65 poglavlje – Sjeverni Wisconsin

Povratak na Glavnu Stranicu


 

 

Ovo poglavlje iz knjige Svjedočanstva za crkvu 1 sadrži potrebne upute za sadašnje stanje stvari u svijetu adventizma. Otkriva kobne greške zvanične crkve Adventista sedmog dana. Također je od velike važnosti za kućne crkve jer opisuje kako se odnositi prema određenim situacijama koje se dogode u crkvi.

 

65 poglavlje - Sjeverni Wisconsin

 

Dok sam boravila u Rooseveltu u državi New York, 3. kolovoza 1861. prikazane su mi razne mjesne crkve i obitelji. Vršeni su različiti utjecaji i pokazane su mi njihove obeshrabrujuće posljedice. Sotona je koristio kao suradnike pojedince koji su tvrdili da vjeruju u dio istine za sadašnje vrijeme, dok su protiv jednog dijela ratovali. Takve može uspješnije  upotrijebiti od onih koji su protiv cijele naše istine. Njegov vješt način da unese zabludu preko onih koji djelomično vjeruju u istinu prevario je mnoge i zbunio i raspršio njihovu vjeru. To je razlog podjela u sjevernom Wisconsinu. Neki prihvate jedan dio vijesti, a odbacuju drugi. Neki prihvaćaju subotu, a odbacuju poruku trećeg anđela; ali zbog toga što su prihvatili subotu, oni tvrde da pripadaju zajednici onih koji vjeruju u cijelu istinu za sadašnje vrijeme. Onda rade na tome da druge dovedu u isti mračni položaj u kojemu se sami nalaze. Oni nisu nikome odgovorni. Imaju neku svoju neovisnu vjeru. Takvima se dopušta da šire svoj utjecaj, a zapravo im ne bi trebalo dati nikakvo mjesto, bez obzira na njihovu tvrdnju da su pošteni. {1T 326.1}

 

Bilješka od Dejana: primijetite kako je Bog pokazao Ellen White crkve i obitelji koje tvrde da vjeruju u sadašnju istinu, ali su u stvarnosti samo prihvatili dio istine. Jasno su predstavljeni kao Sotonino ‘moćno oružje.’ Takva je situacija sa zvaničnom ‘crkvom’ Adventista sedmog dana, pošto oni ispovijedaju kako prihvaćaju Subotu dok odbijaju ostale aspekte sadašnje istine. Ellen White takve opisuje kao otpadnike. Oni imaju novu, neovisnu vjeru, koja zanemaruje stupove vjere, i zbog toga su oni postali novi pokret koji se maskira kao crkva Adventista Sedmog Dana. Mnogi zvanični Adventisti sedmog dana vjeruju kako su Božji ljudi zato što su prihvatili Subotu i Božji sveti zakon i to je istina, SAMO ako prihvate sadašnju istinu. U slučaju da ne prihvate sadašnju istinu trebamo ih se kloniti. Svi bi trebali razumjeti da ćemo mi koji smo prihvatili poruku o razdvajanju pasti pod istu osudu, čak i goru u slučaju da dopustimo Sotoni da nas uhvati u zamku sa sličnim zabludama. Kraj bilješke.

 

Iskrene duše uvidjet će potpunu povezanost istine za sadašnje vrijeme. Oni će vidjeti njezine skladne veze, kako se karika s karikom ujedinjuje u veliku cjelinu, i nje se držati. Istinu za sadašnje vrijeme nije teško razumjeti i narod koji Bog vodi ujedinit će se na toj širokoj, čvrstoj podlozi. On neće koristiti pojedince različitih vjera, mišljenja i gledišta koji će razdvajati i dijeliti. Nebo i sveti anđeli rade na ujedinjenju, dovođenju u jedinstvo vjere, u jedno Tijelo. Sotona se tome protivi i odlučan je u namjeri da rasprši, podijeli i unese različite osjećaje kako se ne bi ispunila Kristova molitva: "Ne molim samo za ove nego i za one koji će na njihovu riječ vjerovati u mene: da svi budu jedno kao što ti, Oče, u meni i ja u tebi, neka i oni u nama budu da svijet uzvjeruje da si me ti poslao." (Ivan 17,20.21) Isus je odredio da vjera Njegovog naroda bude jedna. Ako se netko pojavi i propovijeda jedno, a drugi koji se ne slaže s njim propovijeda nešto drugo, kako mogu oni koji su povjerovali njihovoj riječi biti jedno? U tom će slučaju postojati različita mišljenja. {1T 326.2}

 

Bilješka od Dejana: Novi pokret, zvanična ‘crkva’ Adventista sedmog dana, koristi ovakve izjave kako bi ‘dokazala’ da svi mi trebamo biti ujedinjeni u jednoj vjeri i jednom tijelu. Ali isti argumenti su često korišteni od strane papinstva i ostalih otpalih denominacija. Znači li to da se i s njima trebamo ujediniti? Ključ za razumijevanje ovakve vrste odlomka je razumijevanje i prihvaćanje uvjeta pod kojim se ovakvo ujedinjenje treba dogoditi. Ona jasno kaže kako će iskrene duše vidjeti ‘potpunu povezanost istine za sadašnje vrijeme’, ‘karika s karikom’, i kako Bog vodi Svoj narod da se ujedini na ‘širokoj, čvrstoj podlozi’. Prijatelji, sve to su reference za stupove vjere. Ni ona ni Božja riječ nikada nisu učili o jedinstvu u zabludi. Kraj bilješke.    

 

Da bi Božji narod u Wisconsinu napredovao, vidjela sam da mora donijeti određene stavove u pogledu tih pojava i tako presjeći utjecaj onih koji uzrokuju pomutnju i podjelu naučavajući ono što je suprotno tijelu. Takvi su zvijezde lutalice. Čini se da odašilju slabo svjetlo; oni ispovijedaju i nose sa sobom malo istine i tako varaju neiskusne. Sotona ih daruje svojim duhom, ali Bog nije s njima; Njegov Duh ne prebiva u njima. Isus se molio za svoje učenike da budu jedno kao što je On jedno s Ocem: "Da svijet uzvjeruje da si me ti poslao." Ujedinjenost i jedinstvo Božjeg naroda ostatka koji vjeruje u istinu pruža snažno uvjerenje svijetu da imaju istinu i da su poseban, izabran Božji narod. Ova ujedinjenost i jedinstvo zbunjuje neprijatelja i on ne želi da ono postoji. Istina za sadašnje vrijeme, kad se vjeruje svim srcem i pokazuje u životu, čini Božji narod jedinstvenim i daje mu snažan utjecaj. {1T 327.1}

 

Bilješka od Dejana: U gornjem odlomku, Bog poziva vjerne stražare da zauzmu odlučan položaj i presjeku Sotonin utjecaj. Ako se s ljudima koji šire sotonski utjecaj ne postupa u skladu s Biblijskim savjetom iz Mateja 18, postat će trnje koje će ugušiti cijelu crkvu. Kraj bilješke. 

 

Da su oni koji tvrde da svetkuju subotu u Wisconsinu ozbiljno tražili i radili na jedinstvu u skladu s Kristovom molitvom da budu jedno kao što je On jedno s Ocem, Sotona bi u svojem poslu doživio poraz. Da su svi tražili jedinstvo s tijelom, fanatizam, koji je stavio tako duboku mrlju na Djelo istine za sadašnje vrijeme u sjevernom Wisconsinu, ne bi se pojavio, jer je on posljedica odvlačenja od tijela i traženja izvorne, neovisne vjere, bez obzira na vjeru tijela. {1T 327.2}

 

Bilješka od Dejana: Bog mi je pokazao da se upravo ovo događa u kućnim crkvama diljem svijeta. Sotona se trudi odvojiti ljude od tijela na različite načine. Moramo se oduprijeti i ne smijemo mu dopustiti da nas odvoji od Kristovog tijela. Kraj bilješke.

 

U posljednjem viđenju dobivenom u Battle Creeku pokazano mi je da je u .... zauzet nerazuman stav u pogledu viđenja u vrijeme organizacije tamošnje crkve. Bilo je nekih u ... koji su bili Božja djeca, ali su sumnjali u viđenja. Drugi se nisu protivili, ali se nisu usudili zauzeti odlučan stav u vezi s njima. Neki su bili skeptični i imali su dovoljno razloga da budu takvi. Lažna viđenja i fanatično ponašanje, kao i bijedni plodovi koji su ih slijedili tako su utjecali na Djelo u Wisconsinu da su ljudi bili odbojni prema svemu što se nazivalo viđenje. Sve je to trebalo uzeti u obzir i pokazati mudrost. Ne treba eksperimentirati ni raditi s onima koji nikad nisu čuli da netko ima viđenja i nisu imali osobne spoznaje o njegovom utjecaju. Takvima ne treba uskratiti blagoslove i prednosti crkve ako je njihovo kršćanstvo inače ispravno i oni su oblikovali dobar kršćanski karakter.

 

Neki su, pokazano mi je, prihvatili objavljena viđenja sudeći o drvu po njegovim plodovima. Drugi su slični sumnjičavom Tomi: ne mogu vjerovati u tiskana Svjedočanstva niti primaju dokaze preko svjedočanstava drugih; oni moraju vidjeti i imati dokaze sami osobno. Takve ne treba ostaviti po strani, već prema njima treba pokazati dugo strpljenje i bratsku ljubav dok ne zauzmu vlastiti stav i odluče se za ili protiv. Ako se bore protiv viđenja o kojima nemaju pojma, ako sa svojim protivljenjem idu tako daleko da se protive onome u čemu nemaju iskustva i osjećaju da im smetaju oni koji vjeruju da su viđenja od Boga i o njima govore na sastancima i tješe se uputama danima u viđenju, crkva može znati da takvi nisu ispravni. Božji narod se ne treba povlačiti i popuštati niti se odreći slobode zbog takvih nezadovoljnika. Bog je dao Crkvi darove da ona od njih ima koristi; a kad se oni koji tvrde da vjeruju u istinu protive tim darovima, bore se protiv viđenja i duše su zbog njihovog utjecaja u opasnosti, vrijeme je da se s njima radi kako slabi ne bi bili zavedeni njihovim utjecajem. {1T 328.1}

 

Bilješka od Dejana: Dragocjene upute. Trebamo čekati one koji se nisu odlučili vjeruju li u viđenja ili ne. Trebamo biti strpljivi i pokazati bratsku ljubav. Kada se odluče jesu li za ili protiv viđenja, onda postupamo u skladu s tim. Ponavljam, upute su da PRESIJEČEMO demonsko djelovanje. Kraj bilješke.

 

Božjim slugama je bilo vrlo teško raditi u ... jer tu je bila skupina samopravednih, brbljavih, nepokornih, koji su se ispriječili na putu Božjem djelu. Kad bi bili primljeni u Crkvu, takvi bi je raskomadali. Oni ne bi bili pokorni tijelu i nikad ne bi bili zadovoljni dok god uzde upravljanja crkvom ne bi bile u njihovim rukama. {1T 329.1}

 

Bilješka od Dejana: možemo prepoznati one koji bi raskomadali crkvu svojim utjecajem zbog toga što se ne žele pokoriti tijelu i imaju snažnu želju za upravljanjem nad crkvom. Budite mudri i temeljito testirajte kandidate za krštenje. Kraj bilješke.

 

Brat G je pokušao postupati s velikim oprezom. Znao je da je skupina koja se protivi viđenjima u krivu, da ne vjeruje iskreno u istinu i zato, da se oslobodi tih zapreka, predložio je da se u Crkvu ne prima nitko tko ne vjeruje u poruku trećeg anđela i viđenja. To je držalo izvan crkve nekoliko dragocjenih duša koje se nisu borile protiv viđenja. One se nisu usudile ujediniti s crkvom bojeći se obvezati na nešto što nisu razumjele i potpuno vjerovale. A bilo je tu i onih koji su pred savjesne osobe iznosili predrasude i stvari u najgorem mogućem svjetlu. Neki su se ožalostili i uvrijedili zbog stanja vjerništva i organizacije i njihov se osjećaj nezadovoljstva jako povećao. Njima su vladale snažne predrasude. {1T 329.2}

 

Pokazan mi je slučaj sestre H. Bila mi je pokazana u vezi s navodnom sestrom koja je njegovala snažne predrasude protiv mojeg supruga i mene, i protivila se viđenjima. Ovaj duh ju je vodio da prihvaća svaki lažni izvještaj u vezi s nama, i onda bi to prenijela sestri H. Ona je protiv mene njegovala ogorčeni ratnički duh, premda me osobno nije poznavala. Nije poznavala moj rad, ali je njegovala najgore predrasude prema meni i utjecala na sestru H pa su se ujedinile u svojim ogorčenim primjedbama i govorima. Osoba koja mi je bila pokazana u vezi sa sestrom H bila je energična uma, smiona i uzvišena u svojim vlastitim očima. Mislila je da su njezina gledišta ispravna i da se drugi moraju oslanjati na njezinu riječ, dok je zapravo zamračivala promisao bezumnim riječima i pokazivala duh zmajeve vojske koja ratuje protiv onih koji će se ujediniti oko Božjih zapovijedi i Isusova svjedočanstva. {1T 329.3}

 

Pošto je sestra H bila u ... ona je prezrela viđenja i prenijela prepričane izvještaje, uvjerena da su istiniti. Nije se oduprla nikakvom utjecaju smišljenom da me povrijedi. Ona nije znala da su viđenja od Boga: nije osobno poznavala skromno oruđe pa ipak se udružila s neposvećenim osobama u ... kako bi izvršila snažan utjecaj protiv mene. One su osnažile jedna drugu tako što su prenosile lažne priče koje su dolazile iz raznih izvora i na taj način hranile svoje predrasude. Ne može biti jedinstva između njihovog duha i duha poruka koje je Gospodin smatrao potrebnima uputiti svojem skromnom narodu. Duh koji prebiva u njihovim srcima ne može se složiti sa svjetlom od Boga. {1T 330.1}

 

Mnoge jadne duše ne znaju što rade. One svoj utjecaj sjedinjuju sa Sotoninim silama i pomažu mu u radu. Pokazuju veliku revnost i ozbiljnost u svojem slijepom protivljenju, kao da stvarno vrše Božju službu boreći se protiv viđenja. Svi koji žele tako postupiti mogu se upoznati s plodovima ovih viđenja. Sedamnaest godina Bog je smatrao potrebnim da prežive i ojačaju nasuprot protivljenju Sotoninih snaga i utjecaju ljudskih oruđa koja su pomogla Sotoni u njegovom radu. {1T 330.2}

 

Pokazane su mi druge žene u ... koje su bile u ratu s istinom. Bila mi je prikazana žena koja je prihvatila nekoliko točaka istine, ali nije nastavila dalje s Božjim narodom ostatka. Uzvisila se u svojim očima i mislila da sve razumije. Bila je uvjerena da je mudra i pokazano mi je kako se stalno osvrće i spominje neko staro iskustvo; budući da je u prošlosti primila nešto svjetla, uzoholila se i mislila da ima dovoljno svjetla i znanja da može podučavati cijelo tijelo. Njezina je vjera rasuta i nepovezana. Mnoge njezine ideje o istini su pogrešne, ali je prema svojoj ocjeni samouvjerena i pravedna. Ona je spremna druge poučavati, ali sama ne želi biti poučena. Prezrela je upute i odbacila Božje poruke koje joj je uputio preko svojih slugu. Vidjela sam kako ukazuje na svoju pravednost, svoju posvećenost, svoj molitveni život. Kao farizej, nabrajala je svoja dobra djela: "Bože, hvala ti što nisam kao ostali ljudi: grabežljivci, nepravednici, preljubnici ili – kao ovaj carinik. Postim dvaput u tjednu, dajem desetinu od svega što steknem." Farizejeva molitva nije bila prihvaćena; ali jadni carinik, koji je mogao samo reći: "Bože milostiv budi meni grešniku!" izazvao je Gospodnje sažaljenje. Njegova je molitva primljena, dok je molitva hvalisavog farizeja bila odbačena. "Svaki koji se uzvisuje, bit će ponižen; a koji se ponizuje, bit će uzvišen." {1T 330.3}

 

Otkrivenje 3,17.18: "Govoriš: 'Bogat sam, obogatih se, ništa mi ne treba! A ne znaš da si nevoljan i bijedan, i ubog, i slijep, i gol. Savjetujem ti: kupi od mene zlata u vatri žežena da se obogatiš i bijele haljine da se odjeneš da se ne vidi tvoja sramotna golotinja; i pomasti da oči pomažeš i vidiš. {1T 331.1}

 

Rekli su mi za ovu osobu, čije sam lice prepoznala čim sam je ugledala, da je to gđa I. Vidjela sam da njezin život nije obilježen poniznošću koja treba uvijek karakterizirati Kristove sljedbenike. Kad jadni smrtnici, bez obzira na to koliko visok bio njihov položaj, postanu u svojim očima pravedni, Isus pušta da sami sebe zavaraju. Pokazano mi je da je ova žena utjecala na druge i neke su se udružile s njom držeći viđenja smiješnima. Za sve to morat će odgovarati Bogu jer je zapisana svaka riječ ismijavanja svjetla koje je Bog iznio na način kako je On izabrao. {1T 331.2}

 

Pokazana mi je još jedna žena koja nije povezana s narodom kojeg Bog izvodi. U njezinom srcu nema duha istine i ona je jako zaposlena obavljajući posao koji zadovoljava neprijatelja svega dobra, da zbunjuje i smućuje umove. (Prepoznala sam tu ženu posljednjeg dana sastanka; otišla je prije završetka sastanka.) Ona zna dobro govoriti, uvijek je spremna saslušati i ispričati nešto novo baveći se onim što ona naziva zlom kod drugih, a svoje zlo sumnjičenje naziva pronicavošću. Svjetlo naziva tamom, a tamu svjetlom i to pokriva dugim molitvama. Voli da je hvale i smatraju pravednom, pa je neke uspjela prevariti. Želi učiti druge i misli da nju Bog uči iznad drugih. Ali istina nema mjesta u njezinom srcu. {1T 332.1}

 

Pokazano mi je još nekoliko drugih koji su svoj utjecaj udružili s onima koje sam spomenula i zajedno čine sve što mogu ne bi li odvukli ljude od tijela i izazvali zabunu, a njihov utjecaj stavlja Božju istinu na loš glas. Isus i sveti anđeli podižu i ujedinjuju Božji narod u jednu istinu i oni svi trebaju biti jednog uma i jednog suda. I dok su dovedeni u jedinstvo vjere, dok vide oči u oči svečane, važne istine za ovo vrijeme, Sotona se nastoji usprotiviti njihovom napretku. Isus preko svojih oruđa radi na okupljanju i ujedinjenju, dok Sotona preko svojih oruđa nastoji raspršiti i podijeliti. "Jer, gle, zapovijed ću dati i rastresti dom Izraelov među sve narode, ko što se trese žito u rešetu, da ni zrnce na zemlju ne padne." {1T 332.2}

 

Bog danas ispituje i provjerava svoj narod. Karakter se razvija. Anđeli važu moralnu vrijednost i pišu točan izvještaj o svim djelima čovječje djece. Među onima koji tvrde da pripadaju Božjem narodu ima i pokvarenih srca; ali će ona biti ispitana i provjerena. Bog koji čita srca svih, iznijet će na svjetlo sve što je skriveno u tami gdje se najmanje očekuje, da bi kamenje spoticanja, koje je često sprečavalo napredak istine, moglo biti uklonjeno, a Bog imati čist i svet narod koji će objavljivati Njegove zakone i sudove. {1T 332.3}

 

Bilješka od Dejana: Bog mi je pokazao da se ovo upravo sada odvija. Kućne crkve se ispituju kako bi se saznale razlike između onih koji služe Gospodinu i onih koji Mu ne služe. Kraj bilješke.

 

Vođa našeg spasenja vodi svoj narod korak po korak čisteći ga i osposobljavajući za preobraženje, a ostavljajući otraga one koji su se odvojili od Tijela, koji nisu voljni da ih se vodi i koji su zadovoljni svojom pravednošću. "Ako je dakle svjetlost koja je u tebi - tamna, kolika će istog tama biti?" Nema veće zablude što zavodi ljudski um od one koja navodi ljude da tepaju svojem samouvjerenom duhu, umišljajući da su u pravu i na svjetlu; a zacrtali su put daleko od Božjeg naroda i njihovo je svjetlo tama. {1T 333.1}

 

Skupina u ..... koja se odvojila od tijela imala je tvrdokoran, ogorčen duh prema onima koje je Bog koristio kao svoja oruđa da Njegov narod ujedine na jedinom pravom temelju. Njihov duh se protivi Božjem djelu, njihov utjecaj nanio mu je sramotu i našu vjeru učinio odbojnom nevjernicima i omogućio Sotoni da uživa. Oni koji su na položajima u crkvi i pokušavaju služiti Bogu, mogu neko vrijeme biti nesretni zbog onih među njima koji nisu ispravni i koji su mi pokazani kao samopravedni s farizejskim duhom; ali ako su strpljivi i hode ponizno pred Bogom, ozbiljno moleći za Njegovu silu i Duha, napredovat će, a oni koji nisu zdravi u vjeri, bit će ostavljeni pozadi. {1T 333.2}

 

Bio mi je prikazan brat J i pokazano mi je da njegov put nije ugodan Bogu. Bio je nestalan. Bio je zamagljen vjerovanjem u Doba-koje-dolazi i budući da nema ni najmanjeg sklada u teoriji Doba-koje-dolazi, izgubio je ljubav za vijest i vjeru i smetalo mu je što se toliko govorilo o njoj. Treći anđeo objavljuje najsvečaniju vijest stanovnicima Zemlje i zar Božji izabrani narod treba biti ravnodušan prema njoj i ne ujediniti svoj glas sa zvukom ovog svečanog upozorenja? Brat J je bio prevaren i varao je druge. Njegova je tema bila posvećenje, premda njegovo srce nije bilo ispravno. Njegov je um bio podijeljen; on nije imao sidra koje bi ga držalo pa je plutao bez utvrđene vjere. Velik dio vremena trošio je prenoseći drugima izvještaje i priče smišljene da odvlače pozornost i uznemire umove. Imao je mnogo toga za reći o mojem suprugu i meni i protiv viđenja. Držao se stava: "Izvijesti ... a mi ćemo dalje izvijestiti." Bog ga nije poslao u takvu misiju. On nije znao kome služi. Sotona ga je koristio da unese zabunu u umove ljudi. S ono malo utjecaja što ga je imao, koristio se da kod ljudi dovede u pitanje poruke trećeg anđela. Lažnim izvještajima prikazao je viđenja u lošem svjetlu i slabe duše koje nisu bile utvrđene u vjeri, hranile su se tim stvarima umjesto čistom, dobro prosijanom hranom. Bio je prevaren što se tiče posvećenja. Ako sada ne  promijeni svoj smjer i ne bude voljan da ga se pouči i cijeni dano svjetlo, Bog će ga pustiti da ide svojim putem i slijedi svoj nesavršeni sud dok ne doživi brodolom vjere i svojim nerazumnim putem postane živo upozorenje onima koji odluče ići neovisno o tijelu. Bog će otvoriti oči iskrenim dušama da shvate okrutan posao onih koji raspršuju i dijele. On će obilježiti one koji izazivaju podjele kako bi svatko iskren mogao pobjeći iz Sotonine zamke. {1T 333.3}

 

Brat J primio je od starješine K lažnu teoriju o posvećenju koja nema veze s porukom trećeg anđela i gdje god je primljena, razara ljubav prema vijesti. Pokazano mi je da se starješina K nalazi na opasnom tlu. On nije povezan s trećim anđelom. Nekoć je uživao Božje blagoslove, ali ne sada, jer nije cijenio ni uvažio svjetlo istine koje je obasjalo njegov put. On je sa sobom donio teoriju metodističkog posvećenja i iznio je pred svima pridajući joj najveću važnost. A svete istine primjenjive na ovo vrijeme za njega su malo značile. Slijedio je svoje vlastito svjetlo i sve više uranjao u mrak odvajajući se sve više i više od istine, dok ona više nije utjecala na njega. Sotona je ovladao njegovim umom i on je učinio veliku štetu Djelu u sjevernom Wisconsinu. {1T 334.1}

 

Upravo je ovu teoriju o posvećenju sestra G primila od starješine K, koju je pokušala provesti i koja ju je odvela u ovaj strašni fanatizam. Starješina K smeo je i zbunio mnoge umove ovom teorijom o posvećenju. Svi koji je prihvate, gube u velikoj mjeri zanimanje i ljubav prema poruci trećeg anđela. Ovo gledište o posvećenju vrlo je zgodna teorija. Ona lažno opravdava jadne duše koje su u tami, zabludi i oholosti. Daje im izgled dobrih kršćana koji posjeduju svetost, dok im je srce iskvareno. To je teorija o miru i sigurnosti, koja ne donosi na svjetlo dana zlo, ne prekorijeva i ne kori zlo. Ona neznatno liječi povredu kćeri Božjeg naroda govoreći: Mir, mir, kad mira nema. Muškarci i žene iskvarena srca zaogrću se plaštem svetosti pa stadu izgledaju kao primjer, a zapravo su Sotonina oruđa koja on koristi da namami i prevari iskrene duše i odvede ih na stranputicu kako ne bi osjetile snagu i važnost svečanih istina objavljenih od strane trećeg anđela. {1T 335.1}

 

Na starješinu K gledalo se kao na uzor, dok je on zapravo bio uvreda za Božje djelo. Njegov život nije bio bez mane. Njegovi putovi nisu bili u skladu sa svetim Božjim zakonom ili besprijekornim Kristovim životom. Njegova pokvarena narav nije pokorena, a on ipak stalno govori o posvećenju i time mnoge vara. Pokazan mi je njegov rad u prošlosti. Nije uspio duše dovesti u istinu i utvrditi ih u poruci trećeg anđela. On iznosi teoriju posvećenja kao predmet od najvećeg značenja, dok malo važnosti pridaje kanalu preko kojeg dolaze Božji blagoslovi. "Posveti ih u istini: tvoja je riječ istina." Za sadašnju istinu, koja je taj kanal, ne mari, već je gazi nogama. Ljudi mogu govoriti: Svetost! Svetost! Posvećenje! Posvećenje! Posvećenje!, a da iskustveno ne znaju ništa više nego grešnik sa svojim iskvarenim sklonostima. Bog će uskoro strgnuti ovu prevarantsku odjeću navodne svetosti kojom su se neki tjelesnog karaktera zaogrnuli da sakriju izopačenost duše. {1T 335.2}

 

O postupcima ljudskih sinova vodi se vjeran izvještaj. Ništa se ne može sakriti od očiju uzvišenog i svetog Boga. Neki idu putem koji se izravno protivi Božjem zakonu, a onda, da pokriju svoj grešni put, tvrde da su posvećeni Bogu. Ovo ispovijedanje svetosti ne vidi se u njihovom svakidašnjem životu. Ono ne stremi tome da uzvisi um i od njih ne traži: “Klonite se svake vrste zla!" Mi smo gledanje svijetu, anđelima i ljudima. Na našu se vjeru huli zbog izopačenog puta ljudi tjelesnog uma. Oni tvrde da ispovijedaju dio istine, što im daje  utjecaj, dok nemaju zajednice s onima koji vjeruju i koji su ujedinjeni s cijelom istinom. Kakav je bio utjecaj starješine K? Kakav je bio plod njegovog rada? Koliko je njih dovedeno i utvrđeno u istini za sadašnje vrijeme? Koliko njih je dovedeno u jedinstvo istine? On nije sabirao s Kristom. Svojim je utjecajem raspršivao. U njegovom propovijedanju postoji nedostatak; i njegovim obraćenicima nedostaje svijest o tome tko je njihova stijena i obrana u dan Božjega gnjeva. Njegovom propovijedanju nedostaje soli koja daje okus. On ne dovodi duše potpuno u istinu, odvojene od svijeta; to nisu duše potpuno obraćene na istinu, odvojene od svijeta i ujedinjene s Božjim narodom. Njegovi obraćenici nemaju sidra koje bi ih držalo pa plutaju tamo-amo dok se mnogi od njih ne zbune i izgube u svijetu. {1T 336.1}

 

Bilješka od Dejana: Najbolja Sotonina oružja bit će oni koji su nekada bili u sadašnjoj istini, a onda su otpali. Što više osoba zna, to je veća tama nakon što otpadne. Mi se trebamo više bojati onih koji su nekada stajali na platformi istine, a zatim je odbacili, nego nevjernika. Trebamo presjeći utjecaj onih koji govore kako vjeruju u dio istine, a ne u cijelu istinu. Potpuno obraćen znači potpuno odvojen. Kraj bilješke. 

 

Starješina K ne zna kakvog je duha. On ujedinjuje svoj utjecaj sa zmajem u protivljenju onima koji drže Božje zapovijedi i imaju Isusovo svjedočanstvo. Pred njime je veliki rat. Što se subote tiče, on zauzima isti stav kao baptisti sedmoga dana. Odvojite li subotu od poruka, ona gubi svoju snagu; ali kad je povezana s porukom trećeg anđela, nju prati sila koja osvjedočuje nevjernike i izvodi ih sa snagom da stanu, žive, rastu i napreduju u Gospodinu. Vrijeme je da vjernici u Wisconsinu zauzmu stav. "Tko će biti na Gospodnjoj strani?" trebaju objavljivati vjerni, iskusni ljudi na svakome mjestu. Bog od njih zahtijeva da iziđu i presjeku sve veze s različitim utjecajima koji bi ih mogli odvojiti međusobno i od velikog temelja istine na koji Bog dovodi svoj narod. {1T 337.1}

 

Bilješka od Dejana: Pokazano nam je u viziji kako većina Božjeg naroda NE RAZUMIJE koliko je ozbiljno pitanje o odvajanju. Što se više odvojite od svijeta, to će te se više povezati s Gospodinom i s braćom u vjeri. Kraj bilješke.  

 

Pokazan mi je slučaj gospodina L. On ima mnogo toga za reći o posvećenju, ali je sam prevaren, a drugi su prevareni zahvaljujući njemu. Njegovo posvećenje traje dok se nalazi na sastanku, ali ne može izdržati ispit. Biblijska svetost čisti život, ali L-ovo srce nije očišćeno. U njegovom srcu živi zlo i ono se javlja u životu pa neprijatelji naše vjere imaju priliku zamjerati svetkovateljima subote. Oni ocjenjuju stablo po njegovim rodovima. {1T 337.2}

 

2. Korinćanima 4,2: "Ali odrekosmo se sramotnoga prikrivanja: ne nastupamo lukavo niti izopačujemo riječ Božju, nego se objavljivanjem istine preporučujemo svakoj savjesti ljudskoj pred Bogom." {1T 337.3}

 

Mnogi postupaju potpuno suprotno gore navedenom biblijskom tekstu. Oni nastupaju lukavo i izopačuju Božju riječ. Ne pokazuju djelovanje istine u svojem životu. Oni imaju posebne vježbe u posvećenju, ali odbacuju Božju riječ. Mole se za posvećenje, pjevaju o posvećenju i viču o posvećenju. Ljudi iskvarena srca okružuju se ozračjem nevinosti i tvrde da su posvećeni, ali nema dokaza da je to istina. Njihova djela svjedoče o njima. Njihova je savjest žigosana, ali se približava dan Božjeg dolaska kad će se pokazati djelo svakog čovjeka, kakvo je zapravo. I svatko će primiti nagradu prema svojim djelima. {1T 338.1}

 

Pokazujući na L-a, anđeo je rekao: "Što tumačiš naredbe moje, što mećeš u usta Savez moj? Ti, komu stega ne prija, te riječi moje iza leđa bacaš? Kad tata vidiš, s njime se bratimiš i družiš se s preljubnicima. Svoja si usta predao pakosti, a jezik ti plete prijevare." Bog će raspršiti i otresti se svih ovih utjecaja koji razjedinjuju i oslobodit će svoj narod ako oni koji tvrde da vjeruju u svu istinu dođu i pomognu Gospodinu. {1T 338.2}

 

Nema biblijskog posvećenja za one koji bacaju za leđa dio istine. U Božjoj riječi ima dovoljno svjetla da nitko ne mora zalutati. Istina je toliko uzvišena da joj se dive najveći umovi, a ipak je tako jednostavna da je najponiznije, najslabije dijete Božje može shvatiti i biti njome poučeno. Oni koji ne vide ljepotu u toj istini, koji ne pridaju važnost poruci trećeg anđela, neće imati izgovora jer istina je jasna. {1T 338.3}

 

2. Korinćanima 4,3.4: "Ako je i zastrto evanđelje naše, u onima je zastrto koji propadaju: u onima kojima bog ovoga svijeta oslijepi pameti nevjerničke da ne zasvijetli svjetlost evanđelja slave Krista koji je slika Božja. {1T 338.4}

 

Ivan 17,17.19: "Posveti ih u istini: tvoja je riječ istina." "I za njih posvećujem samog sebe da i oni budu posvećeni u istini." {1T 339.1}

 

1. Petrova l,22: "Pošto ste posluhom istini očistili duše svoje za nehinjeno bratoljublje, od srca žarko ljubite jedni druge." {1T 339.2}

 

2. Korinćanima 7,1: "Dakle, budući da imamo ta obećanja, očistimo se, ljubljeni, od svake ljage tijela i duha te dovršimo posvećenje u strahu Božjemu." {1T 339.3}

 

Filipljanima 2,12-15: "Tako, ljubljeni moji, poslušni kako uvijek bijaste, ne samo kao ono za moje nazočnosti nego mnogo više sada, za moje nenazočnosti, sa strahom i trepetom radite oko svoga spasenja! Da, Bog u svojoj dobrohotnosti izvodi u vama i htjeti i djelovati. Sve činite bez mrmljanja i oklijevanja da budete besprijekorni i čisti, djeca Božja neporočna posred poroda izopačena i lukava u kojem svijetlite kao svjetlila u svijetu." {1T 339.4}

 

Ivan 15,3: "Vi ste već očišćeni po riječi koju sam vam zborio. {1T 339.5}

 

Efežanima 5,25-27: "Muževi, ljubite svoje žene kao što je Krist ljubio Crkvu te sebe predao za nju da je posveti, očistivši je kupelji vode uz riječ te sebi predvede Crkvu slavnu, bez ljage i nabora ili čega takva, nego da bude sveta i bez mane." {1T 339.6}

 

Ovdje je biblijsko posvećenje. To nije samo prikaz ili vanjsko djelo. Ono je primljeno preko kanala istine. To je istina primljena u srce i praktično provedena u život. {1T 339.7}

 

Kao čovjek Isus je bio savršen, ali je napredovao u milosti. Luka 2,52: "A Isus napredovaše u mudrosti, dobi i milosti kod Boga i ljudi." Čak i najsavršeniji kršćanin može stalno napredovati u spoznaji i Božjoj ljubavi. {1T 339.8}

 

2. Petrova 3,14.18: "Zato, ljubljeni, dok to iščekujete,  uznastojte da mu budete neokaljani i besprijekorni, u miru." "A rastite u milosti i spoznanju Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista! Njemu slava i sada i do u dan vječnosti! Amen!" {1T 340.1}

 

Posvećenje nije djelo trenutka, sata ili dana. To je neprestani rast u milosti. Mi nikad ne znamo koliko će snažan biti naš sukob idući dan. Sotona živi, aktivan je i mi svakog dana moramo ozbiljno vapiti Bogu za pomoć i snagu da bismo mu se oduprli. Dokle god Sotona vlada, morat ćemo se boriti protiv svojeg "ja" i svladavati svoje grešne sklonosti. Nikad nećemo moći stati i reći da smo u potpunosti postigli cilj. {1T 340.2}

 

Filipljanima 3,12: "Ne kao da sam već postigao ili dopro do savršenstva, nego hitim ne bih li kako dohvatio jer sam i zahvaćen od Krista." {1T 340.3}

 

Kršćanski život je stalno napredovanje. Isus sjedi kao Onaj koji pretapa i čisti svoj narod; i kada se Njegov lik bude savršeno odražavao u njima, bit će savršeni i sveti, pripremljeni za preobraženje. Od kršćanina se očekuje veliko djelo. Pozvani smo da se očistimo od svake nečistoće tijela i duha usavršavajući se u svetosti u strahu Božjem. Ovdje vidimo od čega se sastoji to veliko djelo. Kršćanina očekuje trajan posao. Svaka loza mora crpsti život i snagu od trsa da bi rodila rod. {1T 340.4}