svojoj srdžbi i u svojoj jarosti te vas ondje ostaviti i rastaliti vas.

Ez 22:21 Jest, skupit ću vas i na vama raspiriti oganj svoga gnjeva, i usred njega ćete se rastaliti.

Ez 22:22 Kao što se srebro tali usred peći, tako ćete se vi usred njega rastopiti; i znat ćete da sam ja, GOSPODIN, izlio svoju jarost na vas.' "

Ez 22:23 I dođe mi riječ GOSPODINOVA govoreći:

Ez 22:24 "Sine čovječji, reci im: 'Ti si zemlja koja nije očišćena, na koju nije pala kiša u dan gnjeva.

Ez 22:25 Proroci njezini usred nje urotili su se kao ričući lav što plijen razdire: duše su proždrli, pootimali su blago i dragocjenosti, udovice su njezine usred nje namnožili.

Ez 22:26 Svećenici njezini su moj zakon silom kršili i oskvrnuli moje svetinje: nisu pravili razliku između svetoga i nesvetoga, niti su ukazivali na razliku između nečistoga i čistoga, oči su svoje zaklanjali od mojih subota i oskvrnut sam među njima.

Ez 22:27 Knezovi njezini usred nje kao vukovi su što plijen razdiru, da krv prolijevaju i uništavaju duše, da ostvare nepošten dobitak.

Ez 22:28 Proroci njezini premazali su ih nepromiješanom žbukom, ispraznim viđenjima i, gatajući im laži, govore: 'Tako govori Gospodin Bog', kada GOSPODIN nije govorio.

Ez 22:29 Narod zemlje ugnjetavao je, pljačkao i tlačio uboga i potrebita: jest, nezakonito su stranca ugnjetavali. Ez 22:30 I tražio sam među njima nekoga tko bi uredio ogradu i stao preda me u procijep za zemlju, da je ne uništim: ali nisam našao nikoga.

Ez 22:31 Stoga sam svoju srdžbu na njih izlio; zatro sam ih ognjem svoga gnjeva; njihov vlastiti put uzvratio sam na glave njihove", govori Gospodin Bog.

 

Dobili ste moju poruku upozorenja iz Biblije bez korištenja Ellen White. Mogu li vođe SDA crkve ovo pobiti? Ne! Svi koji su spašeni će poslušati. Mudrim djevicama riječ je dosta.

 

~rwb

 

Preveo i uredio: Dejan Meznarić