Dva Saveza

Povratak na Glavnu Stranicu


 

 

 

1. Koja su dva saveza suprotstavljena u Bibliji?

Heb 8:13 "U tome što spominje “novi savez”, zastarjelim je učinio onaj prvi. A ono što stari i zastarijeva, blizu je nestanku."

 

2. Kojim su drugim pojmovima označeni ovi savezi?

"Jer da je onaj prvi savez bio besprijekoran, ne bi se tražilo mjesta za drugi." Stih 7.

 

3. U vezi s kojim povijesnim događajem je napravljen stari savez?

"Ne kao savez kakav učinih s njihovim očima u dan kada ih uzeh za ruku da ih izvedem iz zemlje egipatske; jer oni nisu ustrajali u mome savezu pa sam ih zanemario,” govori Gospodin." Stih 9. Vidi Izl 19:3-8.

 

4. Kad se Bog spremano proglasiti svoj zakon Izraelu, na što je Mojsiju rekao da ih podsjeti?

Izl 19:3,4 "Reci djeci Izraelovoj: ‘Vidjeli ste što sam učinio Egipćanima, i kako sam vas nosio na orlovskim krilima i doveo vas k sebi."

 

Stranica 398

 

5. Što im je predložio?

"Sada, dakle, budete li se pokoravali mome glasu i držali moj savez, bit ćete mi osobito dragocjeni iznad svih naroda, jer moja je sva zemlja, i bit ćete mi kraljevstvo svećenika i sveti narod.’ To su riječi koje ćeš reći djeci Izraelovoj." Stihovi 5,6.

 

6. Kako su ljudi odgovorili na ovaj prijedlog?

"I odgovori sav narod zajedno i reče: “Sve što je Gospodin rekao, vršit ćemo.” I prenese Mojsije riječi naroda Gospodinu. " Stih 8.

 

7. U ovom savezu s Izraelom, koja je obveza nametnuta narodu?

"Sada, dakle, budete li se pokoravali mome glasu i držali moj savez." Stih 5, prvi dio.

 

8. Što je bio Gospodinov savez koji bi oni trebali držati kao svoj dio ovog dogovora?

Pnz 4:13 "I objavio vam je svoj savez, koji vam je zapovjedio da ga vršite, to jest deset zapovijedi, i zapisao ih je na dvije kamene ploče."

 

BILJEŠKA: Deset zapovijedi bile su "savez" na koji je Gospodin upućivao, kada je, predlagao sklapanje saveza s Izraelom, rekao: "Ako ćete zaista poslušati Moj glas i držati Moj savez," itd. Izl 19:5. Deset zapovijedi nazvano je Božjim savezom prije nego što je sklopljen dogovor s Izraelom: stoga one ne mogu biti stari Savez. Nisu one bile dogovor, već nešto što im je Bog zapovjedio da izvršavaju i obećao blagoslove pod uvjetom da ih drže. Tako su deset zapovijedi - Božji savez postale temelj saveza koji je ovdje sklopljen s Izraelom. Stari savez napravljen je u vezi s deset zapovijedi; ili, kao što je navedeno u Izl 24:8, "u pogledu svih tih riječi." Savez znači svečani zalog ili obećanje na temelju uvjeta.

 

9. Nakon što je zakon objavljen na Sinaju, što su ljudi ponovno rekli?

Izl 24:3 "Sav narod jednoglasno odgovori: “Sve riječi što ih je GOSPODIN rekao, vršit ćemo."

 

10. Da ne bi bilo nesporazuma, što je učinio Mojsije?

"I zapisa Mojsije sve riječi GOSPODINOVE… I uze Knjigu saveza i pročita je na uši narodu." Stihovi 4-7.

 

11. Što su ljudi opet obećali učiniti?

"Oni rekoše: "Sve što je GOSPODIN rekao, vršit ćemo; i bit ćemo poslušni." Stih 7.

 

Stranica 399

 

12. Kako je ovaj savez potvrđen i posvećen?

"I posla mlade Izraelce, koji priniješe žrtve paljenice i žrtvovaše volove za pomirbene žrtve Gospodinu. I uze Mojsije pola krvi i ulije je u posude, a drugom polovinom krvi poškropi žrtvenik. I uze Knjigu saveza i pročita je na uši narodu; a oni rekoše: “Sve što je GOSPODIN rekao, vršit ćemo; i bit ćemo poslušni.” I uze Mojsije krv te njome poškropi narod; i reče: “Evo krvi saveza što ga je GOSPODIN sklopio s vama u pogledu svih ovih riječi." Stihovi 5-8.

 

13. Kako Pavao opisuje ovu posvetu saveza?

Heb 9:19,20 "Jer Mojsije je, priopćivši svemu narodu svaku zapovijed Zakona, uzeo krv junaca i jaraca, s vodom, skrletnom vunom i izopom, te poškropio Knjigu i sav narod, rekavši: “Ovo je krv saveza koji vam je odredio Bog."

 

BILJEŠKA: Ovdje imamo potpuni prikaz izrade prvog ili starog saveza. Bog je obećao da će ih učiniti svojim posebnim narodom pod uvjetom da će držati Njegove zapovijedi. Tri puta su obećali poslušati. Sporazum je potom ratificiran ili zapečaćen krvlju.

 

14. Manje od četrdeset dana nakon što je ovaj Savez sklopio, dok je Mojsije boravio na brdu, što je narod rekao Aronu?

Izl 32:1 "Ustaj! Napravi nam bogove, pa neka oni pred nama idu! Ne znamo što se dogodi s tim čovjekom Mojsijem  koji nas izvede iz zemlje egipatske."

 

15. Kad je Mojsije sišao sa Sinaja, što je vidio?

"Čim se približi taboru te opazi tele i kako igraju, razgnjevi  se Mojsije. Baci iz ruku ploče i razbije ih na podnožju brda."

 

BILJEŠKA: Ovdje se otkriva veliki predmet i tajna staroga Saveza. Ljudi nisu shvatili slabost i grešnost vlastitih srca, ili svoju potrebu za božanskom milosti i pomoći za držanju zakona; i tako, u svom neznanju, odmah su obećali poslušnost zakonu. Ali gotovo odmah su počeli činiti idolopoklonstvo, i time kršiti Božji zakon ili same uvjete postavljene kao njihov dio dogovora. Sami po sebi, uvjeti su bili dobri; ali u vlastitoj snazi ​​ljudi nisu bili u stanju ispuniti ih. Stoga, veliki cilj starog saveza bio je podučiti ljude njihovu slabost i njihovu nesposobnost da drže zakon bez Božje pomoći. Poput samog zakona, nad kojim je stvoren stari savez, taj je savez bio zamišljen da ih zatvori za provizije novog ili vječnog saveza i odvede ih Kristu. Gal 3:23,24. I lekcija koju je Izrael kao narod trebao naučiti u ovome, sada mora naučiti svaki pojedinac prije nego što može biti spašen. Nema spasenja za nikoga dok se pouzdaje u sebe. Bez pomoći, nitko ne može držati zakon. Samo u Kristu postoji oproštenje grijeha i sila da se odupremo grijehu. Razbijanje ploča zakona značilo je da su prekršeni uvjeti saveza; obnavljanje ploča (Iz 34:1,28), Božju strpljivost i trpljenje prema Njegovom narodu.

 

Stranica 400

 

16. U čemu se novi savez razlikuje od staroga i u čemu ga nadmašuje?

Heb 8:6 "A sada je on stekao to uzvišenije bogosluženje koliko je posrednik boljega saveza, koji bijaše ozakonjen na boljim obećanjima."

 

17. Što su "bolja obećanja" na kojima je uspostavljen novi savez?

Jr 31:33,34 "Nego ovo će biti savez koji ću sklopiti s domom Izraelovim: Nakon tih dana”, govori GOSPODIN, “stavit ću svoj zakon u njihovu nutrinu i upisati ga u srca njihova… jer ću oprostiti njihovu krivicu i grijeha se njihova neću više spominjati." Vidi Heb 8:8-12.

 

BILJEŠKA: To su jednostavno blagoslovi evanđelja kroz Krista. Obećani su pod uvjetom pokajanja, priznanja, vjere i prihvaćanja Krista, Posrednika novog saveza, što znači spasenje i poslušnost. U starom savezu nije bilo mogućnosti za oprost i sile za poslušnost. Istina je da je postojao oprost za vrijeme starog saveza, ali ne na temelju njega. Oprosti dakle, kao i sada, bio je kroz proviziju novog saveza, čiji su uvjeti stariji od starog Saveza.

 

18. U kojoj je izjavi Krist obećan kao Spasitelj i Izbavitelj rase čim se grijeh pojavio?

Post 3:14,15 "Tada GOSPODIN Bog reče zmiji… I stavit ću neprijateljstvo između tebe i žene, i između sjemena tvoga i sjemena njezina: ono će glavu tvoju zgnječiti, a ti ćeš zgnječiti Njegovu petu."

 

BILJEŠKA: Savez milosti, sa svojim pružanjem oprosta i mira, potječe od postanka svijeta.

 

19. Kome je ovo obećanje saveza kasnije obnovljeno?

Post 17:15-19 "I reče Bog Abrahamu… Sara, žena tvoja, doista će ti roditi sina; ti ga nazovi imenom Izak: a ja ću sklopiti svoj savez s njim, savez vječni, i s njegovim sjemenom nakon njega."

Post 26:4 "I učinit ću da se tvoje sjeme umnoži kao zvijezde na nebu… U tvome će sjemenu biti blagoslovljeni svi narodi zemlje."

 

Stranica 402

 

20. Tko je sjeme koje se ovdje spominje?

Gal 3:16 "A ta su obećanja dana Abrahamu i njegovu potomku. On ne veli “i potomcima”, kao o mnogima, nego kao o jednomu: “I potomku tvojemu”, a to je Krist."

 

21. Što pokazuje da su novi ili drugi savez i Abrahamski savez zapravo isti?

"A ako ste Kristovi, onda ste Abrahamovo sjeme i baštinici po obećanju." Stih 29.

 

BILJEŠKA: Nitko si ne smije dopustiti da bude zbunjen pojmovima prvi savez i drugi savez. Dok je savez koji je načinjen na Sinaju nazvan prvim savezom, nipošto nije prvi savez koji je Bog ikada napravio s čovjekom. Dugo prije toga sklopio je savez s Abrahamom; On je također sklopio savez s Noom, i s Adamom. Ne treba ni pretpostaviti da je prvi ili stari savez neko vrijeme postojao kao jedini savez s čovječanstvom i da mora služiti svojoj svrsi i proći prije nego što itko može dijeliti obećane blagoslove drugog ili novog Saveza. Da je to bio slučaj, onda za to vrijeme nikome ne bi bilo oprosta. Ono što se zove novi ili drugi savez zapravo je postojalo prije saveza načinjenog na Sinaju; jer je savez s Abrahamom potvrđen u Kristu (Gal 3:17), i samo kroz Krista postoji bilo kakva vrijednost novom ili drugom savezu. Nema blagoslova koji se može dobiti zahvaljujući novom savezu, a da Abrahamu nije obećan. A mi, s kojima je načinjen novi savez, možemo dijeliti nasljedstvo koje obećano samo djeci Abrahamovoj i dijeliti njegove blagoslove. Gal 3:7,9. I budući da nitko ne može ništa imati osim kao Abrahamovo dijete, slijedi da nema ničega u onome što se zove novi ili drugi savez što nije bio u savezu sklopljenom s Abrahamom. Drugi savez postojao je u svim bitnim značajkama, osim njegove ratifikacije, mnogo prije prvog, čak od Adamovih dana. Prozvan je drugim, jer se njegova ratifikacija dogodila nakon što je sklopljen i ratificiran savez na Sinaju.

 

22. Što je potrebno kada postoji savez?

Heb 9:16,17 "Jer gdje je zavjet, potrebno je dokazati smrt zavjetodavca. Zavjet je naime valjan tek nakon smrti, budući da je izvan snage dokle god zavjetodavac živi."

 

23. Čijom je krvlju bio posvećen novi savez?

Lk 22:20 "Isto tako i [On uze] čašu, nakon što večeraše, rekavši: “Ova čaša je novi savez u mojoj krvi, koja se za vas prolijeva."

 

24. Kakva sila postoji u krvi ovog saveza?

Heb 13:20,21 "A Bog mira, koji je po krvi vječnoga saveza od mrtvih izveo velikog Pastira ovaca, našega Gospodina Isusa, neka vas usavrši u svakom dobrom djeluda vršite njegovu volju, čineći u vama ono što je njemu ugodno po Isusu Kristu, kome slava u vijeke vjekova. Amen."

 

Stranica 403

 

25. Kroz koji savez postoji oproštenje grijeha?

Heb 9:14,15 "Koliko li će više krv Krista, koji je po vječnome Duhu samoga sebe bez mane prinio Bogu, očistiti vašu savjest od mrtvih djela da služite živome Bogu? I zbog toga je on posrednik novoga saveza: da po smrti za otkupljenje prekršaja koji bijahu pod prvim savezom, oni koji su pozvani prime obećanje vječne baštine."

 

BILJEŠKA: Činjenica da je Krist, kao posrednik drugog saveza, umro zbog oproštenja prijestupa, koji su bili pod prvim savezom, pokazuje da ne postoji oproštenje na temelju prvog saveza.

 

26. Što su ljudi obećali pod starim savezom?

Držati Božji zakon u njihovoj vlastitoj snazi.

 

BILJEŠKA: Pod ovim savezom ljudi su obećali da će držati sve Božje zapovijedi kako bi bili Njegov poseban narod, i to bez ikakve pomoći. To je zapravo obećanje da sami sebe učine pravednima. Ali Krist kaže: "Bez mene ne možete ništa učiniti." Ivan 15:5. I prorok Izaija kaže: "Sve naše pravednosti su kao prljave krpe." Iza 64:6. Jedina savršena pravednost je Božja pravednost, a to se može dobiti samo kroz vjeru u Krista. Rim 3:20-26. Jedina pravednost koja će osigurati ulazak u kraljevstvo Božje jest "pravednost koja je od Boga po vjeri." Flp 3:9. O onima koji baštine kraljevstvo Božje, Gospodin kaže: "Njihova je pravednost od mene" (Izaija 54:17); a prorok Jeremija govori o Kristu: "Ovo je njegovo ime kojim će se zvati: Gospodin, naša pravednost." Jer 23:6.

 

27. Što Bog obećava učiniti pod novim savezom?

Jr 31:33 "Stavit ću svoj zakon u njihovu nutrinu i upisati ga u srca njihova."

 

BILJEŠKA: Novi savez je dogovor dovođenja čovjeka ponovno u sklad s božanskom voljom i postavljanja tamo gdje može zadržati Božji zakon. Njegova "bolja obećanja" donose oproštenje grijeha, milost za obnavljanje srca i silu da se pokorava Božjem zakonu. Poništavanje starog saveza i stvaranje novoga ni na koji način nije ukinulo Božji zakon.

 

28. Gdje je Božji zakon bio napisan pod starim savezom?

Pnz 10:3,4 "I načinih kovčeg od šitimova drveta i isklesah dvije ploče od kamena… I napisa on na te ploče… deset zapovijedi koje vam je GOSPODIN izgovorio na brdu iz ognja u dan zbora; i dade ih GOSPODIN meni."

 

29. Gdje je Božji zakon zapisan pod novim zavjetom?

Jr 31:33 "Nego ovo će biti savez koji ću sklopiti s domom Izraelovim: Nakon tih dana”, govori GOSPODIN, “stavit ću svoj zakon u njihovu nutrinu i upisati ga u srca njihova."

 

Stranica 404

 

30. Koji je razlog dan za izradu novog saveza?

Heb 8:7,8 "Jer da je onaj prvi savez bio besprijekoran, ne bi se tražilo mjesta za drugi. Jer on im, kudeći ih, reče: “Evo, dolaze dani”, govori Gospodin, “kada ću s domom Izraelovim i s domom Judinim sklopiti novi savez."

 

BILJEŠKA: Glavni nedostatak u vezi sa starim savezom ležao je u ljudima. Nisu bili sposobni, sami od sebe, ispuniti svoj dio saveza, i nije im pružao nikakvu pomoć da to učine. U njemu nije bilo Krista. Bilo je po djelima, a ne po milosti. Bilo je vrijedno samo kao sredstvo za utisak njihovih grešnosti i njihove potrebe za božanskom pomoći.

 

31. Što ujedinjuje sve vjernike pod novim savezom?

Ef 2:11-13 "Stoga se spominjite da nekoć bijaste pogani u tijelu, koji se nazivaju Neobrezanjem od strane onih koji se nazivaju Obrezanjem učinjenim rukom na tijelu, i da u ono doba bijaste bez Krista, otuđeni od Izraelova građanstva i tuđinci u odnosu na saveze obećanja, bez nade i bez Boga na svijetu. No sada, u Kristu Isusu, vi koji nekoć bijaste daleko, postadoste blizu po krvi Kristovoj." 

 

SLIČNOSTI IZMEĐU DVA SAVEZA

 

1. Oba se nazivaju savezi.

2. Oba su potvrđena krvlju.

3. Oba su napravljena u vezi s Božjim zakonom.

4. Oba su napravljena s Božjim narodom.

5. Oba su uspostavljena na obećanjima.

 

RAZLIČITOSTI IZMEĐU DVA SAVEZA

 

STARI SAVEZ

NOVI SAVEZ

Nazvan stari savez.

Nazvan novi savez.

Nazvan prvi savez.

Nazvan drugi savez.

Privremeni dogovor.

Vječni savez.

Posvećen krvlju životinje.

Posvećen krvlju Krista.

Bio je nedostatan.

Bolji savez.

Bio je uspostavljen na obećanjima ljudi.

Uspostavljen na Božjim obećanjima.

Nije imao posrednika.

Ima posrednika.

Nije omogućio oprost grijeha.

Omogućio oprost grijeha.

Pod ovim, zakon je zapisan na kamenim pločama.

Pod ovim, zakon je zapisan u srce.

Bio je po djelima.

Je po milosti.

Uvjeti: Poslušaj i živi; neposluh i umri.

Uvjeti: Pokaj se i prihvati oprost; vjeruj i budi spašen.

 

STARI

NOVI

Ako.   Ako ćete.  Ako ćete vi.  Ako ćete vi učiniti.

Ja.   Ja ću.   Ja ću učiniti.

 Ako ćete vi učiniti sve.

Ja ću učiniti sve.

Ako ćete vi učiniti sve, tada ćete biti Moj narod, i ja ću biti vaš Bog.

Ja ću učiniti sve, i bit ću vaš Bog, i vi ćete biti Moj narod.